Yellox

1 ml roztworu zawiera 0,9 mg bromfenaku w postaci półtorawodzianu sodu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Yellox but. 5 ml, krople do oczu, roztwór 42,50zł 2017-10-31

Działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) do stosowania miejscowego. Wykazuje działanie przeciwzapalne, prawdopodobnie z powodu zdolności do hamowania syntezy prostaglandyn przez hamowanie głównie COX-2. Hamowanie COX-1 zachodzi w bardzo małym stopniu. Bromfenak przenika przez rogówkę pacjentów z zaćmą. Po podaniu pojedynczej dawki średnie maksymalne stężenie w cieczy wodnistej występuje po 150-180 min od zastosowania leku. Stężenia utrzymywały się w cieczy wodnistej przez 12 h, a dające się zmierzyć poziomy - do 24 h w głównych tkankach gałki ocznej, w tym w siatkówce. Po zastosowaniu bromfenaku w postaci kropli do oczu 2 razy na dobę stężenia w osoczu nie były oznaczalne. Lek w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza (99,8%). W badaniach in vitro nie obserwowano znaczącego biologicznie wiązania z melaniną. W badania na królikach wykazano, że najwyższe stężenia po podaniu miejscowym obserwowano w rogówce, następnie w spojówce i cieczy wodnistej; w soczewce i ciele szklistym obserwowano tylko niskie stężenia. Bromfenak jest metabolizowany głównie przez CYP2C9, który nie występuje ani w ciele rzęskowym źrenicy ani w siatkówce/naczyniówce, a aktywność tego enzymu w rogówce wynosi mniej niż 1% w porównaniu z jego aktywnością w wątrobie. Po podaniu bromfenaku do oka, jego T0,5 w cieczy wodnistej wynosi 1,4 h, co wskazuje na bardzo szybką eliminację. Wydalanie z moczem stanowi główną drogę eliminacji leku (ok. 82%), z kałem wydalane jest ok. 13% dawki.

Dawkowanie

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku: 1 kropla do leczonego oka (oczu) 2 razy na dobę, zaczynając od następnego dnia po operacji zaćmy. Lek należy stosować przez pierwsze 2 tyg. okresu pooperacyjnego. Leczenie nie powinno przekraczać 2 tyg., ponieważ nie są dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa przy dłuższym leczeniu. W przypadku stosowania więcej niż jednego miejscowego leku okulistycznego, należy je stosować w odstępach co najmniej 5 min.

Wskazania

Leczenie pooperacyjnego zapalenia gałki ocznej po zabiegu usunięcia zaćmy u dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na bromfenak, na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na inne NLPZ. Stosowanie leku jest przeciwwskazane u pacjentów, u których kwas acetylosalicylowy lub inne leki o działaniu hamującym syntetazę prostaglandyn wywołują ataki astmy, pokrzywki lub ostrego nieżytu błony śluzowej nosa.

Środki ostrożności

Wszystkie stosowane miejscowo NLPZ mogą spowolnić lub opóźnić gojenie, podobnie jak stosowane miejscowo kortykosteroidy - jednoczesne stosowanie NLPZ i miejscowych kortykosteroidów może potencjalnie nasilać zaburzenia gojenia. Ze względu na ryzyko wystąpienia nadwrażliwości krzyżowej należy unikać leczenia osób które wcześniej wykazywały nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, pochodne kwasu fenylooctowego oraz inne NLPZ. U pacjentów predysponowanych, przewlekłe miejscowe stosowanie NLPZ może doprowadzić do uszkodzenia nabłonka, ścieńczenia rogówki, nadżerki rogówki, owrzodzenia rogówki lub perforacji rogówki. Zdarzenia te mogą zagrażać widzeniu. Pacjenci, u których stwierdzono uszkodzenie nabłonka rogówki, powinni natychmiast przerwać miejscowe stosowanie NLPZ; należy uważnie monitorować stan ich rogówki. U pacjentów zagrożonych jednoczesne stosowanie kortykosteroidów z NLPZ do oczu może prowadzić do podwyższonego ryzyka niepożądanych zdarzeń związanych z rogówką. Pacjenci po powikłanych operacjach okulistycznych, z odnerwieniem rogówki, uszkodzeniami nabłonka rogówki, cukrzycą oraz chorobami powierzchni oka, np. zespołem suchego oka, reumatoidalnym zapaleniem stawów lub po przebyciu w krótkim czasie powtórnych operacji oka mogą być bardziej narażeni na działania niepożądane ze strony rogówki, które mogą zagrażać widzeniu. U tych pacjentów miejscowe NLPZ należy stosować ostrożnie. Okulistyczne NLPZ w połączeniu z operacją oka mogą powodować nasilone krwawienie z tkanek oka (w tym krwawienie do komory przedniej oka) - preparat należy ostrożnie stosować u pacjentów z rozpoznanymi tendencjami do krwawień i pacjentów stosujących inne leki, które mogą wydłużać czas krwawienia. W rzadkich przypadkach obserwowano, że po zaprzestaniu stosowania preparatu może nastąpić nasilenie reakcji zapalnej, po operacji usunięcia zaćmy, np. w postaci obrzęku plamki żółtej. Ostre zakażenie gałki ocznej może być maskowane podczas miejscowego stosowania leków o działaniu przeciwzapalnym. Brak badań dotyczących stosowania leku u pacjentów z chorobami wątroby lub zaburzeniami czynności nerek. Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności bromfenaku u dzieci i młodzieży. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka, a także punktową keratopatię i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię - konieczne jest uważne monitorowanie w przypadku częstego lub przedłużonego stosowania. Preparat zawiera siarczyn sodu, który u predysponowanych pacjentów może wywoływać reakcje typu alergicznego, w tym objawy wstrząsu anafilaktycznego i zagrażające życiu lub mniej poważne epizody astmy.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: ograniczenie ostrości wzroku, retinopatia krwotoczna, ubytek nabłonka rogówki (przy dawkowaniu 4 razy na dobę), nadżerka rogówki (łagodna lub umiarkowana), zaburzenia nabłonka rogówki, obrzęk rogówki, wysięk siatkówkowy, ból oka, krwawienie z powieki, nieostre widzenie, światłowstręt, obrzęk powieki, wydzielina z oka, świąd oka, podrażnienie oka, zaczerwienienie oka, przekrwienie spojówki, nieprawidłowe odczucia dotyczące oka, dyskomfort oka, krwawienia z nosa, kaszel, wyciek z zatok obocznych nosa, obrzęk twarzy. Rzadko: perforacja rogówki, owrzodzenie rogówki, nadżerka rogówki - ciężka, rozmiękanie twardówki, nacieki rogówki, zaburzenia rogówki, blizna rogówki, astma.

Ciąża i laktacja

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania bromfenaku u kobiet w okresie ciąży. Ze względu na znane działanie leków hamujących biosyntezę prostaglandyn na układ sercowo-naczyniowy płodu (zamknięcie przewodu tętniczego), należy unikać stosowania preparatu w III trymestrze ciąży. Ogólnie nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży, chyba że korzyści przewyższają potencjalne zagrożenie. Nie wiadomo, czy bromfenak lub jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Nie należy się spodziewać wpływu na organizm noworodków i dzieci karmionych piersią, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa na bromfenak u kobiet karmiących piersią jest minimalna. Preparat może być stosowany podczas karmienia piersią. Badania na zwierzętach nie wykazują szkodliwego wpływu bromfenaku na płodność. Oprócz tego ekspozycja ogólnoustrojowa na bromfenak jest pomijalna. Z tego powodu nie jest konieczne wykonywanie testów ciążowych ani stosowanie antykoncepcji.

Uwagi

Podczas leczenia preparatem nie należy stosować soczewek kontaktowych. Lek ma niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Po zakropleniu preparatu może wystąpić przejściowe niewyraźne widzenie - nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do chwili ustąpienia tych objawów.

Interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Nie zgłaszano żadnych interakcji z kroplami do oczu zawierającymi antybiotyk stosowanymi w połączeniu z zabiegiem operacyjnym.

Preparat zawiera substancję Bromfenac.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 ml roztworu zawiera 0,9 mg bromfenaku w postaci półtorawodzianu sodu.

Najczęściej wyszukiwane

1 ml roztworu zawiera 1 mg fosforanu deksametazonu w postaci soli sodowej.

1 ml roztworu zawiera 3 mg cyprofloksacyny (w postaci chlorowodorku) oraz 0,25 mg fluocynolonu (w postaci acetonidu); lek zawiera p-hydroksybenzoesany.

1 g maści do oczu zawiera 5 mg erytromycyny.

1 ml roztworu zawiera 0,05 mg latanoprostu i 5 mg tymololu (w postaci maleinianu). Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

1 ml zawiesiny do oczu zawiera 1 mg deksametazonu. Krople zawierają chlorek benzalkoniowy.

1 ml roztworu zawiera 3 mg cyprofloksacyny w postaci chlorowodorku. Krople zawierają chlorek benzalkoniowy.

1 ml roztworu zawiera 0,3 mg bimatoprostu i 5 mg tymololu (w postaci maleinianu tymololu). Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

1 ml roztworu zawiera 5 mg trometamolu ketorolaku. Krople zawierają chlorek benzalkoniowy.

1 g roztworu zawiera 15 mg azytromycyny dwuwodnej (co odpowiada 14,3 mg azytromycyny). 1 pojemnik jednodawkowy zawiera 3,74 mg azytromycyny dwuwodnej w 250 mg roztworu.

1 ml zawiesiny zawiera 10 mg brynzolamidu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Leczenie nerwu wzrokowego komórkami macierzystymi Leczenie nerwu wzrokowego komórkami macierzystymi

Gdy nerw wzrokowy zostanie uszkodzony, z pomocą przychodzą komórki macierzyste. Nerw wzrokowy zaczyna się w siatkówce, biegnie przez całą czaszkę i kończy ...

więcej

Zapalenie tęczówki - przyczyny, objawy, leczenie, powikłania Zapalenie tęczówki - przyczyny, objawy, leczenie, powikłania

Zapalenie tęczówki to nawrotowa choroba oczu, która prowadzi do postępującego uszkodzenia wzroku, a u 20 proc. pacjentów do ciężkiego, trwałego upośledzenia widzenia ...

więcej

SOCZEWKI KONTAKTOWE - co musisz o nich wiedzieć? SOCZEWKI KONTAKTOWE - co musisz o nich wiedzieć?

Soczewki kontaktowe (szkła kontaktowe) ułatwiają życie: pozwalają na swobodne uprawianie sportów, nie zaparowują i nie zsuwają się z nosa. Szkła kontaktowe występują ...

więcej

Cukrzycowy obrzęk plamki (DME) - makulopatia cukrzycowa Cukrzycowy obrzęk plamki (DME) - makulopatia cukrzycowa

Cukrzycowy obrzęk plamki (DME, makulopatia cukrzycowa) to druga po AMD (zwyrodnienie plamki związane z wiekiem) pod względem częstości występowania choroba oczu, która ...

więcej

Jaskra pierwotna otwartego kąta - czynniki ryzyka, objawy, leczenie Jaskra pierwotna otwartego kąta - czynniki ryzyka, objawy, leczenie

Jaskra pierwotna otwartego kąta, określana również jako jaskra prosta przewlekła, jest najczęściej występującym typem jaskry w Polsce. Jaskra pierwotna otwartego kąta to ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.