Xylometazolin 123ratio

1 dawka aerozolu (co odpowiada 0,09 ml aerozolu do nosa) zawiera 0,045 mg chlorowodorku ksylometazoliny.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Xylometazolin 123ratio 1 butelka 10 ml, aerozol do nosa, roztw. 5,25 zł 2017-10-31

Działanie

Ksylometazolina, pochodna imidazoliny, jest sympatykomimetykiem działającym na receptory α-adrenergiczne. Działa obkurczająco na naczynia krwionośne, przez co zmniejsza obrzęk błon śluzowych i udrażnia nos. Działanie preparatu rozpoczyna się w 15 min po podaniu dawki (tzn. czas pierwszego pomiaru) i utrzymuje się przez kilka godzin (średnio przez 6-8 h).

Dawkowanie

Donosowo. Dzieci w wieku 2-10 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, w zależności od potrzeby, ale maksymalnie do 3 razy na dobę. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Dzieci poniżej 2 lat: nie stosować.  Czas trwania leczenia: leku nie wolno stosować dłużej niż 7 dni, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Jeśli po 3 dniach leczenia pacjent nie zauważył poprawy lub odczuwa pogorszenie stanu zdrowia, należy powtórnie ocenić stan klinicznych pacjenta. Długotrwałe i nadmierne stosowanie leku może doprowadzić do wtórnego rozszerzenia naczyń krwionośnych i wtórnego nieżytu nosa. Przed ponownym zastosowaniem leku należy odczekać kilka dni. W przypadku przewlekłego nieżytu nosa, ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia atrofii błony śluzowej nosa, preparat można stosować tylko pod kontrolą lekarza. Przed zastosowaniem leku zaleca się pacjentom dokładnie oczyścić nos. Ostatnią dzienną dawkę zaleca się podać przed snem.

Wskazania

Krótkotrwałe, objawowe leczenie niedrożności nosa spowodowanej zapaleniem błony śluzowej nosa lub zapaleniem zatok przynosowych. Lek jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 10 lat.

Przeciwwskazania

Uczulenie na chlorowodorek ksylometazoliny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować u osób po zabiegu przezklinowego usunięcia przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej; u pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa (rhinitis sicca) – za wyjątkiem badań diagnostycznych w celu rozpoznania wysychającego nieżytu nosa lub zanikowego nieżytu nosa. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Środki ostrożności

Lek może być stosowany, jeśli korzyści przewyższają potencjale ryzyko dla pacjenta w przypadku: leczenia inhibitorami MAO lub innymi lekami, które mogą podwyższać ciśnienie krwi; ciężkich chorób serca i naczyń krwionośnych (np. w chorobie wieńcowej lub nadciśnieniu tętniczym); guza chromochłonnego (guza nadnercza); zaburzeń metabolicznych (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca); porfirii; rozrostu gruczołu krokowego; zwiększonego ciśnienia śródgałkowego, zwłaszcza w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania. Należy unikać bezpośredniego kontaktu preparatu z oczami. W przypadku długotrwałego stosowania lub w razie przedawkowania leków udrażniających nos może dojść do nasilenia działania leku. Nieprawidłowe stosowanie leków udrażniających nos może doprowadzić do: wtórnego polekowego zapalenia błony śluzowej nosa, zaniku błony śluzowej nosa. W celu zachowania przynajmniej częściowej możliwości oddychania przez nos, przed aplikacją sympatykomimetyków do drugiego otworu nosowego, należy odczekać do czasu ustąpienia objawów w pierwszym nozdrzu.

Niepożądane działanie

Często: uczucie pieczenia w nosie i gardle, kichanie, suchość błon śluzowych nosa. Niezbyt często: układowe reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, wysypka skórna, świąd), wzmożony obrzęk błon śluzowych po odstawieniu preparatu, krwawienie w nosa. Rzadko: kołatanie serca, tachykardia, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, nudności. Bardzo rzadko: nerwowość, bezsenność, senność/ospałość (głównie u dzieci), omamy (głównie u dzieci), ból głowy, zawroty głowy, arytmia, bezdech u niemowląt i noworodków, konwulsje (głównie u dzieci). Większość działań niepożądanych zgłaszanych u dzieci występuje na skutek przedawkowania ksylometazoliny.

Ciąża i laktacja

Dane z ograniczonej liczby badań nad stosowaniem ksylometazoliny w I trymestrze ciąży nie wykazały szkodliwego wpływu na przebieg ciąży lub na płód/noworodka. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały toksyczne działanie ksylometazoliny na reprodukcję podczas stosowaniu dawek przekraczających dawki terapeutyczne. Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia nadciśnienia tętniczego krwi lub objawów zmniejszenia przepływu krwi przez macicę. W przypadku długotrwałego stosowania wysokich dawek nie można wykluczyć zmniejszenia przepływu krwi przez macicę. Lek może być stosowany w okresie ciąży, zgodnie z zaleceniami, przez okres nie dłuższy niż 1 tydzień. Nie wiadomo czy ksylometazolina przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla niemowląt karmionych piersią. Należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia piersią lub odstawieniu/zaprzestaniu przyjmowania preparatu po rozważeniu korzyści karmienia piersią dla dziecka i korzyści leczenia dla kobiety. Nie stwierdzono, aby chlorowodorek ksylometazoliny miał wpływ na płodność.

Uwagi

Lek stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie ksylometazoliny z: trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi; inhibitorami monoaminooksydazy, np. tranylcyprominą; lekami podwyższającymi ciśnienie może prowadzić do podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi. Z tego względu najlepiej jest unikać jednoczesnego stosowania ksylometazoliny z powyższymi lekami.

Cena

Xylometazolin 123ratio, cena 100% 5,25 zł

Preparat zawiera substancję Xylometazoline hydrochloride.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 dawka aerozolu (co odpowiada 0,09 ml aerozolu do nosa) zawiera 0,045 mg chlorowodorku ksylometazoliny.

1 ml roztworu zawiera 1,0 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 50,0 mg deksopantenolu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

1 ml roztworu zawiera 0,50 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 50,0 mg deksopantenolu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg lub 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

1 ml roztworu dla dorosłych zawiera: 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 50 mg deksopantenolu; 1 dawka (0,1 ml) zawiera: 0,1 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 5 mg deksopantenolu. 1 ml roztworu dla dzieci zawiera: 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 50 mg deksopantenolu; 1 dawka (0,1 ml) zawiera: 0,05 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 5 mg deksopantenolu.

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny.

1 ml aerozolu do nosa zawiera 0,5 mg lub 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny.

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 0,6 mg bromku ipratropiowego.

1 ml roztworu zawiera 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny. Sudafed XyloSpray zawiera chlorek benzalkoniowy.

1 ml roztworu zawiera 0,55 mg chlorowodorku ksylometazoliny. 1 dawka aerozolu zawiera 50 µg chlorowodorku ksylometazoliny. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Najczęściej wyszukiwane

1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 125 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 110 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana) lub 1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 250 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 220 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana).

5 ml syropu Junior zawiera 7,5 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu; 5 ml syropu Duo zawiera 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu. Lek zawiera sacharozę.

1 saszetka zawiera 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego i 25 mg maleinianu feniraminy. Preparat zawiera sacharozę i etanol.

1 ml zawiesiny do nebulizacji zawiera 0,125 mg, 0,25 mg lub 0,5 mg budezonidu.

1 ml syropu zawiera 3 mg lub 6 mg chlorowodorku ambroksolu. Preparat zawiera sorbitol.

1 dawka dostarczona (dawka opuszczająca ustnik inhalatora) zawiera 80 µg, 160 µg lub 320 µg budezonidu i odpowiednio 4,5 µg, 4,5 µg lub 9 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu. Preparat zawiera laktozę.

1 ml roztworu zawiera 20 mg teofiliny. Preparat zawiera sód.

1 tabl. zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu; tabletki zawierają laktozę. 1 kaps. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 75 mg chlorowodorku ambroksolu; kapsułki zawierają sacharozę i indygotynę. 1 ml kropli doustnych zawiera 7,5 mg chlorowodorku ambroksolu. 5 ml syropu zawiera 15 mg lub 30 mg chlorowodorku ambroksolu; syropy zawierają sorbitol. 1 rozpylenie 0,2 ml (1 dawka) roztworu doustnego zawiera 10 mg chlorowodorku ambroksolu; roztwór zawiera etanol i lewomentol.

1 kaps. zawiera 143 µg maleinianu indakaterolu, co odpowiada 110 µg indakaterolu oraz 63 µg bromku glikopironiowego, co odpowiada 50 µg glikopironium. 1 dostarczona dawka (dawka, która wydostaje się z ustnika inhalatora) zawiera 110 µg maleinianu indakaterolu, co odpowiada 85 µg indakaterolu oraz 54 µg bromku glikopironiowego, co odpowiada 43 µg glikopironium. Preparat zawiera laktozę.

1 ml zawiesiny do nebulizacji zawiera odpowiednio: 0,125 mg, 0,25 mg lub 0,5 mg budezonidu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Płuca - budowa, funkcje, choroby Płuca - budowa, funkcje, choroby

Płuca znajdują się w klatce piersiowej i są częścią układu oddechowego. Ich najważniejszym zadaniem jest przenoszenie tlenu z powietrza do krwi oraz ...

więcej

Astma oskrzelowa - objawy, przyczyny i skuteczne leczenie Astma oskrzelowa - objawy, przyczyny i skuteczne leczenie

Astma oskrzelowa jest przewlekłą, zapalną chorobą dróg oddechowych. Astma to choroba o zmiennym przebiegu, jej objawy trudno przewidzieć. Czasem dolegliwości pojawiają się ...

więcej

Jak zwalczyć zanieczyszczone powietrze w mieszkaniu? Sprawdź! Jak zwalczyć zanieczyszczone powietrze w mieszkaniu? Sprawdź!

Zanieczyszczone powietrze w domu to wina m. in. szkodliwych substancji: tlenku i dwutlenku węgla, tlenku azotu, formaldehydu, a także pleśni, glonów, grzybów ...

więcej

Maski antysmogowe chronią przed zanieczyszczonym powietrzem? Maski antysmogowe chronią przed zanieczyszczonym powietrzem?

Maski antysmogowe, które mają chronić przed oddychaniem zanieczyszczonym powietrzem, stają się coraz popularniejsze. Wszystko dlatego, że poziom toksycznych substancji w powietrzu jest ...

więcej

Jak się chronić przed smogiem? Jak się chronić przed smogiem?

Jak się chronić przed smogiem? To pytanie szczególnie ważne w Polsce - kraju, w którym, według raportu Światowej Organizacji Zdrowia, znajdują się ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.