Vinblastin-Richter

1 fiolka zawiera 5 mg siarczanu winblastyny.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Vinblastin-Richter 10 fiolek + rozp., proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. 323,96zł 2017-10-31

Działanie

Cytostatyk, alkaloid wyizolowany z Catharantus roseus (barwinek różowy). Winblastyna hamuje mitotyczny podział komórek w stadium metafazy. Zaburza prawidłowe podziały komórkowe i hamuje mitozę. Większe dawki wywołują wakuolizację cytoplazmy. Winblastyna powoduje zwolnienie wbudowywania do komórek kwasu glutaminowego i argininy. W badaniach mikroskopowych widoczne są zmiany degeneracyjne obejmujące mitochondria i jądro komórkowe. Po podaniu dożylnym eliminacja ma przebieg trójfazowy, T0,5 dla poszczególnych faz: 4-5 min, 53 min, 25 h. Winblastyna wiąże się z białkami osocza w 80%. Wydalana jest w znacznym stopniu z żółcią i w ok. 30% z moczem.

Dawkowanie

Dożylnie. Dorośli. Dawka początkowa: 0,1 mg/kg mc. (lub 3,7 mg/m2 pc.) raz w tyg., dawkę zwiększa się stopniowo o 0,05 mg/kg mc. (lub 1,8-1,9 mg/m2 pc.) do maksymalnej dawki tygodniowej 0,5 mg/kg mc. (lub 18,5 mg/m2 pc.) - dawki nie należy zwiększać, jeśli liczba leukocytów zmniejszy się do 300/mm3; dawka podtrzymująca: dawka mniejsza o 0,05 mg/kg mc. od maksymalnej dawki tygodniowej podawana co 7-14 dni lub alternatywnie dawka 10 mg podawana 1 lub 2 razy w miesiącu aż do uzyskania remisji. Dzieci. Dawka początkowa: 2,5 mg/m2 pc. raz w tyg., dawkę zwiększa się stopniowo o 1,25 mg/m2 pc. co tydzień aż do uzyskania maksymalnej dawki tygodniowej 7,5 mg/m2 pc. - dawki nie należy dalej zwiększać, jeśli liczba leukocytów zmniejszy się do 3000/mm2; dawka podtrzymująca: dawka mniejsza o 1,25 mg/m2 od maksymalnej dawki tygodniowej podawana co 7-14 dni. Sposób podania. Wyłącznie dożylnie. Podanie dokanałowe oraz dooponowe może prowadzić do zgonu! Po przygotowaniu roztworu i odpowiednim jego rozcieńczeniu, podawać w postaci wstrzyknięcia dożylnego lub wlewu, w ciągu 1 min lub podawać dożylnie przez dłuższy okres (30-60 min lub dłużej), ze względu na niebezpieczeństwo podrażnienia żyły i wynaczynienia. Przed podaniem preparatu należy upewnić się, czy igła jest odpowiednio umiejscowiona w żyle, gdyż podanie leku poza żyłę może spowodować ból i martwicę - w takim przypadku należy natychmiast przerwać podawanie leku, a pozostałą porcję leku podać do innej żyły. Wstrzyknięcie hialuronidazy w miejsce wynaczynienia może złagodzić dolegliwości. Winblastyny nie należy podawać się w kończynę, w której stwierdza się zaburzenia krążenia (żylaki, zapalenie żył, naciekający nowotwór), z powodu zwiększonego ryzyka zakrzepicy.

Wskazania

Choroba Hodgkina (ziarnica złośliwa). Chłoniaki nieziarnicze - wszystkie histopatologiczne podtypy i stadia kliniczne. Przewlekła białaczka limfatyczna. Rak jąder. Niekiedy stosuje się w innych nowotworach nieoperacyjnych, ale reagują one na leczenie winblastyną rzadziej niż nowotwory wymienione powyżej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na winblastynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Należy regularnie kontrolować obraz krwi obwodowej przed każdym wstrzyknięciem leku. W przypadku liczby leukocytów <3000, należy przerwać terapię i profilaktycznie podać antybiotyki. Należy przerwać leczenie w przypadku wystąpienia objawów neurotoksyczności. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z leukopenią, trombocytopenią, upośledzoną czynnością wątroby, w podeszłym wieku, w przypadku jednoczesnego lub wcześniejszego podawania cytostatyków lub zastosowania radioterapii, u osób z przerzutami nowotworowymi do szpiku oraz u kobiet w ciąży. Lek stosowany w monoterapii lub jako jeden ze składników leczenia skojarzonego powoduje zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, co może spowodować ostrą nefropatię moczanową - należy regularnie oznaczać stężenie kwasu moczowego we krwi, jak również dostarczać odpowiednią ilość płynów konieczną do zapewnienia prawidłowego przesączania kłębuszkowego oraz kontrolować objętość oddawanego moczu i w razie konieczności zastosować diurezę; zaleca się także stosowanie inhibitorów oksydazy ksantynowej (np. allopurynolu).

Niepożądane działanie

Często: leukopenia, łysienie, zaparcia. Niezbyt często: hyperurykemia, ostra nefropatia moczanowa, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, trombocytopenia, bóle mięśniowe, nudności, wymioty, biegunka, niedokrwistość, brak łaknienia, zapalenie krtani, ototoksyczność. Rzadko: krwotoczne zapalenie błony śluzowej jelita cienkiego i okrężnicy, krwawiący wrzód trawienny, neurotoksyczność (zawroty głowy, podwójne widzenie, ból głowy, depresja, parestezje, osłabienie), objawy związane z niedostatecznym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego.

Ciąża i laktacja

Kobiety w wieku rozrodczym nie powinny zachodzić w ciążę w czasie przyjmowania preparatu; należy stosować niehormonalne metody antykoncepcyjne. Dopuszcza się stosowanie winblastyny w ciąży z zachowaniem środków ostrożności (jak w przypadku innych cytostatyków), jeżeli jest to bezwzględnie konieczne, a zastosowanie innego leku alternatywnego jest niemożliwe lub przeciwwskazane. W szczególności należy unikać stosowania w I trymestrze ciąży. Należy uważnie rozważyć ryzyko wystąpienia wad rozwojowych u płodu względem ryzyka zastosowania niewłaściwego leczenia u matki. Nie należy karmić piersią podczas stosowania winblastyny.

Uwagi

Preparat należy przechowywać w temp. 2-8st.C. Przygotowany roztwór do wstrzykiwań należy natychmiast zużyć. Należy postępować zgodnie z procedurami dotyczącymi właściwego postępowania i usuwania pozostałości leków przeciwnowotworowych.

Interakcje

Zabronione jest jednoczesne stosowanie winblastyny z lekami neurotoksycznymi, takimi jak: izoniazyd, asparaginaza. Ryzyko neurotoksyczności jest mniejsze, jeśli asparaginazę zastosuje się po winblastynie. Ryzyko uszkodzenia szpiku zwiększa się w przypadku podawania winblastyny z doksorubicyną lub innymi lekami uszkadzającymi szpik. Ostrożnie stosować z: mitomycyną (może wystąpić ostra duszność i skurcz oskrzeli); lekami hamującymi aktywność CYP3A (spowolnienie metabolizmu winblastyny i nasilenie jej toksyczności); fenytoiną (możliwość wystąpienia drgawek na skutek zmniejszenia stężenia fenytoiny we krwi). W czasie stosowania preparatu nie należy podawać pacjentom żywych szczepionek.

Preparat zawiera substancję Vinblastine sulphate.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 fiolka zawiera 5 mg siarczanu winblastyny.

Najczęściej wyszukiwane

1 amp.-strzyk. z proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań zawiera 7,5 mg, 22,5 mg lub 45 mg octanu leuproreliny.

1 tabl. powl. zawiera 1 mg anastrozolu. Preparat zawiera laktozę.

1 implant podskórny zawiera 10,8 mg gosereliny (w postaci octanu).

1 fiolka zawiera 10 000 j.m. kryzantaspazy (asparaginaza pochodząca z Erwinia chrysanthemi, L-asparginaza Erwinia).

1 fiolka lub amp.-strzyk. 0,5 ml zawiera 45 mg ustekinumabu; 1 fiolka 1 ml zawiera 90 mg ustekinumabu.

1 ml koncentratu zawiera 20 mg ofatumumabu. 1 fiolka (50 ml) zawiera 1000 mg ofatumumabu. Preparat zawiera 116 mg sodu w dawce w dawce 1000 mg.

1 fiolka (5 ml) zawiera 100 mg panitumumabu; 1 fiolka (20 ml) zawiera 400 mg panitumumabu. Lek zawiera sód (0,15 mmol/ 3,45 mg w 1 ml).

1 tabl. zawiera 50 mg azatiopryny. Preparat zawiera laktozę.

1 amp. (1 ml) zawiera 3 000 000 j.m. naturalnego leukocytarnego interferonu alfa.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Mięsak (guz) Ewinga – przyczyny, objawy, leczenie i rokowania Mięsak (guz) Ewinga – przyczyny, objawy, leczenie i rokowania

Mięsak (guz) Ewinga to złośliwy nowotwór kości, który najczęściej dotyka dzieci. Pierwsze objawy mięsaka Ewinga to bóle kości, które niekiedy wiązane są ...

więcej

Guz przysadki mózgowej: przyczyny, objawy, leczenie Guz przysadki mózgowej: przyczyny, objawy, leczenie

Guz przysadki mózgowej to jeden z najbardziej zróżnicowanych guzów mózgu. Jego istotą jest nieprawidłowy rozrost komórek przysadki - nadrzędnego gruczołu w układzie ...

więcej

Masaż prostaty - na czym polega masaż gruczołu krokowego? Masaż prostaty - na czym polega masaż gruczołu krokowego?

Masaż prostaty (stercza) znany jest jako jedna z technik seksualnych. Mało kto wie, że masaż gruczołu krokowego ma także zastosowanie w medycynie, ...

więcej

Zespół POEMS - objawy, leczenie, przyczyny Zespół POEMS - objawy, leczenie, przyczyny

Zespół POEMS, inaczej zespół Crow-Fukase lub zespół Takatsuki, to bardzo rzadki zespół objawów, który towarzyszy chorobie nowotworowej układu krwiotwórczego, jaką jest osteosklerotyczna ...

więcej

Zespół rakowiaka - objawy, leczenie, rokowania Zespół rakowiaka - objawy, leczenie, rokowania

Zespół rakowiaka to zespół objawów, które pojawiają się u chorych na rakowiaka - rodzaj nowotworu rozwijającego się w różnych częściach przewodu pokarmowego ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.