Vigrande

1 tabl. powl. zawiera 50 mg lub 100 mg sildenafilu w postaci cytrynianu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Vigrande 8 szt., tabl. powl. 66,19zł 2017-10-31

Działanie

Sildenafil jest silnym selektywnym inhibitorem swoistej dla cGMP fosfodiesterazy typu 5, która w ciałach jamistych odpowiedzialna jest za rozkładanie cGMP. Jego działanie powoduje wzwód poprzez działanie obwodowe. Sildenafil szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po około 1 h. Biodostępność wynosi około 41%, pokarm zmniejsza biodostępność. Z białkami osocza wiąże się w 96%. Jest metabolizowany w wątrobie, główny metabolit - N-demetylosildenafil, wykazuje aktywność farmakologiczną. T0,5 dla sildenafilu wynosi 3-5 h, dla N-demetylosildenafilu - 4 h. Około 80% przyjętej dawki leku jest wydalane w postaci metabolitów z kałem, 13% z moczem.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 50 mg, ok 1h przed aktywnością seksualną. Dawka może być zmniejszona do 25 mg lub zwiększona do dawki maksymalnej - 100mg. Nie zaleca się stosowania preparatu częściej niż 1 raz na dobę. Pokarm opóźnia działanie leku. Nie jest wymagane dostosowanie dawkowania u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i zaburzeniami czynności wątroby (np. z marskością wątroby) należy rozważyć stosowanie dawki 25 mg, a w zależności od skuteczności i tolerancji leku, dawkę można zwiększyć do 50-100 mg.

Wskazania

Zaburzenia erekcji, polegające na niemożności osiągnięcia lub utrzymania wzwodu prącia wystarczającego do odbycia satysfakcjonującego stosunku płciowego. Do skutecznego działania preparatu niezbędna jest stymulacja seksualna.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na sildenafil lub pozostałe składniki preparatu. Równoczesne podawanie sildenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu lub azotanami, ze względu na nasilanie działania hipotensyjnego. Ciężkie choroby układu sercowo-naczyniowego tj. niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca. Utrata widzenia w jednym oku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego, niezależnie czy epizod ten wiązał się z uprzednią ekspozycją na inhibitory PDE5. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby, niedociśnienie tętnicze (ciśnienie tętnicze retinitis pigmentosa).

Środki ostrożności

Nie stosować u kobiet, dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Podawać po rozważeniu korzyści i zagrożeń pacjentom z zaburzeniami krzepnięcia lub czynną chorobą wrzodową. Stosować ostrożnie u pacjentów z anatomicznymi deformacjami prącia (tj. zagięcie, zwłóknienie ciał jamistych lub choroba Peyroniego) lub u pacjentów ze schorzeniami predysponującymi do priapizmu (tj. niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, szpiczak mnogi czy białaczka). Nie jest zalecane stosowanie sildenafilu w skojarzeniu z innymi metodami leczenia zaburzeń wzwodu. Preparat należy odstawić w razie wystąpienia nagłych zaburzeń widzenia. Sildenafil wykazuje właściwości wazodylatacyjne, wywołując niewielkie i przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, stąd należy ocenić czy pacjenci z niektórymi współistniejącymi schorzeniami mogą być podatni na niekorzystne działanie wazodylatacyjne, szczególnie w połączeniu z aktywnością seksualną. Zwiększoną wrażliwość na wazodylatatory wykazują pacjenci z lewokomorowym zaburzeniem odpływu krwi (np. zwężeniem ujścia aorty czy kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu) oraz z rzadkim zespołem atrofii wielonarządowej, objawiającym się jako silne zaburzenia autnomicznej regulacji ciśnienia krwi.

Niepożądane działanie

Bardzo często: ból głowy. Często: zawroty głowy; zaburzenia widzenia, zaburzenia widzenia barw; uczucie zatkanego nosa; niestrawność; uderzenia gorąca. Niezbyt często: przyspieszona akcja serca; kołatanie serca, tachykardia; senność, niedoczulica; zaburzenia spojówek, zaburzenia oka, zaburzenia łzawienia, inne zaburzenia oka; zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szum w uszach; wymioty, nudności, suchość w jamie ustnej; wysypka skórna; ból mięśni; ból w klatce piersiowej, zmęczenie. Rzadko: zawał mięśnia sercowego, migotanie przedsionków; udar naczyniowy mózgu, omdlenia; utrata słuchu; krwawienie z nosa; nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze; reakcje nadwrażliwości. Częstość nieznana: arytmia komorowa, niestabilna dławica piersiowa, nagła śmierć sercowa; przemijający napad niedokrwienny, drgawki, drgawki nawracające; nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego, zamknięcie naczyń siatkówki, ubytki pola widzenia; priapizm, przedłużona erekcja.

Ciąża i laktacja

Nie stosować u kobiet.

Uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić badanie przedmiotowe i podmiotowe pacjenta, w celu rozpoznania zaburzeń wzwodu i określenia ich przyczyny oraz ocenę stanu układu sercowo-naczyniowego pacjenta.

Interakcje

Nie zaleca się jednoczesnego podawania sildenafilu i rytonawiru, a maksymalna dawka sildenafilu nie może bezwzględnie przekraczać 25 mg w ciągu 48 h. Nikorandyl może powodować ciężkie interakcje z sildenafilem. Należy zachować ostrożność podczas podawania sildenafilu pacjentom przyjmującym leki α-adrenolityczne, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Wystąpienie tych objawów jest prawdopodobne w ciągu 4 h od przyjęcia preparatu. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego, pacjenci leczeni lekami α-adrenolitycznymi powinni być hemodynamicznie stabilni przed rozpoczęciem leczenia sildenafilem. Inhibitory CYP3A4 (ketokonazol, erytromycyna, cymetydyna, sakwinawir) oraz sok grejpfrutowy powodują zwiększenie stężenie sildenafilu we krwi. Jednorazowe dawki leków zobojętniających (tlenek magnezu, tlenek glinu) nie wpływały na biodostępność sildenafilu. Sildenafil nie nasilał wydłużenia czasu krwawienia wywołanego przez kwas acetylosalicylowy oraz nie nasilał hipotensyjnego działania alkoholu u zdrowych ochotników, u których największe stężenie alkoholu wynosiło 80 mg/dl. Nie wykazano klinicznie istotnych interakcji podczas jednoczesnego stosowania sildenafilu z: lekami z grupy inhibitorów cytochromu CYP2C9 (tolbutamid, warfaryna, fenytoina), CYP2D6 (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), tiazydowymi lekami moczopędnymi i lekami pokrewnymi, diuretykami pętlowymi i oszczędzającymi potas, inhibitorami ACE, antagonistami kanału wapniowego, antagonistami receptorów β-adrenergicznych, lekami indukującymi cytochrom P-450 (barbiturany, ryfampicyna) oraz nieswoistymi inhibitorami fosfodiesterazy (teofilina, dipirydamol).

Preparat zawiera substancję Sildenafil.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. powl. zawiera 20 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 100 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. Tabletki zawierają laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 100 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. do rozgryzania i żucia zawiera 100 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. Preparat zawiera aspartam i laktozę.

1 tabl. do rozgyzania i żucia zawiera 25 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. Preparat zawiera aspartam i laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg lub 100 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg lub 100 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. 1 tabl. do rozgryzania i żucia (Go) zawiera 25 mg syldenafilu w postaci cytrynianu; tabletki do rozgryzania i żucia zawierają aspartam oraz laktozę.

1 tabl. do rozgryzania i żucia zawiera 100 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. Preparat zawiera aspartam i laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg lub 100 mg syldenafilu w postaci cytrynianu.

Najczęściej wyszukiwane

Opakowanie zawiera 21 tabl. o składzie: 0,15 mg dezogestrelu i 0,02 mg etynyloestradiolu.

System w kształcie pierścienia, zawierający 11 mg etonogestrelu oraz 3,474 mg etynyloestradiolu. System uwalnia średnio 0,12 mg etonogestrelu i 0,015 mg etynyloestradiolu na dobę, przez okres 3 tygodni.

System w kształcie pierścienia, zawierający 11 mg etonogestrelu oraz 3,474 mg etynyloestradiolu. System uwalnia średnio 0,12 mg etonogestrelu i 0,015 mg etynyloestradiolu na dobę, przez okres 3 tygodni.

1 tabl. powl. zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg octanu chlormadynonu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. biała zawiera 2 mg walerianianu estradiolu; 1 tabl. niebieska zawiera 2 mg walerianianu estradiolu i 10 mg octanu medroksyprogesteronu. Lek zawiera laktozę.

1 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 680 mg cytrynianu potasu.

1 tabl. powl. zawiera 1 mg lub 2 mg winianu tolterodyny. 1 kaps. o przedł. uwalnianiu zawiera 4 mg winianu tolterodyny; kaps. zawierają laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 3 mg drospirenonu oraz 0,02 mg lub 0,03 mg etynyloestradiolu; preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg octanu chlormadynonu. Preparat zawiera laktozę.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Piasek w nerkach - leczenie domowe i nie tylko Piasek w nerkach - leczenie domowe i nie tylko

Piasek w nerkach to określenie substancji, które odkładają się w moczowodach. Z czasem gromadzący się piasek na nerkach prowadzi do powstawania większych ...

więcej

Pokonujemy MITY na temat nietrzymania moczu! Pokonujemy MITY na temat nietrzymania moczu!

Prawie połowa Polek (45%) uważa, że wystąpienie dolegliwości nietrzymania moczu (NTM) powodowałoby u nich konieczność rezygnacji z prowadzenia aktywnego trybu życia – ...

więcej

5 najczęstszych pytań na temat nietrzymania moczu 5 najczęstszych pytań na temat nietrzymania moczu

Nietrzymanie moczu to schorzenie, które występuje coraz częściej. Borykają się z nim ludzie starsi i młodsi, kobiety i mężczyźni. Czy z nietrzymaniem ...

więcej

Jak się uchronić przed zapaleniem pęcherza? Jak się uchronić przed zapaleniem pęcherza?

Zapalenia pęcherza możemy nabawić się przez cały rok, jednak sezon jesienno-zimowy sprzyja temu szczególnie. Częste przeziębienia, wychłodzenie i osłabienie organizmu to czynniki ...

więcej

Nowoczesne metody leczenia nietrzymania moczu – inwazyjne i nieinwazyjne Nowoczesne metody leczenia nietrzymania moczu – inwazyjne i nieinwazyjne

Wbrew obiegowym opiniom, nietrzymanie moczu – niezależnie od jego rodzaju i przyczyny – można skutecznie leczyć. Niestety wiele osób uważa ten problem ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.