Ventolin® Dysk

1 dawka aerozolu zawiera 100 µg salbutamolu w postaci siarczanu. 1 dawka preparatu w postaci proszku do inhalacji (Ventolin Dysk) zawiera 200 µg salbutamolu w postaci siarczanu; preparat zawiera laktozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ventolin® Dysk 60 dawek, proszek do inh. 12,38zł 2017-10-31

Działanie

Selektywny agonista receptora β2-adrenergicznego. W dawkach leczniczych pobudza receptory β2-adrenergiczne w mięśniach gładkich oskrzeli. W przypadku odwracalnej obturacji dróg oddechowych działanie rozszerzające oskrzela występuje szybko (w ciągu 5 min. od podania) i utrzymuje się krótko (4-6 h). Po podaniu wziewnym 10-20% dawki leku dociera do dolnych dróg oddechowych. Pozostała część zostaje w jamie ustnej i gardle, jest połykana i wchłania się z przewodu pokarmowego. Lek, który dotarł do dróg oddechowych jest wchłaniany w miąższu płucnym i przedostaje się do krążenia, nie jest metabolizowany w płucach. Z krążeniem ogólnym lek dostaje się do wątroby, jest metabolizowany do siarczanu i wydalany głównie z moczem, częściowo również w postaci niezmienionej. Salbutamol wiąże się z białkami osocza w 10%. Po podaniu dożylnym T0,5 wynosi 4-6 h.

Dawkowanie

Wziewnie. Aerozol Ventolin. Dorośli i młodzież. W celu przerwania nagłego skurczu oskrzeli - 100-200 µg (1-2 inhalacje). Zapobiegawczo przed wysiłkiem lub spodziewanym kontaktem z alergenem - 200 µg (2 inhalacje) 10-15 min przed wysiłkiem lub spodziewanym kontaktem z alergenem. Dzieci poniżej 12 lat. Przerwanie nagłego skurczu oskrzeli: 100 µg; w w razie potrzeby dawkę zwiększyć do 200 µg. Leku nie stosować częściej niż 4 razy na dobę. Konieczność zastosowania dodatkowej dawki czy też nagłe zwiększenie dawki wskazuje na nasilenie astmy. Zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek lub kontakt z alergenami: zazwyczaj 100 µg przed przewidywanym kontaktem z alergenami lub wysiłkiem; w razie potrzeby dawkę zwiększyć do 200 µg. Leczenie długotrwałe: do 200 µg 4 razy na dobę. Niemowlęta i małe dzieci mogą stosować aerozol za pomocą komory inhalacyjnej dla dzieci Babyhaler. Proszek do inhalacji Ventolin Dysk. Dorośli i młodzież. W celu przerwania nagłego skurczu oskrzeli - 200 µg (1 inhalacja). Maksymalna dawka dobowa wynosi 800 µg (200 µg 4 razy na dobę). W celu zapobiegania astmie wysiłkowej lub przed spodziewanym kontaktem z alergenem - 200 µg 10-15 min przed wysiłkiem lub przewidywanym kontaktem z alergenem. Dzieci od 4 do 11 lat. Przerwanie nagłego skurczu oskrzeli: 200 µg w razie konieczności. Leku nie stosować częściej niż 4 razy na dobę. Konieczność zastosowania dodatkowej dawki czy też nagła potrzeba zwiększenia dawki wskazuje na pogorszenie astmy. Zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek lub kontakt z alergenami: 200 µg przed przewidywanym kontaktem z alergenami lub wysiłkiem. Leczenie długotrwałe: 200 µg 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 800 µg (200 µg 4 razy na dobę).

Wskazania

Aerozol inhalacyjny. Leczenie skurczu oskrzeli lub odwracalnej obturacji dróg oddechowych. Lek może być przyjmowany zapobiegawczo przed wysiłkiem przez pacjentów z astmą wysiłkową, a także przed przewidywanym kontaktem z alergenami powodującymi zwykle napad duszności. Jest szczególnie zalecanym lekiem w leczeniu astmy o łagodnym, umiarkowanym lub ciężkim przebiegu pod warunkiem, że jego zastosowanie nie opóźnia rozpoczęcia podawania wziewnych glikokortykosteroidów. Lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych, młodzieży oraz u dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Niemowlęta i dzieci 4 lat, młodzieży i dorosłych. Proszek do inhalacji (Dysk). Leczenie objawów astmy, skurczu oskrzeli lub odwracalnej obturacji dróg oddechowych. Lek może być przyjmowany zapobiegawczo przed wysiłkiem przez pacjentów z astmą wysiłkową, a także przed przewidywanym kontaktem z alergenami powodującymi zwykle napad duszności. Jest szczególnie zalecanym lekiem w leczeniu astmy o łagodnym, umiarkowanym lub ciężkim przebiegu pod warunkiem, że jego zastosowanie nie opóźnia rozpoczęcia podawania wziewnych glikokortykosteroidów. Lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych, młodzieży oraz u dzieci w wieku od 4 do 11 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Leku nie wolno stosować w celu zapobiegania niepowikłanemu porodowi przedwczesnemu i w poronieniu zagrażającym. Preparat Ventolin Dysk jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką alergią na białka mleka.

Środki ostrożności

Leków rozszerzających oskrzela nie należy stosować jako jedynych lub podstawowych preparatów w leczeniu pacjentów z ciężkim lub niestabilnym przebiegiem astmy. Tacy pacjenci wymagają starannej opieki medycznej, wraz z oceną czynności układu oddechowego ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkiego napadu astmy, a nawet śmierci. W takim przypadku należy rozważyć zastosowanie maksymalnych zalecanych dawek kortykosteroidów podawanych wziewnie i (lub) dołączyć kortykosteroidy podawane doustnie. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela, w szczególności krótko działających β2-agonistów stosowanych wziewnie w celu złagodzenia objawów wskazuje na pogorszenie kontroli astmy. W takiej sytuacji należy ocenić stan pacjenta i rozważyć zwiększenie dawki stosowanych leków przeciwzapalnych (np. zwiększenie dawki kortykosteroidów wziewnych lub okresowe podawanie kortykosteroidów doustnych). U pacjentów z tyreotoksykozą salbutamol należy stosować z ostrożnością. Stosowanie β2-agonistów, zwłaszcza pozajelitowo lub w inhalacji z nebulizatora może powodować potencjalnie ciężką hipokaliemię. Szczególna ostrożność zalecana jest w przypadkach ostrej, ciężkiej astmy, ponieważ niedotlenienie tkanek i narządów oraz jednoczesne leczenie pochodnymi ksantyny, steroidami i lekami moczopędnymi mogą nasilać hipokaliemię. W takich sytuacjach należy kontrolować stężenie potasu w surowicy krwi. Istnieją doniesienia o rzadkich przypadkach występowania niedokrwienia mięśnia sercowego związanego ze stosowaniem salbutamolu. Pacjenci ze współistniejącą ciężką chorobą serca w wywiadzie (np. choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, ciężka niewydolność serca), którzy otrzymują salbutamol, powinni być ostrzeżeni, żeby zgłaszali się do lekarza w przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej lub innych objawów sugerujących zaostrzenie choroby serca. Szczególną uwagę należy zwrócić na objawy, takie jak duszność i ból w klatce piersiowej, które mogą wynikać z zaburzeń dotyczących serca lub układu oddechowego. W przypadku wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy niezwłocznie przerwać podawanie leku i podać inny szybko działający lek rozszerzający oskrzela. Preparatu Ventolin Dysk nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Dawka preparatu Ventolin Dysk zawiera ok. 12,5 mg laktozy - u pacjentów z nietolerancją laktozy taka ilość nie powoduje zwykle żadnych problemów. W przypadku wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy niezwłocznie podać inny szybko działający lek rozszerzający oskrzela. Należy przerwać podawanie preparatu i jeśli to konieczne zalecić inny szybko działający lek rozszerzający oskrzela.

Niepożądane działanie

Często: drżenie mięśni szkieletowych, bóle głowy, tachykardia. Niezbyt często: kołatanie serca, podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła, kurcze mięśni. Rzadko: rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych, zmniejszenie stężenia potasu we krwi. Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca (w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe), nadmierna pobudliwość, paradoksalny skurcz oskrzeli, reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, skurcz oskrzeli, zmniejszenie ciśnienia krwi i zapaść. Częstość nieznana: niedokrwienie mięśnia sercowego.

Ciąża i laktacja

Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy oczekiwana korzyść dla matki przewyższa możliwe ryzyko dla płodu. Salbutamol prawdopodobnie wydziela się z mlekiem matki - stosowanie u kobiet karmiących piersią wymaga szczególnej rozwagi; stosowanie powinno być ograniczone do przypadków, gdy spodziewana korzyść dla matki jest większa niż możliwe ryzyko dla dziecka. Nie stwierdzono niepożądanego wpływu na płodność u zwierząt.

Uwagi

Nie odnotowano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Interakcje

Nie stosować preparatu z lekami nieselektywnie blokującymi receptory β-adrenergiczne (np. propranolol).

Preparat zawiera substancję Salbutamol.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 dawka aerozolu zawiera 100 µg salbutamolu w postaci siarczanu. 1 dawka preparatu w postaci proszku do inhalacji (Ventolin Dysk) zawiera 200 µg salbutamolu w postaci siarczanu; preparat zawiera laktozę.

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg salbutamolu w postaci siarczanu.

5 ml syropu zawiera 2 mg salbutamolu w postaci siarczanu salbutamolu. Preparat zawiera sacharozę.

1 tabl. zawiera 2 mg lub 4 mg salbutamolu w postaci siarczanu. Preparat zawiera laktozę.

1 dawka dostarczona zawiera 100 µg salbutamolu, co odpowiada 120 µg siarczanu salbutamolu. Lek zawiera laktozę.

1 dawka odmierzona zawiera 100 µg salbutamolu (w postaci siarczanu). 1 dawka dostarczona poprzez ustnik zawiera 90 µg salbutamolu (w postaci siarczanu).

1 dawka odmierzona zawiera 100 µg lub 200 µg salbutamolu w postaci siarczanu. 1 dawka dostarczona zawiera 90 µg lub 180 µg salbutamolu w postaci siarczanu.

1 dawka inhalacyjna zawiera 100 µg salbutamolu (w postaci siarczanu).

1 ml roztworu do nebulizacji zawiera 1 mg lub 2 mg salbutamolu w postaci siarczanu.

Najczęściej wyszukiwane

2 ml roztw. do nebulizacji zawierają 15 mg chlorowodorku ambroksolu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

5 ml syropu Junior zawiera 7,5 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu; 5 ml syropu Duo zawiera 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu. Lek zawiera sacharozę.

1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 125 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 110 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana) lub 1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 250 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 220 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana).

100 g preparatu zawiera: 40 g soku z ziela babki lancetowatej, 15 g nalewki z kwiatostanu lipy, 15 g nalewki z korzenia lukrecji, 10 g nalewki z liści mięty, 20 g wyciągu z ziela tymianku. Preparat zawiera etanol.

1 tabl. zawiera 5 mg desloratadyny.

1 tabl. zawiera 60 mg chlorowodorku pseudoefedryny i 2,5 mg chlorowodorku triprolidyny.

1 dawka (1 plastikowy pojemnik) zawiera 400 µg propionianu flutykazonu mikronizowanego.

100 g syropu zawiera 36 g wodnego maceratu z 5 g korzenia prawoślazu lekarskiego. Preparat zawiera etanol, sacharozę i kwas benzoesowy.

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku oksymetazoliny.

1 ml roztworu (ok. 20 kropli) zawiera 250 mg niketamidu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Oczyszczanie płuc po rzuceniu palenia - dieta i ćwiczenia oddechowe Oczyszczanie płuc po rzuceniu palenia - dieta i ćwiczenia ...

Oczyszczenie płuc po rzuceniu palenia jest procesem długotrwałym i zależy od ilości toksyn zalegających w płucach i upośledzenia funkcji rzęsek, które odpowiadają ...

więcej

Leki przeciwgorączkowe (na gorączkę) - działanie, dawkowanie Leki przeciwgorączkowe (na gorączkę) - działanie, dawkowanie

Leki przeciwgorączkowe (na gorączkę) to leki obniżające niefizjologicznie podwyższoną temperaturę ciała. Leki przeciwgorączkowe najczęściej zawierają takie substancje, jak paracetamol czy ibuprofen. Jak ...

więcej

Tracheostomia Tracheostomia

TRACHEOSTOMIA to otwór w przedniej ścianie tchawicy, przez który wprowadza się rurkę tracheostomijną. Pozwala ona na swobodne oddychanie z pominięciem górnych dróg ...

więcej

Suchość i drapanie w gardle. Domowe sposoby na chore gardło Suchość i drapanie w gardle. Domowe sposoby na chore ...

Suchość i drapanie w gardle oraz męcząca chrypka to dolegliwości, które najczęściej pojawiają się zimą i jesienią. Aby je zlikwidować lub choć ...

więcej

Układ oddechowy: budowa i działanie Układ oddechowy: budowa i działanie

Układ oddechowy człowieka składa się z dróg oddechowych (górnych i dolnych) oraz z płuc. Zadaniem układu oddechowego jest wymiana gazowa pomiędzy organizmem ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.