Ventilastin Novolizer

1 dawka dostarczona zawiera 100 µg salbutamolu, co odpowiada 120 µg siarczanu salbutamolu. Lek zawiera laktozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ventilastin Novolizer 200 dawek, proszek do inh. 20,13 zł 2017-10-31

Działanie

Selektywny agonista receptora β2-adrenergicznego. W dawkach leczniczych wykazuje selektywne działanie na oskrzelowe receptory β2 oraz niewielkie działanie na receptory β1 w sercu. Po wykonaniu inhalacji salbutamol wywiera pobudzające działanie na receptory β2 w mięśniówce gładkiej oskrzeli i w ten sposób zapewnia szybkie rozszerzenie oskrzeli, które w czasie kilku minut osiąga stopień znaczący i utrzymuje się 4-6 h. Salbutamol powoduje również rozszerzenie naczyń prowadzące do odruchowego efektu chronotropowego oraz efekty metaboliczne, w tym hipokaliemię. Po wykonaniu inhalacji 20-47% dawki salbutamolu przechodzi do dalszych części oskrzeli (reszta osadza się w jamie ustnej oraz górnej części układu oddechowego i jest połykana) i jest wchłaniana do tkanek płucnych i krążenia, ale nie jest metabolizowana w płucu. Po dostaniu się do krążenia systemowego, staje się dostępna dla metabolizmu wątrobowego i jest wydalana przede wszystkim z moczem jako niezmieniony lek oraz jako siarczan fenolowy. Część zainhalowanej dawki, która osadza się w jamie ustnej czy górnej części układu oddechowego jest wchłaniana z przewodu pokarmowego, a następnie wydalana z moczem. Większość dawki leku jest wydalana w ciągu 72 h. Salbutamol wiąże się z białkami w ilości do 10%.

Dawkowanie

Wziewnie. Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku oraz młodzież). Złagodzenie ostrych objawów astmy oraz złagodzenie ostrych objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, w tym skurczu oskrzeli - dawka początkowa 100 µg (1 dawka). Zapobieganie objawom astmy wywoływanym przez wysiłek fizyczny lub alergeny - 200 µg na 10-15 min przed narażeniem. Maksymalna dawka dobowa na żądanie nie powinna być większa niż 800 µg. Dzieci 6-12 lat. Złagodzenie ostrych objawów astmy, w tym skurczu oskrzeli - dawka początkowa 100 µg. Zapobieganie objawom astmy wywoływanym przez wysiłek fizyczny lub alergeny - 100 µg na 10-15 min przed narażeniem oraz kolejne 100 µg w razie konieczności. Maksymalna dawka dobowa na żądanie nie powinna być większa niż 400 µg. W przypadku zastąpienia innych inhalatorów z salbutamolem przez lek, może być konieczna modyfikacja dawkowania. Pomiędzy dwiema inhalacjami należy zachować co najmniej 1 min przerwy.

Wskazania

Objawowe leczenie schorzeń przebiegających z odwracalną obturacją dróg oddechowych, np. astmy czy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z wyraźną odwracalnością. Zapobieganie napadom astmy wywoływanym przez wysiłek fizyczny lub alergeny.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na salbutamol lub substancję pomocniczą leku (laktozę).

Środki ostrożności

Leki rozszerzające oskrzela nie powinny stanowić jedynego lub podstawowego leczenia w przypadku pacjentów z astmą przewlekłą. U pacjentów z astmą, stosowanie leku nie powinno opóźnić włączenia i regularnego stosowania wziewnych kortykosteroidów. Należy zachować ostrożność i stosować lek jedynie w przypadku występowania bezwzględnych wskazań u pacjentów z: ciężkimi zaburzeniami serca, a w szczególności niedawno przebytym zawałem mięśnia sercowego; chorobą wieńcową, kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu oraz tachyarytmią; ciężkim i nieleczonym nadciśnieniem tętniczym; tętniakiem; nadczynnością tarczycy; cukrzycą trudną do wyrównania i guzem chromochłonnym. Pacjentom z ciężkimi chorobami serca (np. chorobą niedokrwienną serca, tachyarytmią lub ciężką niewydolnością serca), którzy przyjmują salbutamol z powodu choroby układu oddechowego, należy zalecić zwrócenie się o poradę lekarską w przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej lub innych objawów świadczących o zaostrzeniu choroby serca. W przypadku braku skuteczności leczenia (brak poprawy lub pogorszenie stanu pacjenta), u pacjentów z astmą konieczne może być leczenie przeciwzapalne, zwiększenie dawki leków przeciwzapalnych lub krótkotrwałe leczenie doustnymi glikokortykosteroidami, a u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc może być wymagane leczenie jednym lub większą liczbą długo działających leków rozszerzających oskrzela, rehabilitacja, stosowanie wziewnych kortykosteroidów lub długotrwałe podawanie tlenu. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela, a w szczególności krótko działających, wziewnych agonistów receptorów β2-adrenergicznych w celu złagodzenia objawów, wskazuje na pogorszenie kontroli choroby. Nagłe i postępujące nasilenie objawów może stanowić zagrożenie dla życia. Należy poinformować pacjenta, że w razie nasilenia się objawów astmy po drugiej inhalacji lub jeśli pacjent nie jest w stanie zastosować inhalatora proszkowego w czasie ostrego napadu astmy, należy natychmiast wezwać pomoc medyczną. Stosowanie β2-agonistów, zwłaszcza pozajelitowo lub w postaci nebulizacji, może powodować potencjalnie ciężką hipokaliemię - szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z ciężką astmą. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 6 lat (niewystarczająca ilość danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania). Ilość laktozy zawarta w leku zwykle nie powoduje problemów u osób z nietolerancją laktozy.

Niepożądane działanie

Często: niepokój; lekkie drżenie, zawroty głowy; nudności, zaburzenia smaku; pocenie się; ból głowy, reakcje w miejscu podania (podrażnienie jamy ustnej i gardła, uczucie pieczenia języka). Rzadko: hipokaliemia, hiperglikemia, zwiększenie stężenia insuliny, wolnych kwasów tłuszczowych, glicerolu i ciał ketonowych; nadmierna aktywność; tachykardia, zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, skurcze dodatkowe), kołatanie serca, dławica piersiowa, wpływ na ciśnienie tętnicze krwi (obniżenie lub podwyższenie); rozszerzenie naczyń obwodowych; kaszel, paradoksalny skurcz oskrzeli (natychmiast przerwać leczenie); skurcze mięśni. Bardzo rzadko lub częstość nieznana: małopłytkowość; reakcja nadwrażliwości; nadpobudliwość, zaburzenia snu, omamy; niedokrwienie mięśnia sercowego; zapaść; świąd, wysypka, rumień, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy; zapalenie nerek. Ponadto mogą wystąpić reakcje alergiczne.

Ciąża i laktacja

Bezpieczeństwo stosowania leku u kobiet w ciąży nie zostało określone. Leku nie stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Salbutamol prawdopodobnie przenika do mleka, jednak jego wpływ na dzieci nie jest znany, dlatego należy ograniczyć jego stosowanie do sytuacji, w których spodziewana korzyść dla matki może przeważać nad potencjalnym ryzykiem dla dziecka. Wziewne stosowanie preparatów zawierających salbutamol nie jest odpowiednim postępowaniem w przypadku porodu przedwczesnego i nie powinno być stosowane w przypadku zagrażającego poronienia.

Uwagi

Należy regularnie kontrolować stan pacjentów z ciężką astmą. Pacjent powinien regularnie wykonywać pomiary szczytowego przepływu wydechowego za pomocą przenośnego miernika szczytowego przepływu wydechowego.

Interakcje

Salbutamol i nieselektywne leki blokujące receptory β zazwyczaj nie powinny być stosowane równocześnie (ryzyko wystąpienia ciężkiego skurczu oskrzeli). Nie stosować salbutamolu co najmniej 6 h przed rozpoczęciem znieczulenia za pomocą halogenowych środków znieczulających (np. halotan, metoksyfluran czy enfluran), ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich zaburzeń rytmu serca oraz niedociśnienia tętniczego. Należy zachować ostrożność stosując równocześnie z salbutamolem - pochodne ksantyny, glikokortykosteroidy, leki moczopędne i glikozydy nasercowe (digoksyna), ze względu na możliwe wystąpienie hipokaliemii (należy kontrolować stężenie potasu). Jednoczesne stosowanie z salbutamolem - inhibitorów MAO czy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych może zwiększać ryzyko wystąpienia sercowo-naczyniowych działań niepożądanych.

Cena

Ventilastin Novolizer, cena 100% 20,13 zł

Preparat zawiera substancję Salbutamol.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 ml roztworu do nebulizacji zawiera 1 mg lub 2 mg salbutamolu w postaci siarczanu.

1 dawka dostarczona zawiera 100 µg salbutamolu, co odpowiada 120 µg siarczanu salbutamolu. Lek zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 2 mg lub 4 mg salbutamolu w postaci siarczanu. Preparat zawiera laktozę.

5 ml syropu zawiera 2 mg salbutamolu w postaci siarczanu salbutamolu. Preparat zawiera sacharozę, czerwień koszenilową (E 124) i czerń brylantową (E 151).

1 dawka inhalacyjna zawiera 100 µg salbutamolu (w postaci siarczanu).

1 dawka odmierzona zawiera 100 µg salbutamolu (w postaci siarczanu). 1 dawka dostarczona poprzez ustnik zawiera 90 µg salbutamolu (w postaci siarczanu).

1 dawka aerozolu zawiera 100 µg salbutamolu w postaci siarczanu. 1 dawka preparatu w postaci proszku do inhalacji (Ventolin Dysk) zawiera 200 µg salbutamolu w postaci siarczanu; preparat zawiera laktozę.

1 dawka odmierzona zawiera 100 µg lub 200 µg salbutamolu w postaci siarczanu. 1 dawka dostarczona zawiera 90 µg lub 180 µg salbutamolu w postaci siarczanu.

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg salbutamolu w postaci siarczanu.

Najczęściej wyszukiwane

1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 125 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 110 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana) lub 1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 250 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 220 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana).

5 ml syropu Junior zawiera 7,5 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu; 5 ml syropu Duo zawiera 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu. Lek zawiera sacharozę.

1 saszetka zawiera 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego i 25 mg maleinianu feniraminy. Preparat zawiera sacharozę i etanol.

1 ml zawiesiny do nebulizacji zawiera 0,125 mg, 0,25 mg lub 0,5 mg budezonidu.

1 ml syropu zawiera 3 mg lub 6 mg chlorowodorku ambroksolu. Preparat zawiera sorbitol.

1 dawka dostarczona (dawka opuszczająca ustnik inhalatora) zawiera 80 µg, 160 µg lub 320 µg budezonidu i odpowiednio 4,5 µg, 4,5 µg lub 9 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu. Preparat zawiera laktozę.

1 ml roztworu zawiera 20 mg teofiliny. Preparat zawiera sód.

1 tabl. zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu; tabletki zawierają laktozę. 1 kaps. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 75 mg chlorowodorku ambroksolu; kapsułki zawierają sacharozę i indygotynę. 1 ml kropli doustnych zawiera 7,5 mg chlorowodorku ambroksolu. 5 ml syropu zawiera 15 mg lub 30 mg chlorowodorku ambroksolu; syropy zawierają sorbitol. 1 rozpylenie 0,2 ml (1 dawka) roztworu doustnego zawiera 10 mg chlorowodorku ambroksolu; roztwór zawiera etanol i lewomentol.

1 kaps. zawiera 143 µg maleinianu indakaterolu, co odpowiada 110 µg indakaterolu oraz 63 µg bromku glikopironiowego, co odpowiada 50 µg glikopironium. 1 dostarczona dawka (dawka, która wydostaje się z ustnika inhalatora) zawiera 110 µg maleinianu indakaterolu, co odpowiada 85 µg indakaterolu oraz 54 µg bromku glikopironiowego, co odpowiada 43 µg glikopironium. Preparat zawiera laktozę.

1 ml zawiesiny do nebulizacji zawiera odpowiednio: 0,125 mg, 0,25 mg lub 0,5 mg budezonidu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Smog fotochemiczny (fotosmog) - przyczyny powstawania i skutki zdrowotne Smog fotochemiczny (fotosmog) - przyczyny powstawania i skutki zdrowotne

Smog fotochemiczny (fotosmog), inaczej smog typu Los Angeles, ma postać brunatnej mgły unoszącej się nad miastem. Smog fotochemiczny jest typowy dla wielu ...

więcej

Płuca - budowa, funkcje, choroby Płuca - budowa, funkcje, choroby

Płuca znajdują się w klatce piersiowej i są częścią układu oddechowego. Ich najważniejszym zadaniem jest przenoszenie tlenu z powietrza do krwi oraz ...

więcej

Astma oskrzelowa - objawy, przyczyny i skuteczne leczenie Astma oskrzelowa - objawy, przyczyny i skuteczne leczenie

Astma oskrzelowa jest przewlekłą, zapalną chorobą dróg oddechowych. Astma to choroba o zmiennym przebiegu, jej objawy trudno przewidzieć. Czasem dolegliwości pojawiają się ...

więcej

Jak zwalczyć zanieczyszczone powietrze w mieszkaniu? Sprawdź! Jak zwalczyć zanieczyszczone powietrze w mieszkaniu? Sprawdź!

Zanieczyszczone powietrze w domu to wina m. in. szkodliwych substancji: tlenku i dwutlenku węgla, tlenku azotu, formaldehydu, a także pleśni, glonów, grzybów ...

więcej

Maski antysmogowe chronią przed zanieczyszczonym powietrzem? Maski antysmogowe chronią przed zanieczyszczonym powietrzem?

Maski antysmogowe, które mają chronić przed oddychaniem zanieczyszczonym powietrzem, stają się coraz popularniejsze. Wszystko dlatego, że poziom toksycznych substancji w powietrzu jest ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.