VaxigripTetra

1 dawka 0,5 ml zawiera wirus grypy (inaktywowany, rozszczepiony) następujących szczepów (namnożony w zarodkach kurzych pochodzących ze zdrowych stad): A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 – podobny szczep (A/California/7/2009, NYMC X-179A) - 15 µg (hemaglutynina), A/Texas/50/2012 (H3N2) – podobny szczep (A/Texas/50/2012, NYMC X223A) - 15 µg (hemaglutynina), B/Massachusetts/2/2012 (linia Yamagata) - 15 µg (hemaglutynina), B/Brisbane/60/2008 (linia Victoria) - 15 µg (hemaglutynina). Szczepionka jest zgodna z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia - WHO (dlaPółkuli Północnej) oraz z zaleceniami Unii Europejskiej na bieżący sezon. Szczepionka może zawierać pozostałości jaj, takie jak albumina jaja kurzego oraz pozostałości neomycyny, formaldehydu i octoxynolu-9, które są stosowane podczas procesu wytwarzania

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
VaxigripTetra 1 amp.-strzyk. 0,5 ml bez igły, zaw. do wstrz. 2017-10-31

Działanie

Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana. Zapewnia czynne uodpornienie przeciw 4 szczepom wirusa grypy (dwa podtypy A i dwa typy B) zawartym w szczepionce. Powoduje wytworzenie przeciwciał przeciw hemaglutyninom w okresie 2-3 tyg., które neutralizują wirusy grypy.

Dawkowanie

Domięśniowo lub podskórnie. Zaleca się coroczne szczepienie szczepionką przeciw grypie z uwagi na okres utrzymywania się odporności powstałej po podaniu szczepionki oraz ze względu na to, że krążące szczepy grypy mogą się zmieniać z roku na rok. Dorośli: 1 dawka 0,5 ml. Dzieci i młodzież. Dzieci od ukończenia 3. rż. do ukończenia 17. rż.: jedna dawka 0,5 ml. Dzieciom w wieku poniżej 9 lat, które uprzednio nie były szczepione, należy podać drugą dawkę 0,5 ml po co najmniej 4 tyg. Dzieci w wieku poniżej 3. rż.: bezpieczeństwo oraz skuteczność stosowania szczepionki VaxigripTetra nie zostały dotychczas określone. Sposób podania. Zalecanym miejscem podania domięśniowego jest mięsień naramienny.

Wskazania

Czynne uodpornienie osób dorosłych i dzieci od ukończenia 3. rż. w zapobieganiu grypy wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce. Zastosowanie szczepionki powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na którykolwiek składnik, który może być obecny w ilościach śladowych, takich jak pozostałość jaja (albumina jaja kurzego, białka kurze), neomycyna, formaldehyd i octoxynol-9. Choroba przebiegająca z umiarkowaną lub wysoką gorączką, lub ostrą chorobą (szczepienie powinno być odroczone u pacjentów).

Środki ostrożności

Konieczne jest zapewnienie właściwego leczenia i nadzoru medycznego na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki. W żadnym przypadku nie wolno podawać szczepionki donaczyniowo. Szczepionka powinna zostać podana ostrożnie osobom z trombocytopenią lub zaburzeniami krzepnięcia, ponieważ może u nich wystąpić krwawienie po podaniu domięśniowym. Omdlenie (zasłabnięcie) może wystąpić po, lub nawet przed jakimkolwiek szczepieniem, jako psychogenna odpowiedź na ukłucie igłą - ważne jest aby wdrożyć procedury zapobiegające zranieniu w wyniku omdleń a także aby móc kontrolować reakcje omdleniowe. Szczepionka jest przeznaczona do zapewnienia ochrony przed tymi szczepami grypy, z których ta szczepionka została przygotowana. Preparat może nie chronić wszystkich zaszczepionych osób. U pacjentów z wrodzonym lub nabytym upośledzeniem odporności odpowiedź immunologiczna może być niewystarczająca.

Niepożądane działanie

Dorośli i osoby starsze. Bardzo często: ból głowy, złe samopoczucie (często u osób starszych), ból w miejscu wstrzyknięcia. Często: dreszcze, gorączka (niezbyt często u osób dorosłych), rumień w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia. Niezbyt często: powiększenie węzłów chłonnych (u osób dorosłych), zawroty głowy (rzadko u osób dorosłych), uderzenia gorąca (u osób starszych), biegunka, nudności, zmęczenie, zasinienie w miejscu wstrzyknięcia, świąd w miejscu wstrzyknięcia, ucieplenie w miejscu wstrzyknięcia. Rzadko: nadwrażliwość (u osób dorosłych), reakcje alergiczne, takie jak: rumień, pokrzywka (u osób dorosłych), świąd (niezbyt często u osób starszych), uogólniony świąd (u osób dorosłych), alergiczne zapalenie skóry(u osób dorosłych), obrzęk naczynioruchowy, senność, parestezje, duszność (u osób dorosłych), nadmierna potliwość, ból stawów, osłabienie, objawy grypopodobne, dyskomfort w miejscu wstrzyknięcia (u osób dorosłych). Dzieci i młodzież. Bardzo często: ból głowy, ból mięśni, złe samopoczucie, dreszcze (często u dzieci w wieku 9 - 17 lat), ból w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, rumień w miejscu wstrzyknięcia (często u dzieci w wieku 9 - 17 lat), stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia (często u dzieci w wieku 9 - 17 lat). Często: gorączka, zasinienie w miejscu wstrzyknięcia. Niezbyt często: trombocytopenia (zgłoszone u jednego dziecka w wieku 3 lat), marudzenie (zgłoszone u dzieci w wieku 3 - 8 lat), niepokój (zgłoszone u dzieci w wieku 3 - 8 lat), zawroty głowy (zgłoszone u dzieci w wieku 3 - 8 lat), biegunka, wymioty (zgłoszone u dzieci w wieku 3 - 8 lat), ból w nadbrzuszu (zgłoszone u dzieci w wieku 3 - 8 lat), ból stawów (zgłoszone u dzieci w wieku 3 - 8 lat), zmęczenie (zgłoszone u dzieci w wieku 3 - 8 lat), ucieplenie w miejscu wstrzyknięcia (zgłoszone u dzieci w wieku 3 - 8 lat), świąd w miejscu wstrzyknięcia (zgłoszone u dzieci w wieku 9 - 17 lat). Po wprowadzeniu do obrotu. Częstość nieznana: wstrząs, wysypka, uogólniony rumień, Zespół Guillain-Barré (GBS), zapalenie nerwu, nerwobóle, drgawki, zapalenie mózgu i rdzenia; zapalenie naczyń, takie jak plamica Schönleina-Henocha, w niektórych przypadkach z przejściowym zaburzeniem czynności nerek.

Ciąża i laktacja

Inaktywowane szczepionki przeciw grypie mogą być podane we wszystkich okresach ciąży, jednak brak jest danych dotyczących stosowania szczepionki VaxigripTetra u kobiet w ciąży. Szczepionka może być stosowana podczas karmienia piersią.

Uwagi

Szczepionka nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Po podaniu szczepionki przeciw grypie obserwowano występowanie fałszywie dodatnich wyników testów serologicznych z użyciem metody ELISA do wykrywania przeciwciał przeciw wirusowi HIV1, wirusowi zapaleniu wątroby typu C, a szczególnie przeciw wirusowi HTLV1. Fałszywie dodatnie wyniki z użyciem metody ELISA można zweryfikować stosując techniki Western Blot. Przejściowe fałszywie dodatnie reakcje mogą być wywołane obecnością przeciwciał klasy IgM, które powstały w odpowiedzi na szczepionkę.

Interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji ze szczepionką VaxigripTetra. W oparciu o doświadczenie kliniczne ze szczepionką Vaxigrip, szczepionka VaxigripTetra może być podawana w tym samym czasie co inne szczepionki. W przypadku jednoczesnego podania szczepionek, wstrzyknięcia należy wykonać w różne miejsca ciała przy użyciu osobnych strzykawek. Odpowiedź immunologiczna może być osłabiona, jeżeli pacjent poddany jest leczeniu immunosupresyjnemu.

Preparat zawiera substancję Influenza vaccine.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 dawka 0,5 ml zawiera wirus grypy (inaktywowany, rozszczepiony) następujących szczepów (namnożony w zarodkach kurzych pochodzących ze zdrowych stad): A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 – podobny szczep (A/California/7/2009, NYMC X-179A) - 15 µg (hemaglutynina), A/Texas/50/2012 (H3N2) – podobny szczep (A/Texas/50/2012, NYMC X223A) - 15 µg (hemaglutynina), B/Massachusetts/2/2012 (linia Yamagata) - 15 µg (hemaglutynina), B/Brisbane/60/2008 (linia Victoria) - 15 µg (hemaglutynina). Szczepionka jest zgodna z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia - WHO (dlaPółkuli Północnej) oraz z zaleceniami Unii Europejskiej na bieżący sezon. Szczepionka może zawierać pozostałości jaj, takie jak albumina jaja kurzego oraz pozostałości neomycyny, formaldehydu i octoxynolu-9, które są stosowane podczas procesu wytwarzania

1 dawka (0,5 ml) zawiera rozszczepiony, inaktywowany wirus grypy zawierający pochodzący z następujących szczepów: A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - podobny szczep (A/Christchurch/16/2010, NIB-74xp) - 15 µg HA (hemaglutynina); A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - podobny szczep (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B)- 15 µg HA; B/Brisbane/60/2008 - podobny szczep (B/Brisbane/60/2008, szczep dziki) - 15 µg HA. Szczepionka odpowiada zaleceniom WHO (dla Półkuli Północnej) i Unii Europejskiej na sezon 2016/2017. Skład szczepionki jest aktualizowany corocznie w zależności od danych epidemiologicznych, zgodnie z zaleceniami WHO i UE. 1 dawka zawiera ok. 3,75 mg chlorku sodu, ok, 1,3 mg disodu fosforanu dwunastowodnego, ok. 0,2 mg diwodorofosforanu potasu oraz około 0,1 mg chlorku potasu. Szczepionka może zawierać śladowe ilości jaj kurzych takie jak albumina jaja kurzego, białko kurze, formaldehyd, siarczan gentamycyny oraz dezoksycholan sodu, które są używane podczas procesu wytwarzania.

1 dawka (0,5 ml) zawiera antygeny powierzchniowe wirusa grypy odpowiadające szczepom: A (H1N1) - 15 µg HA, A (H3N2) - 15 µg HA oraz B - 15 µg HA (HA - hemaglutynina). Szczepionka jest zgodna z zaleceniami WHO (dla półkuli północnej) i decyzją UE na bieżący sezon.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

1 saszetka zawiera 3 g fosfomycyny, co odpowiada 5,631 mg fosfomycyny z trometamolem. Preparat zawiera sacharozę, żółcień pomarańczową i dekstrozę jednowodną.

1 dawka (0,5 ml) szczepionki zawiera nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego i nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanych na uwodnionym wodorotlenku glinu.

1 tabl. powl. zawiera 300 mg lub 600 mg klindamycyny (w postaci chlorowodorku).

1 tabl. powl. zawiera 500 mg w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej (w proporcji 4:1) lub 1 tabl. powl. zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej (w proporcji 7:1). Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej (w proporcji 7:1); zawiesina zawiera aspartam.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 ml zawiesiny zawiera 10 mg furazydyny (poprzednio stosowana nazwa: furagina). Preparat zawiera sacharozę, etanol, parahydroksybenzoesan metylu (E218) i propylu (E216).

Szczepionka dla dzieci: 1 fiolka 0,5 ml (1 dawka) zawiera 10 µg antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B. Szczepionka dla dorosłych: 1 fiolka 1 ml (1 dawka) zawiera 20 µg antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B.

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Leki przeciwwirusowe na grypę. Jakie leki stosuje się w leczeniu grypy? Leki przeciwwirusowe na grypę. Jakie leki stosuje się w ...

Leki przeciwwirusowe na grypę wykazują większą skuteczność w leczeniu niż leki na grypę dostępne bez recepty. Preparaty stosowane w leczeniu antywirusowym zmniejszają ...

więcej

GRYPA - leczenie. Najlepsze sposoby leczenia grypy GRYPA - leczenie. Najlepsze sposoby leczenia grypy

Leczenie grypy może być tylko objawowe i trzeba je zacząć, gdy tylko zauważymy jej objawy. W ciągu pierwszych 24 godzin możesz wspomóc ...

więcej

Jak jeść czosnek, by wyleczyć grypę i przeziębienie? Jak jeść czosnek, by wyleczyć grypę i przeziębienie?

Jak jeść czosnek, by wyleczyć grypę i przeziębienie? Najlepiej codziennie. Regularne spożywanie czosnku wzmacnia system odpornościowy, a tym samym przyśpiesza proces usuwania ...

więcej

Objawy anginy - najczęstsze objawy anginy i sposoby jej leczenia Objawy anginy - najczęstsze objawy anginy i sposoby jej ...

Choć angina kojarzona jest głównie z latem, łatwo złapać ją także na wiosnę, kiedy po zimie w powietrzu krąży więcej bakterii i ...

więcej

Co powinna zawierać apteczka dla przeziębionych i chorych na grypę? Co powinna zawierać apteczka dla przeziębionych i chorych na ...

Zima to czas, kiedy jesteśmy dużo bardziej narażeni na rozwój przeziębienia i grypy oraz towarzyszących im objawów: kaszlu, kataru, bólu głowy i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.