Torsemed

1 tabl. zawiera 5 mg, 10 mg lub 20 mg torasemidu. Preparat zawiera laktozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Torsemed 30 szt., tabl. 23,55zł 2017-10-31

Działanie

Lek z grupy diuretyków pętlowych. W małych dawkach profil farmakodynamiczny leku podobny jest do diuretyków tiazydowych, biorąc pod uwagę nasilenie i czas trwania diurezy. W większych dawkach torasemid wywołuje szybką diurezę zależną od zastosowanej dawki. Po podaniu doustnym torasemid wchłania się szybko i prawie całkowicie, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 1-2 h. Ponad 99% leku wiąże się z białkami osocza. Torasemid jest metabolizowany do 3 metabolitów na drodze oksydacji i hydroksylacji pierścienia aromatycznego. Około 80% podanej dawki wydalane jest w postaci niezmienionej i jako metabolity w wyniku wydzielania kanalikowego. T0,5 wynosi 3-4 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 5 mg raz na dobę, zwykle jest to również dawka podtrzymująca. W razie konieczności dawkę można zwiększać stopniowo do 20 mg raz na dobę. Tabletki należy przyjmować rano, bez rozgryzania, popijając niewielką ilością płynu. Tabletki 5 mg i 10 mg można dzielić na połowy, 20 mg na cztery części.

Wskazania

Obrzęki u pacjentów z niewydolnością serca.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na torasemid, pochodne sulfonylomocznika lub pozostałe składniki preparatu. Niewydolność nerek z bezmoczem. Śpiączka wątrobowa i stan przedśpiączkowy. Niedociśnienie tętnicze. Hipowolemia. Okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia należy wyrównać hipokaliemię, hiponatremię i hipowolemię. U pacjentów z zaburzeniami w oddawaniu moczu (np. z powodu rozrostu gruczołu krokowego) zwiększone wytwarzanie moczu może prowadzić do zatrzymania moczu i nadmiernego rozciągnięcia pęcherza moczowego. Zaleca się staranną obserwację stanu zdrowia pacjentów ze skłonnością do hiperurykemii i dny moczanowej. Z uwagi na możliwe zwiększenie stężenia glukozy we krwi, u pacjentów z utajoną lub jawną cukrzycą zaleca się staranne kontrolowanie gospodarki węglowodanowej. W trakcie stosowania istnieje ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca (np. bloku zatokowo-przedsionkowego, bloku przedsionkowo-komorowego IIst. lub IIIst.). Z uwagi na niewystarczające doświadczenie w stosowaniu torasemidu, należy zachować ostrożność w zaburzeniach równowagi kwasowo-zasadowej, w niewydolności nerek wywołanej przez leki o działaniu neurotoksycznym oraz u pacjentów z zaburzeniami w obrazie krwi (np. małopłytkowość lub niedokrwistość u pacjentów bez niewydolności nerek). Należy zwracać uwagę na objawy utraty elektrolitów i zagęszczenia krwi, zwłaszcza na początku leczenia i u pacjentów w podeszłym wieku. Brak doświadczeń klinicznych odnośnie stosowania preparatu u dzieci poniżej 12 lat. Ze względu na zawartość laktozy, preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: zmniejszenie apetytu, nasilenie zasadowicy metabolicznej, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej zależne od dawki i czasu leczenia, zwłaszcza np. hipowolemia, hipokaliemia (w przypadku jednoczesnego stosowania diety ubogopotasowej, wymiotów, biegunki, nadużywania leków przeczyszczających oraz u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami czynności wątroby) i/lub hiponatremia; ból i zawroty głowy pochodzenia błędnikowego (zwłaszcza na początku leczenia), ból żołądka, nudności, wymioty, biegunka, zaparcie (zwłaszcza na początku leczenia), kurcze mięśni (szczególnie na początku leczenia), uczucie zmęczenia, osłabienie, zwiększenie stężenia kwasu moczowego i glukozy we krwi, zwiększenie stężenia tłuszczów (triglicerydów, cholesterolu) we krwi, zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych (gamma- GT) we krwi. Niezbyt często: parestezje, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zatrzymanie moczu i nadmierne rozciągnięcia pęcherza moczowego w wyniku zwiększonego wytwarzania moczu u pacjentów z zaburzeniami w oddawaniu moczu (np. z powodu rozrostu gruczołu krokowego), zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi. Bardzo rzadko: małopłytkowość, erytropenia, leukopenia, zaburzenia widzenia, szumy uszne, głuchota, powikłania zakrzepowo-zatorowe, splątanie, niedociśnienie tętnicze, zaburzenia krążenia (w tym niedokrwienie serca i mózgu), które mogą prowadzić do zaburzenia rytmu serca, dławicy piersiowej, ostrego zawału serca lub omdleń; zapalenie trzustki, reakcje nadwrażliwości (np. świąd, wysypka, nadwrażliwość na światło), ciężkie reakcje skórne.

Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących wpływu torasemidu na rozwój zarodka i płodu u ludzi. Torasemid przenika do organizmu płodu i wywołuje zaburzenia elektrolitowe. Istnieje również ryzyko małopłytkowości u noworodków. Lek można stosować w ciąży tylko wtedy, gdy korzyści wyraźnie przewyższają ryzyko. Należy stosować możliwie najmniejszą dawkę. Lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Podczas długotrwałego leczenia zaleca się regularną kontrolę równowagi elektrolitowej (szczególnie potasu), stężenia glukozy, kwasu moczowego, kreatyniny i lipidów we krwi oraz krwinek czerwonych, białych i płytek krwi. Pacjenci, u których występują zawroty głowy nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Interakcje

Jeżeli torasemid stosowany jest jednocześnie z glikozydami naparstnicy może dochodzić do zwiększenia wrażliwości mięśnia sercowego na te leki, z powodu obniżenia stężenia potasu i (lub) magnezu we krwi. W połączeniu z mineralo- i glikokortykosteroidami lub środkami przeczyszczającymi może powodować zwiększenie wydalania potasu z moczem. Zaleca się regularną kontrolę równowagi elektrolitowej u pacjentów otrzymujących glikozydy naparstnicy, gliko- lub mineralokortykosteroidy lub leki przeczyszczające. Działanie stosowanych jednocześnie leków przeciwnadciśnieniowych, w szczególności inhibitorów konwertazy angiotensyny, może być nasilone. Leczenie sekwencyjne lub skojarzone z inhibitorami ACE, a także leczenia nowym inhibitorem ACE, może prowadzić do ciężkiego niedociśnienia tętniczego. Ryzyko można zminimalizować przez zmniejszenie dawki początkowej inhibitora ACE i (lub) zmniejszenie dawki lub chwilowe odstawienie torasemidu na 2-3 dni przed rozpoczęciem leczenia inhibitorem ACE. Torasemid może zmniejszać wrażliwość tętnic na działanie leków presyjnych, takich jak adrenalina i noradrenalina. Może osłabiać działanie leków przeciwcukrzycowych. Torasemid, szczególnie w dużych dawkach, może nasilać działanie nefro- i ototoksyczne antybiotyków aminoglikozydowych, toksyczność preparatów cisplatyny i nefrotoksyczne działanie cefalosporyn. Może zwiększać stężenie litu w surowicy i jego działanie kardio- i neurotoksyczne. Torasemid może nasilać działanie leków zwiotczających pochodnych kurary oraz działanie teofiliny. NLPZ (np. indometacyna) mogą osłabiać działanie moczopędne i hipotensyjne torasemidu, prawdopodobnie na drodze hamowania syntezy prostaglandyn. Probenecyd może zmniejszać skuteczność torasemidu przez hamowanie wydzielania kanalikowego. Torasemid może nasilać toksyczne działanie salicylanów stosowanych w dużych dawkach. Nie badano jednoczesnego podawania torasemidu i kolestyraminy u ludzi, ale w badaniach na zwierzętach stwierdzano zmniejszenie wchłaniania podawanego doustnie torasemidu.

Preparat zawiera substancję Torasemide.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 ampułka zawiera 20 mg torasemidu w postaci soli sodowej.

1 tabl. zawiera 5 mg, 10 mg lub 20 mg torasemidu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 5 mg lub 10 mg torasemidu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 5 mg, 10 mg lub 200 mg torasemidu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 2,5 mg, 5 mg, 10 mg lub 20 mg torasemidu. Lek zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 5 mg lub 10 mg torasemidu.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. powl. zawiera 50 mg losartanu potasu.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg losartanu potasu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

1 tabl. zawiera 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprylu.

1 tabl. powl. zawiera 1,25 mg, 2,5 mg, 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg lub 10 mg fumaranu bisoprololu.

1 tabl. zawiera 5 mg lub 10 mg torasemidu.

1 kaps. zawiera 5 mg izradypiny.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg losartanu potasu.

1 ampułka 5 ml zawiera 50 mg lub 200 mg dopaminy (roztwór 1% lub 4%) i odpowiednio 3,17mg i 12,27 mg sodu oraz pirosiarczyn sodu.

1 tabl. powl. zawiera 5 mg, 10 mg lub 20 mg chlorowodorku benazeprylu. Preparat zawiera laktozę.

1 g żelu zawiera 250 j.m. lub 1000 j.m. heparyny w postaci soli sodowej.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
SKAZA KRWOTOCZNA powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi SKAZA KRWOTOCZNA powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi

Skaza krwotoczna oznacza zwiększoną skłonność do często obfitych krwawień samoistnych lub pourazowych. Skaza krwotoczna może więc oznaczać krwawienia nawet z najmniejszej rany, ...

więcej

Niedomykalność zastawki aortalnej serca - objawy i leczenie Niedomykalność zastawki aortalnej serca - objawy i leczenie

Niedomykalność zastawki aortalnej to wada serca, która przez wiele lat może nie dawać żadnych objawów, przyczyniając się do systematycznego upośledzania funkcji serca. ...

więcej

CHOLESTEROL - dobry i zły cholesterol CHOLESTEROL - dobry i zły cholesterol

Cholesterol - zarówno ten dobry, jak i zły - choć brzmi groźnie, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Bez dobrego i złego ...

więcej

TROMBOFILIA (nadkrzepliwość) - przyczyny, objawy i leczenie TROMBOFILIA (nadkrzepliwość) - przyczyny, objawy i leczenie

Trombofilia, czyli nadkrzepliwość, to skłonność do tworzenia się zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Jest to stan zagrażający życiu, ponieważ skrzepy mogą przemieszczać się ...

więcej

Dyslipidemie Dyslipidemie

Dyslipidemie to najprościej mówiąc zaburzenia gospodarki lipidowej. Dyslipidemie to bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje nieprawidłowości ilości, budowy czy funkcji poszczególnych frakcji lipidów. ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.