Torsemed

1 tabl. zawiera 5 mg, 10 mg lub 20 mg torasemidu. Preparat zawiera laktozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Torsemed 30 szt., tabl. 23,55 zł 2017-10-31

Działanie

Lek z grupy diuretyków pętlowych. W małych dawkach profil farmakodynamiczny leku podobny jest do diuretyków tiazydowych, biorąc pod uwagę nasilenie i czas trwania diurezy. W większych dawkach torasemid wywołuje szybką diurezę zależną od zastosowanej dawki. Po podaniu doustnym torasemid wchłania się szybko i prawie całkowicie, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 1-2 h. Ponad 99% leku wiąże się z białkami osocza. Torasemid jest metabolizowany do 3 metabolitów na drodze oksydacji i hydroksylacji pierścienia aromatycznego. Około 80% podanej dawki wydalane jest w postaci niezmienionej i jako metabolity w wyniku wydzielania kanalikowego. T0,5 wynosi 3-4 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 5 mg raz na dobę, zwykle jest to również dawka podtrzymująca. W razie konieczności dawkę można zwiększać stopniowo do 20 mg raz na dobę. Tabletki należy przyjmować rano, bez rozgryzania, popijając niewielką ilością płynu. Tabletki 5 mg i 10 mg można dzielić na połowy, 20 mg na cztery części.

Wskazania

Obrzęki u pacjentów z niewydolnością serca.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na torasemid, pochodne sulfonylomocznika lub pozostałe składniki preparatu. Niewydolność nerek z bezmoczem. Śpiączka wątrobowa i stan przedśpiączkowy. Niedociśnienie tętnicze. Hipowolemia. Okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia należy wyrównać hipokaliemię, hiponatremię i hipowolemię. U pacjentów z zaburzeniami w oddawaniu moczu (np. z powodu rozrostu gruczołu krokowego) zwiększone wytwarzanie moczu może prowadzić do zatrzymania moczu i nadmiernego rozciągnięcia pęcherza moczowego. Zaleca się staranną obserwację stanu zdrowia pacjentów ze skłonnością do hiperurykemii i dny moczanowej. Z uwagi na możliwe zwiększenie stężenia glukozy we krwi, u pacjentów z utajoną lub jawną cukrzycą zaleca się staranne kontrolowanie gospodarki węglowodanowej. W trakcie stosowania istnieje ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca (np. bloku zatokowo-przedsionkowego, bloku przedsionkowo-komorowego IIst. lub IIIst.). Z uwagi na niewystarczające doświadczenie w stosowaniu torasemidu, należy zachować ostrożność w zaburzeniach równowagi kwasowo-zasadowej, w niewydolności nerek wywołanej przez leki o działaniu neurotoksycznym oraz u pacjentów z zaburzeniami w obrazie krwi (np. małopłytkowość lub niedokrwistość u pacjentów bez niewydolności nerek). Należy zwracać uwagę na objawy utraty elektrolitów i zagęszczenia krwi, zwłaszcza na początku leczenia i u pacjentów w podeszłym wieku. Brak doświadczeń klinicznych odnośnie stosowania preparatu u dzieci poniżej 12 lat. Ze względu na zawartość laktozy, preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: zmniejszenie apetytu, nasilenie zasadowicy metabolicznej, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej zależne od dawki i czasu leczenia, zwłaszcza np. hipowolemia, hipokaliemia (w przypadku jednoczesnego stosowania diety ubogopotasowej, wymiotów, biegunki, nadużywania leków przeczyszczających oraz u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami czynności wątroby) i/lub hiponatremia; ból i zawroty głowy pochodzenia błędnikowego (zwłaszcza na początku leczenia), ból żołądka, nudności, wymioty, biegunka, zaparcie (zwłaszcza na początku leczenia), kurcze mięśni (szczególnie na początku leczenia), uczucie zmęczenia, osłabienie, zwiększenie stężenia kwasu moczowego i glukozy we krwi, zwiększenie stężenia tłuszczów (triglicerydów, cholesterolu) we krwi, zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych (gamma- GT) we krwi. Niezbyt często: parestezje, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zatrzymanie moczu i nadmierne rozciągnięcia pęcherza moczowego w wyniku zwiększonego wytwarzania moczu u pacjentów z zaburzeniami w oddawaniu moczu (np. z powodu rozrostu gruczołu krokowego), zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi. Bardzo rzadko: małopłytkowość, erytropenia, leukopenia, zaburzenia widzenia, szumy uszne, głuchota, powikłania zakrzepowo-zatorowe, splątanie, niedociśnienie tętnicze, zaburzenia krążenia (w tym niedokrwienie serca i mózgu), które mogą prowadzić do zaburzenia rytmu serca, dławicy piersiowej, ostrego zawału serca lub omdleń; zapalenie trzustki, reakcje nadwrażliwości (np. świąd, wysypka, nadwrażliwość na światło), ciężkie reakcje skórne.

Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących wpływu torasemidu na rozwój zarodka i płodu u ludzi. Torasemid przenika do organizmu płodu i wywołuje zaburzenia elektrolitowe. Istnieje również ryzyko małopłytkowości u noworodków. Lek można stosować w ciąży tylko wtedy, gdy korzyści wyraźnie przewyższają ryzyko. Należy stosować możliwie najmniejszą dawkę. Lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Podczas długotrwałego leczenia zaleca się regularną kontrolę równowagi elektrolitowej (szczególnie potasu), stężenia glukozy, kwasu moczowego, kreatyniny i lipidów we krwi oraz krwinek czerwonych, białych i płytek krwi. Pacjenci, u których występują zawroty głowy nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Interakcje

Jeżeli torasemid stosowany jest jednocześnie z glikozydami naparstnicy może dochodzić do zwiększenia wrażliwości mięśnia sercowego na te leki, z powodu obniżenia stężenia potasu i (lub) magnezu we krwi. W połączeniu z mineralo- i glikokortykosteroidami lub środkami przeczyszczającymi może powodować zwiększenie wydalania potasu z moczem. Zaleca się regularną kontrolę równowagi elektrolitowej u pacjentów otrzymujących glikozydy naparstnicy, gliko- lub mineralokortykosteroidy lub leki przeczyszczające. Działanie stosowanych jednocześnie leków przeciwnadciśnieniowych, w szczególności inhibitorów konwertazy angiotensyny, może być nasilone. Leczenie sekwencyjne lub skojarzone z inhibitorami ACE, a także leczenia nowym inhibitorem ACE, może prowadzić do ciężkiego niedociśnienia tętniczego. Ryzyko można zminimalizować przez zmniejszenie dawki początkowej inhibitora ACE i (lub) zmniejszenie dawki lub chwilowe odstawienie torasemidu na 2-3 dni przed rozpoczęciem leczenia inhibitorem ACE. Torasemid może zmniejszać wrażliwość tętnic na działanie leków presyjnych, takich jak adrenalina i noradrenalina. Może osłabiać działanie leków przeciwcukrzycowych. Torasemid, szczególnie w dużych dawkach, może nasilać działanie nefro- i ototoksyczne antybiotyków aminoglikozydowych, toksyczność preparatów cisplatyny i nefrotoksyczne działanie cefalosporyn. Może zwiększać stężenie litu w surowicy i jego działanie kardio- i neurotoksyczne. Torasemid może nasilać działanie leków zwiotczających pochodnych kurary oraz działanie teofiliny. NLPZ (np. indometacyna) mogą osłabiać działanie moczopędne i hipotensyjne torasemidu, prawdopodobnie na drodze hamowania syntezy prostaglandyn. Probenecyd może zmniejszać skuteczność torasemidu przez hamowanie wydzielania kanalikowego. Torasemid może nasilać toksyczne działanie salicylanów stosowanych w dużych dawkach. Nie badano jednoczesnego podawania torasemidu i kolestyraminy u ludzi, ale w badaniach na zwierzętach stwierdzano zmniejszenie wchłaniania podawanego doustnie torasemidu.

Cena

Torsemed, cena 100% 23,55 zł

Preparat zawiera substancję Torasemide.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. zawiera 5 mg lub 10 mg torasemidu.

1 tabl. zawiera 5 mg, 10 mg lub 20 mg torasemidu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 2,5 mg, 5 mg, 10 mg lub 20 mg torasemidu. Lek zawiera laktozę.

1 ampułka zawiera 20 mg torasemidu w postaci soli sodowej.

1 tabl. zawiera 5 mg lub 10 mg torasemidu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 5 mg, 10 mg lub 200 mg torasemidu. Preparat zawiera laktozę.

Najczęściej wyszukiwane

1 kaps. twarda zawiera ramipryl i amlodypinę (w postaci bezylanu), odpowiednio: 5 mg+5 mg, 5 mg+10 mg, 10 mg+5 mg lub 10 mg+10 mg.

1 kaps. zawiera 5 mg lub 10 mg fumaranu bisoprololu i 75 mg kwasu acetylosalicylowego; lek zawiera lecytynę sojową.

1 tabl. zawiera 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprylu.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg losartanu potasu.

1 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 35 mg dichlorowodorku trimetazydyny.

1 tabl. zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy.

100 g preparatu zawiera 40 g wyciągu z nasion kasztanowca, 37 g nalewki z liści miłorzębu japońskiego, 10 g nalewki z kwiatostanu głogu, 10 g wyciągu z ziela jemioły, 3 g nalewki z ziela arniki. Dawka jednorazowa zawiera 10 mg escyny. Preparat zawiera 55-70% (v/v) etanolu.

1 tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 35 mg dichlorowodorku trimetazydyny. Preparat zawiera lecytynę sojową.

1 tabl. powl. zawiera 1,25 mg, 2,5 mg, 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg lub 10 mg fumaranu bisoprololu.

5 ml roztworu zawiera 25 mg urapidylu w postaci chlorowodorku.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Histiocytoza - przyczyny, objawy i leczenie Histiocytoza - przyczyny, objawy i leczenie

Histiocytoza to grupa rzadko diagnozowanych chorób układu krwiotwórczego, które zalicza się do chorób z pogranicza nowotworowych i autoimmunoagresji. Choroby z tej grupy ...

więcej

Kibicowanie może doprowadzić do ZAWAŁU! Skutki zdrowotne kibicowania Kibicowanie może doprowadzić do ZAWAŁU! Skutki zdrowotne kibicowania

Kibicowanie może powodować poważne problemy zdrowotne. Dopingowanie ulubionej drużyny powoduje nagły skok ciśnienia, przyspieszony puls, co jest szczególnie niebezpieczne dla kibiców zmagających ...

więcej

HEMOROIDY (żylaki odbytu): przyczyny, objawy i leczenie hemoroidów HEMOROIDY (żylaki odbytu): przyczyny, objawy i leczenie hemoroidów

Hemoroidy (guzki krwawnicze) ma każdy, żylaki odbytu - co drugi Polak. Objawy choroby hemoroidalnej są bardzo nieprzyjemne, a przecież żylaki odbytu da ...

więcej

Nadciśnienie tętnicze WTÓRNE - przyczyny, objawy, leczenie Nadciśnienie tętnicze WTÓRNE - przyczyny, objawy, leczenie

Nadciśnienie tętnicze wtórne to najrzadziej występujący typ nadciśnienia. Nadciśnienie tętnicze wtórne rozpoznaje się u zaledwie 5 proc. chorych. Jego przyczyny można ustalić ...

więcej

Zespół pozakrzepowy: przyczyny, objawy, leczenie Zespół pozakrzepowy: przyczyny, objawy, leczenie

Zespół pozakrzepowy to dość częsty problem zdrowotny, stanowiący przewlekłe powikłanie zakrzepicy żył głębokich (ZŻG). Szacuje się,że aż 23-60% pacjentów po epizodzie zakrzepicy ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.