Theraflu™ Przeziębienie

1 saszetka zawiera 500 mg paracetamolu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny. Ponadto preparat zawiera sacharozę, aspartam (E951), sód (edetynian disodu i cytrynian sodu (E331)), żółcień pomarańczową (E110), czerwień Allura AC (E129), lecytynę sojową (E322), aromat mentolu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Theraflu™ Przeziębienie 10 saszetek, proszek do sporz. roztw. doustnego 15,20zł 2017-10-31

Działanie

Preparat o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, zmniejszającym przekrwienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych. Paracetamol działa przeciwgorączkowo, prawdopodobnie przez zahamowanie syntezy prostaglandyn w podwzgórzu. Działanie przeciwbólowe wiąże się z ośrodkowym działaniem polegającym na podwyższeniu progu bólowego. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie we krwi po podaniu doustnym występuje po upływie ok. 1 h. W niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza (20%-50%), T0,5 wynosi 2-4 h. Paracetamol jest praktycznie w całości (ok. 95%) metabolizowany w wątrobie. Ulega sprzęganiu z kwasem gukuronowym i siarkowym do nietoksycznych, łatwo wydalanych związków. U dorosłych przeważa sprzęganie z kwasem glukuronowym, a u dzieci z kwasem siarkowym. Pozostała część ulega hydroksylacji katalizowanej przez enzymy układu P450 i powstaje toksyczny metabolit N-acetylo-p-benzochinoimina (NAPQI). Jeżeli paracetamol jest stosowany w dawkach terapeutycznych, NAPQI jest sprzęgany z kwasem merkapturowym lub cysteiną. W przypadku zażycia większych dawek paracetamolu, zasoby wątrobowego glutationu mogą się wyczerpać, powodując nagromadzenie toksycznego metabolitu w wątrobie, co może prowadzić do uszkodzenia i martwicy hepatocytów oraz ostrej niewydolności wątroby. Lek wydalany jest z moczem w postaci metabolitów i tylko w niewielkiej ilości w postaci niezmienionej. Pseudoefedryna działa na receptory α-adrenergiczne w błonie śluzowej górnych dróg oddechowych, powodując zwężenie naczyń krwionośnych, co zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa i zwiększa jego drożność. Początek jej działania pojawia się po 30 min. i utrzymuje się przez co najmniej 4 h. Stężenie maksymalne w surowicy występuje po 2 h. T0,5 po zastosowaniu pojedynczej dawki wynosi 5-8 h. Metabolizm zachodzi w wątrobie, częściowo do aktywnego metabolitu - norpseudoefedryny, a wydalanie przez nerki (wydalanie jest szybsze przy zmniejszonym pH, a wolniejsze, gdy mocz ma odczyn zasadowy).

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież >15 lat: 1 saszetka co 4-6 h. Maksymalnie 4 saszetki na dobę. Jeżeli objawy utrzymują się przez ponad 3 dni lub nasilają, należy zweryfikować diagnozę. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby dawkę należy zmniejszyć lub wydłużyć odstęp między dawkami. Zawartość saszetki rozpuścić w standardowej wielkości kubku gorącej, ale nie wrzącej wody (ok. 250 ml). Wypić po wystygnięciu do odpowiedniej temperatury.

Wskazania

Krótkotrwałe, objawowe leczenie przekrwienia błony śluzowej nosa i zatok związanego z takimi objawami przeziębienia i grypy: ból, ból głowy i (lub) gorączka. Lek jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku ≥15 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, aromat mentolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci uczuleni na soję lub orzeszki ziemne (produkt zawiera lecytynę sojową). Choroba serca, nadciśnienie tętnicze i choroby układu sercowo-naczyniowego. Nadczynność tarczycy. Jaskra z zamkniętym kątem przesączania. Zatrzymanie moczu. Guz chromochłonny. Pacjenci stosujący inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) obecnie lub w ciągu ostatnich 2 tygodni. Pacjenci stosujący trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Pacjenci stosujący leki blokujące receptory β-adrenergiczne. Pacjenci stosujący inne leki sympatykomimetyczne, jak leki zmniejszające przekrwienie, leki zmniejszające apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy. I trymestr ciąży.

Środki ostrożności

Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek, łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby (w tym w zespole Gilberta), ciężką niewydolnością wątroby (skala Childa-Pugha >9), ostrym zapaleniem wątroby, podczas równoczesnego stosowania produktów leczniczych zaburzających czynność wątroby, u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, niedokrwistością hemolityczną, odwodnionych, u osób nadużywających alkoholu i długotrwale niedożywionych. Pacjenci nie powinni przyjmować jednocześnie innych produktów leczniczych zawierających paracetamol ze względu na ryzyko ciężkiego uszkodzenia wątroby w przypadku przedawkowania. Pacjenci nie powinni jednocześnie stosować innych produktów leczniczych działających sympatykomimetycznie, w tym innych produktów obkurczających błonę śluzową nosa lub oka. Podczas stosowania leku należy unikać spożywania alkoholu. Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów uzależnionych od alkoholu. Ryzyko przedawkowania jest większe u pacjentów z alkoholowym uszkodzeniem wątroby bez marskości. Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami układu sercowo- naczyniowego, cukrzycą, przerostem gruczołu krokowego (ponieważ może występować tendencja do zatrzymania moczu i dyzurii), chorobą okluzyjną naczyń (np. objaw Raynauda), psychozą, przewlekłym kaszlem, astmą lub rozedmą płuc. Pacjenci w podeszłym wieku mogą być szczególnie wrażliwi na działanie pseudoefedryny na ośrodkowy układ nerwowy. Zaleca się przerwanie leczenia kilka dni przed zabiegiem operacyjnym. Ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego jest większe w przypadku stosowania halogenowych leków do znieczulenia. Nie stosować produktu u dzieci w wieku poniżej 15 lat. Preparat zawiera sacharozę i nie powinni go przyjmować pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Preparat zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny i może być szkodliwy dla osób chorych na fenyloketonurię. 1 saszetka zawiera 1,52 mmol (lub 35 mg) sodu, co należy wziąć pod uwagę w przypadku pacjentów na diecie z kontrolowaną ilością sodu. Czerwień Allura AC (E129), żółcień pomarańczowa (E110), barwniki azowe mogą wywoływać reakcje alergiczne.

Niepożądane działanie

Częstość nieznana. Paracetamol: trombocytopenia, agranulocytoza, pancytopenia, leukopenia, neutropenia (te działania niekoniecznie mają związek ze stosowaniem paracetamolu); nadwrażliwość, w tym reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli (prawdopodobieństwo wystąpienia jest większe u osób chorych na astmę, wrażliwych na kwas acetylosalicylowy albo inne NLPZ), zespół Stevensa-Johnsona (bardzo rzadko). Pseudoefedryna: pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego (np. bezsenność, rzadko omamy), wpływ na serce (np. tachykardia), wzrost ciśnienia krwi (jednak nie w przypadku kontrolowanego nadciśnienia), wysypka, świąd, rumień, pokrzywka, alergiczne zapalenie skóry, zatrzymanie moczu (zwłaszcza u pacjentów z przerostem gruczołu krokowego).

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany w czasie I trymestru ciąży i nie jest zalecany przez pozostały okres ciąży. Skurcz naczyń macicy i zmniejszenie przepływu krwi przez macicę związane ze stosowaniem pseudoefedryny może spowodować niedotlenienie płodu. Zarówno paracetamol, jak i pseudoefedryna przenikają w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Ponieważ nie ma danych dotyczących skojarzonego stosowania tych dwóch substancji, należy unikać stosowania tego produktu w czasie karmienia piersią.

Uwagi

Paracetamol może wpływać na wyniki oznaczeń kwasu moczowego z zastosowaniem fosforowolframianów oraz wyniki stężenia glukozy we krwi.  Pseudoefedryna może powodować dodatnie wyniki niektórych testów antydopingowych. W przypadku zaobserwowania zawrotów głowy pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.  

Interakcje

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie preparatu z: inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) obecnie lub w ciągu ostatnich 2 tygodni; trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, lekami blokującymi receptory β-adrenergiczne, innymi lekami sympatykomimetycznymi (jak leki zmniejszające przekrwienie, leki zmniejszające apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy). Paracetamol. Działanie przeciwzakrzepowe warfaryny i innych pochodnych kumaryny może być nasilone w wyniku przedłużonego regularnego stosowania paracetamolu, ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia krwawień. Sporadyczne stosowanie paracetamolu nie ma istotnego znaczenia. Metoklopramid lub domperidon mogą zwiększyć stopień wchłaniania paracetamolu. Leki stosowane w leczeniu gruźlicy, ryfampicyna i izoniazyd, mogą nasilać działanie hepatotoksyczne paracetamolu. Okres półtrwania chloramfenikolu może być wydłużony w przypadku stosowania paracetamolu. Niemniej jednak miejscowo podawany chloramfenikol w przypadku leczenia infekcji oczu można stosować jednocześnie. Leki przeciwpadaczkowe, jak fenytoina, fenobarbital i karbamazepina (leki indukujące enzymy), mogą zwiększać ryzyko uszkodzenia wątroby. Paracetamol może zmniejszyć biodostępność lamotryginy, z ewentualnym osłabieniem jej działania, ze względu na możliwe indukowanie jej metabolizmu w wątrobie. Kolestyramina może zmniejszyć wchłanianie paracetamolu. Nie należy stosować kolestyraminy w ciągu godziny od przyjęcia paracetamolu. W wyniku regularnego stosowania paracetamolu jednocześnie z zydowudyną może wystąpić neutropenia i zwiększyć się ryzyko uszkodzenia wątroby. Probenecyd, lek stosowany w leczeniu dny moczanowej, zmniejsza klirens paracetamolu, dlatego dawkę paracetamolu można zmniejszyć w przypadku jednoczesnego leczenia probenecydem i paracetamolem. Salicylany/kwas acetylosalicylowy mogą wydłużać T0,5 paracetamolu w fazie eliminacji. Zgłaszano wiele interakcji farmakologicznych między paracetamolem a innymi lekami. Uważa się, że ich znaczenie kliniczne będzie niewielkie w przypadku doraźnego stosowania zalecanej dawki. Hepatotoksyczność paracetamolu może być zwiększona w przypadku nadmiernego spożycia alkoholu. Pseudoefedryna. Może nasilić działanie inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO, takich jak moklobemid i brofaromina) i może indukować występowanie interakcji z lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienienia. Jest przeciwwskazana u pacjentów stosujących inhibitory IMAO obecnie lub w ciągu ostatnich 2 tyg. Jednoczesne stosowanie pseudoefedryny z innymi lekami sympatykomimetycznymi lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (np. amitryptyliną) może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego. Pseudoefedryna może zmniejszać skuteczność β-adrenolityków i innych leków przeciwnadciśnieniowych (np. debryzochina, guanetydyna, rezerpina, metyldopa). Może być zwiększone ryzyko wystąpienia nadciśnienia i innych działań niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego. Pseudoefedryna może wchodzić w interakcje z halogenowymi lekami znieczulającymi. Jednoczesne stosowanie pseudoefedryny i digoksyny oraz glikozydów nasercowych może spowodować zwiększenie ryzyka wystąpienia nieregularnej czynności serca lub zawału serca. Pseudoefedryna może zwiększać ryzyko zatrucia alkaloidami sporyszu. Jednoczesne stosowanie z linezolidem może spowodować zwiększenie ryzyka wystąpienia nadciśnienia.

Preparat zawiera substancje Paracetamol, Pseudoephedrine hydrochloride.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 saszetka zawiera 500 mg paracetamolu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny. Ponadto preparat zawiera sacharozę, aspartam (E951), sód (edetynian disodu i cytrynian sodu (E331)), żółcień pomarańczową (E110), czerwień Allura AC (E129), lecytynę sojową (E322), aromat mentolu.

1 kaps. miękka zawiera 250 mg paracetamolu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny. Ponadto preparat zawiera sorbitol, czerwień koszenilową, oraz żółcień chinolinową.

1 tabl. powl. zawiera 325 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu.

1 saszetka zawiera 650 mg paracetamolu, 60 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 20 mg bromowodorku dekstrometorfanu i 4 mg maleinianu chlorofeniraminy. Preparat zawiera sacharozę.

1 kaps. elastyczna zawiera 250 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny i 2 mg maleinianu chlorfenyraminy.

1 tabl. powl. Gripex zawiera: 325 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny i 10 mg bromowodorku dekstrometorfanu; preparat zawiera żółcień pomarańczową i Allura red AC. 1 tabl. powl. Gripex Max zawiera: 500 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny i 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu; preparat zawiera tartrazynę lak.

1 tabl. powl. zawiera 500 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu i 2 mg maleinianu chlorfeniraminy.

1 kaps. zawiera 300 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny i 12 mg bromowodorku dekstrometorfanu. Preparat zawiera sorbitol i czerwień koszenilową.

1 tabl. powl. zawiera 325 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny i 10 mg bromowodorku dekstrometorfanu; tabletki zawierają laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 325 mg paracetamolu, 200 mg gwajafenezyny, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 50 mg kofeiny.

1 tabl. zawiera 250 mg lub 100 mg (mite) lewodopy i 25 mg karbidopy.

1 fiolka (1,3 ml) zawiera 9,75 mg arypiprazolu.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 300 mg paracetamolu, 5 mg chlorowodorku fenylefryny i 25 mg kofeiny.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1,2 g piracetamu. 1 ml roztworu doustnego zawiera 200 mg lub 333 mg piracetamu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS) to postępująca choroba neurologiczna. Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi do stopniowego upośledzenia funkcji wszystkich ...

więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie

Choroby nerwowo-mięśniowe doprowadzają do nieprawidłowej czynności nerwów oraz mięśni. Objawy choroby nerwowo-mięśniowej to zarówno osłabienie siły mięśniowej czy zaniki mięśni, jak również ...

więcej

Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej już od kilkudziesięciu lat są standardową terapią w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób. Najnowsze badania wykazały, że ...

więcej

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) to zespół objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona, które mogą się pojawić nie tylko w przebiegu tej choroby, lecz także ...

więcej

Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie

Wgłobienie mózgu polega na nieprawidłowym przemieszczeniu tkanki nerwowej w obrębie czaszki. W zależności od tego, które dokładnie części mózgowia i w jakie ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.