Tetralysal

1 kaps. zawiera 204 mg (408 mg) limecykliny co odpowiada 150 mg (300 mg) tetracykliny. Preparat zawiera żółcień chinolinową. Kapsułki 150 mg zawierają laktozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Tetralysal 16 szt., kaps. twarde 24,99zł 2017-10-31

Działanie

Antybiotyk z grupy tetracyklin. Działa przeciwbakteryjnie na Propionibacterium acnes oraz przeciwzapalnie (hamowanie aktywności granulocytów wielojądrzastych). Unieczynnia lipazę bakteryjną i hamuje syntezę nowych cząsteczek enzymu, co zmniejsza wytwarzanie wolnych kwasów tłuszczowych. Działanie to prowadzi do zmniejszenia liczby grudek, krost, cyst i nacieków u pacjentów z trądzikiem. Limecyklina szybko się wchłania z przewodu pokarmowego, osiągając stężenia terapeutyczne w ciągu 1 h od podania. Cmax występuje po 3-4 h od podania. Jest wydalana głównie z moczem, w mniejszym stopniu z żółcią. T0,5 wynosi ok. 10 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Długotrwałe leczenie trądziku pospolitego: 300 mg na dobę przez 12 tyg. Leczenie trądziku różowatego: dorośli - początkowo 600 mg na dobę przez 10 dni, następnie 300 mg na dobę przez 3-6 miesięcy. Preparatu nie należy stosować u dzieci Sposób podania. Kapsułki należy przyjmować z odpowiednią ilością wody, aby zmniejszyć ryzyko podrażnienia oraz owrzodzeń przełyku.

Wskazania

Trądzik pospolity o średnim lub dużym nasileniu, ze zmianami zapalnymi w postaci grudek, krost, guzków, cyst oraz nacieków. Trądzik różowaty.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na tetracykliny. Dzieci poniżej 12 lat (ryzyko wystąpienia trwałych przebarwień zębów i hipoplazji szkliwa). Ciąża i okres karmienia piersią (ryzyko wystąpienia trwałych przebarwień zębów i hipoplazji szkliwa). Skojarzenie z retinoidami podawanymi ogólnie.

Środki ostrożności

Preparat jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci poniżej 12 lat z powodu ryzyka wystąpienia trwałych przebarwień zębów i hipoplazji szkliwa. Działania fototoksyczne obserwowano po zastosowaniu dużych dawek leku (1200 mg/dobę) oraz jednoczesnego silnego narażenia na promieniowanie UV - podczas leczenia należy unikać promieni słonecznych i innych źródeł promieniowania UV (solaria). W przypadku wystąpienia zmian skórnych o charakterze rumienia lub pęcherzy należy przerwać leczenie preparatem, gdyż może to być początek zagrażających życiu ciężkich zmian skórnych. Lek stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Przedawkowanie może wywołać działanie hepatotoksyczne. Przyjmowanie preparatu przeterminowanego może spowodować wystąpienie kwasicy kanalikowo-nerkowej (pseudo-Fanconi syndrom), która ustępuje po zaprzestaniu stosowania leku. U każdego pacjenta, u którego wystąpiła biegunka podczas stosowania antybiotyku lub kilka tygodni po zakończeniu podawania, należy rozważyć możliwość wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelita wywołanego przez toksyny Clostridium difficile. Lekkie zapalenie zwykle ustępuje po odstawieniu leku. W cięższych przypadkach może być konieczne podanie metronidazolu lub wankomycyny. Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę lub innych działających zapierająco. Należy zachować ostrożność, stosując preparat u pacjentów z miastenią. Objawy miastenii mogą się nasilić w wyniku leczenia limecykliną. Kaps. 150 mg zawierają laktozę - nie powinny być stosowane u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: nudności, ból brzucha, biegunka, ból głowy. Częstość nieznana: małopłytkowość, neutropenia, zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, trwała utrata wzroku, ból w górnej części jamy brzusznej, wymioty, zapalenie języka, zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zapalenie trzustki, gorączka, blastomykoza, zapalenie pochwy, kandydoza, nadwrażliwość, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne, żółtaczka, zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności aminotransaminaz, zwiększenie aktywności alkalicznej fosfatazy we krwi, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, zawroty głowy, reakcje nadwrażliwości na światło, wysypka rumieniowata, świąd, wysypka, zespół Stevensa-Johnsona, zapalenie skóry, toksyczna martwica naskórka. Działania niepożądane całej grupy tetracyklin: przebarwienia zębów oraz niedorozwój szkliwa zębów (dzieci poniżej 8 lat); anemia hemolityczna, eozynofilia oraz inne zaburzenia hematologiczne; nerkowa hiperazotemia powiązana z efektem antyanabolicznym, który może być intensyfikowany przez diuretyki. Należy zaprzestać leczenia w przypadku pojawienia się objawów zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i w okresie karmienia piersią. Tetracykliny przenikają przez barierę łożyska i mogą spowodować hipoplazję szkliwa i dyschromię u rozwijającego się dziecka. Limecyklina i jej metabolity przenikają do mleka ludzkiego w takiej ilości, że prawdopodobny jest ich wpływ na organizm noworodków i dzieci karmionych piersią (mogą spowodować hipoplazję szkliwa i dyschromię zębów u dziecka).

Uwagi

Preparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Limecyklina może fałszywie zawyżać wyniki oznaczania amin katecholowych i glukozy (metody fluorymetryczne, metoda Hingerty) w moczu.

Interakcje

Przeciwwskazane jest leczenie skojarzone z doustnie podawanymi retinoidami (ryzyko nadciśnienia wewnątrzczaszkowego). Istnieje również ryzyko nadciśnienia wewnątrzczaszkowego związanego z witaminą A (> 10 000 IU/dzień). Wchłanianie limecykliny może być zmienione w przypadku jednoczesnego stosowania leków zobojętniających (wodorotlenków i soli magnezu, glinu oraz wapnia), węgla aktywnego, kolestyraminy, chelatów bizmutu, sukralfatu) lub zawierających jony żelaza. Leki, które podnoszą pH w żołądku mogą zmniejszać absorpcję tetracyklin. Induktory enzymów, takie jak barbiturany, karbamazepina, fenytoina, mogą przyspieszać rozkład tetracyklin w związku z indukcją enzymów w wątrobie, a przez to zmniejszać ich okres półtrwania. Leków tych nie należy podawać przez 2 h przed zażyciem limecykliny i 2 h po jej zażyciu. Limecyklina może nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (pochodnych kumaryny), cytostatyków, doustnych leków przeciwcukrzycowych, glikokortykosteroidów. Dydanozyna zmniejsza wchłanianie limecykliny. Podczas leczenia tetracyklinami zaobserwowano hipernatremię, która mogła być związana ze stosowaniem leków moczopędnych. Nie wykazano istotnego wpływu posiłków, w tym mleka, na wchłanianie limecykliny. Leki bakteriostatyczne, w tym limecyklina, mogą mieć wpływ na bakteriobójcze działanie penicylin i antybiotyków beta-laktamowych - niewskazane jest stosowanie leków z grupy tetracyklin i penicylin w skojarzeniu. Tetracykliny i metoksyfluran zwiększają ryzyko niewydolności nerek, odnotowano przypadki śmiertelne.

Preparat zawiera substancję Lymecycline.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 kaps. zawiera 204 mg (408 mg) limecykliny co odpowiada 150 mg (300 mg) tetracykliny. Preparat zawiera żółcień chinolinową. Kapsułki 150 mg zawierają laktozę.

1 kaps. zawiera 408 mg lymecykliny, co odpowiada 300 mg tetracykliny.

Najczęściej wyszukiwane

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 fiolka zawiera 250 mg acyklowiru w postaci soli sodowej.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 dawka 2 ml szczepionki doustnej zawiera: nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G1, nie mniej niż 2,8 x 106 IU rotawirusa typu G2, nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G3, nie mniej niż 2,0 x 106 IU rotawirusa typu G4, nie mniej niż 2,3 x 106 IU rotawirusa typu P1A[8]. Preparat zawiera sacharozę.

1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; antygeny Bordatella pertusis (25 µg toksoidu krztuścowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu, 8 µg pertaktyny adsorbowanej na wodorotlenku glinu); inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero); 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b (fosforanu polirybozylorybitolu), związanego z około 20-40 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym.

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg sulfametoksazolu i 40 mg trimetoprimu. Lek zawiera maltitol oraz p-hydroksybenzoesany.

1 kaps. zawiera 50, 100, 150 lub 200 mg flukonazolu; kaps. zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu; syrop zawiera sacharozę i glicerol.

1 fiolka zawiera 1g cefazoliny w postaci soli sodowej.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie

Grypa u dzieci to jedna na najczęstszych chorób wirusowych układu oddechowego. Przyczyną choroby jest wirus grypy, który wywołuje dokuczliwe objawy. W tym ...

więcej

Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej roboty Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej ...

Przepisy na domowe syropy na kaszel, zarówno ten suchy, jak i mokry, są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nic dziwnego - syropy ...

więcej

Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY] Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY]

Zioła na przeziębienie to naturalne specyfiki, dzięki którym szybko można zwalczyć infekcję. Zioła na przeziębienie to zioła napotne, przeciwgorączkowe, które łagodzą katar ...

więcej

Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie migdałków wiąże się z silnym bólem gardła utrudniającym przełykanie, osłabieniem i gorączką. Preparaty stosowane w leczeniu zapalenia migdałków powinny z jednej ...

więcej

Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie

Ból gardła spowodowany jest najczęściej zakażeniami górnych dróg oddechowych. Szczególnie doskwiera nam on przy przełykaniu – przeczytaj, jakie są tego przyczyny i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.