Tetracyclinum TZF

1 tabl. powl. zawiera 250 mg chlorowodorku tetracykliny. Tabl. zawierają laktozę i sacharozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Tetracyclinum TZF 16 szt., tabl. powl. 12,73zł 2017-10-31

Działanie

Antybiotyk tetracyklinowy o szerokim spektrum działania w stosunku do bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich oraz pierwotniaków. Bakteriostatyczny mechanizm polega na zahamowaniu syntezy białek na poziomie rybosomu. Zakres działania przeciwbakteryjnego in vitro obejmuje: bakterie Gram-ujemne (Neisseria gonorrhoeae, Calymmatobacterium granulomatis, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Yersinia pestis, Francisella tularenis, Vibrio cholerae, Bartonella bacilliformis, Brucella spp.; zmienną wrażliwość wykazują: Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter aerogenes, Shigella spp., Mima spp., Herellea spp., Bacteroides spp.), bakterie Gram-dodatnie (Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus faecalis, Streptococcus faecium, α-hemolizujące paciorkowce - grupa A paciorkowców zieleniejących), inne mikroorganizmy (Rickettsia, Chlamydia psittaci, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum, Borrelia recurrentis, Treponema pallidum, Treponema pertenue, Clostridium spp., Fusobacterium fusiforme, Actinomyces spp., Bacillus anthracis, Propionibacterium acnes, Entamoeba spp., Balantidium coli, Plasmodium falciparum). Oporność na tetracyklinę występuje wśród różnych szczepów, zwłaszcza wśród bakterii Gram-dodatnich. Lek szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Wiąże się z białkami osocza w 65%. T0,5 wynosi około 8 h. Tetracyklina wykazuje dużą objętość dystrybucji, dobrze przenika do tkanek i narządów (z wyjątkiem płynu mózgowo-rdzeniowego). Przenika przez barierę łożyska i do mleka matki. Wydalana jest w 60% przez nerki w postaci czynnej oraz częściowo z żółcią.

Dawkowanie

750 mg - 1,5 g na dobę w dawkach podzielonych, co 6 h. Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami (co najmniej 1 h przed lub 2 h po posiłku) z dużą ilością płynów (co najmniej 250 ml - szklanka).

Wskazania

Wszystkie odmiany trądziku pospolitego (Acne vulgaris) zwłaszcza postaci grudkowo-krostkowej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tetracykliny, inny antybiotyk z grupy tetracyklin lub inny składnik preparatu, dzieci do 12 lat, ciężka niewydolność wątroby.

Środki ostrożności

Podczas stosowania leku należy unikać nasłonecznienia lub sztucznego promieniowania UV (np. solarium). Zaleca się stosowanie kremów z filtrem UV. Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby lub otrzymujących inne leki hepatotoksyczne. U pacjentów leczonych tetracykliną przez dłuższy czas należy kontrolować czynność wątroby, nerek oraz obraz krwi. Zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek (zaleca sie zmniejszenie dawki), z miastenią (możliwość nasilenia męczliwości mięśni). Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (możliwość zaostrzenia objawów). Wystąpienie biegunki w trakcie przyjmowania lub zaraz po odstawieniu antybiotyku może być oznaką rzekomobłoniastego zapalenia jelit - zaleca się odstawienie preparatu i zastosowanie odpowiedniego leczenia (stosowanie środków hamujących perystaltykę lub innych działających zapierająco jest przeciwwskazane). Podczas leczenia tetracykliną może wystąpić nadmierne namnażanie się niewrażliwych na lek drobnoustrojów (należy wówczas odstawić lek i rozpocząć właściwe leczenie). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy odstawić lek i zastosować leczenie objawowe (reakcje te mogą być ciężkie). Pokarm (zwłaszcza produkty mleczne) oraz leki zawierające jony metali zmniejszają wchłanianie tetracykliny z przewodu pokarmowego (lek należy przyjmować 1 do 3 h przed lub po ich spożyciu). Ze względu na zawartość sacharozy, lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi, dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Ze względu na zawartość laktozy, lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Zwiększenie stężenia azotu pozabiałkowego w surowicy krwi; niedokrwistość spowodowana rozpadem krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby niektórych krwinek białych we krwi, zwiększenie liczby niektórych granulocytów we krwi, porfiria; ból głowy, zawroty głowy, nagłe zaczerwienie twarzy, uwypuklenie ciemiączka u niemowląt, łagodne nadciśnienie śródczaszkowe; szumy uszne; brak łaknienia, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, zapalenie języka, trudności w przełykaniu, owrzodzenie przełyku, zapalenie jelita, zmiany zapalne okolic odbytu; zwiększenie stężenia mocznika we krwi; objawy choroby posurowiczej, obrzęk naczynioruchowy, plamica anafilaktyczna, niedociśnienie, duszność, tachykardia, zapalenie osierdzia, wstrząs anafilaktyczny, wysypki, świąd, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka; zaostrzenie objawów tocznia rumieniowatego, brązowo-czarne przebarwienia tarczycy bez wpływu na jej działania; bóle stawów, bóle mięśni, zaburzenia rozwoju zębów, przebarwienia szkliwa; złe samopoczucie; niewielkie podwyższenie aktywności aminotransferaz wątrobowych, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka, zapalenie trzustki. Podczas przedłużonego lub powtórnego leczenia może dojść do miejscowych zakażeń skóry lub nabłonka niewrażliwymi na lek bakteriami lub grzybami, objawiających się: swędzeniem odbytu, zapaleniem nabłonka jamy ustnej i języka, zewnętrznych narządów płciowych oraz pochwy. Obserwowano także rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego oraz gronkowcowe zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy.

Ciąża i laktacja

Stosowanie leku w ciąży jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy jego zastosowanie u matki jest bezwzględnie konieczne, a stosowanie bezpieczniejszego leku alternatywnego jest niemożliwe lub przeciwwskazane. Leku nie należy podawać kobietom karmiącym piersią.

Uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić badanie lekowrażliwości drobnoustroju wywołującego zakażenie. Leczenie może być wdrożone przed uzyskaniem wyniku lekowrażliwości drobnoustroju i w razie potrzeby skorygowane po uzyskaniu wyniku antybiogramu. Lek należy podawać zgodnie z oficjalnymi zaleceniami lokalnymi, dotyczącymi właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Interakcje

Związki żelaza, wapnia, glinu, magnezu, węgiel aktywowany, cholestyramina zmniejszają wchłanianie tetracykliny z układu pokarmowego. Tetracyklina nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny oraz leków przeciwcukrzycowych pochodnych sulfonylomocznika; zmniejsza skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych oraz przeciwbakteryjne działanie penicylin i innych antybiotyków o działaniu przeciwbakteryjnym; wpływa na wyniki oznaczeń glukozy, urobilinogenu, białka i katecholamin w moczu; zwiększa toksyczność metotreksatu, cyklosporyny A oraz metoksyfluranu i innych potencjalnie nefrotoksycznych leków. Jednoczesne stosowanie tetracykliny z teofiliną zwiększa częstotliwość działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego.

Preparat zawiera substancję Tetracycline hydrochloride.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 g zawiesiny zawiera 23,12 mg chlorowodorku tetracykliny i 0,58 mg acetonidu triamcynolonu.

1 kaps. zawiera 140 mg zasadowego cytrynianu potasowo-bizmutowego (co odpowiada 40 mg tlenku bizmutu), 125 mg metronidazolu oraz 125 mg chlorowodorku tetracykliny; lek zawiera laktozę.

1 g maści zawiera 30 mg chlorowodorku tetracykliny.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg chlorowodorku tetracykliny. Tabl. zawierają laktozę i sacharozę.

Najczęściej wyszukiwane

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 fiolka zawiera 250 mg acyklowiru w postaci soli sodowej.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

1 dawka 2 ml szczepionki doustnej zawiera: nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G1, nie mniej niż 2,8 x 106 IU rotawirusa typu G2, nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G3, nie mniej niż 2,0 x 106 IU rotawirusa typu G4, nie mniej niż 2,3 x 106 IU rotawirusa typu P1A[8]. Preparat zawiera sacharozę.

1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; antygeny Bordatella pertusis (25 µg toksoidu krztuścowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu, 8 µg pertaktyny adsorbowanej na wodorotlenku glinu); inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero); 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b (fosforanu polirybozylorybitolu), związanego z około 20-40 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym.

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg sulfametoksazolu i 40 mg trimetoprimu. Lek zawiera maltitol oraz p-hydroksybenzoesany.

1 kaps. zawiera 50, 100, 150 lub 200 mg flukonazolu; kaps. zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu; syrop zawiera sacharozę i glicerol.

1 fiolka zawiera 1g cefazoliny w postaci soli sodowej.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie

Grypa u dzieci to jedna na najczęstszych chorób wirusowych układu oddechowego. Przyczyną choroby jest wirus grypy, który wywołuje dokuczliwe objawy. W tym ...

więcej

Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej roboty Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej ...

Przepisy na domowe syropy na kaszel, zarówno ten suchy, jak i mokry, są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nic dziwnego - syropy ...

więcej

Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY] Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY]

Zioła na przeziębienie to naturalne specyfiki, dzięki którym szybko można zwalczyć infekcję. Zioła na przeziębienie to zioła napotne, przeciwgorączkowe, które łagodzą katar ...

więcej

Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie migdałków wiąże się z silnym bólem gardła utrudniającym przełykanie, osłabieniem i gorączką. Preparaty stosowane w leczeniu zapalenia migdałków powinny z jednej ...

więcej

Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie

Ból gardła spowodowany jest najczęściej zakażeniami górnych dróg oddechowych. Szczególnie doskwiera nam on przy przełykaniu – przeczytaj, jakie są tego przyczyny i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.