Tarfazolin

1 fiolka zawiera 1 g cefazoliny w postaci soli sodowej.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Tarfazolin 1 fiolka, proszek do sporz. roztw. do wstrz. i inf. 6,54zł 2017-10-31

Działanie

Antybiotyk β-laktamowy, cefalosporyna I generacji. Działa bakteriobójczo m.in. na Staphylococcus aureus (w tym szczepy wytwarzające penicylinazę) i Staphylococcus epidermidis - z wyjątkiem szczepów opornych na metycylinę, Streptococcus spp., Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella spp., Enterobacter aerogenes, Haemophilus influenzae. Nie działa na Enterococcus spp. Cefazolina wiąże się z białkami osocza w 75-86%. Łatwo przenika m.in. do jamy opłucnowej i otrzewnowej, płynu stawowego, żółci, kości, a także przez barierę łożyska oraz w niewielkich stężeniach do mleka matki. Nie przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Jest wydalana z moczem w postaci niezmienionej w 90%. T0,5 wynosi 1,8-2 h.

Dawkowanie

Dorośli domięśniowo lub dożylnie: w zakażeniach o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu 500-1000 mg co 6 lub 8 h; w zakażeniach o średnio ciężkim przebiegu wywołanych przez Gram-dodatnie ziarenkowce 250-500 mg co 8 h; w ciężkim niepowikłanym zakażeniu dróg moczowych 1 g co 12 h; w pneumokokowym zapaleniu płuc 500 mg co 12 h; w ciężkich zakażeniach zagrażających życiu (m.in. zapalenie wsierdzia, posocznica) 1-1,5 g co 6 h (zazwyczaj w skojarzeniu z aminoglikozydami). W profilaktyce okołooperacyjnej dożylnie 1-2 g na 30-60 min przed zabiegiem chirurgicznym; po zabiegu 1-2 g co 6-8 h przez 24 h; w przedłużających się operacjach (> 2 h) zaleca się podać 500 mg lub 1 g podczas zabiegu. U pacjentów, u których powikłania bakteryjne pola operacyjnego mogą stanowić szczególne zagrożenie (m.in. operacja pomostowania aortalno-wieńcowego) zaleca się podawać antybiotyk przez 3-5 dni. Maksymalna dawka dobowa wynosi 12 g. Dzieci ≥1 mż. dożylnie lub domięśniowo: 25-50 mg/kg mc./dobę co 6 lub 8 h, w zakażeniach o ciężkim przebiegu do 100 mg/kg mc./dobę. Szczególne grupy pacjentów. W niewydolności nerek zmiany dawkowania, uwzględniające klirens kreatyniny, należy zastosować po podaniu pierwszej, inicjującej dawki dostosowanej do ciężkości zakażenia i masy ciała. Dorośli: przy klirensie 35-54 ml/min - zalecana dawka co 8 h; przy klirensie 11-34 ml/min - 1/2 zalecanej dawki co 12 h, przy klirensie ≤10 ml/min - 1/2 zalecanej dawki co 18-24 h. Dzieci: przy klirensie 40-70 ml/min podaje się 60% zalecanej dawki co 12 h; przy klirensie 20-40 ml/min - 25% zalecanej dawki co 12 h, a przy klirensie 5-20 ml/min - 10% zalecanej dawki co 24 h. Sposób podawania. Preparat można podawać domięśniowo lub dożylnie w postaci wstrzyknięć lub infuzji dożylnej. Zaleca się podawać dożylnie w ciężkich zakażeniach, zakażeniach zagrażających życiu i posocznicy. Czas leczenia zależy od ciężkości i rodzaju zakażenia, cefazolinę należy podawać jeszcze przez co najmniej 2-3 dni po ustąpieniu objawów.

Wskazania

Leczenie ciężkich zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na cefazolinę: zakażenia dróg oddechowych; zakażenia dróg moczowych; zakażenia skóry i tkanek miękkich; zakażenia kości i stawów; zakażenia dróg żółciowych; posocznica; zapalenie wsierdzia; profilaktyka chirurgiczna: w kardiochirurgii (m.in. operacje pomostowania tętnic wieńcowych, chirurgiczne leczenie wad zastawkowych serca), w ortopedii (endoprotezoplastyka stawów biodrowych, leczenie złamań otwartych), w chirurgii wątroby i dróg żółciowych (m.in. cholecystektomia, operacje dróg żółciowych), w chirurgii głowy i szyi (chirurgia twarzowo-szczękowa, laryngologia), w operacjach ginekologicznych i położniczych (cesarskie cięcie, histerektomia). Należy brać pod uwagę oficjalne wytyczne, dotyczące odpowiedniego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cefazolinę, inne antybiotyki cefalosporynowe lub pozostałe składniki preparatu.

Środki ostrożności

Pacjenci z nadwrażliwością na penicyliny lub inne alergeny, mogą również być uczuleni na cefalosporyny. Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek lub chorobami przewodu pokarmowego, szczególnie z zapaleniem jelita grubego. Gdy pojawią się nowe zakażenia grzybicze lub bakteryjne podczas leczenia cefazoliną, antybiotyk należy odstawić. W przypadku wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego spowodowanego cefazoliną, podawanie leków hamujących perystaltykę jelit lub innych działających zapierająco jest przeciwwskazane. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania cefazoliny u wcześniaków i noworodków (<1 mies.), nie zaleca się stosowania w tych grupach wiekowych.

Niepożądane działanie

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (m.in. reakcje anafilaktyczne, eozynofilia, świąd, gorączka, zespół Stevensa-Johnsona oraz wysypka), zaburzenia hematologiczne (neutropenia, leukopenia, trombocytopenia, trombocytoza), przemijające zwiększenie aktywności AspAT i AlAT oraz fosfatazy alkalicznej, grzybica narządów płciowych, wydłużenie czasu protombinowego. Niezbyt często: reakcje miejscowe (zaczerwienienie, ból po podaniu domięśniowym). Rzadko: biegunka, nudności, wymioty, drożdżyca jamy ustnej, anoreksja, skurcze żołądka, zapalenie żyły w miejscu iniekcji. Bardzo rzadko: rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, przemijające zwiększenie stężenia azotu mocznikowego i kreatyniny we krwi. W pojedynczych przypadkach zapalenie wątroby. W przypadku wystąpienia wysypki należy zmienić antybiotyk.

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Ostrożnie stosować w okresie karmienia piersią.

Uwagi

U pacjentów leczonych cefazoliną i u noworodków, których matki przyjmowały cefazolinę przed porodem, wyniki bezpośrednich i pośrednich testów antyglobulinowych (testy Coombsa) mogą być fałszywie dodatnie. Cefazolina może powodować fałszywie dodatnie wyniki testów redukcyjnych wykrywających cukry w moczu, zaleca się wykonywanie testów enzymatycznych. U pacjentów z upośledzoną syntezą witaminy K lub jej niedoborem (m.in. przewlekłe choroby wątroby, niewydolność nerek, niedożywienie) należy kontrolować czas protombinowy.

Interakcje

Probenecyd stosowany jednocześnie z cefazoliną zmniejsza wydalanie leku, nasilając działanie cefazoliny. Jednoczesne podawanie cefalosporyn z antybiotykami aminoglikozydowymi może być przyczyną nefrotoksyczności.

Preparat zawiera substancję Cefazolin.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 fiolka zawiera 1g cefazoliny w postaci soli sodowej.

1 fiolka zawiera 1 g cefazoliny w postaci soli sodowej.

1 fiolka zawiera 1 g cefazoliny w postaci soli sodowej.

Najczęściej wyszukiwane

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 fiolka zawiera 250 mg acyklowiru w postaci soli sodowej.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 dawka 2 ml szczepionki doustnej zawiera: nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G1, nie mniej niż 2,8 x 106 IU rotawirusa typu G2, nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa typu G3, nie mniej niż 2,0 x 106 IU rotawirusa typu G4, nie mniej niż 2,3 x 106 IU rotawirusa typu P1A[8]. Preparat zawiera sacharozę.

1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; antygeny Bordatella pertusis (25 µg toksoidu krztuścowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu, 8 µg pertaktyny adsorbowanej na wodorotlenku glinu); inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero); 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b (fosforanu polirybozylorybitolu), związanego z około 20-40 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym.

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

1 kaps. zawiera 50, 100, 150 lub 200 mg flukonazolu; kaps. zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu; syrop zawiera sacharozę i glicerol.

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg sulfametoksazolu i 40 mg trimetoprimu. Lek zawiera maltitol oraz p-hydroksybenzoesany.

1 fiolka zawiera 1g cefazoliny w postaci soli sodowej.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie Grypa u dzieci - objawy, przyczyny i leczenie

Grypa u dzieci to jedna na najczęstszych chorób wirusowych układu oddechowego. Przyczyną choroby jest wirus grypy, który wywołuje dokuczliwe objawy. W tym ...

więcej

Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej roboty Domowe syropy NA KASZEL - przepisy na syropy własnej ...

Przepisy na domowe syropy na kaszel, zarówno ten suchy, jak i mokry, są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nic dziwnego - syropy ...

więcej

Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY] Zioła na przeziębienie dla dzieci i dorosłych [PRZEPISY]

Zioła na przeziębienie to naturalne specyfiki, dzięki którym szybko można zwalczyć infekcję. Zioła na przeziębienie to zioła napotne, przeciwgorączkowe, które łagodzą katar ...

więcej

Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie Zapalenie migdałków – przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie migdałków wiąże się z silnym bólem gardła utrudniającym przełykanie, osłabieniem i gorączką. Preparaty stosowane w leczeniu zapalenia migdałków powinny z jednej ...

więcej

Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie Ból gardła przy przełykaniu śliny – przyczyny i leczenie

Ból gardła spowodowany jest najczęściej zakażeniami górnych dróg oddechowych. Szczególnie doskwiera nam on przy przełykaniu – przeczytaj, jakie są tego przyczyny i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.