Symepezil®

1 tabl. powl. 5 mg zawiera 5 mg chlorowodorku donepezylu, co odpowiada 4,56 mg wolnego donepezylu. 1 tabl. powl. 10 mg zawiera 10 mg chlorowodorku donepezylu, co odpowiada 9,12 mg wolnego donepezylu. Tabl. powl. 5 mg i 10 mg zawierają laktozę jednowodną.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Symepezil® 28 szt., tabl. powl. 35,48zł 2017-10-31

Działanie

Chlorowodorek donepezylu jest swoistym odwracalnym inhibitorem acetylocholinesterazy, głównej cholinesterazy w mózgu. Podawanie leku w dawkach 5-10 mg powoduje zahamowanie aktywności esterazy acetylocholinowej w stanie stacjonarnym. Hamowanie acetylocholinesterazy (AchE) w czerwonych krwinkach przez chlorowodorek donepezylu, jest skorelowane ze zmianami w skali ADAS-cog, mierzącej wybrane elementy zdolności poznawczej. Maksymalne stężenia w osoczu osiągane są po około 3-4 h po podaniu doustnym. Pokarm nie wpływa na wchłanianie. Z białkami osocza wiąże się w około 95%. Wydalany jest z moczem zarówno w postaci niezmienionej jak i zmetabolizowany. T0,5 wynosi ok. 70 h.

Dawkowanie

Doustnie, wieczorem, bezpośrednio przed pójściem spać. Dorośli/pacjenci w podeszłym wieku: początkowo, co najmniej przez 1 miesiąc 5 mg raz na dobę. Następnie dawkę można zwiększyć do 10 mg na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 10 mg. Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów z upośledzeniem czynności nerek. W przypadku dysfunkcji wątroby dawkę należy dostosowywać indywidualnie.

Wskazania

Leczenie objawowe łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu oraz pochodne piperydyny.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub innymi zaburzeniami przewodzenia nadkomorowego, takimi jak blok zatokowo-przedsionkowy lub przedsionkowo-komorowy. Ostrożnie u osób z chorobą wrzodową żołądka lub przyjmującymi NLPZ, u pacjentów z astmą lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie. Leczenie należy przerwać w przypadku wystąpienia objawów złośliwego zespołu neuroleptycznego (podwyższona temp. ciała, sztywność mięśni, zaburzenia ze strony układu autonomicznego, zaburzenia świadomości i podwyższona aktywność kinazy kreatynowej w surowicy). Innymi jego objawami może być mioglobinuria (rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych) i ostra niewydolność nerek. Ze względu na zawartość laktozy, pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni przyjmować tego leku.

Niepożądane działanie

Bardzo często: biegunka, nudności, bóle głowy. Często: zwykłe przeziębienie, anoreksja, omamy, pobudzenie, agresywne zachowania (ustępowały po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia), omdlenia, zawroty głowy, bezsenność, wymioty, zaburzenia żołądkowe, wysypka, świąd, kurcze mięśni, nietrzymanie moczu, zmęczenie, ból. Niezbyt często: napady padaczkowe, bradykardia, krwawienia z przewodu pokarmowego, wrzody żołądka i dwunastnicy, niewielkie zwiększenie stężenia formy mięśniowej kinazy kreatynowej w osoczu. Rzadko: objawy pozapiramidowe, blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy, zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. Bardzo rzadko: złośliwy zespół neuroleptyczny.

Ciąża i laktacja

Brak jest danych dotyczących stosowania donepezylu u kobiet w ciąży. Należy stosować w czasie ciąży jedynie w przypadku niewątpliwej konieczności. Kobiety przyjmujące donepezyl nie powinny karmić piersią.

Uwagi

Lek ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. W czasie przyjmowania leku regularnie powinno oceniać się zdolność pacjentów do prowadzenia pojazdów i obsługiwania skomplikowanych urządzeń mechanicznych.

Interakcje

Ketokonazol i chinidyna hamują metabolizm donepezylu, inne inhibitory CYP3A4 (itrakonazol, erytromycyna) oraz inhibitory CYP2D6 (fluoksetyna) mogą hamować metabolizm donepezylu. Induktory enzymów (ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina i alkohol) mogą zmniejszać stężenie donepezylu. Lek może wchodzić w interakcje z lekami o działaniu przeciwcholinergicznym. Może wystąpić synergistyczne działanie w przypadku jednoczesnego stosowania leków, takich jak pochodne sukcynylocholiny, inne środki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, agoniści cholinergiczni lub środki beta-adrenolityczne, które mają wpływ na przewodnictwo w mięśniu sercowym.

Preparat zawiera substancję Donepezil hydrochloride.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

 1 tabl. powl. zawiera 5 mg lub 10 mg chlorowodorku donepezylu.

1 tabl. powl. zawiera 5 mg lub 10 mg donepezylu chlorowodorku. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 5 mg lub 10 mg chlorowodorku donepezylu (oraz odpowiednio 112,95 mg lub 225,90 mg laktozy).

1 tabl. powl. zawiera 5 mg lub 10 mg chlorowodorku donepezylu; tabl. powl. zawierają laktozę. 1 tabl. ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (Q-Tab) zawiera 5 mg lub 10 mg chlorowodorku donepezylu; tabl. Q-Tab zawierają aspartam, glukozę, sacharozę i sorbitol.

1 tabl. powl. zawiera 5 mg lub 10 mg chlorowodorku donepezylu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 5 mg lub 10 mg chlorowodorku donepezylu. Lek zawiera laktozę.

1 tabl. ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg lub 10 mg chlorowodorku donepezylu. Tabletka 5 mg zawiera 5 mg aspartamu (E 951), 131,25 mg laktozy, 7,5 mg sodu cytrynianu bezwodnego oraz 20 mg potasu polakriliny. Tabletka 10 mg zawiera 10 mg aspartamu (E 951), 262,5 mg laktozy, 15 mg sodu cytrynianu bezwodnego oraz 40 mg potasu polakriliny.

1 tabl. powl. 5 mg zawiera 5 mg chlorowodorku donepezylu, co odpowiada 4,56 mg wolnego donepezylu. 1 tabl. powl. 10 mg zawiera 10 mg chlorowodorku donepezylu, co odpowiada 9,12 mg wolnego donepezylu. Tabl. powl. 5 mg i 10 mg zawierają laktozę jednowodną.

1 tabl. powl. zawiera 5 mg lub 10 mg chlorowodorku donepezylu; tabl. powl. zawierają laktozę. 1 tabl. ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg lub 10 mg chlorowodorku donepezylu; tabl. ulegające rozp. w j. ustn. zawierają aspartam oraz laktozę.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 50 mg kofeiny.

1 fiolka (1,3 ml) zawiera 9,75 mg arypiprazolu.

1 tabl. zawiera 250 mg lub 100 mg (mite) lewodopy i 25 mg karbidopy.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1,2 g piracetamu. 1 ml roztworu doustnego zawiera 200 mg lub 333 mg piracetamu.

1 kaps. twarda zawiera 300 mg paracetamolu, 5 mg chlorowodorku fenylefryny i 25 mg kofeiny.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS) to postępująca choroba neurologiczna. Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi do stopniowego upośledzenia funkcji wszystkich ...

więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie

Choroby nerwowo-mięśniowe doprowadzają do nieprawidłowej czynności nerwów oraz mięśni. Objawy choroby nerwowo-mięśniowej to zarówno osłabienie siły mięśniowej czy zaniki mięśni, jak również ...

więcej

Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej już od kilkudziesięciu lat są standardową terapią w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób. Najnowsze badania wykazały, że ...

więcej

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) to zespół objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona, które mogą się pojawić nie tylko w przebiegu tej choroby, lecz także ...

więcej

Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie

Wgłobienie mózgu polega na nieprawidłowym przemieszczeniu tkanki nerwowej w obrębie czaszki. W zależności od tego, które dokładnie części mózgowia i w jakie ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.