Sylvie 30®

1 tabl. zawiera 0,02 mg etynyloestradiolu i 0,075 mg gestodenu lub 0,03 mg etynyloestradiolu i 0,075 mg gestodenu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Sylvie 30® 63 szt., tabl. drażowane 54,49zł 2017-10-31

Działanie

Monofazowy, doustny preparat antykoncepcyjny. Podstawowym mechanizmem działania antykoncepcyjnego preparatu jest zahamowanie owulacji oraz wywołanie zmian w śluzówce szyjki macicy i endometrium. Etynyloestradiol szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 1-2 h, całkowita biodostępność wynosi około 40%. Wiąże się z albuminami oraz zwiększa zdolność wiązania SHBG. Jest wydalany w postaci metabolitów w 40% z moczem i 60% z kałem. T0,5 etynyloestradiolu w fazie eliminacji wynosi 25 h. Gestoden szybko i całkowicie wchłania się po podaniu doustnym, maksymalne stężenie leku we krwi jest osiągane po 1-2 h, biodostępność jest całkowita. Niemal całkowicie wiązany jest przez SHBG. Jest wydalany w postaci metabolitów w 50% z moczem i 33% z kałem. T0,5 gestodenu w fazie eliminacji wynosi 18 h.

Dawkowanie

Doustnie: 1 tabl. raz dziennie o stałej porze, przez 21 kolejnych dni. Przez następnych 7 dni nie przyjmuje się tabletek i w tym czasie, zwykle 2. lub 3. dnia, powinno wystąpić krwawienie z odstawienia. Przyjmowanie tabletek z następnego opakowania należy rozpocząć w 8. dniu, nawet jeśli krwawienie z odstawienia jeszcze trwa. Rozpoczęcie stosowania preparatu. Jeżeli przez ostatni miesiąc pacjentka nie stosowała żadnej hormonalnej metody antykoncepcyjnej - pierwszą tabletkę należy przyjąć w pierwszym dniu cyklu (w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego), przyjmowanie tabletek można również rozpocząć między 2. a 5. dniem cyklu, jednak w tym przypadku należy zastosować dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcji przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek w pierwszym cyklu. Jeżeli wcześniej pacjentka przyjmowała inny złożony doustny preparat antykoncepcyjny - przyjmowanie należy rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej aktywnej tabletki poprzedniego preparatu, ale nie później niż w dzień po zakończeniu przerwy lub okresu przyjmowania tabletek placebo poprzedniego preparatu. Jeżeli wcześniej pacjentka stosowała środek antykoncepcyjny zawierający wyłącznie progestagen (minitabletka, iniekcje, implant) - przyjmowanie preparatu zamiast minitabletki należy rozpocząć następnego dnia po zakończeniu stosowania poprzedniej metody; w przypadku implantu - w dniu usunięcia implantu; w przypadku iniekcji - w dniu, w którym miała być wykonana następna iniekcja - we wszystkich tych przypadkach należy zastosować dodatkowo mechaniczną metodę antykoncepcyjną przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. W przypadku poronienia w I trymestrze ciąży można natychmiast rozpocząć stosowanie preparatu; nie jest konieczne stosowanie żadnych innych metod antykoncepcyjnych. W przypadku porodu lub poronienia w II trymestrze ciąży stosowanie preparatu można rozpocząć 21-28 dni po porodzie lub po poronieniu; jeżeli pacjentka rozpocznie stosowanie preparatu później, to przez pierwszych 7 dni należy stosować dodatkowe mechaniczne metody antykoncepcyjne. U pacjentek, które po porodzie lub poronieniu odbyły stosunek przed zastosowaniem preparatu należy wykluczyć ciążę lub poczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego. Postępowanie w przypadku pominięcia tabletki. Jeżeli od pominięcia tabletki upłynęło mniej niż 12 h, skuteczność antykoncepcyjna jest zachowana; pominiętą tabletkę należy jak najszybciej przyjąć, a kolejną - o zwykłej porze. Jeśli od pominięcia tabletki upłynęło więcej niż 12 h skuteczność działania może być zmniejszona, należy wówczas postępować w niżej opisany sposób. W przypadku pominięcia tabletki w 1. tyg. należy przyjąć ją jak najszybciej, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek, następne tabletki przyjmować o zwykłej porze. Przez następne 7 dni należy stosować mechaniczne metody antykoncepcyjne. Jeśli w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki utrzymywano stosunki płciowe istnieje możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek zostało pominiętych i im bliżej 7-dniowej przerwy w stosowaniu preparatu, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę. W przypadku pominięcia tabletki w 2. tyg. należy przyjąć ją jak najszybciej, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek, następne tabletki przyjmować o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki preparat przyjmowano prawidłowo, nie trzeba stosować dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jeżeli natomiast pominięto więcej niż 1 tabletkę należy przez 7 dni stosować dodatkowo barierowe metody antykoncepcyjne. W przypadku pominięcia tabletki w 3. tyg. możliwe są dwa warianty postępowania. Jeżeli przez 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki preparat był stosowany prawidłowo można wybrać jedno z poniższych zaleceń bez konieczności stosowania żadnych dodatkowych metod antykoncepcyjnych, w przeciwnym wypadku należy wybrać zalecenie 1. i przez 7 dni stosować barierowe metody antykoncepcyjne. 1. - Pominiętą tabletkę należy przyjąć jak najszybciej, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek, następne tabletki przyjmować o zwykłej porze, a przyjmowanie tabletek z następnego opakowania rozpocząć od razu po dokończeniu aktualnego, nie robiąc 7-dniowej przerwy (krwawienie z odstawienia wystąpi po dokończeniu drugiego opakowania, w trakcie przyjmowania tabletek może wystąpić plamienie lub krwawienie z odstawienia). 2. - Można przerwać przyjmowanie tabletek z aktualnego opakowania, zrobić 7-dniową przerwę (wliczając dni, w których pominięto tabletkę) i rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego opakowania. W przypadku wystąpienia wymiotów lub ostrej biegunki w ciągu 4 h od przyjęcia tabletki należy postępować jak w przypadku pominięcia tabletki.

Wskazania

Doustna antykoncepcja.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa występująca obecnie lub w wywiadzie (np. zapalenie żyły, zatorowość płucna) z lub bez czynnika wyzwalającego. Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic występujące obecnie lub w wywiadzie (np. zawał mięśnia sercowego, udar mózgu). Predyspozycje do występowania zakrzepicy żył lub tętnic: niedobór antytrombiny-III, niedobór białka C, niedobór białka S, oporność na aktywowane białko C (APC), obecność przeciwciał przeciwfosfolipidowych, hyperhomocysteinemia. Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy żył lub tętnic. Choroby oczu pochodzenia naczyniowego. Choroby sercowo-naczyniowe: niekontrolowane nadciśnienie, dławica piersiowa, choroba zastawek serca, zaburzenia krzepnięcia krwi. Cukrzyca powikłana zmianami naczyniowymi. Obecne lub w wywiadzie zapalenie trzustki zawiązane z ciężką hypertriglicerydemią. Obecność lub podejrzenie nowotworów zależnych od hormonów płciowych (np. narządów płciowych, piersi). Ciężkie zaburzenia czynności wątroby występujące obecnie lub w wywiadzie (do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do normy). Nowotwór wątroby (łagodny lub złośliwy) stwierdzony obecnie lub w wywiadzie. Porfiria. Choroby kolagenowe. Nowotwory przysadki. Krwawienia z dróg rodnych o nieznanej etiologii. Migrena w wywiadzie z ogniskowymi objawami neurologicznymi.

Środki ostrożności

Podczas stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych zwiększa się niebezpieczeństwo wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej żył lub tętnic. Największe ryzyko występuje w pierwszym roku stosowania oraz w obecności czynników ryzyka takich jak: wiek, dodatni wywiad rodzinny w kierunku choroby zakrzepowo-zatorowej żył lub tętnic u rodzeństwa lub we wczesnym wieku u rodziców, długotrwałe unieruchomienie, operacja, zapalenie żył powierzchownych i żylaki, okres połogu, otyłość (indeks masy ciała powyżej 30 kg/m2), palenie papierosów (dotyczy zwłaszcza kobiet powyżej 35 rż.), cukrzyca, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, migreny, choroby tętnic czy zastawek serca. Należy zachować ostrożność w przypadku: hypertrójglicerydemii, tocznia rumieniowatego układowego, zespołu hemolityczno-mocznicowego, przewlekłych chorób zapalnych jelit, niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, żółtaczki i (lub) świądu, kamicy żółciowej, porfirii, pląsawicy, opryszczki ciężarnych, padaczki, otosklerozy, astmy, depresji. Długotrwałe stosowanie preparatu zwiększa ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy. Doustne środki antykoncepcyjne nieznacznie zwiększają względne ryzyko wystąpienia raka piersi. U kobiet z podwyższonym stężeniem trójglicerydów preparat może zwiększyć ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki. Obserwowano nieznaczne podwyższenie ciśnienia krwi oraz wpływ na obwodową insulinooporność i tolerancję glukozy. U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywołać lub nasilić objawy obrzęku naczynioruchowego. Ze względu na możliwość wystąpienia ostudy, szczególnie u kobiet, u których wystąpiła ona w ciąży, pacjentki ze skłonnością do jej powstawania powinny podczas stosowania preparatu unikać ekspozycji na promieniowanie UV. Preparat ze względu na zawartość laktozy nie powinien być stosowany u pacjentek z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Bardzo często: ból głowy, migrena, krwawienie i plamienie z dróg rodnych. Często: zapalenie pochwy, w tym kandydoza; zatrzymanie płynów, obrzęki obwodowe, zmiany nastroju w tym depresja, zmiana libido, nudności, wymioty, ból brzucha, trądzik, nerwowość, zawroty głowy, ból lub tkliwość piersi, wydzielina z piersi, bolesne miesiączki, zmiana nasilenia krwawienia miesiączkowego, zmiana wydzieliny z pochwy, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała. Niezbyt często: zwiększenie lub zmniejszenie łaknienia, skurcz mięśni brzucha, wzdęcia, wysypka, mogąca się utrzymywać ostuda, hirsutyzm, łysienie, nadciśnienie tętnicze, zmiana stężenia lipidów we krwi (w tym hypertrójglicerydemia). Rzadko: reakcje anafilaktyczne (w tym bardzo rzadko pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy i zaburzenia ze strony układu oddechowego i układu krążenia), nietolerancja glukozy, podrażnienie przez soczewki kontaktowe, żółtaczka cholestatyczna, rumień guzowaty. Bardzo rzadko: nasilenie tocznia rumieniowatego, nasilenie porfirii, nasilenie pląsawicy, zapalenie nerwu wzrokowego, zakrzepica naczyń siatkówki, zapalenie trzustki, gruczolak wątroby, rak komórek wątrobowych, kamica żółciowa, zastój żółci, rumień wielopostaciowy, zespół hemolityczno-mocznicowy.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią

Uwagi

Przed rozpoczęciem stosowania preparatu należy wykluczyć ciążę, przeprowadzić pełne badanie ogólne (w tym pomiar ciśnienia krwi) i ginekologiczne oraz zebrać pełny wywiad lekarski, w tym rodzinny. Badania kontrolne należy regularnie powtarzać w trakcie stosowania preparatu.

Interakcje

Leki indukujące metabolizm wątrobowy (np. fenytoina, fenobarbital, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna, ryfabutyna, okskarbazepina, topiramat, felbamat, rytonawir, gryzeofulwina, modafinil, ziele dziurawca, ampicylina i tetracykliny) mogą zmniejszać skuteczność antykoncepcyjną. W przypadku długotrwałego stosowania leków, które mogą zmniejszać stężenie etynyloestradiolu we krwi zaleca się stosowanie dodatkowej mechanicznej metody antykoncepcyjnej w trakcie stosowania ww. leków i w czasie jednego cyklu po ich odstawieniu. Preparat może zwiększać stężenie cyklosporyny lub zmniejszać stężenie lamotryginy we krwi oraz w tkankach. Flunaryzyna zwiększa ryzyko wystąpienia mlekotoku z powodu zwiększonej wrażliwości gruczołów sutka na prolaktynę. Stosowanie steroidowych leków antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (zwiększenie: stężenia kreatyniny, aktywności aminotransferaz, stężenia protrombiny i czynników krzepnięcia VII, VIII, IX, X, indukowanej norepinefryną agregacji płytek krwi, stężenia tyroglobuliny; zmniejszenie: stężenia antytrombiny III, stężenia białka S).

Preparat zawiera substancje Ethinylestradiol, Gestodene.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. powl. zawiera 0,075 mg gestodenu i 0,02 mg etynylestradiolu. Preparat zawiera laktozę i sacharozę.

1 tabl. powl. zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 0,075 mg gestodenu. Preparat zawiera laktozę i sacharozę.

Opakowanie zawiera 28 tabl. powl.: 24 tabl. żółte, z których każda zawiera 60 µg gestodenu i 15 µg etynyloestradiolu; 4 tabl. zielone (placebo), które nie zawierają substancji czynnych. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. drażowana zawiera 0,075 mg gestodenu oraz 0,02 mg etynyloestradiolu (oraz 36,86 mg laktozy i 19,63 mg sacharozy).

1 tabl. drażowana zawiera 0,02 mg etynyloestradiolu i 0,075 mg gestodenu. Preparat zawiera laktozę i sacharozę.

1 tabl. zawiera 0,075 mg gestodenu oraz 0,02 mg etynyloestradiolu; tabletki zawierają laktozę.

1 tabl. zawiera 0,02 mg etynyloestradiolu i 0,075 mg gestodenu lub 0,03 mg etynyloestradiolu i 0,075 mg gestodenu.

Opakowanie zawiera 21 tabl. powl. - 6 tabl. w kolorze żółtym, z których każda zawiera 0,05 mg gestodenu i 0,03 mg etynyloestradiolu; 5 tabl. w kolorze brązowym z których każda zawiera 0,07 mg gestodenu i 0,04 mg etynyloestradiolu; 10 tabl. w kolorze białym, z których każda zawiera 0,1 mg gestodenu i 0,03 mg etynyloestradiolu. Preparat zawiera laktozę i sacharozę.

1 tabl. drażowana zawiera 20 µg etynyloestradiolu i 75 µg gestodenu. Preparat zawiera laktozę i sacharozę.

1 tabl. powl. zawiera zawiera 2 mg octanu cyproteronu i 35 µg etynyloestradiolu. Tabletki zawierają laktozę.

Najczęściej wyszukiwane

Opakowanie zawiera 21 tabl. o składzie: 0,15 mg dezogestrelu i 0,02 mg etynyloestradiolu.

System w kształcie pierścienia, zawierający 11 mg etonogestrelu oraz 3,474 mg etynyloestradiolu. System uwalnia średnio 0,12 mg etonogestrelu i 0,015 mg etynyloestradiolu na dobę, przez okres 3 tygodni.

1 tabl. powl. zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg octanu chlormadynonu. Preparat zawiera laktozę.

System w kształcie pierścienia, zawierający 11 mg etonogestrelu oraz 3,474 mg etynyloestradiolu. System uwalnia średnio 0,12 mg etonogestrelu i 0,015 mg etynyloestradiolu na dobę, przez okres 3 tygodni.

1 tabl. biała zawiera 2 mg walerianianu estradiolu; 1 tabl. niebieska zawiera 2 mg walerianianu estradiolu i 10 mg octanu medroksyprogesteronu. Lek zawiera laktozę.

1 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 680 mg cytrynianu potasu.

1 tabl. powl. zawiera 1 mg lub 2 mg winianu tolterodyny. 1 kaps. o przedł. uwalnianiu zawiera 4 mg winianu tolterodyny; kaps. zawierają laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 3 mg drospirenonu oraz 0,02 mg lub 0,03 mg etynyloestradiolu; preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg octanu chlormadynonu. Preparat zawiera laktozę.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Pokonujemy MITY na temat nietrzymania moczu! Pokonujemy MITY na temat nietrzymania moczu!

Prawie połowa Polek (45%) uważa, że wystąpienie dolegliwości nietrzymania moczu (NTM) powodowałoby u nich konieczność rezygnacji z prowadzenia aktywnego trybu życia – ...

więcej

5 najczęstszych pytań na temat nietrzymania moczu 5 najczęstszych pytań na temat nietrzymania moczu

Nietrzymanie moczu to schorzenie, które występuje coraz częściej. Borykają się z nim ludzie starsi i młodsi, kobiety i mężczyźni. Czy z nietrzymaniem ...

więcej

Jak się uchronić przed zapaleniem pęcherza? Jak się uchronić przed zapaleniem pęcherza?

Zapalenia pęcherza możemy nabawić się przez cały rok, jednak sezon jesienno-zimowy sprzyja temu szczególnie. Częste przeziębienia, wychłodzenie i osłabienie organizmu to czynniki ...

więcej

Nowoczesne metody leczenia nietrzymania moczu – inwazyjne i nieinwazyjne Nowoczesne metody leczenia nietrzymania moczu – inwazyjne i nieinwazyjne

Wbrew obiegowym opiniom, nietrzymanie moczu – niezależnie od jego rodzaju i przyczyny – można skutecznie leczyć. Niestety wiele osób uważa ten problem ...

więcej

Nietrzymanie moczu może być efektem choroby lub złych nawyków Nietrzymanie moczu może być efektem choroby lub złych nawyków

Nietrzymanie moczu to przewlekła choroba, która dotyka wiele osób, choć tylko niewielka część chorych otwarcie mówi o tej dolegliwości. W zależności od ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.