Sumamigren®

1 tabl. zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu w postaci bursztynianu. Preparat zawiera laktozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Sumamigren® 6 szt., tabl. powl. 84,81zł 2017-10-31

Działanie

Lek przeciwmigrenowy - selektywny agonista receptorów serotoninowych 5-HT1D. Nie działa na inne podtypy receptorów (5-HT2 do 5-HT7). Lek wybiórczo zwęża naczynia krwionośne obszaru ukrwienia tętnicy szyjnej, nie wpływając na przepływ mózgowy. Ponadto wyniki badań doświadczalnych wskazują, że hamuje on aktywność nerwu trójdzielnego. Oba mechanizmy leżą u podstaw przeciwmigrenowego działania sumatryptanu. Działanie leku rozpoczyna się po ok. 30 min od podania. Po podaniu doustnym lek jest szybko wchłaniany, 70% maksymalnego stężenia w osoczu występuje po 45 min. Średnia biodostępność sumatryptanu w postaci doustnej wynosi 14% Stopień wiązania z białkami osocza jest niewielki (14-21%). Metabolizowany jest głównie z udziałem monoaminooksydazy A. Główny produkt przemiany - analog kwasu indolooctowego jest wydalany z moczem, gdzie występuje w postaci wolnego kwasu oraz glukuronianów. Nie stwierdzono jego działania na receptory 5-HT1 i 5-HT2. Wydalanie pozanerkowe stanowi ok. 80% całkowitego klirensu. T0,5 we krwi wynosi ok. 2 h. Farmakokinetyka sumatryptanu po podaniu doustnym nie jest istotnie zakłócana przez napady migreny.

Dawkowanie

Doustnie. Preparat należy stosować jak najszybciej po wystąpieniu napadu migreny, jednakże lek podany w dowolnym stadium napadu bólu jest równie skuteczny. Dorośli: zalecana dawka wynosi 50 mg, u niektórych pacjentów konieczne może być podanie 100 mg. W przypadku nieustąpienia objawów po podaniu jednorazowej dawki leku, nie należy przyjmować kolejnej dawki leku podczas trwania tego samego napadu migreny. Następną tabletkę można przyjąć podczas kolejnego napadu. Jeżeli zastosowanie jednorazowej dawki leku spowodowało ustąpienie objawów, jednak napad migreny powrócił, drugą dawkę leku można przyjąć w ciągu kolejnych 24 h, jednak nie należy stosować dawki większej niż 300 mg na dobę. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Wskazania

Doraźne zwalczanie napadów migreny.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nie stosować w profilaktyce napadów migrenowych. Pacjenci poniżej 18 lat lub powyżej 65 lat. Choroba niedokrwienna serca lub objawy z nią związane, skurcz naczyń wieńcowych (dusznica Prinzmetala), przebyty zawał mięśnia sercowego. Przebyty udar mózgu lub przemijający mózgowy napad niedokrwienny. Choroby naczyń obwodowych. Umiarkowane i ciężkie nadciśnienie oraz niedostatecznie kontrolowane nadciśnienie. Jednoczesne stosowanie z inhibitorami MAO i oraz okres 14 dni od zaprzestania ich stosowania. Jednoczesne stosowanie z ergotaminą lub jej pochodnymi, jak np. meryzergid lub innymi lekami z grupy agonistów receptorów 5-HT1. Ciężka niewydolność wątroby.

Środki ostrożności

Sumatryptan nie jest wskazany u pacjentów z migreną hemiplegiczną, podstawną lub okoporaźną. Preparatu nie należy stosować u pacjentów zagrożonych wystąpieniem choroby niedokrwiennej, w tym u pacjentów palących tytoń lub stosujących substytuty nikotyny, kobiet po menopauzie oraz u mężczyzn powyżej 40 lat bez uprzedniej oceny stanu układu krążenia. Po podaniu sumatryptanu może wystąpić przemijający ból oraz uczucie ucisku w klatce piersiowej i gardle, czasami o znacznym nasileniu (objawy te mogą sugerować chorobę niedokrwienną serca) - w przypadku ich wystąpienia, zaleca się odstawienie leku i wykonanie odpowiednich badań. Lek stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z leczoną chorobą nadciśnieniową. U pacjentów z bólem głowy typu migrenowego, u których wcześniej nie rozpoznano migreny oraz u pacjentów z uprzednio rozpoznaną migreną, ale z nietypowym obrazem danego napadu bólu głowy, należy wziąć pod uwagę neurologiczną przyczynę bólu. U pacjentów z migreną istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia naczyniopochodnego uszkodzenia mózgu, jak np. przemijający napad niedokrwienny mózgu lub udar mózgu. Zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek (zaburzeń wchłaniania, metabolizmu lub wydalania leku) oraz u pacjentów, u których stwierdzano napady drgawek lub czynniki obniżające próg drgawkowy. Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych może spowodować nasilenie bólu głowy. W przypadku podejrzenia takiej przyczyny bólu głowy, lek należy odstawić. U pacjentów, u których występują częste lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw tym bólom, należy rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od ciągłego stosowania leków. U pacjentów z nadwrażliwością na sulfonamidy, po podaniu sumatryptanu mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (w tym wstrząs anafilaktyczny). Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Tabletki 50 mg zawierają lak czerwieni koszenilowej, który może wywołać reakcje nadwrażliwości.

Niepożądane działanie

Często: zawroty głowy, senność, zaburzenia czucia (w tym parestezje i niedoczulica), przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi wkrótce po podaniu leku, nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy), duszność, nudności i wymioty (związek z podawaniem sumatryptanu nie jest jasny), uczucie ciężkości, bóle mięśni, ból, uczucie gorąca, zimna, napięcia lub ucisku, uczucie słabości, zmęczenie. Bardzo rzadko: niewielkie zmiany wartości parametrów czynności wątroby. Ponadto obserwowano: reakcje nadwrażliwości (od zmian skórnych do rzadkich przypadków wstrząsu anafilaktycznego), napady drgawek, drżenie, dystonia, oczopląs, mroczki, migotanie światła, podwójne widzenie, zmiany w polu widzenia, utrata widzenia, w tym stałe ubytki widzenia, bradykardia, tachykardia, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, przemijające zmiany niedokrwienne w zapisie EKG, skurcz naczyń wieńcowych, dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego, niedociśnienie, zespół Raynauda, niedokrwienne zapalenie okrężnicy, biegunka, sztywność karku, bóle stawów, lęk, nadmierna potliwość.

Ciąża i laktacja

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu. Sumatryptan przenika do mleka - w okresie 12 h od przyjęcia należy unikać karmienia piersią.

Uwagi

W trakcie stosowania preparatu może wystąpić senność - należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Interakcje

Równoczesne stosowanie ergotaminy i sumatryptanu jest przeciwwskazane (ryzyko wystąpienia skurczu naczyniowego) - sumatryptanu nie należy podawać wcześniej niż po upływie 24 h od przyjęcia jakiegokolwiek preparatu zawierającego ergotaminę, inne tryptany lub innych agonistów receptora 5-HT1, preparaty zawierające ergotaminę można podawać po 6 h od zastosowania sumatryptanu a leki zawierające inne tryptany lub innych agonistów receptora 5-HT1 po 24 h od zastosowania sumatryptanu. Nie należy stosować sumatryptanu z inhibitorami MAO oraz przez 2 tyg. od zaprzestania stosowania leków z tej grupy. Podczas jednoczesnego stosowania sumatryptanu z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz z inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) może wystąpić zespół serotoninowy. Podczas jednoczesnego stosowania sumatryptanu i ziela dziurawca działania niepożądane mogą występować częściej. Badania nie wykazały interakcji sumatryptanu z alkoholem etylowym, propranololem, flunaryzyną i pizotyfenem.

Preparat zawiera substancję Sumatriptan.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu w postaci bursztynianiu. Preparat zawiera laktozę i aspartam.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu w postaci bursztynianu sumatryptanu. Lek zawiera laktozę.

1 czopek zawiera 25 mg sumatryptanu.

1 tabl. zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu w postaci bursztynianu. Tabl. zawierają laktozę.

1 tabl. zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu w postaci bursztynianiu. Lek zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu w postaci bursztynianu. Preparat zawiera laktozę.

1 dawka (0,1 ml) aerozolu do nosa zawiera 20 mg sumatryptanu.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu. Preparat zawiera laktozę i aspartam.

1 strzykawka (0,5 ml) zawiera 6 mg sumatryptanu w postaci bursztynianu.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 50 mg kofeiny.

1 fiolka (1,3 ml) zawiera 9,75 mg arypiprazolu.

1 tabl. zawiera 250 mg lub 100 mg (mite) lewodopy i 25 mg karbidopy.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1,2 g piracetamu. 1 ml roztworu doustnego zawiera 200 mg lub 333 mg piracetamu.

1 kaps. twarda zawiera 300 mg paracetamolu, 5 mg chlorowodorku fenylefryny i 25 mg kofeiny.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS) to postępująca choroba neurologiczna. Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi do stopniowego upośledzenia funkcji wszystkich ...

więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie

Choroby nerwowo-mięśniowe doprowadzają do nieprawidłowej czynności nerwów oraz mięśni. Objawy choroby nerwowo-mięśniowej to zarówno osłabienie siły mięśniowej czy zaniki mięśni, jak również ...

więcej

Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej już od kilkudziesięciu lat są standardową terapią w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób. Najnowsze badania wykazały, że ...

więcej

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) to zespół objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona, które mogą się pojawić nie tylko w przebiegu tej choroby, lecz także ...

więcej

Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie

Wgłobienie mózgu polega na nieprawidłowym przemieszczeniu tkanki nerwowej w obrębie czaszki. W zależności od tego, które dokładnie części mózgowia i w jakie ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.