Stilnox®

1 tabl. zawiera 10 mg winianu zolpidemu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Stilnox® 20 szt., tabl. powl. 29,42 zł 2017-10-31

Działanie

Lek nasenny z grupy imidazopirydyn. Selektywnie wiąże się z podtypem receptora omega-1, który stanowi jednostkę alfa receptora GABA-A. Modulacja działania kanału dla jonów chlorkowych poprzez ten receptor prowadzi do wystąpienia specyficznego sedatywnego działania zolpidemu. Lek skraca fazę snu utajonego, zmniejsza liczbę przebudzeń nocnych, wydłuża czas trwania snu i poprawia jego jakość. Wydłużeniu ulega faza II snu i faza snu głębokiego (III i IV), w zalecanych dawkach lek nie wpływa na czas trwania fazy REM. Po podaniu doustnym biodostępność leku wynosi 70%. Maksymalne stężenie we krwi występuje po 0,5-3 h. Z białkami osocza wiąże się w 92%. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany w postaci nieaktywnych metabolitów głównie z moczem (ok. 60%) i kałem (ok. 40%). Nie indukuje enzymów wątrobowych. T0,5 wynosi ok. 2,4 h (0,7-3,5 h). U pacjentów w podeszłym wieku klirens wątrobowy ulega zmniejszeniu, maksymalne stężenie leku we krwi jest większe o ok. 50%, T0,5 wydłuża się (do ok. 3 h). U pacjentów z niewydolnością nerek (dializowanych lub nie) klirens nerkowy ulega umiarkowanemu zmniejszeniu. U pacjentów z niewydolnością wątroby biodostępność leku zwiększa się, T0,5 wydłuża się (do ok. 10 h).

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: zalecana dawka wynosi 10 mg na dobę. U osób w podeszłym wieku lub pacjentów osłabionych zaleca się podawanie dawki 5 mg na dobę, dawka dobowa nie powinna przekraczać 10 mg. U pacjentów z niewydolnością wątroby dawkę należy zredukować do 5 mg. U dorosłych (poniżej 65 lat) istnieje możliwość zwiększenia dawki do 10 mg w przypadku dobrego stanu pacjenta i dobrej tolerancji leku. Preparat należy przyjmować bezpośrednio przed udaniem się na spoczynek lub po położeniu się. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia niepamięci następczej, pacjent powinien mieć zapewniony nieprzerwany 7-8-godzinny sen po przyjęciu leku. Nie zaleca się długotrwałego stosowania leku. Zalecany czas stosowania leku nie powinien przekraczać 4 tyg. W razie konieczności można wydłużyć okres leczenia, ale tylko po ponownej ocenie stanu klinicznego pacjenta.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie bezsenności.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na zolpidem lub pozostałe składniki preparatu. Ciężka niewydolność wątroby. Zespół bezdechu sennego. Ostra i (lub) ciężka niewydolność oddechowa. Nużliwość mięśni (myasthenia gravis).

Środki ostrożności

Stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniem czynności oddechowej, u pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby. Nie stosować preparatu u dzieci poniżej 18 lat, ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej. Nie zaleca się stosowania leków nasennych w początkowym leczeniu chorób psychicznych. Należy zachować ostrożność u pacjentów z objawami depresji (ryzyko skłonności samobójczych) i przepisywać jak najmniejszą dawkę, aby zapobiec celowemu przedawkowaniu. Stosowanie zolpidemu może maskować objawy istniejącej wcześniej depresji. W przypadku stosowania dłużej niż kilka tyg. może wystąpić zmniejszenie działania nasennego (tolerancja). Stosowanie preparatu może prowadzić do rozwoju uzależnienia psychicznego lub fizycznego, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i (lub) uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: senność, ból i zawroty głowy, nasilenie bezsenności, niepamięć następcza (może być związana z nieprawidłowym zachowaniem), omamy, pobudzenie, koszmary senne, zmęczenie, biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha, zakażenia górnych lub dolnych dróg oddechowych. Niezbyt często: stan splątania, drażliwość, podwójne widzenie. Częstość nieznana: zaburzenia świadomości, niepokój, agresja, urojenia, gniew, zaburzenia zachowania, somnambulizm, uzależnienie (po przerwaniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienne lub zjawiska "z odbicia"), zaburzenia libido, depresja, zaburzenia chodu, tolerancja na lek, upadki (głównie u pacjentów w podeszłym wieku), depresja oddechowa, osłabienie mięśni, wysypka, świąd, pokrzywka, nadmierne pocenie się, obrzęk naczynioruchowy, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Stosowaniu leków uspokajających i nasennych (szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku) mogą towarzyszyć reakcje psychiczne i paradoksalne (niepokój, bezsenność pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, napady wściekłości, koszmary senne, omamy, nieadekwatne zachowanie i inne zaburzenia zachowania) - w takich przypadkach należy przerwać leczenie. Po odstawieniu leczenia może wystąpić nawrót bezsenności z objawami takimi jak: zmiany nastroju, niepokój, lęk. W przypadkach, w których doszło do rozwoju uzależnienia fizycznego, przy nagłym przerwaniu leczenia występują objawy zespołu odstawienia: ból głowy, bóle mięśni, nasilony lęk, napięcie psychiczne, niepokój, splątanie, drażliwość; w ciężkich przypadkach: derealizacja, depersonalizacja, nadwrażliwość na bodźce akustyczne, światło, dotyk, drętwienie i mrowienie kończyn, omamy, napady drgawkowe.

Ciąża i laktacja

Należy unikać stosowania leku w okresie ciąży. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

Uwagi

W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu. Ze względu na możliwość wystąpienia senności, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Interakcje

Zolpidem może nasilać działanie leków działających hamująco na o.u.n. (neuroleptyki, inne leki nasenne, leki przeciwlękowe i uspokajające, leki przeciwdepresyjne, narkotyczne leki przeciwbólowe, leki przeciwpadaczkowe, leki stosowane do znieczulenia ogólnego, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym). Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji z lekami przeciwdepresyjnymi z grupy SSRI (fluoksetyna, sertralina). Jednoczesne stosowanie z narkotycznymi lekami przeciwbólowymi może nasilać euforię, co może prowadzić do rozwoju uzależnienia psychicznego. Substancje hamujące aktywność enzymów wątrobowych (szczególnie cytochromu P450) mogą nasilać działanie zolpidemu. Jednoczesne podanie ryfampicyny (induktor CYP3A4) zmniejsza działanie zolpidemu. Przy stosowaniu jednoczesnym z ketokonazolem - silnym inhibitorem CYP3A4 (200 mg 2 razy na dobę) obserwowano zwiększenie T0,5, AUC i zmniejszenie pozornego klirensu - nie ma konieczności dostosowywania dawki, ale może dojść do nasilenia działania sedatywnego zolpidemu. Alkohol nasila uspokajające działanie zolpidemu. Nie obserwowano interakcji farmakokinetycznych zolpidemu i warfaryny, digoksyny, ranitydyny, cymetydyny.

Cena

Stilnox®, cena 100% 29,42 zł

Preparat zawiera substancję Zolpidem tartrate.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. powl. zawiera 10 mg winianu zolpidemu. Lek zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 10 mg winianu zolpidemu.

1 tabl. powl. zawiera 10 mg winianu zolpidemu; tabletki zawierają laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 10 mg winianu zolpidemu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 10 mg winianu zolpidemu.

1 tabl. powl. zawiera 10 mg winianu zolpidemu. Tabletki zawierają laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 10 mg zolpidemu winianu.

1 tabl. powl. zawiera 10 mg winianu zolpidemu.

1 tabl. zawiera 10 mg winianu zolpidemu.

1 tabl. powl. zawiera 10 mg winianu zolpidemu. Lek zawiera laktozę.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 200 mg karbamazepiny.

1 tabl. zawiera 20 mg cynaryzyny i 40 mg dimenhydraminy.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

1 tabl. do ssania zawiera 60 mg mieszaniny mentolu i izowalerianianu mentylu. Preparat zawiera sacharozę.

1 tabl. powl. zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu. 1 tabl. powl. forte zawiera 75 mg chlorowodorku tramadolu i 650 mg paracetamolu; tabl. powl. forte zawierają laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 75 mg, 150 mg lub 300 mg pregabaliny.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1200 mg piracetamu; lek zawiera laktozę.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 8 mg, 16 mg lub 24 mg dichlorowodorku betahistyny. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 30 mg lub 60 mg duloksetyny (w postaci chlorowodorku). Preparat zawiera cukier prasowalny.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Paraliż kleszczowy: objawy, przyczyny i leczenie Paraliż kleszczowy: objawy, przyczyny i leczenie

Paraliż kleszczowy może wystąpić po ukąszeniu przez kleszcza. Paraliż kleszczowy może pojawić się u każdego, jednak najczęściej na jego objawy narażone są ...

więcej

Autyzm u dorosłych. Jak wygląda życie dorosłego autysty Autyzm u dorosłych. Jak wygląda życie dorosłego autysty

Autyzm u dorosłych ma wiele obliczy. Trudno opisać dorosłego autyka, tak jak trudno sklasyfikować samą chorobę. Ania z diagnozy: "autyzm" właściwie się ...

więcej

Autyzm wysokofunkcjonujący Autyzm wysokofunkcjonujący

Autyzm wysokofunkcjonujący nie widnieje w medycznych klasyfikacjach, a mimo tego dość często można się natknąć na ten termin w różnych źródłach. Określa ...

więcej

Autyzm (zaburzenia ze spektrum autyzmu) - przyczyny, rodzaje, objawy, terapia Autyzm (zaburzenia ze spektrum autyzmu) - przyczyny, rodzaje, objawy, ...

Autyzm (a mówiąc poprawnie, zaburzenia ze spektrum autyzmu) to problem, którego obawia się wielu rodziców małych dzieci. Czym spowodowane są, związane z ...

więcej

Czym grozi nieprzespana noc? Co się dzieje w mózgu po bezsennej nocy? Czym grozi nieprzespana noc? Co się dzieje w mózgu ...

Podobno małe zaburzenia snu jeszcze nikomu krzywdy nie wyrządziły. Jednak wyobraźcie sobie, jak wiele wypadków drogowych było spowodowanych tym, że kierowcy byli ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.