Sovaldi

1 tabl. powl. zawiera 400 mg sofosbuwiru

  1. Dawkowanie
  2. Wskazania
  3. Przeciwwskazania
  4. Niepożądane działanie
  5. Ciąża i laktacja
  6. Uwagi
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Sovaldi 28 szt., tabl. powl. 2018-01-25

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 400 mg raz na dobę. Sofosbuwir należy stosować w skojarzeniu z innymi lekami; nie zaleca się stosowania w monoterapii. Czas trwania leczenia skojarzonego (także w przypadku pacjentów z równoczesnym zakażeniem HIV). Pacjenci z pWZW C genotypu 1, 4, 5 lub 6: sofosbuwir + rybawiryna + peginterferon alfa przez 12 tyg. (u uprzednio leczonych pacjentów z zakażeniem HCV genotypu 1 brak jest danych dotyczących leczenia skojarzonego sofosbuwirem, rybawiryną i peginterferonem alfa); w przypadku pacjentów niekwalifikujących się lub nietolerujących peginterferonu alfa stosować sofosbuwir i rybawirynę przez 24 tyg. Pacjenci z pWZW C genotypu 2: sofosbuwir + rybawiryna przez 12 tyg. Pacjenci z pWZW C genotypu 3: sofosbuwir + rybawiryna + peginterferon alfa przez 12 tyg. lub sofosbuwir + rybawiryna przez 24 tyg. Pacjenci z pWZW C oczekujący na przeszczepienie wątroby: sofosbuwir + rybawiryna do czasu przeszczepienia wątroby. W przypadku, gdy zalecono czas leczenia 12 tyg. należy rozważyć ewentualne wydłużenie czasu trwania leczenia aż do 24 tyg., zwłaszcza w przypadku tych podgrup, w których występuje jeden lub kilka czynników historycznie powiązanych z mniejszymi odsetkami odpowiedzi na terapie oparte na interferonie, np. zaawansowane zwłóknienie i (lub) marskość wątroby, duże początkowe miano wirusów, rasa czarna, genotyp inny niż IL28B CC, wcześniejszy brak odpowiedzi na leczenie peginterferonem alfa i rybawiryną. Dawka rybawiryny stosowanej w leczeniu skojarzonym jest ustalana w zależności od masy ciała: Modyfikacja dawkowania. Nie zaleca się zmniejszenia dawki sofosbuwiru. Jeśli sofosbuwir jest stosowany w skojarzeniu z peginterferonem alfa i u pacjenta wystąpi ciężkie działanie niepożądane potencjalnie związane z tym lekiem, należy zmniejszyć dawkę peginterferonu alfa lub przerwać podawanie (patrz ChPL peginterferonu alfa). Jeśli u pacjenta wystąpią ciężkie działanie niepożądane potencjalnie związane z rybawiryną, należy zmodyfikować dawkę rybawiryny lub przerwać podawanie, jeśli właściwe, aż do ustąpienia lub zmniejszenia nasilenia działania niepożądanego, jak podano poniżej: należy zmniejszyć dawkę dobową rybawiry do 600 mg/dobę w przypadku wystąpienia stężenia hemoglobiny (Hb) Szczególne grupy pacjentów. Nie jest konieczne dostosowanie dawki sofosbuwiru u pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z lekką lub umiarkowaną niewydolnością nerek ani u pacjentów z lekką, umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby (A, B lub C wg Child-Pugh). Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani odpowiedniej dawki sofosbuwiru u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (eGFR 2) lub w krańcowym stadium niewydolności nerek (ESRD) wymagającym hemodializy. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności sofosbuwiru u pacjentów ze zdekompensowaną marskością wątroby. Sposób podania. Lek przyjmować z posiłkiem. Tabletkę należy połykać w całości, nie należy jej żuć ani rozgniatać. W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu 2 h od podania dawki należy przyjąć dodatkową tabletkę; jeśli wymioty wystąpią później niż 2 h od podania dawki, nie jest konieczna kolejna dawka. Jeśli pominięto dawkę i nie minęło jeszcze 18 h od normalnego czasu przyjmowania, należy przyjąć tabletkę jak najszybciej i następną dawkę o zwykłej porze; jeśli minęło więcej niż 18 h, nie należy przyjmować pominiętej dawki, tylko następną dawkę o zwykłej porze, nie przyjmować dawki podwójnej.

Wskazania

Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (pWZW C) u dorosłych, w skojarzeniu z innymi lekami.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na sofosbuwir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Niepożądane działanie

Sofosbuwir w skojarzeniu z rybawiryną. Bardzo często: zmniejszenie stężenia hemoglobiny, bezsenność, ból głowy, nudności, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zmęczenie, drażliwość. Często: zapalenie jamy nosowo-gardłowej, niedokrwistość, depresja, zaburzenia uwagi, duszność, duszność wysiłkowa, kaszel, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, zaparcia, niestrawność, łysienie, sucha skóra, świąd, ból stawów, ból pleców, skurcze mięśni, ból mięśni, gorączka, astenia. Sofosbuwir w skojarzeniu z peginterferonem alfa i rybawiryną. Bardzo często: niedokrwistość, neutropenia, zmniejszenie liczby limfocytów, zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie apetytu, bezsenność, zawroty głowy, ból głowy, duszność, kaszel, biegunka, nudności, wymioty, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, wysypka, świąd, ból stawów, ból mięśni, dreszcze, zmęczenie, objawy grypopodobne, drażliwość, ból, gorączka. Często: zmniejszenie masy ciała, depresja, lęk, pobudzenie, migrena, zaburzenia pamięci, zaburzenia uwagi, niewyraźne widzenie, duszność wysiłkowa, zaparcia, suchość w jamie ustnej, refluks żołądkowo-przełykowy, łysienie, sucha skóra, ból pleców, skurcze mięśni, ból w klatce piersiowej, astenia.

Ciąża i laktacja

Unikać stosowania sofosbuwiru w ciąży. W przypadku równoczesnego podawania rybawiryny z sofosbuwirem zastosowanie mają przeciwwskazania dotyczące stosowania rybawiryny w ciąży. W przypadku stosowania sofosbuwiru w skojarzeniu z rybawiryną lub peginterferonem alfa i rybawiryną należy zachować nadzwyczajną ostrożność w celu uniknięcia ciąży u pacjentek i u partnerek pacjentów, ponieważ rybawiryna działa teratogennie i (lub) embriotoksycznie. Kobiety w wieku rozrodczym lub ich partnerzy muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia i przez okres po zakończeniu leczenia zalecany w ChPL rybawiryny. Nie wiadomo, czy sofosbuwir i jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego (są obecne w mleku zwierząt) - nie stosować w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Lek wywiera umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów; jednak podczas leczenia sofosbuwirem w skojarzeniu z peginterferonem alfa i rybawiryną mogą wystąpić działania niepożądane ograniczające zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (np. zmęczenie, zaburzenia uwagi, zawroty głowy i niewyraźne widzenie).

Preparat zawiera substancję Sofosbuvir.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. powl. zawiera 400 mg sofosbuwiru

1 tabl. powl. zawiera 90 mg ledipaswiru i 400 mg sofosbuwiru; tabletki zawierają laktozę oraz lak aluminiowy żółcieni pomarańczowej (E110).

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

1 saszetka zawiera 3 g fosfomycyny, co odpowiada 5,631 mg fosfomycyny z trometamolem. Preparat zawiera sacharozę, żółcień pomarańczową i dekstrozę jednowodną.

1 dawka (0,5 ml) szczepionki zawiera nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego i nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanych na uwodnionym wodorotlenku glinu.

1 tabl. powl. zawiera 300 mg lub 600 mg klindamycyny (w postaci chlorowodorku).

1 tabl. powl. zawiera 500 mg w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej (w proporcji 4:1) lub 1 tabl. powl. zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej (w proporcji 7:1). Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej (w proporcji 7:1); zawiesina zawiera aspartam.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 ml zawiesiny zawiera 10 mg furazydyny (poprzednio stosowana nazwa: furagina). Preparat zawiera sacharozę, etanol, parahydroksybenzoesan metylu (E218) i propylu (E216).

Szczepionka dla dzieci: 1 fiolka 0,5 ml (1 dawka) zawiera 10 µg antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B. Szczepionka dla dorosłych: 1 fiolka 1 ml (1 dawka) zawiera 20 µg antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B.

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Leki przeciwwirusowe na grypę. Jakie leki stosuje się w leczeniu grypy? Leki przeciwwirusowe na grypę. Jakie leki stosuje się w ...

Leki przeciwwirusowe na grypę wykazują większą skuteczność w leczeniu niż leki na grypę dostępne bez recepty. Preparaty stosowane w leczeniu antywirusowym zmniejszają ...

więcej

GRYPA - leczenie. Najlepsze sposoby leczenia grypy GRYPA - leczenie. Najlepsze sposoby leczenia grypy

Leczenie grypy może być tylko objawowe i trzeba je zacząć, gdy tylko zauważymy jej objawy. W ciągu pierwszych 24 godzin możesz wspomóc ...

więcej

Jak jeść czosnek, by wyleczyć grypę i przeziębienie? Jak jeść czosnek, by wyleczyć grypę i przeziębienie?

Jak jeść czosnek, by wyleczyć grypę i przeziębienie? Najlepiej codziennie. Regularne spożywanie czosnku wzmacnia system odpornościowy, a tym samym przyśpiesza proces usuwania ...

więcej

Objawy anginy - najczęstsze objawy anginy i sposoby jej leczenia Objawy anginy - najczęstsze objawy anginy i sposoby jej ...

Choć angina kojarzona jest głównie z latem, łatwo złapać ją także na wiosnę, kiedy po zimie w powietrzu krąży więcej bakterii i ...

więcej

Co powinna zawierać apteczka dla przeziębionych i chorych na grypę? Co powinna zawierać apteczka dla przeziębionych i chorych na ...

Zima to czas, kiedy jesteśmy dużo bardziej narażeni na rozwój przeziębienia i grypy oraz towarzyszących im objawów: kaszlu, kataru, bólu głowy i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.