SMOFlipid

1000 ml emulsji zawiera 60 g oczyszczonego oleju sojowego, 60 g triglicerydów średniołańcuchowych, 50 g oczyszczonego oleju z oliwek, 30 g oleju rybiego. Wartość energetyczna 1000 ml: 8400 kJ (2000 kcal). Osmolarność: około 380 mOsm/l; pH około 8.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
SMOFlipid worek Excel 500 ml, emulsja do inf. 2017-10-31

Działanie

Emulsja tłuszczowa do żywienia pozajelitowego. Zawiera związki wysokoenergetyczne, dostarcza niezbędnych kwasów tłuszczowych.

Dawkowanie

Dożylnie (do żyły centralnej lub żył obwodowych) we wlewie kroplowym; dawkowanie i szybkość wlewu zależnie od zdolności do eliminacji tłuszczów. Dorośli: zwykle do 1-2 g tłuszczu/kg mc./dobę co odpowiada 5-10 ml produktu/kg mc./dobę. Zalecana szybkość infuzji to 0,125 g tłuszczu/kg mc./godzinę, co odpowiada 0,63 ml produktu /kg mc./godzinę. Nie należy podawać więcej niż 0,15 g tłuszczu/kg mc./godzinę, co odpowiada 0,75 ml produktu /kg mc./godzinę. Dzieci: nie zaleca się przekraczania dawki dobowej 3 g tłuszczu/kg mc./dobę, co odpowiada 15 ml produktu/kg mc./dobę. Należy stopniowo zwiększać dawkę dobową w ciągu pierwszego tygodnia podawania produktu leczniczego. Szybkość infuzji nie powinna przekraczać 0,15 g tłuszczu/kg mc./godzinę. Noworodki i niemowlęta: dawka początkowa powinna wynosić 0,5-1,0 g tłuszczu/kg mc./dobę, następnie powinna być sukcesywnie zwiększana o 0,5-1,0 g tłuszczu/kg mc./dobę do 3,0 g tłuszczu/kg mc./dobę. Nie zaleca się przekraczania dawki 3 g tłuszczu/kg mc./dobę, co odpowiada 15 ml produktu/kg mc./dobę. Szybkość infuzji nie powinna przekraczać 0,125 g tłuszczu/kg mc./godzinę. U wcześniaków i noworodków z niską masą urodzeniową produkt należy podawać w sposób ciągły przez ok. 24 h.

Wskazania

Źródło tłuszczów w żywieniu pozajelitowym pacjentów, u których żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na białko jaj, ryb, soi i orzeszków ziemnych lub pozostałe składniki preparatu. Ciężka hiperlipidemia, ciężka niewydolność wątroby, ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi, ciężka niewydolność nerek bez możliwości hemofiltracji lub dializy, ostry wstrząs, ostry obrzęk płuc, przewodnienie, niewyrównana niewydolność serca, niestabilny stan pacjenta (ciężki stan pourazowy, niewyrównana cukrzyca, ostry zawał mięśnia sercowego, udar, zatorowość, kwasica metaboliczna, ciężka posocznica, odwodnienie hipotoniczne).

Środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z podwyższonym ryzykiem hiperlipidemii (np. u pacjentów przyjmujących duże dawki tłuszczów, u pacjentów z ciężką posocznicą oraz u niemowląt z bardzo niską masą urodzeniową). W przypadku wystąpienia działań niepożądanych lub gdy stężenie triglicerydów podczas wlewu wyniesie powyżej 3 mmol/l, wlew należy przerwać lub jeśli to konieczne, kontynuować w mniejszych dawkach. Ostrożnie stosować w niewydolności nerek, cukrzycy, zapaleniu trzustki, zaburzeniach czynności wątroby, niedoczynności tarczycy i posocznicy. Podawać ostrożnie u noworodków i wcześniaków z hiperbilirubinemią oraz w przypadkach nadciśnienia płucnego. Preparat zawiera do 5 mmol sodu na 1000 ml. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Niepożądane działanie

Często: nieznaczne podwyższenie temperatury ciała. Niezbyt często: brak apetytu, nudności, wymioty i dreszcze. Rzadko: nadciśnienie lub niedociśnienie, duszność, reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, nagłe zaczerwienie twarzy, ból głowy oraz reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne - wskazanie do natychmiastowego przerwania wlewu), uczucie zimna lub gorąca, bladość, sinica, bóle szyi, pleców, kości, okolicy lędźwiowej i klatki piersiowej. Bardzo rzadko: priapizm. U pacjentów ze zmniejszoną zdolnością do eliminacji tłuszczów, zaburzeniem czynności nerek lub zakażeniem może wystąpić "zespół przeciążenia tłuszczem" (hiperlipidemia, gorączka, nacieki tłuszczowe, hepatomegalia z żółtaczką lub bez, splenomegalia, anemia, leukopenia, małopłytkowość, zaburzenia krzepnięcia krwi, hemoliza, retikulocytoza, odbiegające od normy wyniki badań czynności wątroby, śpiączka).

Ciąża i laktacja

Ze względu na brak odpowiednich badań klinicznych preparat może być stosowany w ciąży i okresie karmienia piersią jedynie w przypadku, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Uwagi

Podczas stosowania należy kontrolować stężenie glukozy i triglicerydów we krwi, parametry czynności wątroby, równowagę kwasowo-zasadową, bilans płynów, morfologię krwi i stężenie elektrolitów we krwi. W cukrzycy i niewydolności nerek zaleca się podawać we wlewie jednocześnie węglowodany lub aminokwasy z węglowodanami. Duże stężenia lipidów w osoczu mogą wpływać na wyniki badań laboratoryjnych, m.in. na stężenie hemoglobiny.

Interakcje

Heparyna krótkotrwale obniża klirens triglicerydów. Do preparatu można dodawać wyłącznie leki, których zgodność została udokumentowana.

Preparat zawiera substancje Soya oil, Oliva oil, Triglycerides, medium chain, Fish oil.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1000 ml emulsji zawiera 60 g oczyszczonego oleju sojowego, 60 g triglicerydów średniołańcuchowych, 50 g oczyszczonego oleju z oliwek, 30 g oleju rybiego. Wartość energetyczna 1000 ml: 8400 kJ (2000 kcal). Osmolarność: około 380 mOsm/l; pH około 8.

1000 ml preparatu 10% zawiera 50 g oleju sojowego, 50 g triglicerydów o średniej długości łańcucha, 8 g lecytyny z jaj, 25 g glicerolu. Wartość energetyczna: 4280 kJ (1022 kcal); osmolarność - 345 mosmol/l. 1000 ml preparatu 20% zawiera 100 g oleju sojowego, 100 g triglicerydów o średniej długości łańcucha, 12 g lecytyny z jaj, 25 g glicerolu. Wartość energetyczna: 7999 kJ (1908 kcal); osmolarność - 380 mosmol/l.

100 ml emulsji zawiera 20 g mieszaniny oczyszczonych olejów: z oliwek (ok. 80%) i sojowego (ok. 20%); w tym 4 g (20%) niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Wartość energetyczna: 8,36 MJ/l (2000 kcal/l), osmolarność: 270 mOsm/l, pH 7-8.

1000 ml 10%, 20% lub 30% preparatu zawiera 100 g, 200 g lub 300 g oczyszczonego oleju sojowego. Wartość energetyczna 1000 ml wynosi odpowiednio: 4600 kJ (1100 kcal), 8400 kJ (2000 kcal), 12600 kJ (3000 kcal). Osmolalność wynosi odpowiednio: 300 mOsm/kg H2O, 350 mOsm/kg H2O, 310 mOsm/kg H2O; pH wynosi ok. 8.

1 kaps. zawiera: 100 mg oleju rybiego (w tym: 30 mg EPA - kwas eikozapentaenowy oraz 20 mg DHA - kwas dokozaheksaenowy), 50 µg (2000 j.m.) witaminy D3, 400 µg kwasu foliowego, 208 µg L-metylofolianu wapnia,  26 mg żelaza, 200 µg jodu.

1 kaps. zawiera: 100 mg oleju z awokado frakcji niezmydlającej się oraz 200 mg oleju sojowego frakcji niezmydlającej się.

100 ml emulsji zawiera 10 g wysoko oczyszczonego oleju rybiego, zawierającego 1,25-2,82 g kwasu eikozapentaenowego, 1,44-3,09 g kwasu dokozaheksaenowego, 0,1-0,6 g kwasu mirystynowego, 0,25-1,0 g kwasu palmitynowego, 0,3-0,9 g kwasu palmitoolejowego, 0,05-0,2 g kwasu stearynowego, 0,6-1,3 g kwasu oleinowego, 0,1-0,7 g kwasu linolowego, 2O, pH 7,5-8,7.

Kaps. 10 mg. 1 kaps. zawiera 10 mg luteiny, 0,4 mg zeaksantyny, 3,4 mg witaminy E oraz 581 mg oleju rybiego (w tym 366 mg kwasów tłuszczowych Omega-3 o zawartości 273 mg DHA oraz 58 mg EPA). Kaps. 20 mg. 1 kaps. zawiera 20 mg luteiny, 0,8 mg zeaksantyny, 3,4 mg witaminy E oraz 581 mg oleju rybiego (w tym 366 mg kwasów tłuszczowych Omega-3 o zawartości 273 mg DHA oraz 58 mg EPA).

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 1 mg lub 4 mg acenokumarolu. Tabletki zawierają laktozę.

1 ml roztworu zawiera 200 mg mannitolu. Osmolarność roztworu wynosi 1098 mOsm/l.

500 ml roztworu zawiera: 2,775 g chlorku sodu, ok. 1,635 g trójwodnego octanu sodu, 0,15 g chlorku potasu, ok. 0,075 g dwuwodnego chlorku wapnia, 0,1 g sześciowodnego chlorek magnezu oraz 20 g żelatyny (w postaci żelatyny zmodyfikowanej płynnej). Osmolarność teoretyczna: 284 mOsmol/l. pH 7,4±0,3. Stężenie elektrolitów: 151 mmol/l sodu, 103 mmol/l chlorków, 4 mmol/l potasu, 1 mmol/l wapnia, 1 mmol/l magnezu, 24 mmol/l octanów.

1 tabl. powl. zawiera 75 mg klopidogrelu w postaci wodorosiarczanu. Preparat zawiera laktozę i lecytynę.

1000 ml roztworu do infuzji zawiera 6,8 g chlorku sodu, 0,3 g chlorku potasu, 0,2 g sześciowodnego chlorku magnezu, 0,37 g dwuwodnego chlorku wapnia, 3,27 g trójwodnego octanu sodu, 0,67 g kwasu L-jabłkowego; stężenia elektrolitów - 145 mmol/l sodu, 4 mmol/l potasu, 1 mmol/l magnezu, 2,5 mmol/l wapnia, 127 mmol/l chloru, 24 mmol/l octanu, 5 mmol/l jabłczanu. Osmolarność teoretyczna: 309 mOsmol/l. pH 5,1-5,9

1000 ml roztw. zawiera: 8,6 g chlorku sodu, 0,3 g chlorku potasu, 0,33 g dwuwodnego chlorku wapnia, 147,2 mmol Na+, 4,0 mmol K+, 2,25 mmol Ca2+, 155,7 Cl-.

1 ml roztworu 20% zawiera 200 mg glukozy.

1 ml roztworu do infuzji zawiera: 6,429 mg chlorku sodu, 0,298 mg chlorku potasu, 0,147 mg dwuwodnego chlorku wapnia, 0,203 mg sześciowodnego chlorku magnezu, 4,082 mg trójwodnego octanu sodu, 11,0 mg jednowodnej glukozy (równowartość 10,0 mg glukozy), co odpowiada 140 mmol/l Na+, 4 mmol/l K+, 1 mmol/l Ca2+,  1 mmol/l Mg2+, 118 mmol/l Cl–, 30 mmol/l jonów octanowych, 55,5 mmol/l glukozy.

1 tabl. do żucia zawiera 100 mg żelaza w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza (III) z polimaltozą; tabletki zawierają aspartam. 5 ml syropu zawiera 50 mg żelaza w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza (III) z polimaltozą; syrop zawiera sacharozę, sorbitol, parahydroksybenzoesan metylu i propylu oraz etanol (<100 mg/30 ml).

1 tabl. dojelitowa zawiera 75 mg lub 150 mg kwasu acetylosalicylowego.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
HIT, czyli małopłytkowość wywołana przez heparynę HIT, czyli małopłytkowość wywołana przez heparynę

HIT, czyli małopłytkowość wywołana przez heparynę lub małopłytkowość poheparynowa, to jeden z niepożądanych skutków ubocznych, który jest charakterystycznych dla tego leku przeciwkrzepliwego. ...

więcej

SKAZA KRWOTOCZNA powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi SKAZA KRWOTOCZNA powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi

Skaza krwotoczna oznacza zwiększoną skłonność do często obfitych krwawień samoistnych lub pourazowych. Skaza krwotoczna może więc oznaczać krwawienia nawet z najmniejszej rany, ...

więcej

Niedomykalność zastawki aortalnej serca - objawy i leczenie Niedomykalność zastawki aortalnej serca - objawy i leczenie

Niedomykalność zastawki aortalnej to wada serca, która przez wiele lat może nie dawać żadnych objawów, przyczyniając się do systematycznego upośledzania funkcji serca. ...

więcej

CHOLESTEROL - dobry i zły cholesterol CHOLESTEROL - dobry i zły cholesterol

Cholesterol - zarówno ten dobry, jak i zły - choć brzmi groźnie, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Bez dobrego i złego ...

więcej

TROMBOFILIA (nadkrzepliwość) - przyczyny, objawy i leczenie TROMBOFILIA (nadkrzepliwość) - przyczyny, objawy i leczenie

Trombofilia, czyli nadkrzepliwość, to skłonność do tworzenia się zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Jest to stan zagrażający życiu, ponieważ skrzepy mogą przemieszczać się ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.