Sirdalud® MR

1 tabl. (podzielna) zawiera 4 mg tyzanidyny w postaci chlorowodorku. 1 kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu (MR) zawiera 6 mg tyzanidyny w postaci chlorowodorku.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Sirdalud® MR 30 szt., kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde 53,67zł 2017-10-31

Działanie

Lek o ośrodkowym działaniu zmniejszającym napięcie mięśni szkieletowych. Głównym miejscem działania tyzanidyny jest rdzeń kręgowy, gdzie poprzez stymulację presynaptycznych receptorów α2 hamuje uwalnianie aminokwasów pobudzających receptory N-metylo-D-asparaginianowe (NMDA). Zahamowanie sygnałów polisynaptycznych na poziomie rdzeniowych neuronów wstawkowych prowadzi do zmniejszenia wzmożonego napięcia mięśni. Tyzanidyna wywiera również umiarkowane ośrodkowe działanie przeciwbólowe. Wykazuje korzystne działanie zarówno w ostrych bolesnych skurczach mięśni, jak i w przewlekłej spastyczności pochodzenia rdzeniowego lub mózgowego. Zmniejsza opór w stosunku do ruchów biernych, zmniejsza wzmożone napięcie mięśni i klonus, poprawia siłę mięśni zależną od woli. Po podaniu doustnym tyzanidyna wchłania się szybko i prawie całkowicie, osiągając maksymalne stężenie we krwi po około 1 h od przyjęcia leku. Średnia biodostępność wynosi ok. 34% w związku ze znacznym efektem pierwszego przejścia. W ok. 30% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowana w wątrobie do nieaktywnych metabolitów. T0,5 wynosi 2-4 h. Jest wydalana głównie z moczem (około 70%) w postaci metabolitów, ok. 2,7% leku jest wydalane w postaci niezmienionej. W efekcie spowolnionego uwalniania tyzanidyny z kapsułek MR - maksymalne średnie stężenia we krwi osiągane w ciągu około 8,5 h stanowią w przybliżeniu połowę stężeń, uzyskiwanych w czasie stosowania porównywalnych dawek dobowych preparatu w postaci tabletek podawanych w 3 dawkach, podczas gdy całkowita ilość leku nie ulega zmianie. U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 0,5 ulega wydłużeniu do ok. 14 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: Bolesne skurcze mięśni: tabletki 2-4 mg 3 razy na dobę; w ciężkich przypadkach można przyjąć dodatkową dawkę 2 mg lub 4 mg przed snem. Zwiększone napięcie mięśni w chorobach neurologicznych: tabl. - początkowo nie więcej niż 6 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych, dawka dobowa może być stopniowo zwiększana (w odstępach półtygodniowych lub tygodniowych) o 2-4 mg; nie należy stosować dawki dobowej większej niż 36 mg, optymalną reakcję pacjenta uzyskuje się po podaniu 12-24 mg na dobę w 3-4 dawkach; kaps. MR - początkowo 6 mg raz na dobę, dawka dobowa może być stopniowo zwiększana (w odstępach półtygodniowych lub tygodniowych) o 6 mg, zazwyczaj stosuje się 6-24 mg raz na dobę, optymalna dawka dla większości pacjentów wynosi 12 mg raz na dobę (2 kaps. po 6 mg), stosowanie dawki 24 mg jest rzadko konieczne. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny Przerwanie leczenia. Jeśli jest to konieczne dawkę należy zmniejszać stopniowo, szczególnie u pacjentów, którzy długotrwale otrzymywali duże dawki leku, w celu uniknięcia lub zminimalizowania ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego lub tachykardii z odbicia.

Wskazania

Tabletki: bolesne skurcze mięśni związane ze statycznymi i czynnościowymi schorzeniami kręgosłupa (zespoły szyjne i lędźwiowe) lub w następstwie zabiegu chirurgicznego, np. przepukliny jądra miażdżystego lub zapalenia stawu biodrowego. Tabletki i kapsułki MR: zwiększone napięcie mięśni w chorobach neurologicznych, np. stwardnieniu rozsianym, przewlekłych chorobach rdzenia kręgowego, chorobach zwyrodnieniowych rdzenia kręgowego, w następstwie udaru mózgu oraz w mózgowym porażeniu dziecięcym (u dorosłych, u których wcześniej rozpoznano tą chorobę).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tyzanidynę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie zaburzenie czynności wątroby, trwałe zwiększenie aktywności aminotransferaz (3 razy > górnej granicy normy). Równoczesne stosowanie silnych inhibitorów CYP1A2 (takich jak fluwoksaminy lub cyprofloksacyny ze względu na ciężkie działania niepożądane, w tym nasilone niedociśnienie tętnicze).

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować z lekami powodującymi wydłużenie odstępu QT. Ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, w tym ciężkiego niedociśnienia należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących inhibitory CYP1A2 i (lub) leki hipotensyjne. Ostrożnie stosować u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Leczenie preparatem należy przerwać jeżeli aktywność AlAT lub AspAT w surowicy przekracza trzykrotnie górną granicę normy. Tabletki zawierają laktozę, dlatego nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Bardzo często: senność, zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, suchość błony śluzowej jamy ustnej, osłabienie mięśni, zmęczenie. Często: zaburzenia snu (w tym bezsenność), niedociśnienie tętnicze, nudności, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, zwiększenie aktywności aminotransferaz. Niezbyt często: bradykardia. Częstość nieznana: omamy, stan splątania, zaburzenia równowagi, niewyraźne widzenie, omdlenie, zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, osłabienie, zespół z odstawienia. Ponadto, po zastosowaniu większych dawek, mogą wystąpić: wydłużenie odcinka QT, torsade de pointes. Po nagłym odstawieniu tyzanidyny stosowanej długotrwale i (lub) w dużych dawkach i (lub) jednocześnie z lekami zmniejszającymi ciśnienie krwi obserwowano nadciśnienie z odbicia i tachykardię. W skrajnych przypadkach nadciśnienie tętnicze z odbicia może prowadzić do udaru.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania leku w ciąży, chyba że korzyści terapii przewyższają ryzyko wynikające ze stosowania preparatu. Nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Pacjenci, u których wystąpi senność, zawroty głowy lub inne objawy niedociśnienia nie powinni prowadzić pojazdów oraz obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu. U pacjentów otrzymujących dawki ≥12 mg oraz u pacjentów z klinicznymi objawami wskazującymi na zaburzenie czynności wątroby zaleca się przez pierwsze 4 miesiące comiesięczne monitorowanie biochemicznych wskaźników czynności wątroby. Nie należy nagle odstawiać tyzanidyny, szczególnie u pacjentów otrzymujących duże dawki lub stosujących lek długotrwale.

Interakcje

Leki będące inhibitorami CYP1A2 mogą zwiększać stężenie tyzanidyny we krwi. Jednoczesne stosowanie tyzanidyny z fluwoksaminą lub cyprofloksacyną (silne inhibitory CYP1A2) jest przeciwwskazane, ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, w tym ciężkiego niedociśnienia tętniczego i śpiączki. Równoczesne podawanie tyzanidyny z innymi inhibitorami CYP1A2, takimi jak leki przeciwarytmiczne (amiodaron, meksyletyna, propafenon), cymetydyna, fluorochinolony (enoksacyna, pefloksacyna, cyprofloksacyna, norfloksacyna), rofekoksyb, doustne leki antykoncepcyjne i tiklopidyna nie jest zalecane. Jednoczesne stosowanie z lekami hipotensyjnymi, w tym z lekami moczopędnymi, może sporadycznie powodować hipotensję i bradykardię. Jednoczesne stosowanie z ryfampicyną powoduje 50% zmniejszenie stężenia tyzanidyny. Należy unikać długotrwałego, jednoczesnego podawania leku i ryfampicyny lub ostrożnie dostosować (zwiększyć) jego dawkę. Stosowanie u mężczyzn palących papierosy (powyżej 10 papierosów na dobę) powodowało 30% zmniejszenie ogólnoustrojowej ekspozycji na tyzanidynę. Alkohol i leki uspokajające mogą nasilać działanie sedatywne preparatu. Nie należy stosować tyzanidyny podczas przyjmowania innych agonistów receptorów α-2 adrenergicznych (takich jak klonidyna) z powodu potencjalnego addytywnego działania hipotensyjnego.

Preparat zawiera substancję Tizanidine.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. zawiera 4 mg tyzanidyny w postaci chlorowodorku. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 2 mg lub 4 mg tyzanidyny w postaci chlorowodorku. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. (podzielna) zawiera 4 mg tyzanidyny w postaci chlorowodorku. 1 kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu (MR) zawiera 6 mg tyzanidyny w postaci chlorowodorku.

Najczęściej wyszukiwane

1 g żelu zawiera 25 mg ketoprofenu.

1 ampułka (3 ml) zawiera 75 mg diklofenaku sodowego. Preparat zawiera alkohol benzylowy, glikol propylenowy, sód (poniżej 23 mg jonów sodu w 1 amp.).

1 tabl. powl. zawiera 30, 60 lub 90 etorykoksybu.

1 tabl. dojelitowa zawiera 25 mg lub 50 mg diklofenaku sodowego; tabletki zawierają laktozę.

1 kaps. o przedł. uwalnianiu zawiera 100 mg soli sodowej diklofenaku. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. lub 1 saszetka granulatu zawiera 25 mg deksketoprofenu w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem; granulat zawiera sacharozę.

1 fiolka zawiera 100 j. toksyny botulinowej typu A.

1 fiolka zawiera 125 jednostek toksyny botulinowej typu A. 0,05 ml rekonstytuowanego roztworu zawiera 10 jednostek Speywood (1 jednostka Speywood jest określona jako mediana dawki śmiertelnej podanej dootrzewnowo myszy - LD50).

1 plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego.

1 g kremu zawiera 50 mg ibuprofenu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Choroba Perthesa (Legga-Calvego-Perthesa) Choroba Perthesa (Legga-Calvego-Perthesa)

Choroba Perthesa, a właściwie choroba Legga-Calvego-Perthesa (łac. coxa plana), jest jedną wielu przyczyn bólu biodra i zaburzeń chodzenia u dzieci. Jeśli objawy, ...

więcej

Złamanie kości udowej - przyczyny, objawy i leczenie Złamanie kości udowej - przyczyny, objawy i leczenie

Złamanie kości udowej to głównie problem osób starszych. Na złamanie kości udowej najczęściej narażone są kobiety po 60. roku życia. U nich ...

więcej

SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie

Skolioza - potocznie mylnie określana jako boczne skrzywienie kręgosłupa - to najczęściej występująca wada postawy u dzieci. Do jej powstania przyczyniają się ...

więcej

Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie

Guzki Schmorla to zmiany pojawiające się w obrębie kręgosłupa. Guzki Schmorla spotykane są u stosunkowo wielu ludzi (najczęściej u dorosłych), a mimo ...

więcej

KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia

Kifoza pogłębiona (inaczej plecy okrągłe) to choroba kręgosłupa, której cechą charakterystyczną jest nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym i krzyżowym. ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.