Rapydan

1 plaster leczniczy zawiera 70 mg lidokainy i 70 mg tetrakainy. Preparat zawiera: parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Rapydan 1 szt., plaster leczniczy 2017-10-31

Działanie

Plastry zawierają dwie substancje o działaniu miejscowo znieczulającym: lidokainę (o budowie amidowej) oraz tetrakainę (o budowie estrowej). Po umieszczeniu plastra na skórze następuje uwalnianie lidokainy i tetrakainy do warstw naskórka i skóry właściwej. Preparat powoduje odwracalne zahamowanie przewodnictwa impulsów we włóknach nerwowych poprzez blokowanie pompy sodowo-potasowej i zahamowanie przepuszczalności błony neuronu dla jonów sodu, co prowadzi do miejscowego znieczulenia. Stopień znieczulenia zależy od czasu pozostawania plastra na skórze. Ekspozycja układowa na obie substancje czynne zależy od dawki, czasu pozostawania plastra na skórze, grubości i stanu skóry. Lidokaina w ok. 75% wiąże się z białkami osocza. Eliminowana jest na drodze metabolizmu głównie z udziałem CYP1A2 i w mniejszym stopniu - CYP3A4, w kolejnym etapie metabolizmu bieże udział także CYP2A6. Lidokaina i jej metabolity wydalane są głównie przez nerki. Tetrakaina ulega szybkiej hydrolizie w wyniku działania esteraz w osoczu.

Dawkowanie

Dorośli: 1 do maksymalnie 4 plastrów jednocześnie. Maksymalnie 4 plastry w ciągu 24 h. Dzieci powyżej 3 lat: 1 lub maksymalnie 2 plastry jednocześnie. Maksymalnie 2 plastry w ciągu 24 h. Plaster należy stosować przez 30 min przed wkłuciem igły lub powierzchniowym zabiegiem operacyjnym (krótszy czas stosowania może zmniejszyć skuteczność plastra). W razie konieczności włosy z obszaru, gdzie ma być nałożony plaster, można wyciąć (nie golić) przed nałożeniem plastra, aby zapewnić odpowiedni kontakt plastra ze skórą.

Wskazania

Znieczulenie powierzchniowe skóry w związku z wkłuciem igły i w przypadkach powierzchniowych zabiegów chirurgicznych (takich jak wycięcie różnych zmian skórnych i biopsja trepanem) na niezmienionej chorobowo, nienaruszonej skórze u osób dorosłych. Znieczulenie powierzchniowe skóry związane z wkłuciem igły w niezmienioną chorobowo, nienaruszoną skórę u dzieci powyżej 3 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, boran sodu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na miejscowo działające anestetyki o budowie amidowej lub estrowej lub na kwas paraaminobenzoesowy (produkt uboczny metabolizmu tetrakainy). Plastra nie należy stosować na błony śluzowe lub w miejscach z uszkodzoną barierą skórną.

Środki ostrożności

Plaster należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby, nerek lub serca oraz u pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na działanie lidokainy i tetrakainy na krążenie ogólne (nagłe wystąpienie złego samopoczucia lub osłabienie). Plaster stosować ostrożnie w pobliżu oczu (ryzyko podrażnienia rogówki). Lidokaina wykazuje działanie bakteriobójcze i przeciwwirusowe w stężeniach 0,5-2% - należy dokładnie obserwować reakcję immunologiczną po podskórnym podaniu żywych szczepionek (np. BCG). Preparat zawiera składnik uwalniający ciepło, który może osiągnąć maksymalną temperaturę do 40st.C (przy średniej temp. 26-34st.C) - nie stosować pod opatrunki okluzyjne. Nie zaleca się stosowania plastra u dzieci poniżej 3 lat - ograniczone doświadczenie kliniczne. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, które mogą wywoływać reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Niepożądane działanie

Bardzo często: rumień, blednięcie skóry, obrzęk. Często: wysypka. Niezbyt często: wysypka pęcherzykowa, świąd, kontaktowe zapalenie skóry, reakcja w miejscu nałożenia plastra. Rzadko: ból, zaburzenia smaku, pokrzywka, wysypka grudkowo-plamkowa, odbarwienie skóry. Możliwe jest wystąpienie reakcji alergicznych lub rzekomoanafilaktycznych związanych z lidokainą, tetrakainą lub innymi składnikami plastra. Z tetrakainą może się wiązać większa częstość występowania takich reakcji niż z lidokainą. Układowe reakcje niepożądane po prawidłowym użyciu plastra są mało prawdopodobne z uwagi na niewielką wchłanianą dawkę.

Ciąża i laktacja

Dane dotyczące ograniczonej liczby ekspozycji na lek kobiet w ciąży nie wykazały działań niepożądanych lidokainy i tetrakainy na ciążę lub zdrowie płodu lub noworodka. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania u kobiet w ciąży. Lidokaina, a prawdopodobnie również tetrakaina, przenikają do mleka kobiecego, ale ryzyko wpływu na dziecko przy stosowaniu zalecanych dawek jest niewielkie - w trakcie stosowania plastrów można kontynuować karmienie piersią.

Uwagi

Unikać kontaktu plastrów z oczami. Pracownikom służby zdrowia zaleca się unikanie bezpośredniego kontaktu z plastrem lub skórą mającą kontakt z plastrem w celu unikania kontaktowego zapalenia skóry.

Interakcje

Ryzyko dodatkowej toksyczności ogólnoustrojowej należy rozważyć, gdy plastry stosowane są u pacjentów otrzymujących leki przeciwarytmiczne klasy I (takie jak chinidyna, dyzapiramid, tokainid i meksyletyna) oraz leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron) lub inne preparaty zawierające środki miejscowo znieczulające. W przypadku stosowania plastrów jednocześnie z innymi preparatami zawierającymi lidokainę i (lub) tetrakainę należy uwzględnić skumulowane działanie wszystkich preparatów.

Preparat zawiera substancje Lidocaine, Tetracaine.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 plaster leczniczy zawiera 70 mg lidokainy i 70 mg tetrakainy. Preparat zawiera: parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

1 g kremu zawiera 70 mg lidokainy i 70 mg tetrakainy; krem zawiera p-hydroksybenzoesan metylu i propylu.

1 g pasty zawiera 450 mg paraformaldehydu i 370 mg lidokainy.

38 g roztworu alkoholowego zawiera 3,8 g lidokainy (1 rozpylenie zawiera 4,8 mg lidokainy). Roztwór zawiera glikol propylenowy i etanol 96%.

1 g kremu zawiera 25 mg prylokainy i 25 mg lidokainy; krem zawiera hydroksystearynianu makrogologlicerolu.

1 plaster o wymiarach 10 x 14 cm zawiera 700 mg (5% w/w) lidokainy. 1 g przylepnego podłoża zawiera 50 mg lidokainy. Preparat zawiera: parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, glikol propylenowy 700 mg.

1 g kremu zawiera 25 mg lidokainy i 25 mg prylokainy. 1 plaster o powierzchni 10 cm2 zawiera 25 mg lidokainy i 25 mg prylokainy.

1 g maści zawiera 50 mg lidokainy. Preparat zawiera alkohol cetylowy.

1 g roztworu zawiera 100 mg lidokainy (1 rozpylenie zawiera 8,7 mg lidokainy). Roztwór zawiera glikol propylenowy i etanol.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 50 mg kofeiny.

1 fiolka (1,3 ml) zawiera 9,75 mg arypiprazolu.

1 tabl. zawiera 250 mg lub 100 mg (mite) lewodopy i 25 mg karbidopy.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1,2 g piracetamu. 1 ml roztworu doustnego zawiera 200 mg lub 333 mg piracetamu.

1 kaps. twarda zawiera 300 mg paracetamolu, 5 mg chlorowodorku fenylefryny i 25 mg kofeiny.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS) to postępująca choroba neurologiczna. Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi do stopniowego upośledzenia funkcji wszystkich ...

więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie

Choroby nerwowo-mięśniowe doprowadzają do nieprawidłowej czynności nerwów oraz mięśni. Objawy choroby nerwowo-mięśniowej to zarówno osłabienie siły mięśniowej czy zaniki mięśni, jak również ...

więcej

Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej już od kilkudziesięciu lat są standardową terapią w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób. Najnowsze badania wykazały, że ...

więcej

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) to zespół objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona, które mogą się pojawić nie tylko w przebiegu tej choroby, lecz także ...

więcej

Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie

Wgłobienie mózgu polega na nieprawidłowym przemieszczeniu tkanki nerwowej w obrębie czaszki. W zależności od tego, które dokładnie części mózgowia i w jakie ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.