Pyramidon

1 saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA), 300 mg kwasu askorbowego oraz 200 mg wapnia (w postaci laktoglukonianu). Lek zawiera sód (178 mg/sasz.) oraz aspartam.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Pyramidon 10 saszetek, proszek musujący 13,31zł 2017-10-31

Działanie

Kwas acetylosalicylowy (ASA) jest inhibitorem cyklooksygenazy I, odpowiedzialniej za syntezę prostaglandyn; działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalne. Wapń zmniejszając przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych, działa przeciwwysiękowo, przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie i przeciwalergicznie; dodatkowo jony wapnia stymulują mechanizmy obronne organizmu oraz są niezbędne w procesach krzepnięcia krwi i przebudowy kości. Kwas askorbowy uzupełnia w organizmie niedobory witaminy C, powstające np. w przebiegu przeziębienia i grypy. ASA szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Silnie wiąże się z albuminami osocza (w 50-80%). Jest metabolizowany do kwasu gentyzynowego i do kwasu salicylowego, który częściowo jest sprzęgany z glikolem oraz kwasem glukuronowym. Wydalany jest z moczem głównie w postaci metabolitów i w ok. 10% w formie niezmienionej. Eliminacja zachodzi powoli: w czasie 24 h wydala się ok. 50% dawki; może więc kumulować się w tkankach. Alkalizacja moczu zwiększa 4-krotnie wydalanie. Kwas askorbowy po wchłonięciu z przewodu pokarmowego łatwo dociera do tkanek. Ulega odwracalnemu utlenieniu do kwasu dehydroaskorbowego, a częściowo jest metabolizowany do nieczynnego siarczanu i kwasu szczawiowego, które są wydalane z moczem. Laktoglukonian wapnia jest łatwo wchłanianym i łatwo przyswajalnym związkiem dostarczającym jonów wapnia, które są wbudowywane do tkanki kostnej oraz przenikają do płynu zewnątrz- i wewnątrzkomórkowego. Wapń jest wydalany częściowo z kałem oraz z moczem, ulegając w znacznym stopniu wchłanianiu zwrotnemu w cewkach nerkowych.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1-2 sasz. 3 razy na dobę (maksymalna dawka dobowa - 6 sasz). Dzieci >12 lat oraz pacjenci w podeszłym wieku (>65 lat): 1 sasz. 3 razy na dobę (maksymalna dawka dobowa - 3 sasz.). Sposób podania. Zawartość 1 sasz. rozpuścić w 1/2 szklanki letniej wody, wymieszać i wypić. Przyjmować po posiłku.

Wskazania

Leczenie (u dorosłych i dzieci >12 lat) objawów przeziębienia i grypy oraz gorączki, bólów mięśni i stawów, bólów głowy (w tym migrenowych), bólów zębów i nerwobólów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy i inne salicylany, kwas askorbowy, wapń lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ. Czynna choroba wrzodowa żołądka, dwunastnicy, stany zapalne przewodu pokarmowego. Skazy krwotoczne, zaburzenia krzepnięcia krwi, stosowanie leków przeciwzakrzepowych. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (w cukrzycy, mocznicy, tężyczce). Znacznie zwiększone stężenie wapnia we krwi. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność serca. Fenyloketonuria (ze względu na zawartość aspartamu). Dzieci do lat 12 w przebiegu infekcji wirusowej. Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach ≥15 mg/tydzień. III trymetr ciąży.

Środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku: nadwrażliwości na inne leki z grupy NLPZ; chorób alergicznych (astma oskrzelowa, katar sienny); krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego; przed zabiegami chirurgicznymi (nie przyjmować leku co najmniej przez 5 dni); dny (skazy moczanowej); przebytej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, a także po przebytych krwawieniach z przewodu pokarmowego; jednoczesnego leczenia lekami przeciwzakrzepowymi (doustne przeciwwitaminy K, heparyna, heparyny drobnocząsteczkowe, leki przeciwpłytkowe – tyklopidyna, indobufen); niewydolności nerek, wątroby; stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej; nadciśnienia; niewydolności serca; niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ryzyko wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej); pacjentów w podeszłym wieku (>65 lat). Spożywanie alkoholu podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego może nasilać działanie drażniące na przewód pokarmowy. Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych leków z grupy NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar); dostępne dane są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania ASA w dawkach 4000 mg/dobę. W przypadku infekcji wirusowych, szczególnie grypy typu A i B oraz ospy wietrznej, istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a, zwłaszcza przy stosowaniu ASA; dlatego u dzieci i młodzieży, u których występuje infekcja wirusowa z gorączką lub bez, nie należy stosować ASA. Zawartość sodu (178-356 mg sodu na dawkę) należy wziąć pod uwagę stosując lek u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Niepożądane działanie

Mogą wystąpić: nudności, wymioty, ból brzucha, zaostrzenie lub nawrót choroby wrzodowej, nadżerki błony śluzowej i krwawienia z przewodu pokarmowego, zawroty głowy, pocenie się, szum w uszach, zaburzenia krzepnięcia krwi, zwiększone krwawienia miesiączkowe, zmiany skórne, jak rumień, pokrzywka (u osób nadwrażliwych), napad astmy oskrzelowej lub duszności. W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca. Przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Długotrwałe stosowanie dużych dawek może spowodować przedawkowanie.

Ciąża i laktacja

Ze względu na zawartość ASA, leku nie należy stosować w I i II trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne (zwiększone ryzyko poronienia i występowania wad wrodzonych serca oraz wytrzewienia, które wzrasta wraz ze zwiększeniem dawki i wydłużeniem czasu leczenia). W przypadku stosowania ASA przez kobietę planującą zajście w ciążę lub podczas I i II trymestru ciąży, dawka leku powinna być jak najniższa a czas trwania leczenia możliwie jak najkrótszy. Stosowanie ASA w dawce ≥100 mg/dobę jest przeciwwskazane w III trymestrze ciąży. Stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn w III trymestrze ciąży może spowodować u płodu: zaburzenia układu krążenia (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym), zaburzenia czynności nerek; u matki i noworodka - przedłużenie czasu krwawienia w wyniku zahamowania agregacji płytek krwi, które może wystąpić nawet po zastosowaniu bardzo małych dawek; u matki - hamowanie czynności skurczowej macicy prowadzące do opóźnienia lub przedłużenia porodu. W niewielkich ilościach lek przenika do mleka kobiecego. W przypadku krótkotrwałego stosowania z reguły nie ma konieczności przerywania karmienia piersią, jednakże w przypadku regularnego przyjmowania dużych dawek ASA, karmienie piersią powinno być wcześniej przerwane. Leki hamujące cyklooksygenazę mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację; działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Uwagi

Ze względu na zawartość kwasu askorbowego, lek może fałszować wyniki niektórych testów wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. oznaczanie glukozy lub kreatyniny we krwi i moczu, badanie kału na krew utajoną)

Interakcje

Kwas acetylosalicylowy. Wypiera metotreksat z połączeń z białkami oraz zmniejsza jego klirens nerkowy, nasilając mielotoksyczność metotreksatu - przyjmowanie metotreksatu w dawkach ≥15 mg/tydzień jednocześnie z ASA jest przeciwwskazane. ASA nasila hipoglikemizujące działanie leków przeciwcukrzycowych (np. insuliny, pochodnych sulfonylomocznika), na skutek wypierania tych leków z połączeń z białkami; nasila działanie leków przeciwzakrzepowych (np. pochodnych kumaryny i heparyna), leków hamujących agregację płytek krwi (np. tyklopidyna); nasila działanie sulfonamidów oraz skraca ich czas działania; nasila działanie fenytoiny; zwiększa stężenie digoksyny we krwi, nasilając jej działanie i toksyczność; nasila toksyczność kwas walproinowego (ze względu na synergistyczne działanie ASA i kwasu walproinowego może nasilić się działanie antyagregacyjne leku i skłonność do krwawień). ASA nie należy stosować z ww. lekami. Stosowanie ASA z innymi NLPZ, kortykosteroidami lub spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek. Stosowanie selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) jednocześnie z ASA zwiększa ryzyko krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego. ASA osłabia działanie leków stosowanych w leczeniu dny (skazy moczanowej), np. probenecydu; osłabia działanie leków moczopędnych (np. furosemidu) poprzez zatrzymanie sodu oraz wody w organizmie; osłabia działanie inhibitorów ACE na skutek zmniejszenia filtracji kłębuszkowej w nerkach. Kwas askorbowy. Zwiększa szybkość eliminacji pochodnych amfetaminy i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Wapń. Zmniejsza wchłanianie związków fluoru oraz antybiotyków z grupy fluorochinolonów i tetracyklin (wymagana jest 3-godzinna przerwa pomiędzy podaniem wymienionych leków i związków wapnia). Duże dawki wapnia podawane równocześnie z glikozydami nasercowymi (pochodne digoksyny i strofantyny) nasilają ich działanie i mogą prowadzić do zaburzeń rytmu serca. Moczopędne leki tiazydowe zwiększają wchłanianie zwrotne wapnia i stwarzają ryzyko hiperkalcemii. Duże dawki wapnia w skojarzeniu z witaminą D mogą osłabiać działanie werapamilu i innych leków blokujących kanał wapniowy.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA), 300 mg kwasu askorbowego oraz 200 mg wapnia (w postaci laktoglukonianu). Lek zawiera sód (178 mg/sasz.) oraz aspartam.

1 saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego, 300 mg kwasu askorbowego i 200 mg wapnia w postaci laktoglukonianu. Preparat zawiera wodorowęglan sodu i aspartam.

1 tabl. musująca zawiera 330 mg kwasu acetylosalicylowego i 200 mg kwasu askorbowego. Preparat zawiera sód (1 tabl. zawiera 485 mg sodu).

1 tabl. musująca zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego i 100 mg wapnia w postaci laktoglukonianu. Preparat zawiera sód.

1 tabl. musująca zawiera 400 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 240 mg kwasu askorbowego.

1 tabl. musująca zawiera: 800 mg kwasu acetylosalicylowego i 480 mg kwasu askorbowego. Preparat zawiera sód.

1 saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego, 300 mg kwasu askorbowego, 200 mg wapnia w postaci laktoglukonianu. Preparat zawiera wodorowęglan sodu i aspartam.

1 tabl. musująca zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego i 200 mg kwasu askorbowego. Lek zawiera sód.

1 tabl. musująca zawiera: 1 g laktoglukonianu wapnia, 0,327 g węglanu wapnia (łącznie 260 mg lub 6,5 mmol wapnia zjonizowanego) i 1 g kwasu askorbowego. Preparat zawiera sacharozę, sód i kwas cytrynowy.

1 saszetka zawiera: 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA), 300 mg kwasu askorbowego, 50 mg kofeiny. Lek zawiera sacharozę.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 50 mg kofeiny.

1 fiolka (1,3 ml) zawiera 9,75 mg arypiprazolu.

1 tabl. zawiera 250 mg lub 100 mg (mite) lewodopy i 25 mg karbidopy.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1,2 g piracetamu. 1 ml roztworu doustnego zawiera 200 mg lub 333 mg piracetamu.

1 kaps. twarda zawiera 300 mg paracetamolu, 5 mg chlorowodorku fenylefryny i 25 mg kofeiny.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS) to postępująca choroba neurologiczna. Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi do stopniowego upośledzenia funkcji wszystkich ...

więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie

Choroby nerwowo-mięśniowe doprowadzają do nieprawidłowej czynności nerwów oraz mięśni. Objawy choroby nerwowo-mięśniowej to zarówno osłabienie siły mięśniowej czy zaniki mięśni, jak również ...

więcej

Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej już od kilkudziesięciu lat są standardową terapią w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób. Najnowsze badania wykazały, że ...

więcej

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) to zespół objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona, które mogą się pojawić nie tylko w przebiegu tej choroby, lecz także ...

więcej

Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie

Wgłobienie mózgu polega na nieprawidłowym przemieszczeniu tkanki nerwowej w obrębie czaszki. W zależności od tego, które dokładnie części mózgowia i w jakie ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.