Prostin® VR

1 ml roztworu zawiera 500 µg alprostadilu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Prostin® VR 5 amp. 1 ml, roztw. do wstrz. 1975,24zł 2017-10-31

Działanie

Prostaglandyna E1 o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne, hamującym agregację płytek krwi oraz działaniu pobudzającym mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i macicy. Znalazła zastosowanie u noworodków, z wrodzonymi wadami układu sercowo-naczyniowego powodującymi ograniczenie przepływu krwi w krążeniu obwodowym lub płucnym, u których utrzymanie drożności przewodu tętniczego jest konieczne dla zapewnienia wystarczającego utlenowania krwi i przepływu obwodowego w dolnej części ciała. U noworodków z ograniczonym przepływem krwi w krążeniu obwodowym podanie alprostadilu często powoduje wzrost wartości pH u dzieci, u których występuje kwasica, wzrost obwodowego ciśnienia tętniczego oraz zmniejszenie stosunku liczbowego wartości ciśnienia krwi w tętnicy płucnej do wartości ciśnienia krwi w aorcie. Lek jest szybko metabolizowany, do 80% krążącego we krwi alprostadilu może ulec rozkładowi podczas pojedynczego przejścia przez płuca. Metabolity w większości wydalane są przez nerki.

Dawkowanie

Dożylnie i dotętniczo. Wlew donaczyniowy rozpoczyna się zwykle od dawki 0,05 do 0,1 µg/kg/min. Dobry efekt leczniczy uzyskiwano również przy zastosowaniu mniejszych dawek początkowych, jednak doświadczenie kliniczne w zakresie takich dawek jest ograniczone. Najczęściej stosowaną dawką jest 0,1 µg/kg/min. Po uzyskaniu efektu leczniczego (u dzieci z nieprawidłowym przepływem płucnym jest to wzrost pO2, a u dzieci z zaburzeniami krążenia obwodowego - wzrost układowego ciśnienia tętniczego lub pH krwi) należy zmniejszyć szybkość podawania wlewu do możliwie najmniejszej skutecznej dawki pozwalającej na utrzymanie pożądanego efektu terapeutycznego. Jeśli dawka 0,1 µg/kg/min. jest niewystarczająca, można ją zwiększyć do 0,4 µg/kg/min., jednak zwiększenie szybkości podawania wlewu nie zawsze skutkuje poprawą efektu leczniczego. Preferowaną drogą podawania preparatu jest wlew ciągły dożylny do dużego naczynia żylnego. Lek można także podawać w pobliżu ujścia przewodu tętniczego poprzez cewnik umieszczony w tętnicy pępkowej. Należy dążyć do jak najkrótszego czasu leczenia oraz stosować najmniejsze skuteczne dawki pozwalające na utrzymanie efektu terapeutycznego. Ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich objawów niepożądanych preparat może być podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny w specjalistycznych oddziałach szpitalnych wyposażonych w sprzęt pozwalający na natychmiastowe podjęcie intensywnej opieki medycznej nad noworodkiem (kardiologia dziecięca, kardiochirurgia).

Wskazania

Leczenie podtrzymujące w celu tymczasowego utrzymania drożności przewodu tętniczego noworodków z wrodzonymi wadami serca, których przeżycie do czasu zabiegu kardiochirurgicznego (korekcyjnego lub łagodzącego skutki wady) zależy od utrzymania drożności przewodu tętniczego. Do takich wrodzonych wad serca należą: atrezja zastawki pnia płucnego, zwężenie zastawki pnia płucnego, atrezja zastawki trójdzielnej, tetralogia Fallota, przerwanie ciągłości łuku aorty, koarktacja aorty, atrezja zastawki dwudzielnej, przełożenie dużych naczyń tętniczych z towarzyszącymi innymi wadami lub bez.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na alprostadil lub substancję pomocniczą preparatu. Stosowanie u noworodków z zespołem zaburzeń oddychania (zespół błon szklistych), który ze względu na podobieństwo objawów klinicznych bywa mylony z siniczą kardiomiopatią. Jeśli właściwe środki konieczne do postawienia prawidłowej diagnozy są niedostępne, rozpoznanie należy oprzeć na obecności sinicy (pO2 poniżej 40 mmHg) oraz na badaniu fluoroskopowym wykazującym ograniczony przepływ krwi przez płuca.

Środki ostrożności

U wszystkich noworodków od chwili rozpoczęcia podawania wlewu należy w regularnych odstępach dokonywać pomiarów ciśnienia tętniczego za pomocą cewnika umieszczonego w tętnicy pępkowej, pomiaru osłuchowego lub z użyciem sondy dopplerowskiej. W przypadku wystąpienia znacznego spadku ciśnienia tętniczego należy niezwłocznie zmniejszyć prędkość podawania leku. U dzieci w stanie krytycznym należy starannie rozważyć ryzyko związane z długotrwałym podawaniem wlewów w stosunku do spodziewanych korzyści płynących z wdrożenia terapii. U noworodków, u których zaobserwowano skłonność do krwotoków, preparat należy podawać z zachowaniem szczególnej ostrożności, gdyż alprostadil jest silnym inhibitorem agregacji płytek krwi. Przy stosowaniu preparatu zawsze musi być zapewniony natychmiastowy dostęp do sprzętu przeznaczonego do prowadzenia sztucznej wentylacji. Noworodki, u których zalecana dawka jest podawana w czasie dłuższym niż 120 h, wymagają bardzo wnikliwej obserwacji w celu wykrycia przerostu oddźwiernika i utrudnionego pasażu żołądkowego. Preparat zawiera małe ilości etanolu, mniej niż 100 mg na dawkę.

Niepożądane działanie

Bardzo często: bezdech, przejściowa gorączka. Często: drgawki, bradykardia, niedociśnienie, tachykardia, biegunka, rozszerzenie naczyń podskórnych (zaczerwienienie). Niezbyt często: niedrożność żołądka, przerost błony śluzowej żołądka, wyrośla kostne, kruchość naczyniowa. W porównaniu do podawania drogą dożylną podawanie preparatu drogą dotętniczą wiąże się ze zwiększoną częstością występowania objawów takich jak zaczerwienienie skóry twarzy, bezdech, bradykardia.

Ciąża i laktacja

Nie dotyczy.

Uwagi

U noworodków konieczne jest ciągłe monitorowanie czynności serca i oddychania. Niezbędna jest również kontrola ciśnienia tętniczego, temperatury ciała oraz gazometrii metodą przezskórną (pO2, pCO2).

Interakcje

Nie zgłaszano interakcji pomiędzy alporstadilem a innymi lekami stosowanymi standardowo w leczeniu noworodków z wrodzonymi wadami serca, takimi jak: penicyliną, gentamycyną, dopaminą, izoprenaliną, glikozydami nasercowymi oraz furosemidem.

Preparat zawiera substancję Alprostadil.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 ampułka zawiera 60 µg alprostadylu połączonego z alfa-cyklodekstryną.

Każdy pojemnik jednodawkowy zawiera 300 μg alprostadylu w 100 mg kremu (3 mg/g).

1 ml roztworu zawiera 500 µg alprostadilu.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. powl. zawiera 50 mg losartanu potasu.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg losartanu potasu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

1 tabl. zawiera 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprylu.

1 tabl. powl. zawiera 1,25 mg, 2,5 mg, 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg lub 10 mg fumaranu bisoprololu.

1 tabl. zawiera 5 mg lub 10 mg torasemidu.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg losartanu potasu.

100 g preparatu zawiera: 50 g nalewki z ziela konwalii mianowanej, 25 g nalewki z kwiatostanu głogu i 25 g nalewki z korzenia kozłka lekarskiego. Preparat zawiera etanol.

1 ampułka 5 ml zawiera 50 mg lub 200 mg dopaminy (roztwór 1% lub 4%) i odpowiednio 3,17mg i 12,27 mg sodu oraz pirosiarczyn sodu.

1 kaps. zawiera 5 mg izradypiny.

1 tabl. powl. zawiera 5 mg, 10 mg lub 20 mg chlorowodorku benazeprylu. Preparat zawiera laktozę.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
HIT, czyli małopłytkowość wywołana przez heparynę HIT, czyli małopłytkowość wywołana przez heparynę

HIT, czyli małopłytkowość wywołana przez heparynę lub małopłytkowość poheparynowa, to jeden z niepożądanych skutków ubocznych, który jest charakterystycznych dla tego leku przeciwkrzepliwego. ...

więcej

SKAZA KRWOTOCZNA powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi SKAZA KRWOTOCZNA powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi

Skaza krwotoczna oznacza zwiększoną skłonność do często obfitych krwawień samoistnych lub pourazowych. Skaza krwotoczna może więc oznaczać krwawienia nawet z najmniejszej rany, ...

więcej

Niedomykalność zastawki aortalnej serca - objawy i leczenie Niedomykalność zastawki aortalnej serca - objawy i leczenie

Niedomykalność zastawki aortalnej to wada serca, która przez wiele lat może nie dawać żadnych objawów, przyczyniając się do systematycznego upośledzania funkcji serca. ...

więcej

CHOLESTEROL - dobry i zły cholesterol CHOLESTEROL - dobry i zły cholesterol

Cholesterol - zarówno ten dobry, jak i zły - choć brzmi groźnie, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Bez dobrego i złego ...

więcej

TROMBOFILIA (nadkrzepliwość) - przyczyny, objawy i leczenie TROMBOFILIA (nadkrzepliwość) - przyczyny, objawy i leczenie

Trombofilia, czyli nadkrzepliwość, to skłonność do tworzenia się zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Jest to stan zagrażający życiu, ponieważ skrzepy mogą przemieszczać się ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.