Prostavasin® 60

1 ampułka (49,5 mg proszku) zawiera 60 μg alprostadylu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Prostavasin® 60 10 amp., proszek do sporz. roztw. do inf. 2578,33 zł 2018-04-19

Działanie

Egzogenna prostaglandyna E1 (alprostadyl) uzupełniająca niedobór endogennej PGE1. Preparat zawiera substancję czynną alprostadyl, związaną w postaci klatratu z α-cyklodekstryną. Zwiększa przepływ krwi poprzez rozkurcz tętniczek i zwieraczy przedwłośniczkowych. Zmniejsza agregację i aktywację płytek krwi, hamuje tworzenie się zakrzepu. Zwiększa plastyczność erytrocytów, przez co ułatwia ich odkształcanie. Zmniejsza proliferację miocytów warstwy mięśniowej naczyń krwionośnych. Hamuje syntezę cholesterolu oraz zmniejsza wychwyt cholesterolu przez zmienioną miażdżycowo ścianę naczyń, zwiększa aktywność receptorów LDL w wątrobie. Poprawia metabolizm komórkowy poprzez zwiększenie wykorzystania tlenu i glukozy w niedokrwionych tkankach. Hamuje aktywność neutrofilów, dzięki czemu przeciwdziała uszkodzeniu tkanek w procesie zapalnym i niedokrwiennym. Lek jest metabolizowany w wątrobie. Metabolit - 13,14-dihydro-PGE1 (PGE0) charakteryzuje się siłą działania zbliżoną do PGE1, natomiast 15-keto-PGE0 oraz 15-keto-PGE1 posiadają mniejszą aktywność farmakologiczną. Metabolity dalej ulegają procesom oksydacji, następnie są wydalane z moczem (88%) oraz z kałem (12%). W ciągu 24 h od podania wydaleniu ulega około 92% leku. Brak dowodów na gromadzenie się alprostadylu lub jego metabolitów w tkankach.

Dawkowanie

Dożylnie. Dorośli: należy rozpuścić zawartość 1 ampułki w 50-250 ml 0,9% roztworu NaCl i podawać powstały w ten sposób roztwór w infuzji dożylnej raz na dobę, przez okres 2 h. Roztwory należy przygotowywać bezpośrednio przed podaniem. Po 3 tyg. stosowania leku należy ocenić skuteczność leczenia. Jeżeli w tym czasie nie uzyska się korzystnego efektu leczniczego, należy zaprzestać dalszego podawania. Całkowity czas stosowania nie powinien być dłuższy niż 4 tyg. Szczególne grupy pacjentów. Pacjenci z łagodnymi (GFR ≤89 ml/min/1,73m2 pc.) i umiarkowanymi (GFR ≤59 ml/min/1,73m2 pc.) zaburzeniami czynności nerek, powinni być dokładnie monitorowani np. za pomocą bilansu płynów czy badań wydolności nerek. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny >1,5 mg/dl) leczenie należy rozpoczynać od podawania 20 μg alprostadylu w 2-h infuzji dożylnej. Dawkę 20 μg alprostadylu podawać 2 razy na dobę. W zależności od obrazu klinicznego, dawkę można zwiększyć w ciągu 2-3 dni do dawek zalecanych u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. U pacjentów z niewydolnością nerek, a także u pacjentów z niewydolnością układu sercowo-naczyniowego, należy zmniejszyć objętość wlewu przez ograniczenie objętości płynów podawanych łącznie z lekiem do 50-100 ml/dobę, a roztwór leku podawać dożylnie za pomocą pompy infuzyjnej. Nie zaleca się stosowania alprostadylu u pacjentów pediatrycznych.

Wskazania

Stadium III przewlekłej choroby zarostowej tętnic obwodowych (wg klasyfikacji Fontaine'a) u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do rewaskularyzacji lub u których rewaskularyzacja zakończyła się niepowodzeniem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną. Niewydolność serca (III i IV klasa wg NYHA). Arytmia wpływająca na hemodynamikę. Niestabilna choroba niedokrwienna serca. Zwężenie i (lub) niedomykalność zastawki mitralnej i (lub) aortalnej. Okres 6 miesięcy po przebytym zawale mięśnia sercowego. Ostry obrzęk płuc lub u osób z niewydolnością serca, u których w przeszłości wystąpił obrzęk płuc. Ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub żylno-okluzyjna choroba płuc. Rozsiane nacieki w płucach. Skłonność do krwawień (np.: u osób ze współistniejącą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy). Ciąża i w okres karmienia piersią. Przebyty w ciągu ostatnich 6 miesięcy udar naczyniowy mózgu. Ciężkie niedociśnienie. Niewydolność nerek (skąpomocz, bezmocz) (GFR ≤29 ml/min/1,73m2 pc.). Objawy ostrego zaburzenia czynności wątroby (zwiększone aktywności aminotransferaz lub GGPT) lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby (obecnie lub w wywiadzie). Ogólne przeciwwskazania do podawania infuzji (takie jak: zastoinowa niewydolność serca, obrzęk płuc lub mózgu i nadmierne gromadzenie się płynów w organizmie).

Środki ostrożności

Podczas każdego wlewu pacjenci muszą pozostawać pod ścisłym nadzorem. Należy monitorować wydolność układu krążenia (w tym: ciśnienie tętnicze i częstość akcji serca, bilans płynów). Po zakończonym leczeniu, przed wypisaniem pacjenta ze szpitala, należy sprawdzić wydolność układu sercowo-naczyniowego. U pacjentów z łagodnymi (GFR ≤89 ml/min/1,73m2 pc.) i umiarkowanymi (GFR ≤59 ml/min/1,73m2 pc.) zaburzeniami czynności nerek, leczonych preparatem, należy dokładnie kontrolować czynność nerek i układu krążenia (np.: za pomocą bilansu płynów, badania wydolności nerek). Lek powinien być podawany wyłącznie przez lekarzy doświadczonych w leczeniu pacjentów z chorobami zarostowymi tętnic obwodowych, w ośrodkach stosujących odpowiednie metody ciągłego monitorowania czynności układu sercowo-naczyniowego oraz dysponujących odpowiednim wyposażeniem. Alprostadylu nie należy podawać w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolus). Nie zaleca się stosowania alprostadylu u dzieci i młodzieży.

Niepożądane działanie

Często: ból głowy, zaczerwienienie, obrzęk, nagłe zaczerwienienie twarzy z uderzeniami gorąca, ból, po podaniu dotętniczym: uczucie ciepła, wrażenie opuchnięcia, miejscowy obrzęk, parestezje. Niezbyt często: zmniejszenie ciśnienia skurczowego krwi, tachykardia, dusznica bolesna, reakcje żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty), zwiększenie perystaltyki przewodu pokarmowego (biegunka, nudności, wymioty), reakcje alergiczne (nadwrażliwość skórna np.: wysypka, uczucie bólu w stawach, reakcje gorączkowe, nasilone pocenie, dreszcze), po podaniu dożylnym: uczucie ciepła, wrażenie opuchnięcia, miejscowy obrzęk, parestezje. Rzadko: małopłytkowość, leukopenia, leukocytoza, stany splątania, drgawki pochodzenia mózgowego, arytmia, dwukomorowa niewydolność serca, obrzęk płuc, zaburzenia aktywności enzymów wątrobowych. Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne. Częstość nieznana: udar naczyniowy mózgu, zawał mięśnia sercowego, duszność, zapalenie żyły w miejscu podania, zakrzepica w miejscu umieszczenia końcówki cewnika, miejscowe krwawienie.

Ciąża i laktacja

Lek jest bezwzględnie przeciwwskazany w ciąży, w przypadku planowania ciąży i podczas karmienia piersią. Należy poinformować kobiety w wieku rozrodczym o konieczności stosowania skutecznej metody antykoncepcji podczas leczenia alprostadylem. Na podstawie wyników badań nieklinicznych nie przypuszcza się, aby alprostadyl w zalecanych dawkach wpływał na płodność.

Uwagi

Lek może powodować obniżenie poziomu ciśnienia skurczowego i stąd wywierać umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy poinformować pacjentów o takiej możliwości i zalecić ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Interakcje

Alprostadyl może nasilić działanie leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi, w tym także stosowanych w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Preparat można stosować równocześnie z lekami obniżającymi ciśnienie krwi jedynie pod kontrolą ciśnienia tętniczego. Alprostadyl jest in vitro słabym inhibitorem agregacji płytek. Równoczesne stosowanie preparatu i leków przeciwzakrzepowych lub hamujących agregację płytek, może zwiększyć skłonność do krwawień.

Cena

Prostavasin® 60, cena 100% 2578,33 zł

Preparat zawiera substancję Alprostadil.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

Każdy pojemnik jednodawkowy zawiera 300 μg alprostadylu w 100 mg kremu (3 mg/g).

1 ml roztworu zawiera 500 µg alprostadilu.

1 ampułka (49,5 mg proszku) zawiera 60 μg alprostadylu.

Najczęściej wyszukiwane

1 kaps. twarda zawiera ramipryl i amlodypinę (w postaci bezylanu), odpowiednio: 5 mg+5 mg, 5 mg+10 mg, 10 mg+5 mg lub 10 mg+10 mg.

1 kaps. zawiera 5 mg lub 10 mg fumaranu bisoprololu i 75 mg kwasu acetylosalicylowego; lek zawiera lecytynę sojową.

1 tabl. zawiera 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprylu.

1 tabl. powl. zawiera 50 mg losartanu potasu.

1 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 35 mg dichlorowodorku trimetazydyny.

1 tabl. zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy.

100 g preparatu zawiera 40 g wyciągu z nasion kasztanowca, 37 g nalewki z liści miłorzębu japońskiego, 10 g nalewki z kwiatostanu głogu, 10 g wyciągu z ziela jemioły, 3 g nalewki z ziela arniki. Dawka jednorazowa zawiera 10 mg escyny. Preparat zawiera 55-70% (v/v) etanolu.

1 tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 35 mg dichlorowodorku trimetazydyny. Preparat zawiera lecytynę sojową.

1 tabl. powl. zawiera 1,25 mg, 2,5 mg, 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg lub 10 mg fumaranu bisoprololu.

5 ml roztworu zawiera 25 mg urapidylu w postaci chlorowodorku.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Kibicowanie może doprowadzić do ZAWAŁU! Skutki zdrowotne kibicowania Kibicowanie może doprowadzić do ZAWAŁU! Skutki zdrowotne kibicowania

Kibicowanie może powodować poważne problemy zdrowotne. Dopingowanie ulubionej drużyny powoduje nagły skok ciśnienia, przyspieszony puls, co jest szczególnie niebezpieczne dla kibiców zmagających ...

więcej

HEMOROIDY (żylaki odbytu): przyczyny, objawy i leczenie hemoroidów HEMOROIDY (żylaki odbytu): przyczyny, objawy i leczenie hemoroidów

Hemoroidy (guzki krwawnicze) ma każdy, żylaki odbytu - co drugi Polak. Objawy choroby hemoroidalnej są bardzo nieprzyjemne, a przecież żylaki odbytu da ...

więcej

Nadciśnienie tętnicze WTÓRNE - przyczyny, objawy, leczenie Nadciśnienie tętnicze WTÓRNE - przyczyny, objawy, leczenie

Nadciśnienie tętnicze wtórne to najrzadziej występujący typ nadciśnienia. Nadciśnienie tętnicze wtórne rozpoznaje się u zaledwie 5 proc. chorych. Jego przyczyny można ustalić ...

więcej

Zespół pozakrzepowy: przyczyny, objawy, leczenie Zespół pozakrzepowy: przyczyny, objawy, leczenie

Zespół pozakrzepowy to dość częsty problem zdrowotny, stanowiący przewlekłe powikłanie zakrzepicy żył głębokich (ZŻG). Szacuje się,że aż 23-60% pacjentów po epizodzie zakrzepicy ...

więcej

Niedokrwistość hemolityczna (anemia hemolityczna) - przyczyny, objawy, leczenie Niedokrwistość hemolityczna (anemia hemolityczna) - przyczyny, objawy, leczenie

Niedokrwistość hemolityczna (anemia hemolityczna) to grupa chorób krwi, a właściwie jednego z jej składników - krwinek czerwonych. W przebiegu niedokrwistości hemolitycznej są ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.