Primolut Nor®

1 tabl. zawiera 5 mg octanu noretysteronu. Preparat zawiera laktozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Primolut Nor® 20 szt., tabl. 19,36zł 2017-10-31

Działanie

Silny progestagen. Całkowita przemiana błony śluzowej trzonu macicy z fazy proliferacyjnej do fazy wydzielniczej u kobiet poddanych działaniu estrogenów następuje po doustnym podaniu 100-150mg preparatu na cykl. Zahamowanie wydzielania hormonów gonadotropowych oraz brak jajeczkowania można osiągnąć po podaniu 0,5 mg preparatu na dobę. Stabilizuje endometrium. Ma działanie termogenne i wpływa na podstawową temperaturę ciała (podobnie jak progesteron). Podany doustnie dobrze wchłania sie się z przewodu pokarmowego osiągając maksymalne stężenie we krwi po 2 h. Wiąże się z albuminami oraz z globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG). Biotransformacja leku zachodzi w wątrobie, a T0,5 większości metabolitów wynosi 19 h. Wydalany jest w znacznym stopniu w postaci zmienionej z moczem i kałem.

Dawkowanie

Doustnie. Krwawienia na tle zaburzeń czynnościowych: 1 tabl. 3 razy na dobę przez 10 dni. W większości przypadków zahamowanie krwawienia z macicy wystąpi w ciągu 1-3 dni. W celu zapewnienia skuteczności leczenia preparat należy stosować przez pełne 10 dni. 2-4 dni po zakończeniu leczenia wystąpi krwawienie z odstawienia (porównywalne pod względem obfitości i czasu trwania z normalnym krwawieniem miesiączkowym). Czasem po wstępnym zatrzymaniu może wystąpić nawrót krwawienia, należy wówczas kontynuować przyjmowanie preparatu. Jeśli pomimo prawidłowego zażywania leku krwawienie nie ustanie, należy wziąć pod uwagę inne stany prowadzące do krwawień z dróg rodnych i wykonać stosowne badania. Dotyczy to również przypadków, gdy po początkowym zatrzymaniu krwawienia występuje nawrót stosunkowo silnego krwawienia podczas zażywania tabletek. W zapobieganiu nawrotom krwawień na tle zaburzeń czynnościowych u pacjentek z cyklami bezowulacyjnymi profilaktycznie 1 tabl. 1 - 2 razy na dobę od 16 do 25 dnia cyklu (1 dzień cyklu = 1 dzień ostatniego krwawienia). W ciągu kilku dni po zażyciu ostatniej tabletki wystąpi krwawienie z odstawienia. Endometrioza: 1 tabl. 2 razy na dobę od 1-5 dnia cyklu. W przypadku plamienia dawkę można zwiększyć do 2 tabl. 2 razy na dobę. Jeśli krwawienie ustąpi, należy rozważyć zmniejszenie dawki do dawki początkowej. Leczenie należy prowadzić przez co najmniej 4 do 6 miesięcy. Przy niezakłóconym przyjmowaniu leku owulacja i menstruacja zazwyczaj nie występują. Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością płynu.

Wskazania

Krwawienia na tle zaburzeń czynnościowych, endometrioza.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Występowanie obecnie lub w przeszłości zaburzeń zakrzepowych lub zakrzepowo-zatorowych żył lub tętnic (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, zawał mięśnia sercowego); incydentów naczyniowo-mózgowych; objawów zwiastunowych zakrzepicy (np. dławicy piersiowej, przemijającego ataku niedokrwiennego mózgu). Występowanie poważnego czynnika ryzyka zakrzepicy żył lub tętnic. Występowanie w przeszłości migrenowych bólów głowy z ogniskowymi objawami neurologicznymi. Cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi. Ciężka choroba wątroby występująca obecnie lub w wywiadzie, jeśli wyniki testów wątrobowych nie powróciły do normy. Nowotwory wątroby (łagodne lub złośliwe) występujące obecnie lub w wywiadzie. Obecność lub podejrzenie nowotworów złośliwych zależnych od hormonów płciowych. Ciąża lub podejrzenie ciąży. Karmienie piersią.

Środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność u pacjentek z: zaburzeniami zakrzepowo-zatorowymi w wywiadzie lub czynnikami ryzyka wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (np. dodatni wywiad osobisty lub rodzinny, wiek, otyłość, długotrwałe unieruchomienie, rozległy zabieg chirurgiczny lub rozległy uraz, okres połogu), zaburzeniami depresyjnymi w wywiadzie, ze skłonnością do ostudy (unikać słońca lub promieniowania UV w czasie stosowania leku), cukrzycą. W przypadku stosowania noretysteronu obserwowano w rzadkich przypadkach występowanie łagodnych i złośliwych nowotworów wątroby. Leczenie należy natychmiast przerwać, jeżeli wystąpi: żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby, znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, ból głowy o typie migrenowym, nawrót ciężkiej depresji, nagłe zaburzenia percepcji, żylna choroby zakrzepowo-zatorowa, ból i uczucie ucisku w klatce piersiowej lub jeśli pacjentka zajdzie w ciążę. Należy przerwać stosowanie preparatu na 6 tyg. przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub długotrwałym unieruchomieniem. Ze względu na zawartość laktozy, nie stosować preparatu u pacjentek z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Bardzo często: krwawienie z macicy/pochwy w tym plamienie i skąpe miesiączki (we wskazaniu endometrioza). Często: ból głowy, nudności, obrzęki, brak miesiączki (we wskazaniu endometrioza). Niezbyt często: migrena. Rzadko: reakcje nadwrażliwości, pokrzywka, wysypka. Bardzo rzadko: duszność, zaburzenia widzenia.

Ciąża i laktacja

Stosowanie leku w czasie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Uwagi

Przed rozpoczęciem lub ponownym stosowaniem leku należy zebrać pełen wywiad lekarski (w tym rodzinny) oraz przeprowadzić dokładne badania przedmiotowe (łącznie z badaniem ginekologicznym, badaniem piersi i brzucha, pomiarem ciśnienia krwi) i badanie cytologiczne wymazu z szyjki macicy w celu wykluczenia przeciwwskazań do stosowania preparatu. Badania kontrolne należy powtarzać okresowo w trakcie stosowania preparatu. Należy je przeprowadzać według ustalonych wytycznych, dostosowując go do indywidualnych potrzeb. Jeśli konieczne jest zabezpieczenie antykoncepcyjne, należy stosować dodatkowe, niehormonalne (mechaniczne) metody antykoncepcyjne. Stosowanie preparatu może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, np. parametry czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenie białek osocza (nośnikowych), np. globulin wiążących kortykosteroidy oraz frakcji lipidów / lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów oraz krzepliwości i fibrynolizy.

Interakcje

Leki indukujące enzymy mikrosomalne wątroby, takie jak fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna, okskarbazepina, dziurawiec zwyczajny, ryfabutyna oraz prawdopodobnie gryzeofulwina mogą zwiększać klirens hormonów płciowych i zmniejszać skuteczność terapeutyczną leku. Progestageny mogą zakłócać metabolizm innych leków i wpływać na ich stężenie w osoczu i tkankach (np. cyklosporyny).

Preparat zawiera substancję Norethisterone acetate.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. powl. czerwona zawiera 1 mg estradiolu (w postaci półwodzianu). 1 tabl. powl. biała zawiera 1 mg estradiolu (w postaci półwodzianu) oraz 1 mg octanu noretisteronu.

1 tabl. powl. biała zawiera 2 mg estradiolu (w postaci półwodzianu) oraz 1 mg octanu noretysteronu. 1 tabl. powl. czerwona zawiera 1 mg estradiolu (w postaci półwodzianu). 1 tabl. powl. niebieska zawiera 2 mg estradiolu (w postaci półwodzianu).

1 plaster zawiera 3,2 mg zmikronizowanego estradiolu w postaci półwodzianu (co odpowiada 3,1 mg estradiolu) i 11,2 mg zmikronizowanego octanu noretisteronu (co odpowiada 9,82 mg noretisteronu). W ciągu 24 h uwalnia się 50 µg estradiolu i 170 µg octanu noretisteronu.

Preparat składa się z dwóch systemów transdermalnych: plastrów Systen 50 uwalniających w ciągu doby 50 µg estradiolu oraz plastrów Systen Conti uwalniających w ciągu doby 50 µg estradiolu i 170 µg octanu noretisteronu.

1 system transdermalny o powierzchni 9 cm2 zawiera 0,6 mg estradiolu półwodnego i 2,7 mg octanu noretysteronu, co zapewnia dostarczenie 50 µg estradiolu i 140 µg octanu noretysteronu na dobę. 1 system transdermalny o powierzchni 16 cm2 zawiera 0,5 mg estradiolu półwodnego i 4,8 mg octanu noretysteronu, co zapewnia dostarczenie 50 µg estradiolu i 250 µg octanu noretysteronu na dobę.

1 tabl. powl. zawiera 2 mg estradiolu (w postaci estradiolu półwodnego) oraz 1 mg octanu noretysteronu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 5 mg octanu noretysteronu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 1 mg estradiolu (w postaci półwodzianu) oraz 0,5 mg octanu noretysteronu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 1 mg estradiolu (w postaci walerianianu estradiolu) oraz 0,5 mg octanu noretysteronu. Preparat zawiera laktozę.

Najczęściej wyszukiwane

Opakowanie zawiera 21 tabl. o składzie: 0,15 mg dezogestrelu i 0,02 mg etynyloestradiolu.

System w kształcie pierścienia, zawierający 11 mg etonogestrelu oraz 3,474 mg etynyloestradiolu. System uwalnia średnio 0,12 mg etonogestrelu i 0,015 mg etynyloestradiolu na dobę, przez okres 3 tygodni.

System w kształcie pierścienia, zawierający 11 mg etonogestrelu oraz 3,474 mg etynyloestradiolu. System uwalnia średnio 0,12 mg etonogestrelu i 0,015 mg etynyloestradiolu na dobę, przez okres 3 tygodni.

1 tabl. powl. zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg octanu chlormadynonu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. biała zawiera 2 mg walerianianu estradiolu; 1 tabl. niebieska zawiera 2 mg walerianianu estradiolu i 10 mg octanu medroksyprogesteronu. Lek zawiera laktozę.

1 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 680 mg cytrynianu potasu.

1 tabl. powl. zawiera 1 mg lub 2 mg winianu tolterodyny. 1 kaps. o przedł. uwalnianiu zawiera 4 mg winianu tolterodyny; kaps. zawierają laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 3 mg drospirenonu oraz 0,02 mg lub 0,03 mg etynyloestradiolu; preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg octanu chlormadynonu. Preparat zawiera laktozę.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Pokonujemy MITY na temat nietrzymania moczu! Pokonujemy MITY na temat nietrzymania moczu!

Prawie połowa Polek (45%) uważa, że wystąpienie dolegliwości nietrzymania moczu (NTM) powodowałoby u nich konieczność rezygnacji z prowadzenia aktywnego trybu życia – ...

więcej

5 najczęstszych pytań na temat nietrzymania moczu 5 najczęstszych pytań na temat nietrzymania moczu

Nietrzymanie moczu to schorzenie, które występuje coraz częściej. Borykają się z nim ludzie starsi i młodsi, kobiety i mężczyźni. Czy z nietrzymaniem ...

więcej

Jak się uchronić przed zapaleniem pęcherza? Jak się uchronić przed zapaleniem pęcherza?

Zapalenia pęcherza możemy nabawić się przez cały rok, jednak sezon jesienno-zimowy sprzyja temu szczególnie. Częste przeziębienia, wychłodzenie i osłabienie organizmu to czynniki ...

więcej

Nowoczesne metody leczenia nietrzymania moczu – inwazyjne i nieinwazyjne Nowoczesne metody leczenia nietrzymania moczu – inwazyjne i nieinwazyjne

Wbrew obiegowym opiniom, nietrzymanie moczu – niezależnie od jego rodzaju i przyczyny – można skutecznie leczyć. Niestety wiele osób uważa ten problem ...

więcej

Nietrzymanie moczu może być efektem choroby lub złych nawyków Nietrzymanie moczu może być efektem choroby lub złych nawyków

Nietrzymanie moczu to przewlekła choroba, która dotyka wiele osób, choć tylko niewielka część chorych otwarcie mówi o tej dolegliwości. W zależności od ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.