Polopiryna® C

1 tabl. musująca zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego i 200 mg kwasu askorbowego. Lek zawiera sód.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Polopiryna® C 10 szt., tabl. musujące 12,97zł 2017-10-31

Działanie

Kwas acetylosalicylowy działa głównie przez hamowanie syntezy prostaglandyn (prostaglandyny E2, I2 oraz tromboksanu A2) na skutek zahamowania cyklooksygenazy kwasu arachidonowego. Hamuje także agregację płytek krwi. Działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Kwas askorbowy wpływa na oddychanie tkankowe i jest niezbędny w procesach przemian zachodzących w ustroju. Kwas askorbowy jest odwracalnie utleniany do kwasu dehydroaskorbowego. Obydwa związki mają duże znaczenie w procesach oksydoredukcyjnych zachodzących w organizmie. W okresie choroby i zdrowienia zwiększa się zapotrzebowanie na kwas askorbowy. Kwas acetylosalicylowy z przewodu pokarmowego wchłania się w 80-100%. Szybkość wchłaniania z form rozpuszczalnych jest większa niż z postaci konwencjonalnych. Kwas askorbowy łatwo wchłania się po podaniu doustnym. W osoczu kwas acetylosalicylowy hydrolizowany jest do kwasu salicylowego, który ulega szybkiej dystrybucji w całym organizmie. Kwas salicylowy sprzęgany jest w wątrobie do kwasu salicylurowego, glukuronianu fenolowego i acylowego oraz do innych metabolitów. Wydalany jest z moczem: 1% doustnej dawki w postaci nie zhydrolizowanej, pozostała część w postaci kwasu salicylowego i jego metabolitów. T0,5 kwasu acetylosalicylowego wynosi 2-3 h, a kwasu salicylowego ok. 6 h. Kwas askorbowy jest metabolizowany do nieaktywnych związków wydalanych z moczem.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1-2 tabl. jednorazowo, w razie potrzeby dawka może być powtarzana 2-3 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa kwasu acetylosalicylowego wynosi 3 g. Młodzież >12 lat: 1-2 tabl. na dobę. Nie stosować dłużej niż 3 dni. Sposób podania. Lek należy przyjmować w czasie posiłku; tabletkę należy rozpuścić w 3/4 szklanki wody.

Wskazania

Bóle o słabym lub średnim nasileniu (bóle głowy, mięśniowe i stawowe oraz inne). Gorączka w przebiegu przeziębienia, zakażeń wirusowych i innych chorób.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na inne NLPZ. Astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego. Ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek. Ciężka niewydolność serca. Zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz jednoczesne leczenie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna). Niedobór G-6-PD. Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych, ze względu na mielotoksyczność. U dzieci w wieku poniżej 12 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych (np. ospa wietrzna, grypa), ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a. Ostatni trymestr ciąży i okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, z przewlekłą niewydolnością nerek; z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i/lub toczniem rumieniowatym układowym, zaburzoną czynnością wątroby (należy kontrolować czynność wątroby), a także w przypadku krwotoków z narządów rodnych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca oraz u pacjentów w podeszłym wieku. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowego z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg/tydzień, ze względu na nasilenie toksycznego działania metotreksatu na szpik kostny. Kwas acetylosalicylowy należy odstawić na 5-7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia. Leku nie należy stosować u pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy sulfonylomocznika (ryzyko nasilenia działania hipoglikemizującego) oraz u chorych przyjmujących leki przeciw dnie. Nie stosować tabl. o zmienionym kolorze. Podczas stosowania leku nie należy spożywać alkoholu. Lek zawiera sód (356 mg/1 tabl.), co należy wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Niepożądane działanie

Mogą wystąpić: małopłytkowość, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem G-6-PD, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu protrombinowego, reakcje nadwrażliwości (w tym: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs), szumy uszne (zazwyczaj jako objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu, zawroty głowy, znużenie, uczucie palenia za mostkiem, bezsenność lub senność, niewydolność serca, nadciśnienie, zaczerwienienie twarzy, niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej, perforacje (owrzodzenie żołądka występuje u 15% pacjentów długotrwale przyjmujących kwas acetylosalicylowy), ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby (szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie), przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny, białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek (kwas askorbowy zmniejsza pH moczu, co ułatwia wytrącanie się moczanów, cystyny lub szczawianów).

Ciąża i laktacja

W I i II trymestrze ciąży lek może być stosowany jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności z zastosowaniem najmniejszej skutecznej dawki przez możliwie najkrótszy okres czasu. Lek jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży. W III trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą wpływać uszkadzająco u płodu na układ krążenia (nadciśnienie płucne z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego Botalla) i na nerki (niewydolność nerek z małowodziem) oraz u matki i noworodka powodować wydłużenie czasu krwawienia i hamować kurczliwość macicy. Lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią. Leki hamujące cyklooksygenazę mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację; działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Uwagi

Kwas askorbowy może zmieniać wyniki badań laboratoryjnych opartych na reakcjach oksydoredukcyjnych. Obecność kwasu askorbowego w moczu daje fałszywie dodatnie wyniki oznaczeń poziomu glukozy z zastosowaniem siarczanu miedzi i wyniki fałszywie ujemne z zastosowaniem metody utleniania. Preparat stosowany w zalecanych dawkach nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Kwas acetylosalicylowy nasila działanie leków przeciwzakrzepowych (heparyna, warfaryna), trombolitycznych (streptokinaza, alteplaza), digoksyny oraz leków przeciwcukrzycowych (np.: pochodne sulfonylomocznika; nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego z pochodnymi sulfonylomocznika). Jednoczesne stosowanie z NLPZ nie jest zalecane, ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego. Kwas acetylosalicylowy nasila toksyczne działanie metotreksatu na szpik kostny - stosowanie kwasu acetylosalicylowego jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg/tydzień lub większych jest przeciwwskazane. Glikokortykosteroidy systemowe (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona) stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym zwiększają ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego. W trakcie kortykoterapii dochodzi do zmniejszenia stężenia salicylanów w osoczu, istnieje też duże ryzyko przedawkowania salicylanów po odstawieniu glikokortykosteroidów. Kwas acetylosalicylowy nasila działanie toksyczne kwasu walproinowego, kwas walproinowy nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego. Salicylany osłabiają działanie leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego (np.: probenecyd, sulfinpyrazon), inhibitorów ACE, leków moczopędnych, nasilają ototoksyczność furosemidu oraz toksyczność acetazolamidu. Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować jednocześnie z lekami przeciw dnie. Alkohol zwiększa częstość i nasilenie krwawień z przewodu pokarmowego spowodowanych przez kwas acetylosalicylowy. Omeprazol i kwas askorbowy nie wpływają na wchłanianie kwasu acetylosalicylowego. Kwas askorbowy obniża pH moczu, co może wpływać na wydalanie innych leków.

Preparat zawiera substancje Acetylsalicylic acid, Ascorbic acid.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. musująca zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego i 200 mg kwasu askorbowego. Lek zawiera sód.

1 tabl. musująca zawiera 400 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 240 mg kwasu askorbowego.

1 saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA), 300 mg kwasu askorbowego oraz 200 mg wapnia (w postaci laktoglukonianu). Lek zawiera sód (178 mg/sasz.) oraz aspartam.

1 tabl. musująca zawiera 330 mg kwasu acetylosalicylowego i 200 mg kwasu askorbowego. Preparat zawiera sód (1 tabl. zawiera 485 mg sodu).

1 tabl. musująca zawiera: 800 mg kwasu acetylosalicylowego i 480 mg kwasu askorbowego. Preparat zawiera sód.

1 saszetka zawiera: 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA), 300 mg kwasu askorbowego, 50 mg kofeiny. Lek zawiera sacharozę.

1 saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego, 300 mg kwasu askorbowego i 200 mg wapnia w postaci laktoglukonianu. Preparat zawiera wodorowęglan sodu i aspartam.

1 saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego, 300 mg kwasu askorbowego, 200 mg wapnia w postaci laktoglukonianu. Preparat zawiera wodorowęglan sodu i aspartam.

1 tabl. dojelitowa zawiera 75 mg lub 150 mg kwasu acetylosalicylowego.

1 tabl. powl. dojelitowa zawiera 75 mg lub 150 mg kwasu acetylosalicylowego. Lek zawiera czerwień koszenilową.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 50 mg kofeiny.

1 fiolka (1,3 ml) zawiera 9,75 mg arypiprazolu.

1 tabl. zawiera 250 mg lub 100 mg (mite) lewodopy i 25 mg karbidopy.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 300 mg paracetamolu, 5 mg chlorowodorku fenylefryny i 25 mg kofeiny.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1,2 g piracetamu. 1 ml roztworu doustnego zawiera 200 mg lub 333 mg piracetamu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS) to postępująca choroba neurologiczna. Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi do stopniowego upośledzenia funkcji wszystkich ...

więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie

Choroby nerwowo-mięśniowe doprowadzają do nieprawidłowej czynności nerwów oraz mięśni. Objawy choroby nerwowo-mięśniowej to zarówno osłabienie siły mięśniowej czy zaniki mięśni, jak również ...

więcej

Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej już od kilkudziesięciu lat są standardową terapią w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób. Najnowsze badania wykazały, że ...

więcej

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) to zespół objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona, które mogą się pojawić nie tylko w przebiegu tej choroby, lecz także ...

więcej

Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie

Wgłobienie mózgu polega na nieprawidłowym przemieszczeniu tkanki nerwowej w obrębie czaszki. W zależności od tego, które dokładnie części mózgowia i w jakie ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.