Pollinex® Tree

Pollinex + Rye (P+R). Zestaw do leczenia podstawowego - fiolka nr 1 (zielona etykieta) - 600 SU (j. standaryzowanych)/ml, fiolka nr 2 (żółta etykieta) - 1600 SU/ml, fiolka nr 3 (czerwona etykieta) - 4000 SU/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego - fiolka (czerwona etykieta) zawiera 1,5 ml zawiesiny - 6000 SU (4000 SU/ml). Pollinex Tree (PT). Zestaw do leczenia podstawowego - fiolka nr 1 (zielona etykieta) - 600 SU (j. standaryzowanych)/ml, fiolka nr 2 (żółta etykieta) - 1600 SU/ml, fiolka nr 3 (czerwona etykieta) - 4000 SU/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego - fiolka (czerwona etykieta) zawiera 1,5 ml zawiesiny - 6000 SU (4000 SU/ml).

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Pollinex® Tree zestaw podtrz.: 1 fiolka 1,5 ml, zawiesina do wstrz. 158,39zł 2017-10-31

Działanie

Szczepionki do odczulania swoistego zawierające alergeny modyfikowane aldehydem glutarowym. Szczepionka P+R zawiera alergeny pochodzące z pyłków 13 traw (alergeny traw analogiczne ze szczepionką P). Szczepionka PT zawiera alergeny z pyłków drzew. Modyfikowanie alergenów aldehydem glutarowym daje zmniejszenie ich właściwości uczulających z równoczesnym zachowaniem silnych właściwości immunogennych. Ogranicza to w znacznym stopniu ryzyko działań niepożądanych. Alergeny adsorbowane są na L-tyrozynie, która zapewnia powolne uwalnianie aktywnej substancji (efekt depot). Preparat podawany jest w serii wstrzyknięć zgodnie z załączonym schematem.

Dawkowanie

Leczenie podstawowe rozpocząć od fiolki nr 1, po 1-2 tyg. należy podać fiolkę nr 2, a następnie 1-2 tyg. później fiolkę nr 3. Preparat podawać we wstrzyknięciach po 0,5 ml zawiesiny. Jeśli odstęp pomiędzy wstrzyknięciami wydłuży się do 2-4 tyg. - nie należy zwiększać dawki, należy powtórzyć dawkę poprzedniego wstrzyknięcia; >4 tyg. - należy rozpocząć leczenie od początku ze względów bezpieczeństwa. Leczenie podtrzymujące, zalecane dla wzmocnienia odpowiedzi terapeutycznej - 3 wstrzyknięcia po 0,5 ml z fiolki nr 3 w odstępach 1-4 (najwyżej 6) tyg. Jeśli odstęp pomiędzy wstrzyknięciami wydłuży się >6 tyg. należy rozpocząć leczenie od początku ze względów bezpieczeństwa. Jeśli u pacjenta wystąpi wzmożony odczyn miejscowy (obrzęk >5 cm) lub reakcja ogólnoustrojowa należy skorygować zalecaną dawkę: przy odczynie miejscowym 5-10 cm - nie należy zwiększać dawek, powtórzyć ostatnią wstrzykniętą dawkę; przy odczynie miejscowym >10 cm - cofnąć się o 1 etap w schemacie dawkowania; przy reakcji ogólnoustrojowej o różnym nasileniu - cofnąć się o 2 etapy w schemacie dawkowania; przy poważnej reakcji ogólnoustrojowej, wstrząsie anafilaktycznym - zweryfikować wskazania do leczenia. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 0,5 ml zawiesiny. U pacjentów po ciężkiej infekcji z gorączką lub silnym ataku astmy należy podać kolejną dawkę dopiero po 24-48 h od ustabilizowania się stanu pacjenta. Szczepionkę należy podawać podskórnie (nie rozcierać miejsca wstrzyknięcia). Leczenie zakończyć przed rozpoczęciem sezonu pylenia. Zalecane jest stosowanie szczepionki przez 3(-5) kolejne lata. W razie konieczności szczepienie przeciwwirusowe lub przeciwbakteryjne można wykonywać nie wcześniej niż 1 tydzień po podaniu dawki szczepionki odczulającej. Terapia odczulająca może być ponownie podjęta 2 tyg. po szczepieniu. W przypadku podawania pacjentowi 2 różnych preparatów odczulających bezpieczny odstęp pomiędzy ich podawaniem wynosi 2-3 dni.

Wskazania

Leczenie chorób alergicznych np. alergiczny nieżyt nosa, alergiczne zapalenie spojówek i (lub) alergiczna astma oskrzelowa o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, wynikających z IgE-zależnej alergii na pyłki traw (Pollinex +Rye) lub drzew (Pollinex Tree). W diagnozie należy wziąć pod uwagę przebyte choroby i wyniki testów alergicznych, najlepiej testów skórnych.

Przeciwwskazania

Stwierdzona nadwrażliwość na składniki preparatu. Chroniczne lub ostre zakażenia lub zapalenia. Wtórne zmiany w narządach podatnych (rozedma płuc, rozstrzenie oskrzelowe itp.). Astma oskrzelowa z trwale upośledzoną czynnością płuc, poniżej 70% natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej, pomimo właściwego podania leku. Choroba autoimmunologiczna np. zaburzenia czynności wątroby, nerek, układu nerwowego lub tarczycy lub choroby reumatoidalnej. Niedobór odporności (w tym spowodowany leczeniem immunosupresyjnym). Nowotwór. Przyjmowanie leków β-adrenolitycznych. Zakaz przyjmowania adrenaliny. Zaburzenia przemiany tyrozyny, szczególnie w przypadku tyrozynemii i alkaptonurii. Dzieci poniżej 6 lat.

Środki ostrożności

Należy ściśle obserwować pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (np. pacjenci z wyjątkowo wysokim poziomem uczulenia). Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności układu naczyniowo-sercowego i/lub płuc. Podczas leczenia dodatkowy kontakt z alergenami może obniżyć poziom tolerancji - należy unikać ekspozycji na alergeny. Jednoczesne leczenie objawowe lekami przeciwalergicznymi (np. leki przeciwhistaminowe, kortykosteroidy, stabilizatory komórek tucznych) może maskować rzeczywistą reakcje pacjenta; po zaprzestaniu podawania preparatów objawowych może okazać się konieczne zmniejszenie dawki. Leczenia odczulającego nie należy stosować równocześnie z leczeniem immunosupresyjnym.

Niepożądane działanie

Może wystąpić: zaczerwienienie, obrzęk (średnica większa niż 5 cm), świąd w miejscu wstrzyknięcia; łagodne reakcje ogólnoustrojowe: nawrót lub pogorszenie charakterystycznych dla pacjenta oznak i objawów alergicznych tj. świąd oczu, kichanie, kaszel, uogólniona pokrzywka, łagodny skurcz oskrzeli, nasilenie egzemy atopowej, uczucie zmęczenia; umiarkowane i ciężkie reakcje ogólnoustrojowe: nasilony świszczący oddech, duszność lub obrzęk Quinckego. W rzadkich przypadkach może wystąpić przejściowe stwardnienie podskórne w miejscu wstrzyknięcia. Niezwykle rzadko mogą wystąpić reakcje poważne, późne: objawy choroby posurowiczej tj. gorączka, bóle stawów, pokrzywka, obrzęk węzłów chłonnych.

Ciąża i laktacja

Nie należy rozpoczynać leczenia w ciąży. Jeśli zajście w ciążę nastąpi w trakcie leczenia, terapia może być kontynuowana po starannej ocenie stanu ogólnego pacjentki i jej reakcji na uprzednie wstrzyknięcia preparatu. Brak informacji czy preparat przenika do mleka matki.

Uwagi

Wstrzyknięć może dokonywać tylko lekarz. Przed wstrzyknięciem należy przeprowadzić dokładny wywiad w kierunku obecnych zaburzeń alergicznych pacjenta. Podczas odczulania należy zapewnić dostęp do zestawu do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w tym do adrenaliny (roztwór 1:1000). Pacjent w dniu szczepienia nie powinien spożywać ciężkostrawnych posiłków ani alkoholu oraz powinien unikać wysiłku fizycznego 12 h przed i po iniekcji. Preparat zawiera

Preparat zawiera substancję Allergen extracts.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

Zestaw do leczenia podstawowego: fiolka A - 1000 TU/ml (jednostek terapeutycznych/ml), fiolka B - 10 000 TU/ml alergoidów pyłków roślin. Zestaw do leczenia podtrzymującego: fiolka B - 10 000 TU/ml alergoidów pyłków roślin. Skład preparatu jest dobierany indywidualnie w zależności od spektrum uczulenia pacjenta.

1 ml zawiesiny zawiera 20 000 AUM mieszanki alergoidów pyłków: traw, drzew, traw i drzew lub traw i brzozy.

1 liofilizat doustny zawiera 12 SQ-HDM standaryzowanego wyciągu alergenowego roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae.

1 ml zawiesiny zawiera 20 000 AUM alergoidów pyłku brzozy.

Catalet C: mieszanka równych ilości alergoidów pyłków bylicy, komosy białej, babki lancetowatej i szczawiu zwyczajnego. Stężenie "1" - 25 JS/ml, stężenie "2" - 250 JS/ml, stężenie "3" - 2500 JS/ml, stężenie "4" - 5000 JS/ml. Catalet D: mieszanka równych ilości alergoidów pyłków olchy, brzozy i leszczyny zwyczajnej. Stężenie "1" - 25 JS/ml, stężenie "2" - 250 JS/ml, stężenie "3" - 2500 JS/ml, stężenie "4" - 5000 JS/ml. Catalet T: mieszanka równych ilości alergoidów pyłków wyczyńca łąkowego, tomki wonnej, rajgrasu wyniosłego, kupkówki pospolitej, kostrzewy łąkowej, kłosówki wełnistej, życicy trwałej, tymotki łąkowej, wiechliny i żyta zwyczajnego. Stężenie "1" - 25 JS/ml, stężenie "2" - 250 JS/ml, stężenie "3" - 2500 JS/ml, stężenie "4" - 10000 JS/ml.

Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 4 fiolki z wyciągami alergenów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy kurzu domowego lub jadów owadów błonkoskrzydłych. Stężenia: fiolka 1 - 100 SQ-U/ml, fiolka 2 - 1000 SQ-U/ml, fiolka 3 - 10000 SQ-U/ml, fiolka 4 - 100000 SQ-U/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego: 100000 SQ-U/ml.

Zestaw: fiolki z wyciągami alergenów o aktywności 100 IR/ml lub 100 IC/ml, fiolka z roztworem kontrolnym dodatnim i fiolka z roztworem kontrolnym ujemnym. Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe w połączeniu z mannitolem; ilość mannitolu nie przekracza 40 mg/ml.

Jedna fiolka zawiera 120 µg liofilizowanego jadu owada (osy lub pszczoły).

1 liofilizat doustny zawiera standaryzowany wyciąg alergenowy pyłku trawy, z tymotki łąkowej - 75 000 SQ-T.

Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, pochodzenia zwierzęcego (sierści kota i psa) i grzybów pleśniowych Alternaria. Nazwy poszczególnych alergenów i ich udział procentowy są podane na opakowaniu. Standaryzacja jest prowadzona w TU (jednostkach terapeutycznych) lub PNU (jednostkach azotu białkowego). Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego: stęż. 1 zawiera 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stęż. 2 zawiera 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stęż. 3 zawiera 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego (sierść kota, sierść psa): stęż. 1 zawiera 25 PNU/ml; stęż. 2 zawiera 250 PNU/ml; stęż. 3 zawiera 2500 PNU/ml. Wyciągi alergenowe grzybów pleśniowych Alternaria: stęż. 1 zawiera 5 PNU/ml; stęż. 2 zawiera 50 PNU/ml; stęż. 3 zawiera 500 PNU/ml. Stężenie 2 preparatu alergenowego jest rozcieńczeniem stężenia 3 w stosunku 1:10, stężenie 1 jest rozcieńczeniem stężenia 2 w stosunku 1:10.

Najczęściej wyszukiwane

Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego, roztoczy kurzu domowego lub mieszanki wyciągów alergenowych w połączeniu z mannitolem (ilość mannitolu ≤40 mg/ml). Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 3 fiolki z wyciągami alergenowymi o stężeniach 10 IR/ml, 300 IR/ml i 300 IR/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera 2 fiolki z wyciągami alergenowymi o stężeniach 300 IR/ml. Preparat zawiera sód (590 mg NaCl/10 ml roztworu).

Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 4 fiolki z wyciągami alergenów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy kurzu domowego lub jadów owadów błonkoskrzydłych. Stężenia: fiolka 1 - 100 SQ-U/ml, fiolka 2 - 1000 SQ-U/ml, fiolka 3 - 10000 SQ-U/ml, fiolka 4 - 100000 SQ-U/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego: 100000 SQ-U/ml.

1 ml zawiesiny zawiera 20 000 AUeq zaadsorbowanego zmodyfikowanego wyciągu alergenów z mieszaniny 50% Dermatophagoides pteronyssinus i 50% Dermatophagoides farinae.

1 fiolka zawiera 3,2 mg ibrytumomabu tiuksetanu. Preparat jest dostarczany w postaci zestawu do sporządzenia ibrytumomabu tiuksetanu znakowanego radioizotopem itru-90. Gotowy preparat po wyznakowaniu radioizotopem zawiera 2,08 mg ibrytumomabu tiuksetanu w całkowitej objętości 10 ml.

Po przygotowaniu koncentratu 1 ml zawiera 1,5 mg rasburykazy. 1 mg odpowiada 18,2 EAU (1 jednostka aktywności enzymu (EAU) odpowiada aktywności enzymu, która przekształca 1 µmol kwasu moczowego do alantoiny w czasie 1 min w określonych warunkach działania: +30st.C ±1st.C TEA pH 8,9 bufor).

1 amp. (5 ml, 10 ml) zawiera 0,5 mg lub 1 mg flumazenilu.

100 ml roztworu zawiera 900 mg chlorku sodu. Osmolarność: 308 mOsmol/l.

1 liofilizat doustny zawiera 12 SQ-HDM standaryzowanego wyciągu alergenowego roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae.

Zestaw do leczenia początkowego: 4 fiolki zawierają 0,12 µg, 1,2 µg, 12 µg lub 120 µg jadu owada. Zestaw do leczenia podtrzymującego: fiolka zawiera 120 µg jadu owada.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
GŁÓG poprawia pracę serca, obniża ciśnienie, wzmacnia i uspokaja GŁÓG poprawia pracę serca, obniża ciśnienie, wzmacnia i uspokaja

Głóg wygląda pięknie – zarówno wiosną, gdy kwitnie, jak i jesienią, kiedy dojrzewają jego owoce. W dodatku jest rośliną o wyjątkowych walorach ...

więcej

Traganek - właściwości lecznicze herbaty z traganka Traganek - właściwości lecznicze herbaty z traganka

Traganek (Astragalus L.) ma liczne właściwości lecznicze. Herbata z traganka wzmacnia układ odpornościowy, zapobiega infekcjom, wpływa korzystnie na pracę nerek, wątroby i ...

więcej

Konkurs! Wygraj 1 z 10 książek "Zioła na odporność" autorstwa dr Moniki Fijałek - WYNIKI! Konkurs! Wygraj 1 z 10 książek "Zioła na odporność" ...

Zapraszamy do udziału w naszym nowym konkursie - możecie wygrać 1 z 10 książek "Zioła na odporność". Z publikacji dowiecie się, jak ...

więcej

Zioła szwedzkie – lecznicza nalewka na... zdrowie Zioła szwedzkie – lecznicza nalewka na... zdrowie

Zioła szwedzkie to tradycyjna mieszanka 11 ziół, które działają prawie na wszystko. Od bólu głowy, poprzez niestrawność, skurcze menstruacyjne, na wysypkach skórnych ...

więcej

Chinina – lekarstwo nie tylko na malarię Chinina – lekarstwo nie tylko na malarię

Chinina to alkaloid o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Chinina zasłynęła jako pierwszy lek, który skutecznie zwalczał malarię. Dziś w tym celu chinina ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.