Polio Sabin™ - oral

1 dawka (2 krople = 0,1 ml) szczepionki zawiera ≥106 CCID50 typu 1 (LS-c, 2ab), ≥105 CCID50 typu 2 (P712, ch, 2ab) i ≥105,8 CCID50 typu 3 (Leon 12a, 1b) żywych atenuowanych szczepów wirusa polio, namnażanych w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Polio Sabin™ - oral 100 fiolek 1 ml, zaw. doustna 2018-01-25

Działanie

Doustna szczepionka przeciw polio będąca zawiesiną żywych atenuowanych wirusów polio typu 1, 2 i 3 (szczepy Sabin). Atenuowane poliowirusy namnażają się w jelicie i stymulują wytwarzanie przeciwciał zarówno miejscowych, jak i krążących we krwi. Wirusy tych 3 typów mogą nie namnażać się jednocześnie. Wydalanie wirusa szczepionkowego z kałem może utrzymywać się przez kilka tygodni i może być przyczyną transmisji wirusa w otoczeniu osoby zaszczepionej. Po podaniu trzech dawek stwierdzono, że ≥98% osób uzyskało seroprotekcję w stosunku do każdego z trzech typów wirusa.

Dawkowanie

Doustnie. 1 dawka = 2 krople (0,1 ml). Schematy szczepienia podstawowego oraz dawki przypominające powinny być dostosowane do oficjalnych zaleceń tj. Programu Szczepień Ochronnych. W Belgii szczepionkę można podawać od 2. mies. życia. Dawki są podawane w odstępach: 8 tyg. pomiędzy pierwszą i drugą dawką oraz 8 miesięcy pomiędzy drugą i trzecią dawką. Czwarta dawka powinna być podana w 6 rż. Jeżeli cykl szczepienia został przerwany, to nie ma konieczności rozpoczynania cyklu szczepienia od początku, ale należy podać kolejne dawki. Dawka przypominająca powinna być również podana osobom, które udają się do krajów endemicznego występowania polio. Sposób podania. Szczepionki w żadnym przypadku nie można wstrzykiwać. Szczepionka jest w postaci gotowej do użycia. Można ją podać bezpośrednio na język lub może być zmieszana z napojem lub żywnością, które nie zawierają substancji (np. konserwantów) mogących unieczynnić wirusy. Szczepionkę można podać w roztworze cukru, w mleku, na kawałku chleba lub na kostce cukru. Szczepionka ma gorzko-słony smak z powodu zawartości chlorku magnezu jako stabilizatora i można ją podawać w syropie lub na kostce cukru, szczególnie małym dzieciom. U dzieci karmionych piersią zaleca się zachowanie 2-godzinnego odstępu od karmienia przed i po szczepieniu, aby zapobiec kontaktowi wirusa z przeciwciałami obecnymi w mleku matki.

Wskazania

Czynne uodpornianie przeciw poliomyelitis (polio) wywoływanego przez 3 różne typy poliowirusa: typ 1, 2, 3. Szczepionka może być stosowana u osób w każdym wieku, które nie były szczepione lub nie zostały w pełni zaszczepione przeciwko polio oraz u tych, które udają się do krajów endemicznego występowania polio.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu, neomycynę lub polimyksyny B (substancje występujące w szczepionce w ilościach śladowych). Kontaktowe zapalenie skóry spowodowane stosowaniem neomycyny lub polimyksyny B w wywiadzie nie stanowi przeciwwskazania. Objawy uczuleniowe po wcześniejszym podaniu doustnej szczepionki przeciw poliomyelitis firmy GlaxoSmithKline Biologicals. Pierwotne lub wtórne niedobory odporności (w tych przypadkach zaleca się stosowanie inaktywowanej szczepionki przeciwko polio IPV).

Środki ostrożności

Szczepienie powinno być odroczone w okresie ostrych chorób przebiegających z gorączką oraz w okresie uporczywych biegunek lub wymiotów. Łagodne zakażenie nie stanowi przeciwwskazania do podania szczepionki. Wystąpienie biegunki i (lub) wymiotów, jak również zakażenia przewodu pokarmowego może wpływać na skuteczność szczepionki. W przypadku wystąpienia biegunki po podaniu szczepionki, podana dawka nie może być uwzględniana i należy podać następną dawkę po ustąpieniu objawów choroby. Obserwowano przypadki przeniesienia wydalonego wirusa szczepionkowego na seroujemne osoby mające kontakt z osobami szczepionymi. W związku z tym osoby kontaktujące się z osobami niedawno szczepionymi powinny ściśle przestrzegać higieny osobistej – istnieje ryzyko (bardzo małe) wystąpienia u nich porażennej postaci poliomyelitis spowodowanej wirusami szczepionkowymi. Należy zaproponować szczepienie w tym samym czasie osobom przypuszczalnie nieuodpornionym a pozostającym w bliskim kontakcie z osobą szczepioną (np. nieuodpornieni rodzice). Szczepionka jest zalecana w celu kontroli epidemii, jednak należy wziąć pod uwagę, że szczepionka nie może modyfikować przebiegu choroby ani zapobiec wystąpieniu choroby u osób już zakażonych dzikim wirusem w momencie szczepienia. Wcześniejsze szczepienie szczepionką IPV nie stanowi przeciwwskazania do stosowania preparatu. Ochronna odpowiedź immunologiczna może nie zostać wywołana u wszystkich szczepionych osób.

Niepożądane działanie

Odnotowano występowanie objawów takich jak gorączka, wymioty i biegunka po szczepieniu, jednak nie ustalono związku przyczynowego pomiędzy podaniem szczepionki a zgłoszonym działaniem niepożądanym. Bardzo rzadko opisywano czasowy związek pomiędzy podaniem preparatu a występowaniem postaci porażennej poliomyelitis u osób szczepionych lub nieuodpornionych z ich otoczenia; większość poszczepiennych porażeń występowało po podaniu pierwszej dawki. Bardzo rzadko obserwowano objawy uczuleniowe, w tym reakcje anafilaktoidalne.

Ciąża i laktacja

W ciąży szczepionkę można podać jedynie w przypadku, gdy istnieją wyraźne wskazania do uodpornienia ze względu na możliwość zakażenia się dzikim poliowirusem. Należy unikać zajścia w ciążę przez 3 miesiące od szczepienia. Nie zostały ustalone przeciwwskazania do szczepienia matek karmiących piersią. Szczepionka może być podawana matkom karmiącym piersią.

Uwagi

Nie przeprowadzono badań, jednak mając na uwadze profil działań niepożądanych występujących po podaniu szczepionki, jej wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn można uznać za mało prawdopodobny.

Interakcje

Szczepionka może być podana równocześnie ze szczepionkami: BCG, przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, Haemophilus influenzae typu b, błonicy, tężcowi i krztuścowi, odrze, śwince i różyczce, jeśli jest to zgodne ze schematem szczepień. Jednoczesne podanie preparatu i szczepionki przeciw rotawirusom nie ma wpływu na odpowiedź immunologiczną na antygeny wirusa poliomyelitis, jednak może nieznacznie zmniejszyć odpowiedź immunologiczną na szczepionkę rotawirusową. Preparat nie może być podany jednocześnie z innymi żywymi, atenuowanymi szczepionkami wirusowymi, należy zachować odstęp co najmniej 4 tyg. między podaniem dwóch różnych, żywych, atenuowanych szczepionek wirusowych. Leczenie immunosupresyjne może zmniejszać odpowiedź immunologiczną, zwiększać namnażanie wirusów w jelicie i przedłużać czas wydalania wirusa z kałem.

Preparat zawiera substancję Poliomyelitis vaccine.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; antygeny Bordatella pertusis (25 µg toksoidu krztuścowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu, 8 µg pertaktyny adsorbowanej na wodorotlenku glinu); inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero); 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b (fosforanu polirybozylorybitolu), związanego z około 20-40 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym.

1 dawka (2 krople = 0,1 ml) szczepionki zawiera ≥106 CCID50 typu 1 (LS-c, 2ab), ≥105 CCID50 typu 2 (P712, ch, 2ab) i ≥105,8 CCID50 typu 3 (Leon 12a, 1b) żywych atenuowanych szczepów wirusa polio, namnażanych w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5.

1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; antygeny Bordatella pertusis (25 µg toksoidu krztuścowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu, 8 µg pertaktyny adsorbowanej na wodorotlenku glinu); 10 µg antygenu powierzchniowego rekombinowanego wirusa hepatitis B adsorbowanego na fosforanie glinu; inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero); 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b (fosforanu polirybozylorybitolu) adsorbowanego na fosforanie glinu, związanego z około 25 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 2 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 20 j.m. toksoidu tężcowego oraz inaktywowany poliowirus (40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 - szczep Mahoney, 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 - szczep MEF-1, 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 - szczep Saukett). Szczepionka adsorbowana na uwodnionym wodorotlenku glinu (0,35 mg Al3).

1 dawka (0,5 ml) zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, uwodnionym (0,3 mg Al3+); nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, uwodnionym (0,3 mg Al3+); antygeny Bordatella pertussis (25 µg toksoidu krztuścowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu; inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D2 wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D2 wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D2 wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero). Szczepionka może zawierać śladowe ilości glutaraldehydu, neomycyny, streptomycyny i polimyksyny B, które stosowane są w procesie wytwarzania.

1 dawka (0,5 ml) zawiera (adsorbowane na wodorotlenku glinu, uwodnionym - 0,6 mg Al3+): nie mniej niż 20 j.m. toksoidu błoniczego; nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego; antygeny Bordatella pertussis (25 µg toksoidu krztuścowego, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej); inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero); 10 µg antygenu powierzchniowego wirusa wzw B (wytwarzany w komórkach drożdży Hansenula polymorpha metodą rekombinacji DNA); 12 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b (fosforanu polirybozylorybitolu) związanego z ok. 22-36 µg białka tężcowego. Szczepionka może zawierać śladowe ilości substancji używanych podczas procesu wytwarzania: glutaraldehydu, formaldehydu, neomycyny, streptomycyny i polimyksyny B.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 2 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 20 j.m. toksoidu tężcowego, antygeny Bordetella pertussis (8 µg toksoidu krztuścowego, 8 µg hemaglutyniny włókienkowej, 2,5 µg pertaktyny) oraz inaktywowany poliowirus (40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 - szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero, 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 - szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero, 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 - szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero).

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego, 25 µg toksoidu krztuścowego, 25 µg krztuścowej hemaglutyniny włókienkowej, 40 j. antygenu D inaktywowanego wirusa poliomyelitis typu 1, 8 j. antygenu D inaktywowanego wirusa poliomyelitis typu 2, 32 j. antygenu D inaktywowanego wirusa poliomyelitis typu 3, 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typu b skoniugowanego z 18-30 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym. Szczepionka adsorbowana na uwodnionym wodorotlenku glinu (0,3 mg Al3), może zawierać śladowe ilości glutaraldehydu, neomycyny, streptomycyny i polimyksyny B.

1 dawka szczepionki (0,5 ml) zawiera inaktywowany poliowirus: 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett).

1 dawka (0,5 ml) zawiera: 40 j. antygenu D inaktywowanego wirusa poliomyelitis typu 1; 8 j. antygenu D inaktywowanego wirusa poliomyelitis typu 2; 32 j. antygenu D inaktywowanego wirusa poliomyelitis typu 3.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

1 saszetka zawiera 3 g fosfomycyny, co odpowiada 5,631 mg fosfomycyny z trometamolem. Preparat zawiera sacharozę, żółcień pomarańczową i dekstrozę jednowodną.

1 dawka (0,5 ml) szczepionki zawiera nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego i nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanych na uwodnionym wodorotlenku glinu.

1 tabl. powl. zawiera 300 mg lub 600 mg klindamycyny (w postaci chlorowodorku).

1 tabl. powl. zawiera 500 mg w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej (w proporcji 4:1) lub 1 tabl. powl. zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej (w proporcji 7:1). Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej (w proporcji 7:1); zawiesina zawiera aspartam.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 ml zawiesiny zawiera 10 mg furazydyny (poprzednio stosowana nazwa: furagina). Preparat zawiera sacharozę, etanol, parahydroksybenzoesan metylu (E218) i propylu (E216).

Szczepionka dla dzieci: 1 fiolka 0,5 ml (1 dawka) zawiera 10 µg antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B. Szczepionka dla dorosłych: 1 fiolka 1 ml (1 dawka) zawiera 20 µg antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B.

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Leki przeciwwirusowe na grypę. Jakie leki stosuje się w leczeniu grypy? Leki przeciwwirusowe na grypę. Jakie leki stosuje się w ...

Leki przeciwwirusowe na grypę wykazują większą skuteczność w leczeniu niż leki na grypę dostępne bez recepty. Preparaty stosowane w leczeniu antywirusowym zmniejszają ...

więcej

GRYPA - leczenie. Najlepsze sposoby leczenia grypy GRYPA - leczenie. Najlepsze sposoby leczenia grypy

Leczenie grypy może być tylko objawowe i trzeba je zacząć, gdy tylko zauważymy jej objawy. W ciągu pierwszych 24 godzin możesz wspomóc ...

więcej

Jak jeść czosnek, by wyleczyć grypę i przeziębienie? Jak jeść czosnek, by wyleczyć grypę i przeziębienie?

Jak jeść czosnek, by wyleczyć grypę i przeziębienie? Najlepiej codziennie. Regularne spożywanie czosnku wzmacnia system odpornościowy, a tym samym przyśpiesza proces usuwania ...

więcej

Objawy anginy - najczęstsze objawy anginy i sposoby jej leczenia Objawy anginy - najczęstsze objawy anginy i sposoby jej ...

Choć angina kojarzona jest głównie z latem, łatwo złapać ją także na wiosnę, kiedy po zimie w powietrzu krąży więcej bakterii i ...

więcej

Co powinna zawierać apteczka dla przeziębionych i chorych na grypę? Co powinna zawierać apteczka dla przeziębionych i chorych na ...

Zima to czas, kiedy jesteśmy dużo bardziej narażeni na rozwój przeziębienia i grypy oraz towarzyszących im objawów: kaszlu, kataru, bólu głowy i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.