Plofed® 1%

1 fiolka 20 ml zawiera 200 mg propofolu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Plofed® 1% 10 fiolek 20 ml, emulsja do wstrz. 116,95zł 2017-10-31

Działanie

Krótko działający nasenny środek dożylny (anestetyk) o nie do końca poznanym mechanizmie działania. Po podaniu dożylnym w ciągu 30 s powoduje sen; budzenie po pojedynczej dawce - po 3-5 min. Szybki początek i krótki czas działania ułatwiają sterowanie głębokością znieczulenia. Po podaniu w bolusie powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego (skurczowego i rozkurczowego o około 20%), spadek systemowego oporu obwodowego, niewielkie zmiany częstości akcji serca, niewielkie zmniejszenie rzutu serca. Zmniejsza ciśnienie śródczaszkowe, przepływ mózgowy i metabolizm mózgu. W 98% wiąże się z białkami osocza. Farmakokinetyka trzyetapowa - szybka dystrybucja o T0,5 ok. 2-4 min, szybka eliminacja z T0,5 30-60 min i faza wolnego uwalniania ze słabo ukrwionych tkanek. Jest metabolizowany w wątrobie (ponad 90%), nieczynne związki propofolu i chinol są wydalane z moczem. Nie wykazuje tendencji do kumulacji w organizmie, nie hamuje syntezy hormonów kory nadnerczy. Przenika przez barierę łożyska. Nie wykazuje znaczącego działania przeciwbólowego (w przypadku znieczulenia do zabiegu wskazane jest łączenie go z analgetykiem).

Dawkowanie

Dożylnie. Wprowadzenie do znieczulenia: dorośli 55 rż. oraz z 3 i 4 grupy ASA - dawki należy zmniejszyć, ok. 20 mg co 10 s; lek można podać w bolusach lub we wlewie; dzieci powyżej 8 rż. - zazwyczaj 2,5 mg/kg mc., dzieci młodsze mogą wymagać większej dawki; u dzieci z 3 i 4 grupy ASA dawki należy zmniejszyć. Podtrzymanie znieczulenia: dorośli - podawanie w powtarzanych bolusach - 25 - 50 mg w zależności od potrzeby lub we wlewie - 4-12 mg/kg mc./h; dzieci > 3 rż. - 9-15 mg/kg mc./h, w zależności od potrzeby. Sedacja z zachowaniem świadomości u dorosłych - 0,5-1,0 mg/kg mc. w czasie 1-5 min; szybkość wlewu wynosi 1,5-4,5 mg/kg mc./h; w razie konieczności można dodatkowo podać 10-20 mg propofolu w pojedynczym wstrzyknięciu;u pacjentów > 55 rż. należy zmniejszyć dawkę. Preparat należy stosować po rozcieńczeniu wyłącznie 5% roztworem glukozy w proporcji 1 obj. + 4 obj. glukozy (tj. 0,2% roztwór) lub - celem zmniejszenia bólu przy iniekcji - rozcieńczać 0,5-1,0% chlorowodorkiem lignokainy (20 obj. + 1 obj. lignokainy). Preparat można łączyć z alfentanylem (od 20:1 do 50:1).

Wskazania

Wprowadzenie i podtrzymanie znieczulenia ogólnego; jako lek uspokajający do drobnych zabiegów medycznych (sedacja z zachowaniem świadomości); jako lek uspokajający podczas oddychania kontrolowanego u pacjentów dorosłych w oddziałach intensywnej terapii.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na propofol lub inne składniki preparatu (w tym na lecytynę jaja kurzego lub olej sojowy). Nie stosować w celu sedacji przy sztucznej wentylacji dłużej niż 3 doby; nie stosować podczas leczenia elektrowstrząsami. Nie stosować u dzieci poniżej 3 rż. oraz do sedacji w warunkach IT u pacjentów < 16 rż.

Środki ostrożności

Preparat może być stosowany jedynie przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii lub intensywnej terapii. Podczas stosowania należy mieć zapewnioną możliwość tlenoterapii i resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ze względu na możliwość wystąpienia u znieczulanego ruchów mimowolnych należy zachować ostrożność w zabiegach wymagających całkowitego unieruchomienia pacjenta. Należy zachować ostrożność u chorych wyniszczonych, z niewydolnością układu krążenia, oddechowego, wątroby, nerek, zaburzeniami pracy serca, hipowolemią, zaburzeniami metabolizmu lipidów, padaczką (ryzyko wystąpienia napadu drgawek), w starszym wieku. Ze względu na brak działania cholinolitycznego - przy wprowadzeniu do znieczulenia należy rozważyć podanie leku antycholinergicznego, zwłaszcza u pacjentów zagrożonych lub w połączeniu z lekami mogącymi wywołać bradykardię. U pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym należy zastosować odpowiednie leczenie poprawiające przepływ mózgowy.

Niepożądane działanie

Bardzo często (>1/10) notowano ból w miejscu wstrzyknięcia; często (1/100) - hipotensję, bradykardię (w tym ciężką, asystolię), zaczerwienienie twarzy, przemijający bezdech, nudności i wymioty w czasie wybudzania, objawy odstawienia po długotrwałym wlewie; niezbyt często (1/1000) - zakrzepicę, zapalenie żył; rzadko (1/10000) - ruchy padaczkopodobne (drgawki, mioklonie, opistotonus); bardzo rzadko (4 mg/kg/h), zapalenie trzustki, gorączkę, zmiany zabarwienia moczu (po długotrwałym stosowaniu), anafilaksję (obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, rumień, hipotensję), obrzęk płuc, kwasicę metaboliczną, hiperkaliemię, niewydolność serca. Ciężkie działania niepożądane (w tym śmiertelne) dotyczyły dawkowania niezgodnego z zaleceniami (np. duże dawki u dzieci).

Ciąża i laktacja

Nie stosować u kobiet w ciąży; może być używany do znieczulenia do zabiegów przerwania ciąży w I trymestrze. Nie stosować w anestezji położniczej (przenika przez łożysko, może wywołać u noworodka niewydolność krążenia lub oddychania). Brak danych o bezpieczeństwie stosowania u kobiet karmiących.

Uwagi

Bezpośrednio po propofolu, bez uprzedniego przepłukania zestawu do wlewów, nie należy podawać środków hamujących przewodnictwo w płytce nerwowo-mięśniowej (atrakurium, miwakurium). Leki i płyny podawane do tego samego układu - podawać w pobliżu miejsca wkłucia, przed użyciem emulsję wstrząsnąć, zachowywać zasady aseptyki. Pacjent powinien być pouczony o zakazie spożywania alkoholu 8 h przed i 8 h po zastosowaniu propofolu.

Interakcje

Może być stosowany po powszechnie używanych lekach do premedykacji, w znieczuleniach z użyciem podtlenku azotu, wziewnych środków anestetycznych, ketaminy, środków zwiotczających, analgetyków; w skojarzeniu ze znieczuleniem zewnątrzoponowym lub podpajęczynówkowym. Leki opioidowe, uspokajające, nasenne, anestetyki, alkohol - nasilają działanie propofolu na o.u.n, mogą zwiększyć ryzyko niewydolności układu krążenia lub oddechowego. Zaleca się stosowanie mniejszych dawek propofolu jeśli stosuje się go jako uzupełnienie znieczulenia regionalnego.

Preparat zawiera substancję Propofol.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 fiolka 20 ml zawiera 200 mg propofolu.

1 ml emulsji zawiera 10 mg lub 20 mg propofolu. Preparat zawiera olej sojowy.

1 ml emulsji zawiera 10 mg propofolu. Preparat zawiera olej sodowy i sód.

1 ml emulsji zawiera 10 mg propofolu; lek zawiera olej sojowy.

1 ml emulsji zawiera 20 mg propofolu. Preparat zawiera olej sojowy i sód.

1 ampułka lub fiolka zawiera 1% propofol (10 mg/ml). Substancje pomocnicze m.in.: olej sojowy, lecytyna jaja kurzego.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 50 mg kofeiny.

1 fiolka (1,3 ml) zawiera 9,75 mg arypiprazolu.

1 tabl. zawiera 250 mg lub 100 mg (mite) lewodopy i 25 mg karbidopy.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 300 mg paracetamolu, 5 mg chlorowodorku fenylefryny i 25 mg kofeiny.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1,2 g piracetamu. 1 ml roztworu doustnego zawiera 200 mg lub 333 mg piracetamu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS) to postępująca choroba neurologiczna. Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi do stopniowego upośledzenia funkcji wszystkich ...

więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie

Choroby nerwowo-mięśniowe doprowadzają do nieprawidłowej czynności nerwów oraz mięśni. Objawy choroby nerwowo-mięśniowej to zarówno osłabienie siły mięśniowej czy zaniki mięśni, jak również ...

więcej

Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej już od kilkudziesięciu lat są standardową terapią w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób. Najnowsze badania wykazały, że ...

więcej

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) to zespół objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona, które mogą się pojawić nie tylko w przebiegu tej choroby, lecz także ...

więcej

Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie

Wgłobienie mózgu polega na nieprawidłowym przemieszczeniu tkanki nerwowej w obrębie czaszki. W zależności od tego, które dokładnie części mózgowia i w jakie ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.