Pharmalgen® Hymenoptera venoms

Zestaw do leczenia początkowego: 4 fiolki zawierają 0,12 µg, 1,2 µg, 12 µg lub 120 µg jadu owada. Zestaw do leczenia podtrzymującego: fiolka zawiera 120 µg jadu owada.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Pharmalgen® Hymenoptera venoms 4 fiolki + rozp., proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. - stężenie 4 1297,30zł 2017-10-31

Działanie

Preparat do diagnostyki i immunoterapii swoistej alergii IgE-zależnych na jad owadów błonkoskrzydłych. Działanie jest w głównej mierze wynikiem odpowiedzi immunologicznej organizmu.

Dawkowanie

Diagnostyka. In vivo: zaleca się stosowanie 100 µg/ml ALK 802 jad osy (Solupric SQ) do wykonania testu skórnego z nakłuwaniem przez kroplę badanego roztworu, u pacjentów szczególne wrażliwych 1 µg/ml lub 10 µg/ml; In vitro: ustalenie gatunku powodującego objawy można przeprowadzić przy pomocy testu na swoistość IgE. Leczenie. Faza podstawowa zwiększania dawki: Zalecana dawka początkowa to 0,1 ml o stężeniu 0,1 µg/ml. W przypadku skrajnie wrażliwych pacjentów, zaleca się zmniejszenie dawki do 0,1 ml o stężeniu 0,01 µg/ml. Po każdym wstrzyknięciu zwiększa się dawkę aż do osiągnięcia dawki maksymalnej (tolerowanej przez pacjenta, zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w ulotce dołączonej do opakowania). Konwencjonalne zwiększanie dawki: jedno wstrzyknięcie, co 3-7 dni. Immunoterapia przyspieszona zmodyfikowana (w trybie "clustered") w warunkach ambulatoryjnych: 2-4 wstrzyknięcia, co 30 min, raz w tygodniu. Odstępy czasu między sesjami można zwiększyć maksymalnie do 2 tygodni. Immunoterapia przyspieszona (w trybie "rush") Wstrzyknięcia w odstępach 2-godzinnych podczas pobytu szpitalnego. Maksymalnie 4 wstrzyknięcia dziennie. Faza terapii podtrzymującej: Zalecana dawka podtrzymująca wynosi 1 ml 100 µg/ml preparatu. Po osiągnięciu dawki podtrzymującej odstęp zwiększa się do 1, 2 i co czwartego tygodnia. W fazie podtrzymującej preparat podaje się co 4 tygodnie. Czas leczenia wynosi co najmniej 3 lata (3-5 lat). Szczegółowe informacje dotyczące testów skórnych, immunoterapii tradycyjnej i przyspieszonej oraz leczenia podtrzymującego - patrz: ulotka dołączona do opakowania.

Wskazania

Diagnostyka i leczenie (immunoterapia) alergii IgE-zależnych na jad osy lub pszczoły.

Przeciwwskazania

Poważne choroby immunologiczne, niewydolność sercowo-naczyniowa, ostre i chroniczne postacie chorób infekcyjnych, poważne wypryski i egzemy, leczenie β-blokerami.

Środki ostrożności

Podawanie preparatu przełożyć w razie występowania gorączki, oznak infekcji lub klinicznej bądź subklinicznej astmy lub w przypadku przerwania przyjmowania leku przeciwobjawowego. W czasie odczulania, szczepienia ochronne powinny być wykonywane z zachowaniem 7-dniowego odstępu (wyjątek: wskazania życiowe). W dniu wstrzyknięcia nie należy spożywać alkoholu. Leczenie inhibitorami ACE należy przerwać przynajmniej 24 godziny przed iniekcją.

Niepożądane działanie

Pogorszenie wyprysku lub egzemy atopowej, astma, zaczerwienienie skóry z powierzchniowym bąblem spowodowane iniekcją, miejscowy obrzęk, łagodne reakcje takie jak przewlekła pokrzywka, rumień, nieżyt nosa. Ogólne, łagodne do ciężkich reakcje takie jak: obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne z niedociśnieniem tętniczym krwi wymagające respiratora (objawiające się rumieniem, świądem, przewlekłą pokrzywką, obrzękiem naczynioruchowym, obrzękiem i przekrwieniem gardła i nosa, sapaniem, dusznością, mdłościami, niedociśnieniem tętniczym krwi, omdleniem, tachykardią lub biegunką), wstrząs anafilaktyczny.

Ciąża i laktacja

Ciąża nie jest absolutnym przeciwwskazaniem. Brak danych na temat stosowania leku podczas karmienia piersią.

Uwagi

Odczulanie należy przeprowadzać w warunkach dostępu do zestawu reanimacyjnego. Po podaniu preparatu pacjent powinien pozostać pod obserwacją przez 30 min.

Interakcje

Podczas odczulania nie należy stosować swoistej immunoterapii i leczenia środkami immunosupresyjnymi. Leki wpływające na reakcje alergiczne np. leki antyhistaminowe, bronchodylatatory, kromoglikan sodowy i sterydy podane bezpośrednio przed wstrzyknięciem zwiększają tolerancję pacjenta.

Preparat zawiera substancję Allergen extracts.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

Catalet C: mieszanka równych ilości alergoidów pyłków bylicy, komosy białej, babki lancetowatej i szczawiu zwyczajnego. Stężenie "1" - 25 JS/ml, stężenie "2" - 250 JS/ml, stężenie "3" - 2500 JS/ml, stężenie "4" - 5000 JS/ml. Catalet D: mieszanka równych ilości alergoidów pyłków olchy, brzozy i leszczyny zwyczajnej. Stężenie "1" - 25 JS/ml, stężenie "2" - 250 JS/ml, stężenie "3" - 2500 JS/ml, stężenie "4" - 5000 JS/ml. Catalet T: mieszanka równych ilości alergoidów pyłków wyczyńca łąkowego, tomki wonnej, rajgrasu wyniosłego, kupkówki pospolitej, kostrzewy łąkowej, kłosówki wełnistej, życicy trwałej, tymotki łąkowej, wiechliny i żyta zwyczajnego. Stężenie "1" - 25 JS/ml, stężenie "2" - 250 JS/ml, stężenie "3" - 2500 JS/ml, stężenie "4" - 10000 JS/ml.

Pollinex + Rye (P+R). Zestaw do leczenia podstawowego - fiolka nr 1 (zielona etykieta) - 600 SU (j. standaryzowanych)/ml, fiolka nr 2 (żółta etykieta) - 1600 SU/ml, fiolka nr 3 (czerwona etykieta) - 4000 SU/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego - fiolka (czerwona etykieta) zawiera 1,5 ml zawiesiny - 6000 SU (4000 SU/ml). Pollinex Tree (PT). Zestaw do leczenia podstawowego - fiolka nr 1 (zielona etykieta) - 600 SU (j. standaryzowanych)/ml, fiolka nr 2 (żółta etykieta) - 1600 SU/ml, fiolka nr 3 (czerwona etykieta) - 4000 SU/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego - fiolka (czerwona etykieta) zawiera 1,5 ml zawiesiny - 6000 SU (4000 SU/ml).

Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, pochodzenia zwierzęcego (sierści kota i psa) i grzybów pleśniowych Alternaria. Nazwy poszczególnych alergenów i ich udział procentowy są podane na opakowaniu. Standaryzacja jest prowadzona w TU (jednostkach terapeutycznych) lub PNU (jednostkach azotu białkowego). Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego: stęż. 1 zawiera 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stęż. 2 zawiera 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stęż. 3 zawiera 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego (sierść kota, sierść psa): stęż. 1 zawiera 25 PNU/ml; stęż. 2 zawiera 250 PNU/ml; stęż. 3 zawiera 2500 PNU/ml. Wyciągi alergenowe grzybów pleśniowych Alternaria: stęż. 1 zawiera 5 PNU/ml; stęż. 2 zawiera 50 PNU/ml; stęż. 3 zawiera 500 PNU/ml. Stężenie 2 preparatu alergenowego jest rozcieńczeniem stężenia 3 w stosunku 1:10, stężenie 1 jest rozcieńczeniem stężenia 2 w stosunku 1:10.

Jedna fiolka zawiera 120 µg liofilizowanego jadu owada (osy lub pszczoły).

Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 4 fiolki z wyciągami alergenów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy kurzu domowego lub jadów owadów błonkoskrzydłych. Stężenia: fiolka 1 - 100 SQ-U/ml, fiolka 2 - 1000 SQ-U/ml, fiolka 3 - 10000 SQ-U/ml, fiolka 4 - 100000 SQ-U/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego: 100000 SQ-U/ml.

1 liofilizat doustny zawiera standaryzowany wyciąg alergenowy pyłku trawy, z tymotki łąkowej - 75 000 SQ-T.

1 ml zawiesiny zawiera 20 000 AUM mieszanki alergoidów pyłków: traw, drzew, traw i drzew lub traw i brzozy.

Zestaw do leczenia początkowego: 4 fiolki zawierają 0,12 µg, 1,2 µg, 12 µg lub 120 µg jadu owada. Zestaw do leczenia podtrzymującego: fiolka zawiera 120 µg jadu owada.

Zestaw do leczenia podstawowego: fiolka A - 1000 TU/ml (jednostek terapeutycznych/ml), fiolka B - 10 000 TU/ml alergoidów pyłków roślin. Zestaw do leczenia podtrzymującego: fiolka B - 10 000 TU/ml alergoidów pyłków roślin. Skład preparatu jest dobierany indywidualnie w zależności od spektrum uczulenia pacjenta.

Zestaw: fiolki z wyciągami alergenów o aktywności 100 IR/ml lub 100 IC/ml, fiolka z roztworem kontrolnym dodatnim i fiolka z roztworem kontrolnym ujemnym. Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe w połączeniu z mannitolem; ilość mannitolu nie przekracza 40 mg/ml.

Najczęściej wyszukiwane

Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego, roztoczy kurzu domowego lub mieszanki wyciągów alergenowych w połączeniu z mannitolem (ilość mannitolu ≤40 mg/ml). Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 3 fiolki z wyciągami alergenowymi o stężeniach 10 IR/ml, 300 IR/ml i 300 IR/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera 2 fiolki z wyciągami alergenowymi o stężeniach 300 IR/ml. Preparat zawiera sód (590 mg NaCl/10 ml roztworu).

Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 4 fiolki z wyciągami alergenów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy kurzu domowego lub jadów owadów błonkoskrzydłych. Stężenia: fiolka 1 - 100 SQ-U/ml, fiolka 2 - 1000 SQ-U/ml, fiolka 3 - 10000 SQ-U/ml, fiolka 4 - 100000 SQ-U/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego: 100000 SQ-U/ml.

1 ml zawiesiny zawiera 20 000 AUeq zaadsorbowanego zmodyfikowanego wyciągu alergenów z mieszaniny 50% Dermatophagoides pteronyssinus i 50% Dermatophagoides farinae.

1 fiolka zawiera 3,2 mg ibrytumomabu tiuksetanu. Preparat jest dostarczany w postaci zestawu do sporządzenia ibrytumomabu tiuksetanu znakowanego radioizotopem itru-90. Gotowy preparat po wyznakowaniu radioizotopem zawiera 2,08 mg ibrytumomabu tiuksetanu w całkowitej objętości 10 ml.

Po przygotowaniu koncentratu 1 ml zawiera 1,5 mg rasburykazy. 1 mg odpowiada 18,2 EAU (1 jednostka aktywności enzymu (EAU) odpowiada aktywności enzymu, która przekształca 1 µmol kwasu moczowego do alantoiny w czasie 1 min w określonych warunkach działania: +30st.C ±1st.C TEA pH 8,9 bufor).

100 ml roztworu zawiera 900 mg chlorku sodu. Osmolarność: 308 mOsmol/l.

Zestaw do leczenia początkowego: 4 fiolki zawierają 0,12 µg, 1,2 µg, 12 µg lub 120 µg jadu owada. Zestaw do leczenia podtrzymującego: fiolka zawiera 120 µg jadu owada.

1 liofilizat doustny zawiera 12 SQ-HDM standaryzowanego wyciągu alergenowego roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Właściwości i zastosowanie dziurawca. Przepis na napar z dziurawca Właściwości i zastosowanie dziurawca. Przepis na napar z dziurawca

Dziurawiec zwyczajny, zwany także zielem świętojańskim, to bylina porastająca łąki, polany, widne zarośla, zbocza, skraje lasów. Dziurawiec jest jednym z najpopularniejszych i ...

więcej

WITAMINA B7 (biotyna) - działanie, źródła występowania, objawy niedoboru WITAMINA B7 (biotyna) - działanie, źródła występowania, objawy niedoboru

Witamina B7 (biotyna) jest niezbędna do prawidłowej przemiany materii, zwłaszcza w przemianie glukozy, której poziom we krwi stabilizuje. Z tego powodu witamina ...

więcej

GŁÓG poprawia pracę serca, obniża ciśnienie, wzmacnia i uspokaja GŁÓG poprawia pracę serca, obniża ciśnienie, wzmacnia i uspokaja

Głóg wygląda pięknie – zarówno wiosną, gdy kwitnie, jak i jesienią, kiedy dojrzewają jego owoce. W dodatku jest rośliną o wyjątkowych walorach ...

więcej

Traganek - właściwości lecznicze herbaty z traganka Traganek - właściwości lecznicze herbaty z traganka

Traganek (Astragalus L.) ma liczne właściwości lecznicze. Herbata z traganka wzmacnia układ odpornościowy, zapobiega infekcjom, wpływa korzystnie na pracę nerek, wątroby i ...

więcej

Konkurs! Wygraj 1 z 10 książek "Zioła na odporność" autorstwa dr Moniki Fijałek - WYNIKI! Konkurs! Wygraj 1 z 10 książek "Zioła na odporność" ...

Zapraszamy do udziału w naszym nowym konkursie - możecie wygrać 1 z 10 książek "Zioła na odporność". Z publikacji dowiecie się, jak ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.