Pentazocinum WZF

1 ml roztworu zawiera 30 mg pentazocyny. Preparat zawiera sód.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Pentazocinum WZF 10 amp. 1 ml, roztw. do wstrz. 31,24 zł 2018-01-25

Działanie

Opioidowy lek przeciwbólowy. Pochodna benzomorfanu o agonistyczno-antagonistycznym działaniu na receptory opioidowe. Po podaniu dożylnym działanie rozpoczyna się w ciągu 2-3 min, po podaniu domięśniowym i podskórnym w ciągu 10-20 min, efekt przeciwbólowy utrzymuje się 3-5 h. W ok. 63% wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi 2-5 h. Przechodzi przez barierę łożyskową oraz krew-mózg. Metabolizowany w wątrobie, nieaktywne metabolity wydalane z moczem (głównie jako glukuroniany).

Dawkowanie

Domięśniowo, dożylnie lub podskórnie. Dorośli i dzieci 12-16 lat: 45-60 mg domięśniowo lub podskórnie lub 30 mg dożylnie co 3-4 h. Maksymalna dawka jednorazowa wynosi 60 mg domięśniowo lub podskórnie, 30 mg dożylnie; maksymalna dawka dobowa 360 mg. U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca maksymalna dawka dobowa wynosi 150 mg. Dzieci od ukończenia 1 rż. do 12 lat: 1 mg/kg mc. domięśniowo lub podskórnie lub 0,5 mg/kg mc. dożylnie co 6 h. Pozajelitowe podawanie w pediatrii jest ograniczone do pojedynczych dawek w premedykacji przez znieczuleniem lub uzupełniającego czy pooperacyjnego leczenia przeciwbólowego przez okres nie dłuższy niż 7 dni. Można stosować jednocześnie z NLPZ. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów ze znacznymi zaburzeniami czynności wątroby oraz zaburzeniami czynności nerek należy zmniejszyć dawkę pentazocyny ze względu na ryzyko zaburzeń metabolizmu pentazocyny i nasilenia działań niepożądanych. U pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek należy zmniejszyć dawkę lub zwiększyć odstęp między dawkami. Jeżeli zachodzi konieczność wielokrotnego podawania pentazocyny codziennie przez dłuższy czas, z dwóch dróg podania -domięśniowej i podskórnej, lepiej wybrać podanie domięśniowe. W celu zmniejszenia ryzyka miejscowego uszkodzenia tkanek, zaleca się systematyczne zmienianie miejsca wstrzykiwania.

Wskazania

Zwalczanie bólu o nasileniu umiarkowanym do silnego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Depresja oddechowa. Astma oskrzelowa, zwłaszcza zaostrzenie astmy oskrzelowej. Zmniejszona rezerwa oddechowa, choroby obturacyjne układu oddechowego. Urazy głowy. Podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Pentazocyna może podwyższać ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego w wyniku działania depresyjnego na czynność oddechową. Może podwyższać istniejące już nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, np. po urazie głowy lub zmianach wewnątrzczaszkowych. Zatrucie alkoholem. Niewydolność serca wywołana przewlekłą chorobą płuc.

Środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania pentazocyny: u pacjentów z porfirią - lek u osób podatnych może spowodować zaostrzenie choroby; w przypadku chorób, w których niepożądana jest zmiana oporu naczyniowego i ciśnienia tętniczego, np. ostra faza zawału serca; u pacjentów z zawałem serca z towarzyszącym nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością lewokomorową; u osób w przeszłości nadużywających leków. Należy zachować ostrożność u pacjentów: z zaburzeniami czynności nerek (zaleca się zmniejszenie dawki pentazocyny); z drgawkami w wywiadzie; z niedoczynnością tarczycy, niewydolnością kory nadnerczy, guzem chromochłonnym nadnerczy, przerostem gruczołu krokowego, zapalnymi lub obturacyjnymi chorobami jelit, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem trzustki, z zespołem ostrego brzucha o nieznanej przyczynie, po zatruciu alkoholem lub podczas majaczenia alkoholowego; u pacjentów, którzy przyjmują jednocześnie inhibitory MAO lub u osób, które otrzymywały te leki w ciągu ostatnich 14 dni. Pentazocyna może powodować zmniejszenie lub zwiększenie ciśnienia tętniczego. U pacjentów ze znacznymi zaburzeniami czynności wątroby może dojść do zaburzeń metabolizmu pentazocyny i nasilenia działań niepożądanych (należy zmodyfikować - zmniejszyć dawkę pentazocyny). Jeżeli zachodzi konieczność podawania wielu wstrzyknięć codziennie przez dłuższy czas, zaleca się domięśniowe podawanie leku (ryzyko stwardnienia skóry, tkanki podskórnej oraz znajdujących się głębiej mięśni w  miejscu wstrzyknięcia). Długotrwałe stosowanie dużych dawek pentazocyny może wywołać uzależnienie. Pentazocyna podana osobom uzależnionym od substancji chemicznych może wywołać objawy zespołu odstawiennego, co wynika z posiadania właściwości antagonisty receptorów opioidowych. Preparat zawiera 0,056 mmol/ml (1,28 mg/ml) sodu, czyli mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy, że roztwór uznaje się za „wolny od sodu”.

Niepożądane działanie

Najczęściej występujące działania niepożądane to: nudności, wymioty, senność, nadmierne wydzielanie potu, zawroty głowy, oszołomienie. Rzadko: nadciśnienie tętnicze, tachykardia, depresja krążeniowa, niedociśnienie tętnicze, zatrzymanie moczu. Może wystąpić: zmniejszenie liczby białych krwinek, agranulocytoza (zwykle odwracalna), przemijająca eozynofilia o umiarkowanym nasileniu, reakcje alergiczne, niekiedy o ciężkim przebiegu (takie jak: obrzęk twarzy lub wstrząs anafilaktyczny, nagłe zaczerwienienie skóry: w tym skóry twarzy oraz zapalenie skóry ze świądem), zespół odstawienny, omamy, ból głowy, zawroty głowy, euforia, dezorientacja, senność, niezwykłe marzenia senne, bezsenność, splątanie, drżenia, parestezje, omdlenie, napady drgawkowe typu grand mal, podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe, zaburzenia widzenia (nieostre widzenie), zaburzenia akomodacji, zwężenie źrenic, depresja oddechowa, zaparcia, nudności, wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból brzucha, skurcz dróg żółciowych, zmiany częstości i siły skurczów macicy w trakcie porodu, stwardnienie tkanek miękkich, guzki, zagłębienie skóry w miejscach dokonywania wstrzyknięć, owrzodzenia i znaczne stwardnienia skóry i tkanki podskórnej oraz rzadko położonych głębiej mięśni. Zgłaszano włóknienie mięśni, ból i pieczenie w czasie wstrzykiwania. Opisywano również przypadki toksycznej nekrolizy naskórka oraz rumienia wielopostaciowego; dreszcze; nadmiernego wydzielania potu.

Ciąża i laktacja

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu. Opioidowe leki przeciwbólowe mogą przenikać przez barierę łożyskową i wywoływać depresję oddechową u noworodka. Jeżeli są stosowane w okresie ciąży regularnie, u noworodka mogą wystąpić objawy zespołu odstawiennego. W czasie ostatnich 2-3 h przed oczekiwanym terminem porodu, pentazocynę można stosować wyłącznie po rozważeniu korzyści dla matki w stosunku do potencjalnego zagrożenia dla płodu. Pentazocynę należy ostrożnie stosować u kobiet w trakcie porodu przedwczesnego. Małe ilości pentazocyny przenikają do mleka kobiecego. Podając lek kobietom karmiącym piersią należy zachować ostrożność.

Uwagi

Preparat może wywołać senność, zawroty głowy, a niekiedy euforię, co uniemożliwia prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Interakcje

Pentacozyna nasila działanie środków działających depresyjnie na OUN, w tym pochodnych fenotiazyny, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych oraz alkoholu. Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO i pentazocyny może wywołać pobudzenie OUN i nadciśnienie tętnicze, w wyniku uwolnienia endogennych katecholamin. Zaleca się ostrożność podczas stosowania pentazocyny u pacjentów, którzy stosują jednocześnie inhibitory MAO lub u osób, które otrzymywały te leki w ciągu ostatnich 14 dni. Palenie tytoniu może zwiększać szybkość przemian metabolicznych pentazocyny, zmniejszając kliniczną skuteczność standardowych dawek leku. Pentazocyna może hamować działanie morfiny i heroiny. Działanie pentazocyny znosi nalokson.

Cena

Pentazocinum WZF, cena 100% 31,24 zł

Preparat zawiera substancję Pentazocine.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 ml roztworu zawiera 30 mg pentazocyny. Preparat zawiera sód.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 200 mg karbamazepiny.

1 tabl. zawiera 20 mg cynaryzyny i 40 mg dimenhydraminy.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

1 tabl. do ssania zawiera 60 mg mieszaniny mentolu i izowalerianianu mentylu. Preparat zawiera sacharozę.

1 tabl. powl. zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu. 1 tabl. powl. forte zawiera 75 mg chlorowodorku tramadolu i 650 mg paracetamolu; tabl. powl. forte zawierają laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 75 mg, 150 mg lub 300 mg pregabaliny.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1200 mg piracetamu; lek zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera 8 mg, 16 mg lub 24 mg dichlorowodorku betahistyny. Preparat zawiera laktozę.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 kaps. zawiera 30 mg lub 60 mg duloksetyny (w postaci chlorowodorku); kapsułki zawierają laktozę oraz czerwień Allura (E129), ponadto kaps. 60 mg zawierają żółcień pomarańczową (E110).

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Paraliż kleszczowy: objawy, przyczyny i leczenie Paraliż kleszczowy: objawy, przyczyny i leczenie

Paraliż kleszczowy może wystąpić po ukąszeniu przez kleszcza. Paraliż kleszczowy może pojawić się u każdego, jednak najczęściej na jego objawy narażone są ...

więcej

Autyzm u dorosłych. Jak wygląda życie dorosłego autysty Autyzm u dorosłych. Jak wygląda życie dorosłego autysty

Autyzm u dorosłych ma wiele obliczy. Trudno opisać dorosłego autyka, tak jak trudno sklasyfikować samą chorobę. Ania z diagnozy: "autyzm" właściwie się ...

więcej

Autyzm wysokofunkcjonujący Autyzm wysokofunkcjonujący

Autyzm wysokofunkcjonujący nie widnieje w medycznych klasyfikacjach, a mimo tego dość często można się natknąć na ten termin w różnych źródłach. Określa ...

więcej

Autyzm (zaburzenia ze spektrum autyzmu) - przyczyny, rodzaje, objawy, terapia Autyzm (zaburzenia ze spektrum autyzmu) - przyczyny, rodzaje, objawy, ...

Autyzm (a mówiąc poprawnie, zaburzenia ze spektrum autyzmu) to problem, którego obawia się wielu rodziców małych dzieci. Czym spowodowane są, związane z ...

więcej

Czym grozi nieprzespana noc? Co się dzieje w mózgu po bezsennej nocy? Czym grozi nieprzespana noc? Co się dzieje w mózgu ...

Podobno małe zaburzenia snu jeszcze nikomu krzywdy nie wyrządziły. Jednak wyobraźcie sobie, jak wiele wypadków drogowych było spowodowanych tym, że kierowcy byli ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.