Panadol® dla dzieci

5 ml zawiesiny zawiera 120 mg paracetamolu. Preparat zawiera azorubinę, sorbitol, maltitol, sole sodowe estrów parahydroksybenzoesanów, sód.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Panadol® dla dzieci but. 100 ml, zawiesina doustna 15,62zł 2017-10-31

Działanie

Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Paracetamol hamuje biosyntezę prostaglandyn poprzez hamowanie cyklooksygenazy kwasu arachidowego w OUN. Tylko w niewielkim stopniu hamuje obwodowo enzym cyklooksygenazę, nie powodując uszkodzenia błony śluzowej żołądka. Paracetamol nie wpływa na agregację płytek krwi. Po podaniu doustnym szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając Cmax w czasie 30-60 min (pokarm opóźnia wchłanianie). Jest metabolizowany w wątrobie, głównie na drodze sprzęgania (głównym metabolitem u dorosłych jest połączenie z kwasem glukuronowym, u dzieci - z kwasem siarkowym) i wydalany z moczem w postaci metabolitów. Mniej niż 5% dawki jest wydalane w postaci niezmienionej. Niewielka ilość przyjętego paracetamolu ulega utlenieniu do toksycznego metabolitu pośredniego, który jest szybko sprzęgany z glutationem i także wydalany z moczem, w połączeniu z cysteiną lub kwasem merkapturowym. W przypadku zastosowania dużych dawek paracetamolu może nastąpić wyczerpanie zapasów wątrobowego glutationu, co powoduje nagromadzenie hepatotoksycznego metabolitu. U niemowląt i dzieci metabolit odpowiedzialny za powikłania wątrobowe jest wytwarzany rzadziej lub w znacznie mniejszej ilości niż u dorosłych, co sprawia, że paracetamol ma wyższy indeks terapeutyczny u dzieci niż u dorosłych. T0,5 wynosi 1-3 h. W ciężkiej niewydolności wątroby T0,5 leku może się wydłużyć. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zdolność wydalania polarnych metabolitów jest ograniczona, co może prowadzić do ich kumulacji.

Dawkowanie

Doustnie. Dawka jednorazowa: 15 mg/kg mc. Dawkę ustala się wg mc. dziecka (wg siatki centylowej). Dzieci w wieku: 3 miesiące (mc. 6 kg) dawka jednorazowa - 3,5 ml; 6 miesięcy (mc. 8 kg) - 5 ml; 9 miesięcy (mc. 9 kg) - 5,5 ml; 1 rok (mc. 10 kg) - 6 ml; 2 lata (mc. 12,5 kg) - 8 ml; 3 lata (mc. 15 kg) - 9 ml; 4 lata (mc. 17 kg) - 10,5 ml; 5 lat (mc. 19 kg) - 12 ml; 6 lat (mc. 21 kg) - 13 ml; 9 lat (mc. 30 kg) - 19 ml; 12 lat (mc. 42 kg) - 26 ml. Nie stosować częściej niż co 4 h. Nie stosować więcej niż 4 dawki w ciągu doby (60 mg/kg mc./24 h). Maksymalny czas regularnego podawania leku bez zalecenia lekarza wynosi 3 dni. Nie stosować dawki większej niż zalecana. Należy stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku. Przed użyciem wstrząsnąć.

Wskazania

Gorączka i ból występujące, np.: w czasie przeziębienia i grypy, po szczepieniach. Bóle różnego pochodzenia, np.: bolesne ząbkowanie, ból zębów, ból głowy, ból gardła, ból ucha.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

Środki ostrożności

Nie przyjmować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol. Przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do niewydolności wątroby, co może zakończyć się przeszczepem wątroby lub zgonem. Nie przekraczać zalecanego dawkowania. Stosowanie leku przez osoby z niewydolnością wątroby oraz niedożywione stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby. Równoczesne picie alkoholu zwiększa ryzyko hepatotoksyczności. Lek stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek. Odnotowano przypadki wystąpienia niewydolności wątroby u pacjentów w stanach obniżonego poziomu glutationu, zwłaszcza u pacjentów ciężko niedożywionych, cierpiących z powodu anoreksji, posiadających niski wskaźnik masy ciała (BMI) i regularnie pijących alkohol. Należy zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów w stanach obniżonego poziomu glutationu (takich jak posocznica). Stosowanie paracetamolu może zwiększyć ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej. Należy zachować ostrożność stosując paracetamol u pacjentów z niedoborem G-6-PD i reduktazy methemoglobinowej. Preparat zawiera azorubinę i może powodować reakcje alergiczne. Ze względu na obecność sorbitolu preparatu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Ze względu na zawartość maltitolu ciekłego preparatu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy i z rzadkimi zaburzeniami związanymi z nietolerancją glukozy. Estry parahydroksybenzoesanów mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Lek zawiera 0,63-4,68 mg sodu na dawkę, należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Niepożądane działanie

Bardzo rzadko: trombocytopenia, reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości skórnej włącznie z wysypką skórną, obrzękiem naczynioruchowym i ciężkie reakcje skórne, takie jak: ostra uogólniona osutka krostkowa, zespół Stevensa-Johnsona (pęcherzowy rumień wielopostaciowy) i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ, zaburzenia czynności wątroby.

Ciąża i laktacja

Paracetamol nie powoduje anomalii rozwojowych ani nie jest toksyczny dla płodów i noworodków, można go stosować podczas ciąży, jeżeli jest to klinicznie uzasadnione. Należy wówczas podawać najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie jak najkrótszy czas i jak najrzadziej. Paracetamol przenika do mleka matki w ilościach niemających znaczenia klinicznego. Brak przeciwwskazań do karmienia piersią w czasie przyjmowania leku.

Uwagi

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi). Lek nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Regularne codzienne przyjmowanie paracetamolu może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, dawki przyjmowane sporadycznie nie mają na to istotnego wpływu. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) oraz ryfampicyna może prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek leku. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu. Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę. Skojarzone podawanie leku i NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Absorpcja paracetamolu jest przyspieszona przez leki przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid, domperidon) i opóźniona przez leki opóźniające opróżnianie żołądka (np. kolestyramina). Stosowanie paracetamolu w skojarzeniu z zydowudyną może powodować neutropenię.

Preparat zawiera substancję Paracetamol.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

5 ml zawiesiny zawiera 120 mg paracetamolu. Preparat zawiera azorubinę, sorbitol, maltitol, sole sodowe estrów parahydroksybenzoesanów, sód.

5 ml zawiesiny zawiera 120 mg lub 250 mg paracetamolu.

1 kaps. twarda zawiera 500 mg paracetamolu i 6,1 mg chlorowodorku fenylefryny.

1 ml zawiera 10 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 500 mg paracetamolu w połączeniu z powidonem.

1 tabl. powl. zawiera 325 mg paracetamolu, 200 mg gwajafenezyny, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu.

1 tabl. powl. zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu oraz 325 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 325 mg paracetamolu.

1 tabl. powl. zawiera 325 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny i 10 mg bromowodorku dekstrometorfanu; tabletki zawierają laktozę.

1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 50 mg kofeiny.

1 tabl. zawiera 250 mg lub 100 mg (mite) lewodopy i 25 mg karbidopy.

1 fiolka (1,3 ml) zawiera 9,75 mg arypiprazolu.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 300 mg paracetamolu, 5 mg chlorowodorku fenylefryny i 25 mg kofeiny.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1,2 g piracetamu. 1 ml roztworu doustnego zawiera 200 mg lub 333 mg piracetamu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS) to postępująca choroba neurologiczna. Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi do stopniowego upośledzenia funkcji wszystkich ...

więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie

Choroby nerwowo-mięśniowe doprowadzają do nieprawidłowej czynności nerwów oraz mięśni. Objawy choroby nerwowo-mięśniowej to zarówno osłabienie siły mięśniowej czy zaniki mięśni, jak również ...

więcej

Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej już od kilkudziesięciu lat są standardową terapią w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób. Najnowsze badania wykazały, że ...

więcej

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) to zespół objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona, które mogą się pojawić nie tylko w przebiegu tej choroby, lecz także ...

więcej

Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie

Wgłobienie mózgu polega na nieprawidłowym przemieszczeniu tkanki nerwowej w obrębie czaszki. W zależności od tego, które dokładnie części mózgowia i w jakie ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.