Oxazepam GSK

1 tabl. zawiera 10 mg oksazepamu. Preparat zawiera laktozę.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Oxazepam GSK 20 szt., tabl. 13,20zł 2017-10-31

Działanie

Lek psychotropowy, pochodna benzodiazepiny. Miejscami działania leku są układ limbiczny, wzgórze i podwzgórze. Z badań biochemicznych wynika, że oksazepam wzmacnia działanie hamujące neuroprzekaźnika - kwasu γ-aminomasłowego (GABA) poprzez wiązanie z receptorami tego kwasu lub antagonistyczne działanie na białko hamujące wiązanie GABA z receptorem. Oksazepam wykazuje działanie przeciwlękowe, uspokajające, nasenne oraz przeciwdrgawkowe. Po podaniu doustnym oksazepam dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po około 3 h po podaniu. W około 98% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie, tworząc połączenia z kwasem glukuronowym. Metabolity są wydalane głównie z moczem (67-80%), 3% podanej dawki jest wydalane z kałem. Niewielka część podanej dawki jest wydalana w postaci nie zmienionej. T0,5 wynosi około 14 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: zwykle 10-30 mg 3-4 razy na dobę; osoby powyżej 65 lat - początkowo 10 mg 3 razy na dobę, następnie dawkę można zwiększyć, w zależności od skuteczności i nasilenia działań niepożądanych, do 15 mg 3-4 razy na dobę. Leczenie powinno trwać tak krótko jak to możliwe. Całkowity czas terapii nie powinien wynosić więcej niż 8-12 tygodni, wliczając w to okres stopniowego odstawiania produktu leczniczego. W niektórych przypadkach terapia może trwać dłużej, pod warunkiem przeprowadzenia specjalistycznej oceny stanu pacjenta. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek dawkę należy dostosować do odpowiedzi pacjenta, ponieważ niższe dawki mogą być wystarczająco skuteczne. Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Wskazania

Leczenie stanów lękowych. Wspomagające leczenie niepokoju związanego z depresją. Leczenie objawów nagłego odstawienia alkoholu. Stany napięcia i niepokoju związane z trudnościami dnia codziennego nie są wskazaniem do stosowania leku.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na benzodiazepiny lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność oddechowa. Myasthenia gravis. Uzależnienie od leków i alkoholu z wyjątkiem przypadków leczenia ostrych objawów odstawiennych (drgawki, stany lękowe u alkoholików). Dzieci poniżej 12 rż.

Środki ostrożności

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności u pacjentów z niewydolnością oddechową (np. POCHP i bezdechem sennym) oraz z niewydolnością nerek i/lub wątroby (ryzyko encefalopatii). Oksazepam nie jest przeznaczony do pierwotnego leczenia zaburzeń psychotycznych i depresji, nie należy go stosować w monoterapii u pacjentów ze stanami lękowymi i bezsennością. Ostrożnie stosować u osób, u których obniżenie ciśnienia może spowodować zaburzenia sercowo-naczyniowe i mózgowo-naczyniowe oraz u pacjentów w podeszłym wieku. Należy unikać stosowania preparatu u pacjentów z alkoholizmem lub uzależnieniem od leków w wywiadzie, albo u pacjentów z zaburzeniami osobowości (zwiększone ryzyko uzależnienia). Regularne stosowanie może prowadzić do rozwoju tolerancji. Istnieje też możliwość wystąpienia reakcji paradoksalnych zwłaszcza u osób w podeszłym wieku - wystąpienie tych reakcji jest wskazaniem do przerwania leczenia oksazepamem. Stosowanie leku może prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego. Nagłe odstawienie oksazepamu może spowodować wystąpienie objawów odstawiennych: drżenia, niepokoju, problemów z zasypianiem, splątania, zawrotów głowy, drażliwości, depresji, lęku, bólu głowy, napięcia mięśniowego, zjawiska "z odbicia”, zaburzeń nastroju, utraty poczucia rzeczywistości, zaburzeń osobowości, nadwrażliwości na dźwięk, drętwienia i mrowienia kończyn, nadwrażliwości na światło, zaburzeń odbierania wrażeń i postrzegania, ruchów mimowolnych, utraty pamięci krótkotrwałej, zaburzeń koncentracji, hipertermii; poza tym: wzmożonego pocenia się, nudności, wymiotów, biegunki, utraty apetytu, palpitacji i tachykardii, nadmiernej odpowiedzi na odruchy, skurczu mięśni, skurczowego bólu brzucha, zaburzeń postrzegania, a w rzadkich przypadkach delirium, omamów, ataków paniki, ataków i drgawek mózgowych. W celu uniknięcia lub zmniejszenia objawów odstawiennych należy stopniowo redukować dawkę leku. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Bardzo często: uspokojenie, wyczerpanie, senność. Często: depresja, niezborność, splątanie, osłupienie, osłabienie mięśni, osłabienie. Niezbyt często: nudności. Częstość nieznana: małopłytkowość, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktyczne/anafilaktoidalne, zespół Schwartza i Barttera (SIADH), hiponatremia, niepokój, pobudzenie, pobudliwość, lęk, wrogość, złość, agresywność, urojenia, mania, koszmary senne, omamy, psychozy, zaburzenia zachowania, brak zahamowań, euforia, myśli i wyobrażenia samobójcze, próby samobójcze, objawy pozapiramidowe, drżenie, zawroty głowy, zaburzenia mowy, niewyraźna spowolniała mowa, bóle głowy, drgawki/napady, śpiączka, zaburzenia widzenia (np. podwójne widzenie, niewyraźne widzenie), depresja oddechowa, bezdech, pogorszenie się bezdechu sennego, pogorszenie się choroby obstrukcyjnej płuc. (nasilenie tych objawów jest uzależnione od dawki), zaparcia, żółtaczka, podwyższone stężenie bilirubiny, podwyższona aktywność transaminazy i fosfatazy alkalicznej, skórne zmiany alergiczne, łysienie, obniżenie temperatury ciała. Oksazepam podawany w dawkach terapeutycznych może powodować niepamięć następczą, a ryzyko jej wystąpienia zwiększa się ze zwiększaniem dawek. Wcześniej istniejąca depresja, uzależnienie i objawy odstawienne mogą ujawnić się podczas stosowania benzodiazepin.

Ciąża i laktacja

Podawanie leków z grupy benzodiazepin w ciąży może powodować uszkodzenie płodu. Oksazepamu nie należy stosować w ciąży. Podawanie leku w ostatniej fazie ciąży lub podczas porodu może doprowadzić do wystąpienia zespołu odstawiennego u noworodka (hipotermia, hipotonia, depresja oddechowa, bezdech, zmniejszona ruchliwość, problemy z karmieniem lub piciem). Lek przenika do mleka matki - nie należy go stosować w czasie karmienia piersią.

Uwagi

Podczas leczenia należy kontrolować czynność wątroby i układu krwiotwórczego. Lek może powodować zaburzenia sprawności psychofizycznej - w trakcie leczenia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu, ani spożywać alkoholu.

Interakcje

Oksazepam nasila działanie alkoholu i leków wpływających depresyjnie na o.u.n. (barbiturany, leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne, nasenne, uspokajające, przeciwlękowe, przeciwdrgawkowe, przeciwhistaminowe I generacji, znieczulające, opioidowe leki przeciwbólowe, inhibitory MAO), co wymaga zmniejszenia dawek ww. leków (ryzyko depresji oddechowej). Podczas jednoczesnego stosowania oksazepamu i opioidowych leków przeciwbólowych może wystąpić nasilona euforia, co prowadzi do nasilenia psychicznego uzależnienia. Probenecyd może zaburzać tworzenie połączeń oksazepamu z kwasem glukuronowym i w rezultacie nasilać hamujące działanie leku na OUN. Benzodiazepiny mogą nasilać działanie leków zwiotczających. Spożycie alkoholu może nasilać działanie uspokajające oksazepamu (nie zaleca sie jednoczesnego stosowania). Stosowanie teofiliny/aminofiliny może osłabić działanie uspokajające benzodiazepin.

Preparat zawiera substancję Oxazepam.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. zawiera 10 mg oksazepamu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 10 mg oksazepamu.

1 tabl. zawiera 10 mg oksazepamu; tabletki zawierają laktozę oraz sacharozę.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 50 mg kofeiny.

1 tabl. zawiera 250 mg lub 100 mg (mite) lewodopy i 25 mg karbidopy.

1 fiolka (1,3 ml) zawiera 9,75 mg arypiprazolu.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 300 mg paracetamolu, 5 mg chlorowodorku fenylefryny i 25 mg kofeiny.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1,2 g piracetamu. 1 ml roztworu doustnego zawiera 200 mg lub 333 mg piracetamu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS) to postępująca choroba neurologiczna. Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi do stopniowego upośledzenia funkcji wszystkich ...

więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie

Choroby nerwowo-mięśniowe doprowadzają do nieprawidłowej czynności nerwów oraz mięśni. Objawy choroby nerwowo-mięśniowej to zarówno osłabienie siły mięśniowej czy zaniki mięśni, jak również ...

więcej

Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej już od kilkudziesięciu lat są standardową terapią w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób. Najnowsze badania wykazały, że ...

więcej

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) to zespół objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona, które mogą się pojawić nie tylko w przebiegu tej choroby, lecz także ...

więcej

Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie

Wgłobienie mózgu polega na nieprawidłowym przemieszczeniu tkanki nerwowej w obrębie czaszki. W zależności od tego, które dokładnie części mózgowia i w jakie ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.