Otrivin ipra MAX

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 0,6 mg bromku ipratropiowego.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Otrivin ipra MAX but. 10 ml, aerozol do nosa, roztwór 22,78zł 2017-10-31

Działanie

Cholorowodorek ksylometazoliny jest symaptykomimetykiem działającym na receptory α-adrenergiczne, czego skutkiem jest zwężenie naczyń krwionośnych. Działanie występuje po 5-10 min i utrzymuje się przez 6-8 h. Bromek ipratropiowy jest czwartorzędowym związkiem amoniowym o działaniu cholinolitycznym. Zastosowanie donosowe powoduje redukcję wycieku wydzieliny z nosa w wyniku konkurencyjnego hamowania receptorów cholinergicznych w nabłonku nosa. Działanie występuje zwykle w ciągu 15 min i utrzymuje się przeciętnie przez 6 h. Po podaniu jednorazowej dawki do każdego otworu nosowego stężenie w osoczu jest bardzo małe. Jednakże na podstawie dostępnych danych, należy spodziewać się, że bromek ipratropium i ksylometazolina (w większym stopniu) będą kumulowały się po zastosowaniu proponowanej dawki 3 razy na dobę.

Dawkowanie

Donosowo. Dorośli: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, do 3 razy na dobę. Odstęp pomiędzy dwiema dawkami powinien wynosić przynajmniej 6 h. Nie należy przekraczać 3 aplikacji na dobę do każdego otworu nosowego. Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 7 dni, ponieważ długotrwałe leczenie chlorowodorkiem ksylometazoliny może powodować obrzęk błony śluzowej nosa i nadmierne wydzielanie spowodowane zwiększoną wrażliwością komórek, tzw. "efekt z odbicia" (polekowe zapalenie błony śluzowej nosa). Gdy objawy choroby zmniejszą się, zaleca się przerwanie leczenia, nawet jeśli trwało ono krócej niż maksymalny czas trwania leczenia wynoszący 7 dni, w celu zminimalizowania ryzyka działań niepożądanych. Istnieje tylko ograniczone doświadczenie dotyczące stosowania u pacjentów w wieku powyżej 70 lat.

Wskazania

Objawowe leczenie przekrwienia błony śluzowej nosa i wodnistej wydzieliny z nosa, związanych z przeziębieniem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stwierdzona nadwrażliwość na atropinę lub substancje podobne, np. hioscyjaminę i skopolaminę. U pacjentów po zabiegach chirurgicznych w obrębie opony twardej, np. przezklinowym usunięciu przysadki lub innych zabiegach prowadzonych drogą przeznosową. Jaskra. Wysychające zapalenie błony śluzowej nosa. Nie stosować u dzieci w wieku <18 lat ze względu na brak wystarczającej dokumentacji.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z: nadciśnieniem tętniczym, chorobami układu sercowo-naczyniowego, nadczynnością tarczycy, cukrzycą, rozrostem gruczołu krokowego i zwężeniem szyi pęcherza moczowego, guzem chromochłonnym. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów ze skłonnością do: jaskry z zamkniętym kątem przesączania, krwawienia z nosa (np. u osób w podeszłym wieku), niedrożności porażennej jelit, mukowiscydozy. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości typu natychmiastowego, takie jak pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wysypka, skurcz oskrzeli, obrzęk gardła, anafilaksja. Ostrożnie stosować u pacjentów z uczuleniem na substancje adrenomimetyczne, które może powodować objawy, takie jak: zaburzenia snu, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca lub podwyższone ciśnienie tętnicze krwi. Pacjentów należy poinformować, aby unikali rozpylania leku w pobliżu oczu (ryzyko przemijającego niewyraźnego widzenia, podrażnienia, bólu i zaczerwienienia oczu). Może również wystąpić zaostrzenie jaskry zamykającego się kąta. Należy poinstruować pacjenta o konieczności przemycia oczu zimną wodą, jeśli lek dostanie się do oczu, oraz o konieczności zasięgnięcia porady lekarza, jeśli wystąpi ból oczu lub niewyraźne widzenie.

Niepożądane działanie

Bardzo często: krwawienie z nosa, suchość błony śluzowej nosa. Często: ból głowy, zaburzenia smaku, uczucie dyskomfortu w nosie, przekrwienie błony śluzowej nosa, suchość gardła, podrażnienie gardła, ból nosa; suchość błony śluzowej jamy ustnej. Niezbyt często: bezsenność, omamy węchowe, zawroty głowy, drżenia, podrażnienie oka, suchość oka, kołatanie serca, tachykardia, owrzodzenia nosa, kichanie, ból części ustnej gardła, kaszel, dysfonia, niestrawność, nudności; uczucie dyskomfortu, zmęczenie. Rzadko: wodnisty wyciek z nosa. Częstość nieznana: nadwrażliwość, zaburzenia akomodacji, zaostrzenie jaskry zamykającego się kąta, ból oka, fotopsja; wzrost ciśnienia  wewnątrzgałkowego, niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła, migotanie przedsionków, uczucie dyskomfortu w obrębie zatok przynosowych, skurcz krtani, obrzęk gardła, zaburzenia połykania, świąd, wysypka, pokrzywka, zatrzymanie moczu, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, wzmożone pragnienie.

Ciąża i laktacja

Preparatu nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Ogólnoustrojowe narażenie na bromek ipratropium jest niewielkie, dlatego wpływ na niemowlę karmione piersią jest mało prawdopodobny. Należy rozważyć konieczność zastosowania preparatu u matki i korzyści z karmienia piersią w stosunku do potencjalnego ryzyka dla dziecka.

Uwagi

Podczas stosowania leku zgłaszano zaburzenia widzenia (w tym niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic), zawroty głowy i zmęczenie. Pacjentów należy poinformować, że w przypadku wystąpienia takich objawów nie powinni prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych czynności, podczas których objawy te mogą spowodować zagrożenie dla nich lub dla innych osób.

Interakcje

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania lub stosowania w ciągu ostatnich 2 tyg. leków sympatykomimetycznych ze względu na możliwość znacznego podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi. Leki sympatykomimetyczne uwalniają katecholaminę, co powoduje uwolnienie znacznych ilości noradrenaliny, która powoduje zwężenie naczyń krwionośnych i podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi. W ciężkich przypadkach podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi leczenie preparatem należy przerwać i rozpocząć leczenie nadciśnienia tętniczego. Jednoczesne stosowanie lub stosowanie w ciągu ostatnich 2 tyg. trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i leków sympatykomimetycznych może nasilać sympatykomimetyczne działanie ksylometazoliny i dlatego nie jest zalecane. Jednoczesne stosowanie innych leków cholinolitycznych może nasilać działanie przeciwcholinergiczne. Powyższe interakcje badano w odniesieniu do każdej z substancji czynnych preparatu oddzielnie, nie w skojarzeniu. Nie przeprowadzono formalnych badań dotyczących interakcji z innymi substancjami.

Preparat zawiera substancje Ipratropium bromide, Xylometazoline hydrochloride.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 0,6 mg bromku ipratropiowego.

Nasic: 1 dawka aerozolu zawiera 0,1 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 5 mg deksopantenolu. Nasic kids: 1 dawka aerozolu zawiera 0,05 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 5 mg deksopantenolu.

1 dawka aerozolu (co odpowiada 0,09 ml aerozolu do nosa) zawiera 0,045 mg chlorowodorku ksylometazoliny.

1 ml roztworu zawiera 0,50 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 50,0 mg deksopantenolu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

1 dawka inhalacyjna zawiera 20 µg bromku ipratropiowego w postaci bromku ipratropiowego jednowodnego. Preparat zawiera etanol bezwodny (8,42 mg/dawkę odmierzoną).

1 ml roztworu dla dorosłych zawiera: 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 50 mg deksopantenolu; 1 dawka (0,1 ml) zawiera: 0,1 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 5 mg deksopantenolu. 1 ml roztworu dla dzieci zawiera: 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 50 mg deksopantenolu; 1 dawka (0,1 ml) zawiera: 0,05 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 5 mg deksopantenolu.

1 ml roztworu zawiera 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny. Krople zawierają chlorek benzalkoniowy.

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny.

1 ml (20 kropli) roztworu do nebulizacji zawiera 0,5 mg bromowodorku fenoterolu i 0,25 mg jednowodnego bromku ipratropium. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy. 1 dawka aerozolu zawiera 50 µg bromowodorku fenoterolu i 21 µg bezwodnego bezwodnego bromku ipratropium.

1 ml roztworu zawiera 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny.

Najczęściej wyszukiwane

2 ml roztw. do nebulizacji zawierają 15 mg chlorowodorku ambroksolu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

5 ml syropu Junior zawiera 7,5 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu; 5 ml syropu Duo zawiera 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu. Lek zawiera sacharozę.

1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 125 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 110 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana) lub 1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 250 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 220 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana).

100 g preparatu zawiera: 40 g soku z ziela babki lancetowatej, 15 g nalewki z kwiatostanu lipy, 15 g nalewki z korzenia lukrecji, 10 g nalewki z liści mięty, 20 g wyciągu z ziela tymianku. Preparat zawiera etanol.

1 tabl. zawiera 5 mg desloratadyny.

1 dawka (1 plastikowy pojemnik) zawiera 400 µg propionianu flutykazonu mikronizowanego.

1 tabl. zawiera 60 mg chlorowodorku pseudoefedryny i 2,5 mg chlorowodorku triprolidyny.

100 g syropu zawiera 36 g wodnego maceratu z 5 g korzenia prawoślazu lekarskiego. Preparat zawiera etanol, sacharozę i kwas benzoesowy.

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku oksymetazoliny.

1 ml roztworu (ok. 20 kropli) zawiera 250 mg niketamidu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Oczyszczanie płuc po rzuceniu palenia - dieta i ćwiczenia oddechowe Oczyszczanie płuc po rzuceniu palenia - dieta i ćwiczenia ...

Oczyszczenie płuc po rzuceniu palenia jest procesem długotrwałym i zależy od ilości toksyn zalegających w płucach i upośledzenia funkcji rzęsek, które odpowiadają ...

więcej

Leki przeciwgorączkowe (na gorączkę) - działanie, dawkowanie Leki przeciwgorączkowe (na gorączkę) - działanie, dawkowanie

Leki przeciwgorączkowe (na gorączkę) to leki obniżające niefizjologicznie podwyższoną temperaturę ciała. Leki przeciwgorączkowe najczęściej zawierają takie substancje, jak paracetamol czy ibuprofen. Jak ...

więcej

Tracheostomia Tracheostomia

TRACHEOSTOMIA to otwór w przedniej ścianie tchawicy, przez który wprowadza się rurkę tracheostomijną. Pozwala ona na swobodne oddychanie z pominięciem górnych dróg ...

więcej

Suchość i drapanie w gardle. Domowe sposoby na chore gardło Suchość i drapanie w gardle. Domowe sposoby na chore ...

Suchość i drapanie w gardle oraz męcząca chrypka to dolegliwości, które najczęściej pojawiają się zimą i jesienią. Aby je zlikwidować lub choć ...

więcej

Układ oddechowy: budowa i działanie Układ oddechowy: budowa i działanie

Układ oddechowy człowieka składa się z dróg oddechowych (górnych i dolnych) oraz z płuc. Zadaniem układu oddechowego jest wymiana gazowa pomiędzy organizmem ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.