OncoTICE®

1 fiolka zawiera 2-8 x 108 żywych atenuowanych prątków BCG (Bacillus Calmette-Guerin), podszczep TICE.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
OncoTICE® 1 fiolka, proszek do sporz. zaw. do podaw. do pęch. mocz. 2017-10-31

Działanie

Lek immunostymulujący, pobudzający układ odpornościowy i wykazujący aktywność przeciwnowotworową. Bakterie BCG wywołują zapalną miejscową odpowiedź związaną z różnorodnością komórek immunologicznych jak makrofagi, naturalne komórki cytotoksyczne i komórki T. Wiążą się swoiście z fibronektyną w ścianie pęcherza moczowego. Większość prątków BCG po zastosowaniu do pęcherza w postaci wlewu zostaje wydalona podczas pierwszego oddania moczu po 2 h po podaniu.

Dawkowanie

Wyłącznie dopęcherzowo. Do jednego podania stosuje się zawartość 1 ampułki/fiolki rozpuszczonej zgodnie z zaleceniem producenta. Rozpoczęcie leczenia: 1 dawka raz w tyg. przez 6 tyg. Jako leczenie dodatkowe po resekcji przezcewkowej powierzchownego raka pęcherza moczowego podawanie leku należy rozpocząć pomiędzy 10 a 15 dniem po zabiegu. Leczenie podtrzymujące: raz w tyg. przez 3 kolejne tyg. w miesiącach 3, 6 i 12 od rozpoczęcia leczenia, a po pierwszym roku leczenia co 6 miesięcy. Czas trwania i częstość podawania leku podczas leczenia podtrzymującego należy oceniać w oparciu o klasyfikację nowotworu i odpowiedź kliniczną. Sposób podania: pacjent nie może przyjmować żadnych płynów 4 h przed podaniem preparatu oraz przez 2 h po podaniu. Pęcherz moczowy musi być opróżniony przed podaniem preparatu. Preparat wprowadza się do pęcherza za pomocą cewnika przez cewkę moczową pod małym ciśnieniem i pozostawia w pęcherzu przez 2 h, jeśli to możliwe. Po podaniu zawiesiny pacjent powinien wstać tak szybko jak to możliwe. W przypadku pacjentów leżących, należy zmieniać pozycję ciała co 15 min. Po 2 h pacjent powinien opróżnić pęcherz (zaleca się w pozycji siedzącej jeśli to możliwe). Przez 6 h od zakończenia podawania leku oddawać mocz w pozycji siedzącej.

Wskazania

Leczenie płaskonabłonkowego raka in situ pęcherza moczowego. Leczenie uzupełniające po przezcewkowym wycięciu pierwotnego ogniska lub wznowy raka brodawczakowatego nabłonka pęcherza moczowego w stadium TA (stopień 2 lub 3) lub w stadium T1 (stopień 1, 2 lub 3). Lek zaleca się w stadium TA stopnia 1 raka brodawczakowatego, tylko wtedy kiedy istnieje bardzo duże ryzyko nawrotu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zakażenia dróg moczowych (przerwać leczenie aż do uzyskania ujemnego wyniku hodowli bakterii z moczu oraz odstawienia antybiotyku i (lub) środków odkażających mocz). Makroskopowy krwiomocz (przerwać leczenie aż do wyleczenia lub ustąpienia krwiomoczu). Klinicznie objawowa, czynna gruźlica (powinna być wykluczona u osób z dodatnią próbą tuberkulinową przez leczeniem). Leczenie produktami przeciwgruźliczymi jak streptomycyna, kwas paraaminosalicylowy (PAS), izoniazyd (INH), ryfampicyna i etambutol. Upośledzenie odpowiedzi immunologicznej. Pozytywny wynik badania serologicznego w kierunku HIV. Ciąża i okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Preparat przeciwwskazany przy dodatnim wyniku próby tuberkulinowej wraz z klinicznymi dowodami czynnego zakażenia gruźlicą. Preparatu nie podawać dożylnie, podskórnie, domięśniowo. Opóźnić podawanie leku aż do wyleczenia gdy doszło do uszkodzenia śluzówki cewki moczowej lub pęcherza podczas cewnikowania lub z innych powodów, co może ułatwić ogólnoustrojowe zakażenie BCG. Przy otwartej ranie, inhalacji lub połknięciu zawiesiny może dojść do samowszczepienia, w takiej sytuacji zaleca się niezwłoczne wykonanie podskórnego testu tuberkulinowego i powtórzenie go po 6 tyg.

Niepożądane działanie

Bardzo często: zapalenie pęcherza, bolesne i trudne oddawanie moczu, częstomocz, krwiomocz, objawy grypopodobne, gorączka, złe samopoczucie, zmęczenie. Często: zakażenia dróg moczowych, niedokrwistość, zapalenie płuc, ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, ból stawów, zapalenie stawów, ból mięśni, nietrzymanie moczu, nagłe parcie na mocz, nieprawidłowe wyniki badania moczu, dreszcze. Niezbyt często: zakażenia gruźlicze, niedokrwistość aplastyczna, małopłytkowość, zapalenie wątroby, wysypki, wykwity skórne, osutki NEC, zwężenie pęcherza, ropomocz, zatrzymanie moczu, niedrożność moczowodów, podwyższenie stężenia enzymów wątrobowych. Rzadko: kaszel, zapalenie najądrzy. Bardzo rzadko: zapalenie gardła, zapalenie jąder, zespół Reitera, gruźlica toczniowa, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, anoreksja, stan dezorientacji, zawroty głowy, upośledzenie czucia, przeczulica dotykowa, parestezje, senność, ból głowy, wzmożone napięcie, nerwobóle, zapalenie spojówek, zawroty głowy, niedociśnienie, zapalenie oskrzeli, duszność, katar, niestrawność, wzdęcia, łysienie, nadmierne pocenie się, ból pleców, ostra niewydolność nerek, zapalenie żołędzi i napletka, zapalenie gruczołu krokowego, dyskomfort sromu i pochwy, ból w klatce piersiowej, obrzęki obwodowe, ziarniniak, podwyższenie poziomu swoistego antygenu dla gruczołu krokowego, zmniejszenie masy ciała.

Ciąża i laktacja

Lek jest przeciwwskazany w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Przed pierwszym podaniem preparatu należy wykonać próbę tuberkulinową i badania w kierunku HIV u pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka zakażeniem HIV. Po każdym podaniu dopęcherzowym należy monitorować objawy ogólnoustrojowego zakażenia BCG i objawy toksyczności. Zaleca się powstrzymanie się od współżycia przez tydzień od zastosowania preparatu lub stosowanie prezerwatywy. Preparat może dawać pozytywny wynik podskórnego testu tuberkulinowego u pacjentów wrażliwych na tuberkulinę.

Interakcje

Preparatu nie podawać jednocześnie z lekami immunosupresyjnymi, hamującymi produkcję szpiku kostnego oraz przy radioterapii. Prątki są wrażliwe na działanie większości antybiotyków, a zwłaszcza na działanie chemioterapeutyków stosowanych w leczeniu gruźlicy tj. streptomycyna, Pas, IHN, ryfampicyna i etmbutol. Należy rozważyć opóźnienie lub odroczenie podania leku do pęcherza moczowego do czasu zakończenia antybiotykoterapii.

Preparat zawiera substancję BCG vaccine.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 fiolka zawiera 2-8 x 108 żywych atenuowanych prątków BCG (Bacillus Calmette-Guerin), podszczep TICE.

1 dawka (0,1 ml) zawiera 50 µg półsuchej masy prątków BCG co odpowiada od 150 000 do 600 000 żywych prątków BCG (Bacillus Calmette-Guerin), podszczep brazylijski Moreau. Szczepionka 10-dawkowa.

1 fiolka zawiera nie mniej niż 2 x 108 i nie więcej niż 3 x 109 żywych cząstek BCG (Bacillus Calmette-Guerin), szczep RIVM.

1 ampułka zawiera 50 mg (150 mln) lub 100 mg (300 mln) żywych, atenuowanych prątków BCG (Bacillus Calmette-Guerin), podszczep brazylijski Moreau.

Najczęściej wyszukiwane

1 amp.-strzyk. z proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań zawiera 7,5 mg, 22,5 mg lub 45 mg octanu leuproreliny.

1 tabl. powl. zawiera 1 mg anastrozolu. Preparat zawiera laktozę.

1 implant podskórny zawiera 10,8 mg gosereliny (w postaci octanu).

1 fiolka zawiera 10 000 j.m. kryzantaspazy (asparaginaza pochodząca z Erwinia chrysanthemi, L-asparginaza Erwinia).

1 fiolka lub amp.-strzyk. 0,5 ml zawiera 45 mg ustekinumabu; 1 fiolka 1 ml zawiera 90 mg ustekinumabu.

1 ml koncentratu zawiera 20 mg ofatumumabu. 1 fiolka (50 ml) zawiera 1000 mg ofatumumabu. Preparat zawiera 116 mg sodu w dawce w dawce 1000 mg.

1 tabl. zawiera 50 mg azatiopryny. Preparat zawiera laktozę.

1 implant zawiera 10,8 mg gosereliny (w postaci octanu).

1 amp. (1 ml) zawiera 3 000 000 j.m. naturalnego leukocytarnego interferonu alfa.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Mięsak (guz) Ewinga – przyczyny, objawy, leczenie i rokowania Mięsak (guz) Ewinga – przyczyny, objawy, leczenie i rokowania

Mięsak (guz) Ewinga to złośliwy nowotwór kości, który najczęściej dotyka dzieci. Pierwsze objawy mięsaka Ewinga to bóle kości, które niekiedy wiązane są ...

więcej

Guz przysadki mózgowej: przyczyny, objawy, leczenie Guz przysadki mózgowej: przyczyny, objawy, leczenie

Guz przysadki mózgowej to jeden z najbardziej zróżnicowanych guzów mózgu. Jego istotą jest nieprawidłowy rozrost komórek przysadki - nadrzędnego gruczołu w układzie ...

więcej

Masaż prostaty - na czym polega masaż gruczołu krokowego? Masaż prostaty - na czym polega masaż gruczołu krokowego?

Masaż prostaty (stercza) znany jest jako jedna z technik seksualnych. Mało kto wie, że masaż gruczołu krokowego ma także zastosowanie w medycynie, ...

więcej

Zespół POEMS - objawy, leczenie, przyczyny Zespół POEMS - objawy, leczenie, przyczyny

Zespół POEMS, inaczej zespół Crow-Fukase lub zespół Takatsuki, to bardzo rzadki zespół objawów, który towarzyszy chorobie nowotworowej układu krwiotwórczego, jaką jest osteosklerotyczna ...

więcej

Zespół rakowiaka - objawy, leczenie, rokowania Zespół rakowiaka - objawy, leczenie, rokowania

Zespół rakowiaka to zespół objawów, które pojawiają się u chorych na rakowiaka - rodzaj nowotworu rozwijającego się w różnych częściach przewodu pokarmowego ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.