Oncaspar

1 fiolka 5 ml zawiera 3.750 j.m. pegaspargazy.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Oncaspar 1 fiolka 5 ml, roztw. do wstrz. i inf. 7913,97zł 2017-10-31

Działanie

Preparat zawiera pegaspargazę, pochodną L-asparaginazy związaną z glikolem polietylenowym, co powoduje zmniejszenie toksyczności preparatu i wydłużenie jego okresu półtrwania. L-asparaginaza jest enzymem katalizującym rozszczepienie L-asparaginy do kwasu asparaginowego i amoniaku. Działanie pegaspargazy polega na zmniejszeniu stężenia L-asparaginy w komórkach białaczkowych, co jest odpowiedzialne za zahamowanie syntezy białek w komórkach nowotworowych.

Dawkowanie

Lek powinien być podawany przez osobę przeszkoloną w zakresie przygotowywania i podawania chemioterapeutycznych leków przeciwnowotworowych. Domięśniowo lub dożylnie, w zależności od wybranych schematów leczenia, jednak zalecaną drogą podania jest podanie domięśniowe (mniejsza częstość występowania działań niepożądanych). Zalecana dawka u dorosłych i dzieci, u których powierzchnia ciała jest większa lub równa 0,6 m2 wynosi 2 500 j.m. (3,3 ml)/m2 pc. co 14 dni. Dzieci, u których powierzchnia ciała jest mniejsza niż 0,6 m2 - 82,5 j.m. (około 0,1 ml)/kg mc. co 14 dni.W przypadku podania dożylnego, preparat należy podawać we wlewie przez 1-2 h w 100 ml izotonicznego roztworu NaCl lub w 5% roztworze glukozy. W przypadku podawania domięśniowego, objętość pojedynczego wstrzyknięcia powinna być ograniczona do 2 ml, przy objętości większej niż 2 ml należy skorzystać z kilku miejsc podania. Stosowanie preparatu jako jedynego środka indukującego należy podejmować jedynie w sytuacjach wyjątkowych, kiedy schemat leczenia skojarzonego, oparty na innych lekach (winkrystyna, metotreksat, cytarabina, daunorubicyna, doksorubicyna) jest nieodpowiedni z powodu toksyczności lub w przypadku oporności na inne leczenie. Po uzyskaniu remisji choroby należy zastosować odpowiednie leczenie podtrzymujące, a pegaspargaza może być zastosowana jako część schematu leczenia.

Wskazania

Skojarzone leczenie reindukujące ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci i dorosłych, u których rozwinęła się nadwrażliwość na niezmodyfikowaną L-asparaginazę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lek. Zapalenie trzustki (obecnie lub w wywiadzie). Krwawienia związane z uprzednim zastosowaniem leczenia L-asparaginazą. Ciężkie reakcje alergiczne w wywiadzie.

Środki ostrożności

Lek może wykazywać aktywność immunosupresyjną - istnieje możliwość rozwoju predyspozycji do występowania zakażeń u pacjentów. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku leczenia skojarzonego z preparatami uszkadzającymi wątrobę, w przypadku istniejących już zaburzeń czynności wątroby. U pacjentów leczonych preparatem rośnie niebezpieczeństwo wystąpienia krwawień, zwłaszcza w przypadku jednoczesne stosowania innych leków, które wykazują właściwości przeciwzakrzepowe lub leków z grupy NLPZ.

Niepożądane działanie

Bardzo często: reakcje nadwrażliwości, anafilaksja, dreszcze, gorączka; zwiększenie aktywności AlAT; złe samopoczucie; nudności, wymioty; duszności, skurcz oskrzeli; wysypka, pokrzywka; miejscowe obrzęki. Często: zwiększenie aktywności AspAT i bilirubiny, żółtaczka, nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby; zmniejszenie stężenia fibrynogenu we krwi, zakrzepica żył powierzchniowych i głębokich, zmniejszenie działania przeciwzakrzepowego, uogólnione wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, niedokrwistość hemolityczna, leukopenia, niedokrwistość plastyczna, małopłytkowość, niedociśnienie, zwiększenie stężenia tromboplastyny; hipoglikemia, nadmiar kwasu moczowego we krwi prowadzący do nefropatii, hipoproteinemia, obrzęki obwodowe, brak łaknienia; ból głowy, parestezje, poty nocne; biegunka, niestrawność, ból brzucha; ból kończyn, bóle stawów, bóle mięśni; obrzęk warg; reakcje w miejscu podania (ból, obrzęk, zaczerwienienie), zakażenie. Rzadko: zapalenie trzustki (w pojedynczych przypadkach prowadzące do zgonu), zwiększenie aktywności amylazy i lipazy, wodobrzusze, hipoalbuminemia, złogi tłuszczowe w wątrobie, powiększenie wątroby, niewydolność wątroby; wydłużenie czasu protrombinowego, wydłużenie czasu częściowej tromboplastyny, zmniejszenie stężenia antytrombiny III, agranulocytoza, zakrzepica zatoki strzałkowej, zaburzenie krzepnięcia, wydłużenie czasu krzepnięcia, zmniejszenie liczby płytek krwi, plamica, krwawienia, krwotoki, nadciśnienie; hiponatremia, hiperglikemia, wzmożony apetyt, nadmierne pragnienie, zwiększone stężenie amoniaku we krwi, utrata masy ciała, hipoalbuminemia, białkomocz, kwasica metaboliczna, zmniejszenie apetytu; napady drgawkowe psychomotoryczne (padaczka skroniowa), stan padaczkowy, senność, śpiączka, chwiejność emocjonalna, stany dezorientacji, zawroty głowy, zespół parkinsonopodobny, zmiany stanu psychicznego, drętwienie warg, uczucie zmęczenia; zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny, zwiększona częstość oddawania moczu, krwiomocz, krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego, zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek; zaparcia, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, bóle żołądkowo-jelitowe, zwiększenie aktywności γ-glutamylotranspeptydazy, ciężkie zapalenie okrężnicy, zapalenie błony śluzowej; ból kości, sztywność stawów, kurcze; kaszel, zakażenia górnych dróg oddechowych, ból w klatce piersiowej, zapalenie wsierdzia; zmiany opryszczkopodobne na twarzy, rumień prosty, świąd, obrzęk z uszkodzeniem tkanki, obrzęk twarzy, wysypka z wybroczynami, świąd, wypadanie włosów, plamica; posocznica, wstrząs septyczny.

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować leku w ciąży, chyba że jest to niezbędnie konieczne. Należy zastosować skuteczną antykoncepcję w czasie leczenia preparatem. W trakcie leczenia należy przerwać karmienie piersią.

Uwagi

Podczas leczenia należy monitorować ilość komórek krwi i szpiku kostnego, aktywność amylazy (ocena czynności trzustki), stężenia glukozy we krwi (monitorowanie hiperglikemii), stężenie fibrynogenu, czasu protrombinowego i czasu częściowej tromboplastyny (PTT) oraz czynności wątroby (gdy lek jest stosowany z hepatoksyczną chemioterapią). Zaleca się aby pacjent pozostał pod obserwacją przez 1 h po podaniu leku w miejscu z dostępem do sprzętu resuscytacyjnego i innych środków koniecznych w przypadku wystąpienia anafilaksji. Preparat może działać drażniąco - należy unikać wdychania oparów i kontaktu ze skórą czy błonami śluzowymi, zwłaszcza oczu.

Interakcje

Preparat może zwiększać toksyczność innych leków wiążących się z białkami osocza. W wyniku zahamowania syntezy białek i replikacji komórek, pegaspargaza może osłabiać efekt działania innych leków (np. metotreksat), które do swojego działania wymagają procesu replikacji komórek. Lek może zakłócać proces deaktywacji enzymatycznej innych leków, szczególnie w wątrobie. Zaburzenia homeostazy obserwowane w trakcie stosowania leku zwiększały ryzyko wystąpienia krwawień lub zakrzepicy. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych (kumaryna, heparyna, dipirydamol, kwas acetylosalicylowy, leki z grupy NLPZ).

Preparat zawiera substancję Pegaspargase.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 fiolka 5 ml zawiera 3.750 j.m. pegaspargazy.

Najczęściej wyszukiwane

1 amp.-strzyk. z proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań zawiera 7,5 mg, 22,5 mg lub 45 mg octanu leuproreliny.

1 tabl. powl. zawiera 1 mg anastrozolu. Preparat zawiera laktozę.

1 implant podskórny zawiera 10,8 mg gosereliny (w postaci octanu).

1 fiolka lub amp.-strzyk. 0,5 ml zawiera 45 mg ustekinumabu; 1 fiolka 1 ml zawiera 90 mg ustekinumabu.

1 fiolka zawiera 10 000 j.m. kryzantaspazy (asparaginaza pochodząca z Erwinia chrysanthemi, L-asparginaza Erwinia).

1 ml koncentratu zawiera 20 mg ofatumumabu. 1 fiolka (50 ml) zawiera 1000 mg ofatumumabu. Preparat zawiera 116 mg sodu w dawce w dawce 1000 mg.

1 tabl. zawiera 50 mg azatiopryny. Preparat zawiera laktozę.

1 fiolka (5 ml) zawiera 100 mg panitumumabu; 1 fiolka (20 ml) zawiera 400 mg panitumumabu. Lek zawiera sód (0,15 mmol/ 3,45 mg w 1 ml).

1 amp. (1 ml) zawiera 3 000 000 j.m. naturalnego leukocytarnego interferonu alfa.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Mięsak (guz) Ewinga – przyczyny, objawy, leczenie i rokowania Mięsak (guz) Ewinga – przyczyny, objawy, leczenie i rokowania

Mięsak (guz) Ewinga to złośliwy nowotwór kości, który najczęściej dotyka dzieci. Pierwsze objawy mięsaka Ewinga to bóle kości, które niekiedy wiązane są ...

więcej

Guz przysadki mózgowej: przyczyny, objawy, leczenie Guz przysadki mózgowej: przyczyny, objawy, leczenie

Guz przysadki mózgowej to jeden z najbardziej zróżnicowanych guzów mózgu. Jego istotą jest nieprawidłowy rozrost komórek przysadki - nadrzędnego gruczołu w układzie ...

więcej

Masaż prostaty - na czym polega masaż gruczołu krokowego? Masaż prostaty - na czym polega masaż gruczołu krokowego?

Masaż prostaty (stercza) znany jest jako jedna z technik seksualnych. Mało kto wie, że masaż gruczołu krokowego ma także zastosowanie w medycynie, ...

więcej

Zespół POEMS - objawy, leczenie, przyczyny Zespół POEMS - objawy, leczenie, przyczyny

Zespół POEMS, inaczej zespół Crow-Fukase lub zespół Takatsuki, to bardzo rzadki zespół objawów, który towarzyszy chorobie nowotworowej układu krwiotwórczego, jaką jest osteosklerotyczna ...

więcej

Zespół rakowiaka - objawy, leczenie, rokowania Zespół rakowiaka - objawy, leczenie, rokowania

Zespół rakowiaka to zespół objawów, które pojawiają się u chorych na rakowiaka - rodzaj nowotworu rozwijającego się w różnych częściach przewodu pokarmowego ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.