Omnipap

1 tabl. zawiera 500 mg paracetamolu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Omnipap 24 szt., tabl. powl. 5,81zł 2017-10-31

Działanie

Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Paracetamol hamuje biosyntezę prostaglandyn poprzez hamowanie cyklooksygenazy kwasu arachidowego w o.u.n. Cyklooksygenaza w ośrodkowym układzie nerwowym jest bardziej wrażliwa na paracetamol niż obwodowa cyklooksygenaza. Paracetamol prawdopodobnie obniża gorączkę, działając centralnie na ośrodek regulacji ciepła w podwzgórzu. Po podaniu doustnym szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając Cmax w ciągu 30-60 min. Jest metabolizowany w wątrobie, głównie na drodze sprzęgania (u dorosłych z kwasem glukuronowym, u dzieci - z kwasem siarkowym) i wydalany z moczem w postaci metabolitów. Mniej niż 5% dawki jest wydalane w postaci niezmienionej. Niewielka ilość przyjętego paracetamolu ulega utlenieniu do toksycznego metabolitu pośredniego, który jest szybko sprzęgany z glutationem i także wydalany z moczem, w połączeniu z cysteiną lub kwasem merkapturowym. T0,5 wynosi 2 h. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min) wydalanie paracetamolu i jego metabolitów jest opóźnione.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież (o mc. >50 kg): 500-1000 mg co 4-6 h w razie potrzeby, do maksimum 3 g na dobę. Maksymalna pojedyncza dawka wynosi 1000 mg. Dzieci i młodzież o mc. 20-50 kg: zalecana dawka wynosi ok. 60 mg/kg mc./dobę w 4 lub 6 dawkach (ok. 15 mg/kg mc. co 6 h lub 10 mg/kg mc. co 4 h). Dzieci i młodzież o mc. 43-50 kg (ok. 12-15 lat): 500 mg co 4 h w razie potrzeby, do maksimum 2,5 g na dobę. Dzieci o mc. 34-43 kg (ok. 11-12 lat): 500 mg co 6 h w razie potrzeby, do maksimum 2 g na dobę. Dzieci o mc. 26-34 kg (ok. 8-11 lat): 250 mg co 4 h lub 500 mg co 6 h w razie potrzeby, do maksimum 1,5 g na dobę. Dzieci o mc. 20-26 kg (ok. 6-8 lat): 250 mg co 4 h lub 500 mg co 6 h w razie potrzeby, do maksimum 1 g na dobę. W przypadku wysokiej gorączki lub objawów zakażenia utrzymujących się dłużej niż 3 dni lub jeżeli ból utrzymuje się w dalszym ciągu po 5 dniach leczenia, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. W ciężkiej niewydolności nerek należy wydłużyć odstęp pomiędzy dawkami. W przypadku klirensu kreatyniny Tabletki należy połykać, popijając szklanką wody. Tabletki można dzielić na połowy.

Wskazania

Objawowe leczenie łagodnego do umiarkowanego bólu i (lub) gorączki.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Środki ostrożności

Należy unikać długotrwałego lub częstego stosowania. Nie przyjmować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej z powodu ryzyka ciężkiego uszkodzenia wątroby. W przypadku przedawkowania, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, należy niezwłocznie zgłosić się po poradę do lekarza. U młodzieży leczonej paracetamolem w dawce dobowej 60 mg/kg, jednoczesne stosowanie z innym lekiem przeciwgorączkowym nie jest uzasadnione z wyjątkiem przypadku nieskuteczności. Należy zachować ostrożność u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek, łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby (w tym zespół Gilberta), ciężką niewydolnością wątroby (Child-Pugh >9), ostrym zapaleniem wątroby, podczas jednoczesnego stosowania leków wpływających na czynność wątroby, u pacjentów z niedoborem G-6-PD, niedokrwistością hemolityczną oraz u pacjentów uzależnionych od alkoholu, odwodnionych lub przewlekle niedożywionych. Ryzyko przedawkowania jest większe u pacjentów z alkoholową chorobą wątroby bez marskości. Należy zachować ostrożność w przypadku przewlekłej choroby alkoholowej. Nie należy spożywać alkoholu podczas leczenia paracetamolem. Po leczeniu długoterminowym (ponad 3 miesiące) lekami przeciwbólowymi stosowanymi co drugi dzień lub częściej, może wystąpić lub nasilić się ból głowy. Ból głowy związany z nadużywaniem leków przeciwbólowych nie powinien być leczony poprzez zwiększenie dawki. W takich przypadkach, po konsultacji z lekarzem należy zaprzestać stosowania leków przeciwbólowych. Nagłe odstawienie po długotrwałym, w dużych dawkach, niewłaściwym stosowaniu leków przeciwbólowych może prowadzić do bólu głowy, zmęczenia, bólu mięśni, nerwowości i objawów wegetatywnych (objawy z odstawienia ustępują po kilku dniach). Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą wrażliwych na kwas acetylosalicylowy, ponieważ donoszono o łagodnych reakcjach skurczu oskrzeli po paracetamolu (reakcja krzyżowa). Tabletki powl. 500 mg nie są przeznaczone do stosowania u dzieci o mc. <20 kg.

Niepożądane działanie

Rzadko: zaburzenia płytek krwi, zaburzenia komórek macierzystych, nadwrażliwość (z wyłączeniem obrzęku naczynioruchowego), depresja, splątanie, omamy, drżenie, ból głowy, zaburzenia widzenia, obrzęk, krwawienia, ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty, zaburzenia czynności wątroby, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka, świąd, wysypka, potliwość, plamica, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, zawroty głowy (z wyłączeniem zawrotów głowy pochodzenia obwodowego), złe samopoczucie, gorączka, uspokojenie, przedawkowanie i zatrucie. Bardzo rzadko: trombocytopenia, leukopenia, neutropenia, niedokrwistość hemolityczna, reakcje nadwrażliwości (wymagające przerwania leczenia), hipoglikemia, toksyczność wątrobowa, jałowy ropomocz (mętny mocz) i działania niepożądane ze strony nerek. Zgłoszono kilka przypadków toksycznego martwiczego oddzielania naskórka, zespołu Stevensa-Johnsona, rumienia wielopostaciowego, obrzęku krtani, wstrząsu anafilaktycznego, niedokrwistości, zaburzeń czynności wątroby i zapalenia wątroby, zaburzeń czynności nerek (ciężka niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, krwiomocz, niemożność oddania moczu), wpływu na układ pokarmowy oraz zawrotów głowy pochodzenia błędnikowego.

Ciąża i laktacja

Paracetamol jest uważany za bezpieczny w zwykłych dawkach terapeutycznych do krótkoterminowego stosowania i może być stosowany podczas ciąży po ocenie stosunku korzyści do ryzyka. Po podaniu doustnym paracetamol przenika do mleka matki w niewielkich ilościach. Paracetamol może być stosowany przez kobiety karmiące piersią tak długo jak nie zostanie przekroczone zalecane dawkowanie. W przypadku długoterminowego stosowania należy zachować ostrożność.

Uwagi

Paracetamol może wpływać na oznaczenie stężenia kwasu moczowego przy użyciu fosfowolframianu i glukozy we krwi metodą glukoza-oksydaza-peroksydaza.

Interakcje

Substancje indukujące enzymy wątrobowe mogą zmniejszać stężenie paracetamolu w osoczu nawet o 60%. Przewlekłe przyjmowanie alkoholu lub stosowanie substancji indukujących enzymy wątrobowe, takich jak: barbiturany, karbamazepina, fenytoina, ryfampicyna, izoniazyd i ziele dziurawca może zwiększać hepatotoksyczność w przypadku przedawkowania paracetamolu. Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania substancji indukujących enzymy. Podczas jednoczesnego stosowania probenecydu, należy rozważyć zmniejszenie dawki (poprzez hamowanie sprzęgania z kwasem glukuronowym, probenecyd prawie o połowę obniża klirens paracetamolu). Salicylamid może wydłużać okres półtrwania w fazie eliminacji paracetamolu. Paracetamol może zmniejszać biodostępność oraz osłabiać działanie lamotryginy. Może istotnie zwiększać okres półtrwania w fazie eliminacji chloramfenikolu - jeżeli podaje się chloramfenikol we wstrzyknięciu, zaleca się monitorowanie jego stężenia w osoczu. Metoklopramid i domperidon zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu a cholestyramina zmniejsza. Cholestyramina i paracetamol powinny być stosowane oddzielnie w odstępie 1 h. Jednoczesne stosowanie leków, które spowalniają opróżnianie żołądka może opóźniać wchłanianie i początek działania paracetamolu. Działanie przeciwzakrzepowe warfaryny i innych kumaryn może być nasilone podczas regularnego i długotrwałego stosowania paracetamolu. Krwawienia mogą wystąpić już przy dawce dobowej 1,5-2 g paracetamolu stosowanego przez 5 do 7 dni.

Preparat zawiera substancję Paracetamol.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. zawiera 500 mg paracetamolu. Preparat zawiera sorbitol.

1 tabl. zawiera 250 mg paracetamolu, 150 mg propyfenazonu i 50 mg kofeiny.

1 tabl. zawiera 37,5 mg (75 mg) chlorowodorku tramadolu i 325 mg (650 mg) paracetamolu.

1 tabl. powl. zawiera 500 mg paracetamolu i 10 mg butylobromku hioscyny. Prepart zawiera sorbitol.

1 saszetka zawiera 650 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodorku fenylefryny i 20 mg maleinianu feniraminy. Preparat zawiera sacharozę, żółcień pomarańczową i sód.

1 tabl. powl. zawiera 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny.

1 tabl. powl. zawiera 500 mg paracetamolu i 25 mg chlorowodorku difenhydraminy.

1 tabl. zawiera 500 mg paracetamolu i 30 mg fosforanu kodeiny.

1 tabl. zawiera 500 mg paracetamolu i 50 mg kofeiny.

1 ml zawiesiny zawiera 40 mg paracetamolu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, sacharozę.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 50 mg kofeiny.

1 tabl. zawiera 250 mg lub 100 mg (mite) lewodopy i 25 mg karbidopy.

1 fiolka (1,3 ml) zawiera 9,75 mg arypiprazolu.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 300 mg paracetamolu, 5 mg chlorowodorku fenylefryny i 25 mg kofeiny.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1,2 g piracetamu. 1 ml roztworu doustnego zawiera 200 mg lub 333 mg piracetamu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS) to postępująca choroba neurologiczna. Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi do stopniowego upośledzenia funkcji wszystkich ...

więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie

Choroby nerwowo-mięśniowe doprowadzają do nieprawidłowej czynności nerwów oraz mięśni. Objawy choroby nerwowo-mięśniowej to zarówno osłabienie siły mięśniowej czy zaniki mięśni, jak również ...

więcej

Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej już od kilkudziesięciu lat są standardową terapią w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób. Najnowsze badania wykazały, że ...

więcej

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) to zespół objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona, które mogą się pojawić nie tylko w przebiegu tej choroby, lecz także ...

więcej

Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie

Wgłobienie mózgu polega na nieprawidłowym przemieszczeniu tkanki nerwowej w obrębie czaszki. W zależności od tego, które dokładnie części mózgowia i w jakie ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.