Oksaliplatyna medac

1 fiolka zawiera 100 mg lub 150 mg oksaliplatyny. 1 ml stężonego roztworu po rekonstytucji zawiera 5 mg oksaliplatyny.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Oksaliplatyna medac 1 fiolka, proszek do sporz. roztw. do inf. 2017-10-31

Działanie

Lek przeciwnowotworowy, pochodna platyny, wykazujący szerokie spektrum działania cytotoksycznego in vitro. Działa przeciwnowotworowo in vitro w różnych układach modelowych guzów. Wykazuje aktywność in vitro oraz in vivo w różnych modelach opornych na cisplatynę. Uwodnione pochodne powstające w następstwie biotransfomacji okasliplatyny, wchodzą w interakcje z DNA, w wyniku czego powstające krzyżowe połączenia między łańcuchami DNA powodują przerwanie syntezy DNA. Lek wydalany głównie w moczu, z klirensem nerkowym głównie w okresie 48 h po podaniu leku. Po 5 dobach około 54% całkowitej dawki leku wykrywane jest w moczu, a poniżej 3% w kale.

Dawkowanie

Lek stosuje się dożylnie i wyłącznie u dorosłych. Zalecana dawka leku wynosi 85 mg/m2 pc. co 2 tyg. Leczenie uzupełniające trwa 6 mies. i obejmuje 12 cykli chemioterapii. Lek należy zawsze podawać przed pochodnymi fluoropirymidynowymi, np. 5-fluorouracylem. Lek podaje się we wlewie dożylnym trwającym 2-6 h. Roztwór do wlewu przygotowuje się w 250 - 500 ml 5% glukozy, tak aby stężenie leku wynosiło 0,2 - 0,7 mg/ml.

Wskazania

Leczenie wspomagające III stadium (stopień Duke C) raka okrężnicy po całkowitej resekcji pierwotnego guza oraz leczenie raka jelita grubego i odbytnicy z przerzutami, w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lek lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Okres karmienia piersią. Zahamowanie czynności szpiku kostnego przed pierwszym cyklem leczenia: neutropenia 9/l lub małopłytkowość 9/l. Neuropatia obwodowa czuciowa z zaburzeniem czynnościowym przed pierwszym cyklem leczenia. Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min.).

Środki ostrożności

Lek należy stosować wyłącznie w wyspecjalizowanych oddziałach onkologicznych. Lek powinien być podawany pod nadzorem doświadczonego lekarza onkologa. U chorych z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek, podanie oksaliplatyny należy rozważyć po ocenie stosunku korzyści do ryzyka u danego pacjenta. W takich przypadkach należy ściśle kontrolować czynność nerek. Pacjentów z reakcją alergiczną na związki platyny w wywiadzie należy obserwować w kierunku pojawienia się objawów alergii, a w razie wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy przerwać podawanie oksaliplatyny i zastosować odpowiednie leczenie objawowe. W razie wynaczynienia leku należy natychmiast przerwać jego wlew i zastosować miejscowe leczenie objawowe. Ze względu na neurotoksyczne działanie leku, każdorazowo przed podaniem kolejnej dawki leku oraz okresowo po jego podaniu należy przeprowadzić badanie neurologiczne. W razie wystąpienia objawów ze strony układu nerwowego (przeczulica, zaburzenia czucia) należy zmodyfikować dawkę oksaliplatyny, w zależności od czasu trwania i nasilenia objawów: jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni i są uciążliwe, następną dawkę należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc. W razie utrzymywania się przeczulicy bez zaburzenia czynnościowego do następnego cyklu leczenia, następną dawkę leku należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc. Jeśli przeczulica z zaburzeniem czynnościowym utrzymuje się do następnego cyklu leczenia, podawanie oksaliplatyny należy przerwać. W przypadku wystąpienia biegunki 4st., neutropenii 3st. lub 4st. lub małopłytkowości 3st. do 4st. należy zmniejszyć dawkę oksaliplatyny z 85 do 65 mg/m2 pc. Ponadto należy odpowiednio zmniejszyć dawkę 5-fluorouracylu. W razie wystąpienia niewyjaśnionych objawów ze strony układu oddechowego, takich jak kaszel bez wydzieliny, duszność, trzeszczenia lub w badaniu radiologicznym nacieki w płucach, należy przerwać podawanie oksaliplatyny do czasu przeprowadzenia dalszych badań, które wykluczą obecność choroby śródmiąższowej płuc lub zwłóknienia płuc.

Niepożądane działanie

Najczęściej obserwowane: zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: biegunka, nudności, wymioty, zapalenie błon śluzowych. Mielotoksyczność: leukopenia, neutropenia, limfopenia, małopłytkowość, niedokrwistość. Zakażenia. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: anoreksja, nieprawidłowe stężenia glukozy we krwi, hipokaliemia, nieprawidłowe stężenia sodu we krwi. Neurotoksyczność: obwodowa neuropatia czuciowa - ostra i nasilająca się przy podawaniu kolejnych dawek. Krwawienia z nosa. Duszność, kaszel. Wyłysienie. Złuszczanie się skóry (zespół dłoniowo-podeszwowy), ból stawów i kości. Uczucie zmęczenia, gorączka, osłabienie, reakcja w miejscu podania leku. Zwiększenie: aktywności enzymów wątrobowych, aktywności fosfatazy zasadowej we krwi, aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi, stężenia kreatyniny i bilirubiny we krwi. Zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią. Odpowiednią antykoncepcję należy stosować podczas leczenia i przez 4 mies. po zakończeniu leczenia u kobiet i 6 mies. u mężczyzn.

Uwagi

Przed rozpoczęciem podawania oksaliplatyny oraz przed każdym następnym cyklem leczenia należy sprawdzić obraz morfologiczny krwi, a w przypadku liczby neutrocytów 9/l lub liczby płytek 9/l należy opóźnić podanie następnego cyklu leczenia do czasu, gdy parametry hematologiczne powrócą do prawidłowych wartości. W trakcie leczenia oksaliplatyną zwiększa się ryzyko zawrotów głowy, nudności i wymiotów i innych objawów neurologicznych, które wpływają na chód i zachowanie równowagi i mogą prowadzić do słabego i umiarkowanego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Interakcje

Oksaliplatyna wykazuje działanie synergistyczne z 5-fluorouracylem.

Preparat zawiera substancję Oxaliplatin.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 fiolka zawiera 100 mg lub 150 mg oksaliplatyny. 1 ml stężonego roztworu po rekonstytucji zawiera 5 mg oksaliplatyny.

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 5 mg oksaliplatyny.

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 5 mg oksaliplatyny.

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 5 mg oksaliplatyny; lek zawiera laktozę.

1 fiolka zawiera 50 mg, 100 mg lub 150 mg oksaliplatyny do odtworzenia odpowiednio w 10 ml, 20 ml lub 30 ml rozpuszczalnika. Po odtworzeniu 1 ml roztworu zawiera 5 mg oksaliplatyny.

Najczęściej wyszukiwane

1 amp.-strzyk. z proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań zawiera 7,5 mg, 22,5 mg lub 45 mg octanu leuproreliny.

1 tabl. powl. zawiera 1 mg anastrozolu. Preparat zawiera laktozę.

1 implant podskórny zawiera 10,8 mg gosereliny (w postaci octanu).

1 fiolka lub amp.-strzyk. 0,5 ml zawiera 45 mg ustekinumabu; 1 fiolka 1 ml zawiera 90 mg ustekinumabu.

1 fiolka zawiera 10 000 j.m. kryzantaspazy (asparaginaza pochodząca z Erwinia chrysanthemi, L-asparginaza Erwinia).

1 ml koncentratu zawiera 20 mg ofatumumabu. 1 fiolka (50 ml) zawiera 1000 mg ofatumumabu. Preparat zawiera 116 mg sodu w dawce w dawce 1000 mg.

1 tabl. zawiera 50 mg azatiopryny. Preparat zawiera laktozę.

1 fiolka (5 ml) zawiera 100 mg panitumumabu; 1 fiolka (20 ml) zawiera 400 mg panitumumabu. Lek zawiera sód (0,15 mmol/ 3,45 mg w 1 ml).

1 amp. (1 ml) zawiera 3 000 000 j.m. naturalnego leukocytarnego interferonu alfa.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Guz przysadki mózgowej: przyczyny, objawy, leczenie Guz przysadki mózgowej: przyczyny, objawy, leczenie

Guz przysadki mózgowej to jeden z najbardziej zróżnicowanych guzów mózgu. Jego istotą jest nieprawidłowy rozrost komórek przysadki - nadrzędnego gruczołu w układzie ...

więcej

Masaż prostaty - na czym polega masaż gruczołu krokowego? Masaż prostaty - na czym polega masaż gruczołu krokowego?

Masaż prostaty (stercza) znany jest jako jedna z technik seksualnych. Mało kto wie, że masaż gruczołu krokowego ma także zastosowanie w medycynie, ...

więcej

Zespół POEMS - objawy, leczenie, przyczyny Zespół POEMS - objawy, leczenie, przyczyny

Zespół POEMS, inaczej zespół Crow-Fukase lub zespół Takatsuki, to bardzo rzadki zespół objawów, który towarzyszy chorobie nowotworowej układu krwiotwórczego, jaką jest osteosklerotyczna ...

więcej

Zespół rakowiaka - objawy, leczenie, rokowania Zespół rakowiaka - objawy, leczenie, rokowania

Zespół rakowiaka to zespół objawów, które pojawiają się u chorych na rakowiaka - rodzaj nowotworu rozwijającego się w różnych częściach przewodu pokarmowego ...

więcej

Jest lek, który ratuje życie chorym na przewlekłą białaczkę limfocytową Jest lek, który ratuje życie chorym na przewlekłą białaczkę ...

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest najczęściej rozpoznawanym rodzajem białaczki u dorosłych. Odsetek 5-letnich przeżyć wśród polskich pacjentów chorujących na przewlekłą białaczką limfocytową ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.