Nurofen® Ultima

1 tabl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 500 mg paracetamolu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Nurofen® Ultima 24 szt., tabl. powl. 17,44zł 2017-10-31

Działanie

Preparat o skojarzonym działaniu ibuprofenu i paracetamolu. Mechanizm działania przeciwbólowego ibuprofenu polega na obwodowym hamowaniu aktywności izoenzymu cyklooksygenazy COX-2. Działanie przeciwgorączkowe polega na ośrodkowym hamowaniu syntezy prostaglandyn w podwzgórzu. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i silnie wiąże się z białkami osocza. Maksymalne stężenie we krwi osiąga po 1-2 h. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany przez nerki. T0,5 wynosi 2 h. Mechanizm działania paracetamolu polega głównie na hamowaniu syntezy prostaglandyn w o.u.n. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem głównie w postaci sprzężonej. T0,5 wynosi 3 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. do 3 razy na dobę. Jeśli po przyjęciu 1 tabl. objawy nie ustępują można przyjąć maksymalnie 2 tabl. do 3 razy na dobę. Należy zachować co najmniej 6 h przerwy między kolejnymi dawkami. Maksymalna dawka wynosi 6 tabl. na dobę. Należy zastosować najmniejszą skuteczną dawkę w najkrótszym czasie koniecznym do złagodzenia objawów. Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem jeśli objawy utrzymują się lub nasilają się lub gdy konieczne jest stosowanie leku przez okres dłuższy niż 3 dni.Tabletki należy przyjmować podczas posiłku, popijając wodą.

Wskazania

Doraźne leczenie łagodnego do umiarkowanego bólu związanego z migreną, bólu głowy, bólu pleców, bólów menstruacyjnych, bólu zęba, bólów reumatycznych, bólu mięśni, bólu związanego z łagodnymi postaciami zapalenia stawów, przeziębieniem oraz grypą, bólu gardła lub gorączki. Preparat jest szczególnie odpowiedni do leczenia bólu wymagającego silniejszych środków przeciwbólowych niż ibuprofen lub paracetamol stosowanych oddzielnie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, paracetamol lub pozostałe składniki preparatu. Reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, astma, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka) związane z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ. Czynne lub w wywiadzie owrzodzenie, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, w tym przypadki związane z przyjęciem leków z grupy NLPZ. Zaburzenia krzepnięcia. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Jednoczesne stosowanie paracetamolu, leków z grupy NLPZ, w tym selektywnych inhibitorów COX-2 oraz kwasu acetylosalicylowego w dawce >75 mg na dobę (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). III trymestr ciąży (ryzyko przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego płodu i wystąpienia nadciśnienia płucnego).

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z czynną lub w wywiadzie astmą oskrzelową (obserwowano przypadki nagłego skurczu oskrzeli). Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, serca, wątroby, przyjmujących leki moczopędne oraz w podeszłym wieku. U tych pacjentów należy monitorować czynność nerek. Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie, łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i z obrzękami należy odpowiednio kontrolować. Przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi okres czasu może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Badania epidemiologiczne nie wykazały, że przyjmowanie małych dawek ibuprofenu (np. ≤1200 mg na dobę) jest związane ze zwiększeniem ryzyka zawału serca. Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyniową mózgu powinni być leczeni ibuprofenem bardzo ostrożnie. Szczególną ostrożność należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu). Ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku - po NLPZ częściej występują działania niepożądane, szczególnie krwawienia i perforacje przewodu pokarmowego, które mogą zakończyć się zgonem; podczas leczenia należy regularnie kontrolować stan pacjenta. Ponadto ryzyko wystąpienia krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki leku z grupy NLPZ i u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie (szczególnie jeśli było ono powikłane krwotokiem lub perforacją). Leczenie należy rozpocząć od najmniejszej możliwej dawki. U tych pacjentów oraz u pacjentów wymagających jednoczesnego leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego lub innymi lekami zwiększającymi ryzyko podrażnienia przewodu pokarmowego należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłonowymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej). Pacjentom, u których wystąpiło działanie toksyczne w obrębie przewodu pokarmowego w wywiadzie, zwłaszcza osobom w podeszłym wieku, zaleca się zgłaszanie wszelkich niepokojących objawów brzusznych (szczególnie krwawienia z przewodu pokarmowego), zwłaszcza w początkowych etapach leczenia. Należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących jednocześnie preparaty, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (warfaryna), SSRI lub leki antyagregacyjne (kwas acetylosalicylowy). U pacjentów przyjmujących ibuprofen, u których wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego lub owrzodzenie, należy zaprzestać leczenia. Leki z grupy NLPZ należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), ponieważ stany te mogą ulec zaostrzeniu. U pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (SLE) lub mieszanymi chorobami tkanki łącznej istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia jałowego zapalenia opon mózgowych. Największe ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji skórnych obserwuje się we wczesnym etapie terapii. W większości przypadków początek wystąpienia reakcji następował w ciągu pierwszego miesiąca leczenia. Należy przerwać podawanie preparatu po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych lub innych objawów nadwrażliwości. Ryzyko związane z przedawkowaniem paracetamolu jest większe u pacjentów z alkoholową niewydolnością wątroby bez objawów marskości. W przypadku przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem nawet, jeśli pacjent czuje się dobrze, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia opóźnionego poważnego uszkodzenia wątroby. Nie stosować u dzieci poniżej 18 lat.

Niepożądane działanie

Często: bóle brzucha, biegunka, niestrawność, nudności, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty, zwiększenie aktywności AlAT i GGT, zmienione parametry wskaźników wątrobowych po podaniu paracetamolu, zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi. Niezbyt często: ból i zawroty głowy, wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia, owrzodzenia przewodu pokarmowego, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego (objawiające się smolistymi stolcami lub krwawymi wymiotami, niekiedy zakończone zgonem zwłaszcza u osób w podeszłym wieku), wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego, choroba Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka i zapalenie trzustki, wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, zwiększenie aktywności AspAT, zwiększenie stężenia fosfatazy alkalicznej i fosfokinazy kreatyninowej we krwi, zmniejszenie stężenia hemoglobiny oraz zwiększenie liczby płytek krwi. Bardzo rzadko: agranulocytoza, niedokrwistość, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, leukopenia, neutropenia, pancytopenia i tromocytopenia, nieswoiste reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktyczne i ciężkie reakcje nadwrażliwości (m.in. wstrząs zagrażający życiu), dezorientacja, depresja, omamy, parestezje, zapalenie nerwu wzrokowego, senność (w pojedynczych przypadkach u pacjentów z zaburzeniami układu immunologicznego, takimi jak toczeń rumieniowaty układowy lub mieszana choroba tkanki łącznej, odnotowano jałowe zapalenie opon mózgowych), zaburzenia widzenia, szumy uszne, obrzęki, zwiększenie ciśnienia tętniczego, niewydolność serca, reaktywność dróg oddechowych (w tym astma, nasilenie objawów astmy, skurcz oskrzeli i duszność), zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka, nadmierna potliwość, plamica, światłowstręt, dermatoza złuszczająca, rumień wielopostaciowy, zespól Stevensa- Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, nefrotoksyczność (w tym śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, ostra lub przewlekła niewydolność nerek), zmęczenie, złe samopoczucie; w przypadku przedawkowania paracetamolu może nastąpić ostra niewydolność wątroby, niewydolność wątroby, martwica wątroby oraz uszkodzenie wątroby.

Ciąża i laktacja

Należy unikać stosowania preparatu w I i II trymestrze ciąży. Lek jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży. Po zastosowaniu NLPZ obserwowano wady wrodzone, częstość ich występowania była nieduża oraz nie występowały one według określonego wzorca. NLPZ zwiększają ryzyko przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego. Preparat może opóźniać akcję porodową, wydłużać czas jej trwania oraz zwiększać ryzyko krwawienia zarówno u matki, jak i u dziecka. Ibuprofen i jego metabolity oraz paracetamol mogą przenikać w bardzo małych dawkach do mleka kobiecego. Nie ma konieczności przerwania karmienia piersią w trakcie krótkotrwałego stosowania preparatu w zalecanych dawkach. Preparat może zaburzać płodność u kobiet, w związku z tym nie zaleca się go u kobiet planujących zajście w ciążę. U kobiet mających problem z zajściem w ciążę lub kobiet przechodzących badania płodności należy rozważyć odstawienie leku.

Uwagi

W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, senności lub zaburzeń widzenia należy unikać kierowania pojazdami i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych, preparat jest przeciwwskazany do stosowania jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol, kwas acetylosalicylowy (chyba że kwas acetylosalicylowy podawany jest w małych dawkach, tj. ≤75 mg na dobę na zlecenie lekarza), innymi lekami z grupy NLPZ w tym selektywnymi inhibitorami COX- 2. Ze względu na zawartość paracetamolu, preparat należy ostrożnie stosować z następującymi lekami: chloramfenikol (paracetamol zwiększa stężenia chloramfenikolu w osoczu), cholestyramina (cholestyramina zmniejsza szybkość wchłaniania paracetamolu, jeśli konieczne jest maksymalne zniesienie bólu nie należy przyjmować cholestyraminy w ciągu 1 h od przyjęcia preparatu), metoklopramid i domperydon (oba leki zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu, jednak nie trzeba unikać jednoczesnego zastosowania tych leków), warfaryna (po długotrwałym, regularnym przyjmowaniu paracetamol może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny i innych leków z grupy kumaryn, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka krwawień; dawki przyjmowanie sporadycznie nie mają na to istotnego wpływu). Ze względu na zawartość ibuprofenu, preparat należy ostrożnie stosować z następującymi lekami: leki przeciwzakrzepowe (może nasilać się działanie leków przeciwzakrzepowych, np. warfaryny), leki przeciwnadciśnieniowe (NLPZ mogą osłabiać działanie tych leków), leki przeciwpłytkowe i SSRI (zwiększa się ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego), kwas acetylosalicylowy (ibuprofen może hamować wpływ małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi, jednak brak danych dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu, uważa się, że doraźne stosowanie ibuprofenu nie wywiera działania mającego znaczenie kliniczne), glikozydy nasercowe (leki z grupy NLPZ mogą zwiększać ryzyko niewydolności serca, zmniejszać wartość współczynnika GFR oraz zwiększać stężenie glikozydów we krwi), cyklosporyna (zwiększa się ryzyko działania nefrotoksycznego), kortykosteroidy (zwiększa się ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego), leki moczopędne (działanie diuretyków ulega osłabieniu, zwiększa się ryzyko działania nefrotoksycznego NLPZ), lit (zmniejsza się wydalanie litu), metotreksat (zmniejsza się wydalanie metotreksatu), mifepryston (nie należy stosować NLPZ przez 8-12 dni po podaniu mifeprystonu, ponieważ działanie mifeprystonu może ulec osłabieniu), antybiotyki z grupy chinolonów (NLPZ mogą zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek związanych ze stosowaniem antybiotyków z grupy chinolonów), takrolimus (prawdopodobnie zwiększa się ryzyko działania nefrotoksycznego), zydowudyną (zwiększa się ryzyko toksyczności hematologicznej oraz ryzyko krwawienia do stawu i powstawania krwiaków u chorych z HIV (+) z hemofilią).

Preparat zawiera substancje Ibuprofen, Paracetamol.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

5 ml zawiesiny doustnej zawiera 100 mg ibuprofenu i 125 mg paracetamolu. Zawiesina zawiera sacharozę i rycynooleinian makrogologlicerolu.

1 tabl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 325 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 500 mg paracetamolu.

5 ml zawiesiny doustnej zawiera 120 mg paracetamolu. Preparat zawiera sorbitol.

1 sasz. zawiera 250 mg paracetamolu; lek zawiera sacharozę i sorbitol.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu.

5 ml zawiesiny zawiera 120 mg lub 250 mg paracetamolu.

1 tabl. drażowana zawiera 200 mg ibuprofenu. Tabletki zawierają: laktozę, sacharozę, czerwień koszenilową (E124).

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

1 czopek zawiera 60 mg lub 125 mg ibuprofenu.

Najczęściej wyszukiwane

1 g żelu zawiera 25 mg ketoprofenu.

1 ampułka (3 ml) zawiera 75 mg diklofenaku sodowego. Preparat zawiera alkohol benzylowy, glikol propylenowy, sód (poniżej 23 mg jonów sodu w 1 amp.).

1 tabl. powl. zawiera 30, 60 lub 90 etorykoksybu.

1 tabl. dojelitowa zawiera 25 mg lub 50 mg diklofenaku sodowego; tabletki zawierają laktozę.

1 fiolka zawiera 100 j. toksyny botulinowej typu A.

1 tabl. powl. lub 1 saszetka granulatu zawiera 25 mg deksketoprofenu w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem; granulat zawiera sacharozę.

1 plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego.

1 kaps. o przedł. uwalnianiu zawiera 100 mg soli sodowej diklofenaku. Preparat zawiera laktozę.

1 g kremu zawiera 50 mg ibuprofenu.

1 fiolka zawiera 125 jednostek toksyny botulinowej typu A. 0,05 ml rekonstytuowanego roztworu zawiera 10 jednostek Speywood (1 jednostka Speywood jest określona jako mediana dawki śmiertelnej podanej dootrzewnowo myszy - LD50).

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Złamanie kości udowej - przyczyny, obajwy i leczenie Złamanie kości udowej - przyczyny, obajwy i leczenie

Złamanie kości udowej to głównie problem osób starszych. Na złamanie kości udowej najczęściej narażone są kobiety po 60. roku życia. U nich ...

więcej

SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie

Skolioza - potocznie mylnie określana jako boczne skrzywienie kręgosłupa - to najczęściej występująca wada postawy u dzieci. Do jej powstania przyczyniają się ...

więcej

Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie

Guzki Schmorla to zmiany pojawiające się w obrębie kręgosłupa. Guzki Schmorla spotykane są u stosunkowo wielu ludzi (najczęściej u dorosłych), a mimo ...

więcej

KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia

Kifoza pogłębiona (inaczej plecy okrągłe) to choroba kręgosłupa, której cechą charakterystyczną jest nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym i krzyżowym. ...

więcej

PROTEZA kończyny dolnej i górnej PROTEZA kończyny dolnej i górnej

Powrót do zdrowia po amputacji i pogodzenie się z nową rzeczywistością wymaga cierpliwości i czasu. Dopiero później można zacząć myśleć o protezie, ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.