Nurofen® dla dzieci Junior pomarańczowy

5 ml zawiesiny zawiera 100 mg lub 200 mg ibuprofenu. Lek zawiera maltitol. Zawiesina Junior o smaku pomarańczowym zawiera skrobię pszeniczną.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Nurofen® dla dzieci Junior pomarańczowy but. 100 ml, zaw. doustna Junior pomarańczowa 33,23zł 2017-10-31

Działanie

Lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Wywiera działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe poprzez hamowanie cyklooksygenazy prostaglandynowej. Odwracalnie hamuje agregację płytek krwi. Maksymalne stężenie we krwi występuje w ciągu 1-2 h po podaniu. Wiąże się z białkami osocza w 99%. Jest metabolizowany w wątrobie (hydroksylacja, karboksylacja, sprzęganie). Ibuprofen i jego metabolity są całkowicie i szybko wydalane z organizmu przez nerki. T0,5 wynosi ok. 2 h.

Dawkowanie

Doustnie. Zalecana dawka wynosi 20-30 mg/kg mc./dobę (w dawkach podzielonych). Nurofen dla dzieci (100 mg/5 ml). Niemowlęta 3-6 mż. (mc. 5-7,6 kg): 2,5 ml 3 razy na dobę (150 mg/dobę); niemowlęta 6-12 mż. (mc. 7,7-9 kg): 2,5 ml 3-4 razy na dobę (150-200 mg/dobę); dzieci od 1-3 lat (mc. 10-15 kg): 5 ml 3 razy na dobę (300 mg/dobę); dzieci 4-6 lat (mc. 16-20 kg): 7,5 ml 3 razy na dobę (450 mg/dobę); dzieci 7-9 lat (mc. 21-29 kg): 10 ml 3 razy na dobę (600 mg/dobę); dzieci 10-12 lat (mc. 30-40 kg): 15 ml 3 razy na dobę (900 mg/dobę). Nurofen dla dzieci Forte (200 mg/5 ml). Niemowlęta 3-6 mż. (5-7,6 kg): 1,25 ml 3 razy na dobę (150 mg/dobę); niemowlęta 6-12 mż. (7,7-9 kg): 1,25 ml 3-4 razy na dobę (150-200 mg/dobę); dzieci 1-3 lat (10-15 kg): 2,5 ml 3 razy na dobę (300 mg/dobę); dzieci 4-6 lat (16-20 kg): 3,75 ml 3 razy na dobę (450 mg/dobę); dzieci 7-9 lat (21-29 kg): 5 ml 3 razy na dobę (600 mg/dobę); dzieci 10-12 lat (30-40 kg): 7,5 ml 3 razy na dobę (900 mg/dobę). Dorośli i dzieci >12 lat: 10 ml 3 razy na dobę. Nurofen dla dzieci Junior (200 mg/5 ml). Dzieci 6-9 lat (20-30 kg): 5 ml 3 razy na dobę (600 mg/dobę); dzieci 9-12 lat (30-40 kg): 7,5 ml 3 razy na dobę (900 mg/dobę). Sposób podania. Lek stosować doraźnie. U osób z wrażliwym przewodem pokarmowym zażywać podczas posiłku lub popijać mlekiem.

Wskazania

Gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu poszczepiennego). Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: ból głowy, gardła i mięśni (np. w przebiegu zakażeń wirusowych); ból mięśni, stawów i kości na skutek urazów narządu ruchu (nadwerężenia, skręcenia); ból na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne; ból zębów, ból po zabiegach stomatologicznych, ból na skutek ząbkowania; ból uszu występujący w stanach zapalnych ucha środkowego; ból głowy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen lub inne NLPZ lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Występujące w przeszłości objawy alergii w postaci skurczu oskrzeli, zapalenia błony śluzowej nosa, pokrzywki lub astmy oskrzelowej - po kwasie acetylosalicylowym lub innych NLPZ. Choroba wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub w wywiadzie, perforacja lub krwawienie, również te występujące po zastosowaniu NLPZ. Naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie. Zaburzenia krzepnięcia, skaza krwotoczna, zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu, takie jak małopłytkowość. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność serca. Jednoczesne przyjmowanie innych NLPZ, w tym inhibitorów COX-2. III trymestr ciąży.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z: czynną lub przebytą astmą oskrzelową i innymi reakcjami alergicznymi (ryzyko skurczu oskrzeli); toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (ryzyko wystąpienia jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych); chorobami przewodu pokarmowego oraz przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit - wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna (ryzyko zaostrzenia tych chorób); nadciśnieniem tętniczym i (lub) niewydolnością serca w wywiadzie (ryzyko zatrzymania płynów, wystąpienia obrzęków); zaburzeniami czynności nerek (ryzyko dalszego pogorszenia czynności nerek); zaburzeniami czynności wątroby; zaburzeniami krzepnięcia krwi (ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia); bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym; w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); odwodnionych, zwłaszcza dzieci i młodzieży (ryzyko zaburzenia czynności nerek). Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie (zwłaszcza powikłanym krwotokiem lub perforacją), u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń żołądka i jelit lub krwawienia (takie jak: kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, leki antyagregacyjne, w tym ASA) - w tych grupach pacjentów należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę ibuprofenu, przez jak najkrótszy czas; należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami ochronnymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej). W razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia należy natychmiast odstawić preparat. Należy zaprzestać stosowania leku po wystąpieniu pierwszych objawów nadwrażliwości, takich jak: wysypka skórna lub zmiany na błonach śluzowych oraz w przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia (zalecić konsultację okulistyczną). Podczas długotrwałego stosowania należy w regularnych odstępach czasu kontrolować wskaźniki morfologii krwi oraz czynność nerek i wątroby. Unikać stosowania ibuprofenu w przypadku ospy wietrznej (ryzyko nasilenia ciężkich powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich). Ibuprofen może maskować objawy infekcji i gorączkę. W wyniku długotrwałego stosowania leków przeciwbólowych mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć zwiększonymi dawkami tego leku. Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna); ryzyko może zostać zwiększone pod wpływem wysiłku fizycznego związanego z utratą soli i odwodnieniem, dlatego należy go unikać. Lek zawiera maltitol - nie stosować u osób z dziedziczną nietolerancją fruktozy. Zawiesina Junior o smaku pomarańczowym zawiera skrobię pszeniczną, która zawiera jedynie śladowe ilości glutenu - uważa się, że może być stosowana bezpiecznie u osób z chorobą trzewną i w związku z tym lek jest bezpieczny dla osób z celiakią.

Niepożądane działanie

Wykaz poniższych działań niepożądanych zawiera te, które występowały podczas leczenia ibuprofenem w dawkach do 1200 mg/dobę, przez krótki czas. Podczas długotrwałej terapii dużymi dawkami, (np. stosowanej u pacjentów z chorobą reumatyczną) mogą wystąpić dodatkowe działania niepożądane. Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności, ból głowy, pokrzywka, świąd. Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość, uczucie zmęczenia, obrzęki. Bardzo rzadko: smołowate stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, zaburzenia czynności wątroby, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, hipernatremia, anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, reakcje nadwrażliwości (obrzęk twarzy, języka, krtani, duszność, tachykardia, hipotensja, wstrząs), zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca. Ponadto może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja, które mogą być śmiertelne i niekoniecznie poprzedzone objawami. W pojedynczych przypadkach obserwowano depresję, reakcje psychotyczne, szumy uszne, a u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie długotrwale w dużych dawkach (2400 mg/dobę) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętnic (np. zawał serca lub udar); badania epidemiologiczne nie wskazują, by przyjmowanie małych dawek ibuprofenu (np. <1200 mg na dobę) wiązało się ze zwiększeniem ryzyka zawału mięśnia sercowego.

Ciąża i laktacja

Wpływ zahamowania syntezy prostaglandyn na płód ludzki jest nieznany, dlatego nie zaleca się stosowania ibuprofenu w I i II trymestrze ciąży. W III trymestrze ciąży stosowanie ibuprofenu jest przeciwwskazane (lek może wywołać u płodu nadciśnienie płucne, przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego oraz zaburzenia czynności nerek; u matki - zahamować czynność skurczową macicy; u matki i u płodu możliwe jest wystąpienie działania antyagregacyjnego przejawiającego się wydłużeniem czasu krzepnięcia). Ibuprofen i jego metabolity mogą w bardzo małej ilości przenikać do mleka kobiecego (0,0008% zastosowanej dawki). Przerwanie karmienia nie jest konieczne przy krótkotrwałym stosowaniu ibuprofenu w zalecanych dawkach, w celach przeciwbólowych oraz przeciwgorączkowych. Ibuprofen może zaburzeń płodność u kobiet przez wpływ na owulację; działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Interakcje

NLPZ mogą osłabiać działanie mifeprystonu - nie należy ich stosować w czasie 8-12 dni po podaniu mifeprystonu. Należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu z innymi NLPZ (w tym z salicylanami w dawkach przeciwzapalnych oraz z inhibitorami COX-2), ze względu na ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego oraz krwawienia. Stosowanie ibuprofenu z: kortykosteroidami - ryzyko reakcji niepożądanych, głównie w obrębie przewodu pokarmowego (owrzodzenie lub krwawienie); lekami przeciwpłytkowymi - ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego; kwasem acetylosalicylowym (ASA) w małych dawkach - hamowanie działania antyagregacyjnego ASA (uważa się, że doraźne stosowanie ibuprofenu nie wywiera działania mającego znaczenie kliniczne); lekami przeciwzakrzepowymi (pochodne kumaryny) - nasilenie działania leków przeciwzakrzepowych; fenytoiną, digoksyną - zwiększenie stężenia tych leków we krwi (weryfikacja stężenia digoksyny i fenytoiny nie jest rutynowo wymagana podczas prawidłowego stosowania, maksymalnie przez 4 dni); selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) - ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego; litem - zwiększenie stężenia i nasilenie toksyczności litu (weryfikacja stężenia litu nie jest rutynowo wymagana podczas prawidłowego stosowania, maksymalnie przez 4 dni); probenecydem i sulfinpyrazonem - opóźnienie wydalania ibuprofenu; lekami przeciwnadciśnieniowymi (leki moczopędne, inhibitory ACE, leki β-adrenolityczne oraz antagoniści angiotensyny II) - zmniejszenie skuteczność diuretyków i innych leków hipotensyjnych oraz ryzyko pogorszenia czynności nerek, aż ostrej niewydolności nerek włącznie, zwłaszcza u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami czynności nerek, odwodnionych, w podeszłym wieku (taka terapia skojarzona powinna być prowadzona bardzo ostrożnie, pacjentów należy odpowiednio nawodnić, ponadto należy rozważyć monitorowanie czynności nerek po włączeniu leczenia skojarzonego, a następnie okresowo); diuretykami oszczędzającymi potas - ryzyko hiperkaliemii (zaleca się kontrolowanie stężenia potasu we krwi); metotreksatem - zwiększenie stężenia i nasilenie toksyczności (należy unikać stosowania ibuprofenu w skojarzeniu z dużymi dawkami metotreksatu; zachować szczególną ostrożność u pacjentów leczonych małą dawką metotreksatu); cyklosporyną, takrolimusem - zwiększone ryzyko działania nefrotoksycznego; zydowudyną - zwiększone ryzyko działania toksycznego na układ krwiotwórczy, ryzyko wydłużenia czasu krwawienia; antybiotykami chinolowymi - ryzyko wystąpienia drgawek; pochodnymi sulfonylomocznika - ryzyko zaburzenia kontroli glikemii (zaleca się kontrolę stężenia glukozy we krwi); baklofenem - ryzyko wystąpienia toksyczności baklofenu; rytonawirem - zwiększenie stężenie NLPZ we krwi; worykonazolem i flukonazolem - rozważyć zmniejszenie dawki ibuprofenu gdy podawane są silne inhibitory CYP2C9; aminoglikozydami - zmniejszenie wydalania aminoglikozydów; kaptoprylem - ibuprofen hamuje działanie kaptoprylu na wydalanie sodu; cholestyraminą - opóźnione i zmniejszone wchłanianie ibuprofenu ( leki należy podawać w kilkugodzinnych przerwach). Alkohol może nasilać działanie niepożądane ibuprofenu, dotyczące przewodu pokarmowego i o.u.n.

Preparat zawiera substancję Ibuprofen.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu.

1 tabl. zawiera: 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

1 kaps. zawiera 200 mg ibuprofenu. Preparat zawiera sorbitol, maltitol i potas.

5 ml zawiesiny zawiera 100 mg ibuprofenu. Preparat zawiera sorbitol.

1 tabl. powl. zawiera 400 mg ibuprofenu.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny; tabletki zawierają żółcień chinolinową i żółcień pomarańczową.

1 czopek zawiera 60 mg lub 125 mg ibuprofenu.

1 g kremu zawiera 50 mg ibuprofenu i 200 j.m. heparynoidu. Krem zawiera p-hydroksybenzoesany metylu i propylu oraz glikol propylenowy.

1 tabl. drażowana zawiera 200 mg lub 400 mg ibuprofenu.

Najczęściej wyszukiwane

1 g żelu zawiera 25 mg ketoprofenu.

1 ampułka (3 ml) zawiera 75 mg diklofenaku sodowego. Preparat zawiera alkohol benzylowy, glikol propylenowy, sód (poniżej 23 mg jonów sodu w 1 amp.).

1 tabl. powl. zawiera 30, 60 lub 90 etorykoksybu.

1 tabl. dojelitowa zawiera 25 mg lub 50 mg diklofenaku sodowego; tabletki zawierają laktozę.

1 fiolka zawiera 100 j. toksyny botulinowej typu A.

1 tabl. powl. lub 1 saszetka granulatu zawiera 25 mg deksketoprofenu w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem; granulat zawiera sacharozę.

1 plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego.

1 kaps. o przedł. uwalnianiu zawiera 100 mg soli sodowej diklofenaku. Preparat zawiera laktozę.

1 g kremu zawiera 50 mg ibuprofenu.

1 fiolka zawiera 125 jednostek toksyny botulinowej typu A. 0,05 ml rekonstytuowanego roztworu zawiera 10 jednostek Speywood (1 jednostka Speywood jest określona jako mediana dawki śmiertelnej podanej dootrzewnowo myszy - LD50).

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Choroba Perthesa (Legga-Calvego-Perthesa) Choroba Perthesa (Legga-Calvego-Perthesa)

Choroba Perthesa, a właściwie choroba Legga-Calvego-Perthesa (łac. coxa plana), jest jedną wielu przyczyn bólu biodra i zaburzeń chodzenia u dzieci. Jeśli objawy, ...

więcej

Złamanie kości udowej - przyczyny, obajwy i leczenie Złamanie kości udowej - przyczyny, obajwy i leczenie

Złamanie kości udowej to głównie problem osób starszych. Na złamanie kości udowej najczęściej narażone są kobiety po 60. roku życia. U nich ...

więcej

SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie

Skolioza - potocznie mylnie określana jako boczne skrzywienie kręgosłupa - to najczęściej występująca wada postawy u dzieci. Do jej powstania przyczyniają się ...

więcej

Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie

Guzki Schmorla to zmiany pojawiające się w obrębie kręgosłupa. Guzki Schmorla spotykane są u stosunkowo wielu ludzi (najczęściej u dorosłych), a mimo ...

więcej

KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia

Kifoza pogłębiona (inaczej plecy okrągłe) to choroba kręgosłupa, której cechą charakterystyczną jest nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym i krzyżowym. ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.