Nurofen® dla dzieci

1 czopek zawiera 60 mg lub 125 mg ibuprofenu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Nurofen® dla dzieci 10 szt., czopki doodbytnicze 21,04zł 2017-10-31

Działanie

Lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo poprzez hamowanie cyklooksygenazy prostaglandynowej. Po podaniu doodbytniczym wchłania się szybko i prawie całkowicie, osiągając maksymalne stężenie we krwi już po 45 min (czopki 60 mg) oraz po 1 h 25 min (czopki 125 mg). Przenika do płynu maziowego. W dużym stopniu wiąże się z białkami osocza. Metabolizowany jest w wątrobie do nieaktywnych metabolitów. T0,5 wynosi ok. 2 h. Wydalany jest z moczem w postaci metabolitów.

Dawkowanie

Doodbytniczo. Maksymalna dawka dobowa: 20-30 mg ibuprofenu/kg mc. w 3-4 dawkach pojedynczych. Dzieci o mc. 6-8 kg (3-9 mż.): 1 czopek (60 mg) co 6-8 h, nie stosować więcej niż 3 czopki (180 mg) na dobę; mc. 8-12,5 kg (9 mż.-2 lata): 1 czopek (60 mg) co 6 h, nie stosować więcej niż 4 czopki (240 mg) na dobę; mc. 12,5-17 kg (2-4 lata): 1 czopek (125 mg) co 6-8 h, nie stosować więcej niż 3 czopki (375 mg) na dobę; mc. 17-20,5 kg (4-6 lat): 1 czopek (125 mg) co 6 h, nie stosować więcej niż 4 czopki (500 mg) na dobę. Nie podawać dłużej niż 3 dni.

Wskazania

Objawowe leczenie gorączki i bólu o nasileniu słabym lub umiarkowanym, w sytuacji, gdy doustne podanie ibuprofenu jest niemożliwe lub powoduje wymioty.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu oraz inne NLPZ. Występująca w przeszłości astma, reakcje skurczowe oskrzeli, nieżyt nosa, pokrzywka - po kwasie acetylosalicylowym lub innych NLPZ. Czynna lub przebyta choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy. Krwawienie z przewodu pokarmowego. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Ciężka niewydolność serca. Pacjenci z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem. Pacjenci z niewyjaśnionym zaburzeniami hematopoezy. Pacjenci z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). III trymestr ciąży. Czopki 60 mg: niemowlęta o mc. ≤6 kg. Czopki 125 mg: układowy toczeń rumieniowaty; niekontrolowana niewydolność serca.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobami tkanki łącznej - mieszaną chorobą tkanki łącznej oraz toczniem rumieniowatym układowym (czopki 125 mg są przeciwwskazane do stosowania u pacjentów z układowym toczniem rumieniowatym); z chorobami przewodu pokarmowego, w tym z przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit (wrzodziejące zapalenie dwunastnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna) oraz chorobami odbytu; z nadciśnieniem tętniczym i (lub) niewydolnością serca (ryzyko wystąpienia zatrzymania płynów, nadciśnienia i obrzęków w związku z terapią NLPZ); z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby; z astmą oskrzelową lub innymi reakcjami alergicznymi obecnie lub w wywiadzie (zażycie preparatu może wywołać skurcz oskrzeli) oraz u pacjentów po dużych zabiegach chirurgicznych. U pacjentów z niewydolnością serca, nerek lub wątroby, otrzymujących leki moczopędne lub ze znaczną utratą płynów, spowodowaną dużym zabiegiem chirurgicznym, należy rozważyć ścisłe monitorowanie diurezy i czynności nerek. Należy unikać stosowania leków z grupy NLPZ w skojarzeniu z selektywnymi inhibitorami enzymu COX-2. W przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia oraz po wystąpieniu objawów nadwrażliwości lek należy natychmiast odstawić. Ryzyko wystąpienia krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego rośnie wraz ze wzrostem dawki leku z grupy NLPZ, u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, szczególnie powiązaną z krwotokiem lub perforacją. U tych pacjentów i i pacjentów wymagających skojarzonego stosowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego lub innych leków zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji układu pokarmowego należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłonowymi. Pacjenci długotrwale leczeni powinni mieć monitorowaną czynność nerek, wątroby i układu krwiotwórczego. Zaleca się unikania stosowania ibuprofenu u chorych na ospę wietrzną.

Niepożądane działanie

Czopki 60 mg. Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności, ból głowy, pokrzywka, świąd. Rzadko: biegunka, wzdęcie, zaparcie, wymioty. Bardzo rzadko: choroba wrzodowa żołądka i (lub)dwunastnicy, niekiedy z krwawieniem i perforacją, oliguria, obrzęk, ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zaburzenia czynności wątroby, anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza, ciężkie reakcje skórne (m.in. rumień wielopostaciowy), ciężkie zakażenia skóry i tkanek miękkich (jako powikłania w przebiegu ospy wietrznej), obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, hipotonia, wstrząs, nasilenie objawów astmy, objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych: sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja, szczególnie u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej). Ponadto zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca. Czopki 125 mg. Często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe (dyspepsja, bóle brzucha, nudności). Niezbyt często: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty; choroba wrzodowa żołądka, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego czasem ze skutkiem śmiertelnym; smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroba Crohna; zapalenie błony śluzowej żołądka; miejscowe podrażnienie odbytu; bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, szumy uszne i zmęczenie; reakcje nadwrażliwości z pokrzywką i świądem. Bardzo rzadko: obrzęk, nadciśnienie, niewydolność serca; zmniejszenie wydalania mocznika, obrzęk, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, ostra niewydolność nerek; martwica brodawek nerkowych (zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania); zwiększenie stężenia mocznika w surowicy; zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby (szczególnie podczas długotrwałego stosowania), ostre zapalenie wątroby; zaburzenia czynności wątroby (anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza); reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka; ciężkie reakcje skórne (m.in. rumień wielopostaciowy), ciężkie zakażenia skóry i tkanek miękkich (jako powikłania w przebiegu ospy wietrznej), obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, hipotonia, wstrząs, nasilenie objawów astmy, objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych: sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja, szczególnie u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej). Przyjmowanie ibuprofenu długotrwale i w dużych dawkach (2400 mg/dobę) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów.

Ciąża i laktacja

Lek jest przeznaczony do stosowania u dzieci. W III trymestrze ciąży stosowanie ibuprofenu jest przeciwwskazane (może opóźnić lub wydłużyć czas trwania akcji porodowej oraz powodować ciężkie zaburzenia u płodu). W I i II trymestrze ciąży ibuprofen może być stosowany jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Ibuprofen i jego metabolity mogą w niewielkich ilościach przenikać do mleka matki - w dawkach zalecanych dla ww. wskazań, przy krótkotrwałym stosowaniu nie ma konieczności odstawienia niemowląt od piersi. Ibuprofen może zaburzać płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po odstawieniu preparatu - nie zaleca się podawania leku kobietom planującym ciążę.

Interakcje

Nie zaleca się skojarzonego stosowania ibuprofenu z: kortykosteroidami (zwiększone ryzyko owrzodzenia lub krwawienia przewodu pokarmowego); lekami przeciwzakrzepowymi (leki z grupy NLPZ mogą zwiększać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna); lekami przeciwpłytkowymi i selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) (zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego); kwasem acetylosalicylowym lub innymi lekami z grupy NLPZ (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego). Podczas skojarzonego stosowania ibuprofenu z następującymi preparatami wskazane jest zachowanie ostrożności: leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi i leki moczopędne (leki z grupy NLPZ mogą osłabiać działanie tych leków); lit (możliwe zwiększenie stężenia litu w osoczu); metotreksat (możliwy wzrost stężenia metotreksatu w osoczu); takrolimus (zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego działania na nerki); cyklosporyna (zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego działania na nerki); zydowudyna (zwiększone ryzyko wydłużenia okresu krwawienia). Z danych klinicznych wynika, że ibuprofen podany jednocześnie z małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego może hamować jego działanie zapobiegające agregacji płytek krwi. Jednakże dane te są ograniczone i niejednoznaczne, po ekstrapolacji danych ex vivo na przypadki kliniczne widać, że nie można wyciągnąć ostatecznych wniosków co do wpływu podczas regularnego stosowania ibuprofenu, a w przypadku sporadycznego stosowania ibuprofenu przyjmuje się, że nie ma istotnego klinicznie wpływu.

Preparat zawiera substancję Ibuprofen.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. zawiera: 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny; tabletki zawierają sacharozę i lak żółcieni pomarańczowej (E110).

1 kaps. zawiera 100 mg ibuprofenu; kapsułki zawierają sorbitol i maltitol.

1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu.

1 czopek zawiera 60 mg lub 125 mg ibuprofenu.

1 tabl. powl. zawiera zawiera 200 mg ibuprofenu; preparat zawiera sacharozę. 1 tabl. powl. RR zawiera 400 mg ibuprofenu. 1 tabl. drażowana Max zawiera 400 mg ibuprofenu; preparat zawiera laktozę i sacharozę. 1 kaps. Sprint zawiera 200 mg; preparat zawiera sorbitol. 1 kaps. Max Sprint zawiera 400 mg ibuprofenu; preparat zawiera wodorotlenek potasu, sorbitol.

1 tabl. powl. zawiera 200 lub 400 mg ibuprofenu.

1 tabl. powl. zawiera 400 mg ibuprofenu w postaci soli z argininą. Lek zawiera sacharozę i sód (82,7 mg/1 tabl.).

5 ml syropu zawiera 200 mg ibuprofenu. Syrop zawiera 1 g sacharozy i 0,45 g glukozy.

Najczęściej wyszukiwane

1 g żelu zawiera 25 mg ketoprofenu.

1 ampułka (3 ml) zawiera 75 mg diklofenaku sodowego. Preparat zawiera alkohol benzylowy, glikol propylenowy, sód (poniżej 23 mg jonów sodu w 1 amp.).

1 tabl. powl. zawiera 30, 60 lub 90 etorykoksybu.

1 tabl. dojelitowa zawiera 25 mg lub 50 mg diklofenaku sodowego; tabletki zawierają laktozę.

1 fiolka zawiera 100 j. toksyny botulinowej typu A.

1 kaps. o przedł. uwalnianiu zawiera 100 mg soli sodowej diklofenaku. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. lub 1 saszetka granulatu zawiera 25 mg deksketoprofenu w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem; granulat zawiera sacharozę.

1 plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego.

1 g kremu zawiera 50 mg ibuprofenu.

1 fiolka zawiera 125 jednostek toksyny botulinowej typu A. 0,05 ml rekonstytuowanego roztworu zawiera 10 jednostek Speywood (1 jednostka Speywood jest określona jako mediana dawki śmiertelnej podanej dootrzewnowo myszy - LD50).

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Choroba Perthesa (Legga-Calvego-Perthesa) Choroba Perthesa (Legga-Calvego-Perthesa)

Choroba Perthesa, a właściwie choroba Legga-Calvego-Perthesa (łac. coxa plana), jest jedną wielu przyczyn bólu biodra i zaburzeń chodzenia u dzieci. Jeśli objawy, ...

więcej

Złamanie kości udowej - przyczyny, obajwy i leczenie Złamanie kości udowej - przyczyny, obajwy i leczenie

Złamanie kości udowej to głównie problem osób starszych. Na złamanie kości udowej najczęściej narażone są kobiety po 60. roku życia. U nich ...

więcej

SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie

Skolioza - potocznie mylnie określana jako boczne skrzywienie kręgosłupa - to najczęściej występująca wada postawy u dzieci. Do jej powstania przyczyniają się ...

więcej

Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie

Guzki Schmorla to zmiany pojawiające się w obrębie kręgosłupa. Guzki Schmorla spotykane są u stosunkowo wielu ludzi (najczęściej u dorosłych), a mimo ...

więcej

KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia

Kifoza pogłębiona (inaczej plecy okrągłe) to choroba kręgosłupa, której cechą charakterystyczną jest nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym i krzyżowym. ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.