Novate®

1 g maści lub kremu zawiera 0,5 mg propionianu klobetazolu. Maść zawiera glikol propylenowy. Krem zawiera parahydroksybenzoesan propylu, parahydroksybenzoesan metylu i glikol propylenowy.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Novate® tuba 30 g, krem 11,04 zł 2018-01-25

Działanie

Miejscowo stosowany kortykosteroid o bardzo silnym działaniu przeciwzapalnym oraz działaniu przeciwświądowym i obkurczającym naczynia krwionośne. Wchłanianie przez skórę do krążenia ogólnego zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj preparatu czy zaburzenia ciągłości skóry. Stosowanie opatrunków okluzyjnych, nawilżenie, stany zapalne skóry, stosowanie długotrwałe lub w dużych dawkach mogą spowodować zwiększenie wchłaniania miejscowo stosowanych kortykosteroidów. Po wchłonięciu do krwi, metabolizm kortykosteroidów zachodzi w wątrobie. Klobetazol nie jest metabolizowany w skórze - powtórne nanoszenie preparatu powoduje jego kumulację w skórze, co może doprowadzić do wydłużenia czasu jego działania, nasilenia działań niepożądanych i wchłaniania ogólnoustrojowego.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Małą ilość preparatu nanosić na chorobowo zmienioną skórę raz na dobę do uzyskania widocznej poprawy. Przed nałożeniem preparatu należy dokładnie oczyścić i osuszyć zmienioną chorobowo powierzchnię skóry. Leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów skórnych. W przypadku najbardziej opornych chorób następuje to w ciągu kilku dni. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 2 tyg., a zastosowana w ciągu 1 tyg. ilość leku nie może być większa niż 50 g. Jeżeli w ciągu 2-4 tyg. od rozpoczęcia leczenia nie wystąpi poprawa, może być konieczne ponowne zdiagnozowanie choroby. W przypadku konieczności stosowania na skórę twarzy, nie należy stosować opatrunków, a czas leczenia należy ograniczyć do 5 dni. W przypadku ponownego zaostrzenia choroby można powtórnie zastosować krótkotrwałe leczenie preparatem. Jeśli konieczne jest kontynuowanie leczenia kortykosteroidami, należy zastosować preparat zawierający kortykosteroidy o słabszym działaniu niż klobetazol. W przypadku bardzo opornych na leczenie zmian chorobowych, szczególnie gdy towarzyszy im nadmierne rogowacenie, przeciwzapalne działanie leku można zwiększyć poprzez nałożenie na noc leku pod opatrunkiem okluzyjnym przykrytym folią poliuretanową. Po zastosowaniu takiego opatrunku zwykle uzyskuje się poprawę. W dalszym leczeniu wystarcza zwykle stosowanie leku bez opatrunku.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie najbardziej opornych dermatoz, takich jak: łuszczyca (z wyłączeniem rozległej postaci wysiękowej), liszaj płaski, liszaj rumieniowaty przewlekły oraz innych dermatoz, których leczenie słabszymi preparatami kortykosteroidowymi okazało się nieskuteczne. Preparat zawiera substancję czynną należącą do kortykosteroidów o bardzo silnym działaniu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na propionian klobetazolu lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Trądzik różowaty, trądzik pospolity. Dermatozy okołoustne. Pierwotne wirusowe zakażenia skóry (np. opryszczka zwykła, ospa wietrzna). Świąd w okolicy odbytu lub narządów płciowych. Pierwotne zakażenia skóry wywołane przez grzyby (np. kandydozy) lub bakterie (np. liszajec). Nie stosować na skórę pod pieluchą (pielucha może działać podobnie jak opatrunek okluzyjny). Dzieci do ukończenia 1 rż., włącznie z zapaleniem i wykwitami skóry spowodowanymi stosowaniem pieluszek. Nie stosować długotrwale.

Środki ostrożności

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia skóry lub uczulenie, należy przerwać leczenie. Miejscowo stosowane kortykosteroidy mogą wchłaniać się do organizmu i powodować zahamowanie czynność osi podwzgórze-przysadka-nadnercza oraz wystąpienie objawów zespołu Cushinga. Dlatego nie należy stosować leku długotrwale (szczególnie u dzieci), należy unikać stosowania na duże powierzchnie skóry, stosowania pod opatrunkiem okluzyjnym, kontaktu preparatu z błonami śluzowymi oraz stosowania na uszkodzoną skórę. W przypadku stosowania na skórę twarzy występują zmiany atroficzne, zwłaszcza podczas długotrwałego leczenia - należy o tym pamiętać, szczególnie podczas rozpoczynania leczenia chorób, takich jak: łuszczyca, liszaj rumieniowaty przewlekły czy różnego rodzaju egzemy. Zaburzenia widzenia mogą wystąpić w wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania kortykosteroidów. W przypadku wystąpienia objawów, takich jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy rozważyć konsultację okulistyczną w celu ustalenia możliwych przyczyn, do których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, jak np. centralna chorioretinopatia surowicza (CSCR), którą notowano po ogólnoustrojowym i miejscowym stosowaniu kortykosteroidów. Należy unikać kontaktu preparatu z oczami. Kontakt z oczami może spowodować wystąpienie jaskry lub zaostrzenia jej objawów. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z łuszczycą, m.in. ze względu na ryzyko nawrotu choroby spowodowanego rozwojem tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej i ryzyko ogólnych działań toksycznych spowodowanych zaburzeniem ciągłości skóry. W przypadku leczenia zmian skórnych, które są zakażone, należy zastosować leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze. Pojawienie się zakażenia bakteryjnego lub grzybiczego w trakcie leczenia zmian skórnych kortykosteroidami jest wskazaniem do natychmiastowego jego przerwania i podania leków przeciwbakteryjnych o działaniu ogólnoustrojowym. Przyczyną zakażeń bakteryjnych są m.in. dogodne warunki (ciepło i wilgoć), jakie stwarza stosowanie opatrunków okluzyjnych. U dzieci, podczas miejscowego leczenia kortykosteroidami ryzyko zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza jest większe niż u dorosłych, ze względu na większy stosunek powierzchni skóry do masy ciała i związane z tym zwiększone wchłanianie klobetazolu przez skórę. Maść i krem zawierają glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry. Ponadto krem zawiera parahydroksybenzoesan propylu i parahydroksybenzoesan metylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Niepożądane działanie

Często: uczucie pieczenia skóry w miejscu stosowania. Częstość nieznana: swędzenie, atrofia skóry, pękanie i powstawanie rozstępów skóry, wtórne zakażenia, wysypka, kontaktowe zapalenie skóry, potówki, zaostrzenie objawów choroby, nieostre widzenie, ogólnoustrojowe objawy niepożądane kortykosteroidów i zespół Cushinga (w przypadku długotrwałego miejscowego stosowania leku, stosowania go w dużych dawkach lub na duże powierzchnie skóry), atroficzne zmiany skórne, np.: ścieńczenie, rozstępy, rozszerzenie powierzchniowych naczyń krwionośnych (szczególnie gdy stosowano opatrunki okluzyjne lub lek stosowano w fałdach skóry lub lek stosowano przewlekle). Jeżeli tygodniowa dawka leku jest mniejsza niż 50 g to zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercze jest odwracalne i szybko ustępuje po przerwaniu leczenia. Długotrwałe stosowanie leku w łuszczycy powoduje częstsze nawroty i oporność na dalsze leczenie, może także powodować wysiew łuszczycy krostkowej. W przypadku miejscowego stosowania kortykosteroidów może wystąpić nadmierne owłosienie oraz zmiany pigmentacji skóry. Dzieci i młodzież: w przypadku długotrwałego miejscowego stosowania leku, stosowania go w dużych dawkach lub na duże powierzchnie skóry obserwowano wystąpienie ogólnoustrojowych objawów niepożądanych kortykosteroidów, zespołu Cushinga. U dzieci dodatkowo mogą wystąpić zaburzenia wzrostu i rozwoju. Do wystąpienia objawów zespołu Cushinga może przyczynić się używanie opatrunków okluzyjnych (taką role może spełniać również pielucha), gdyż nasilają one wchłanianie klobetazolu z powierzchni skóry.

Ciąża i laktacja

Leku nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Lek nie powinien być stosowany przez kobiety, które planują zajść w ciążę. Leku nie wolno stosować w okresie karmienia piersią, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. W razie takiej konieczności, kobiety karmiące piersią należy uprzedzić, by nie nakładały preparatu na piersi bezpośrednio przed karmieniem piersią.

Uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Cena

Novate®, cena 100% 11,04 zł

Preparat zawiera substancję Clobetasol propionate.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 g maści, kremu lub 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg propionianu klobetazolu. Ponadto krem zawiera: chlorokrezol, alkohol cetostearylowy i glikol propylenowy; maść zawiera: glikol propylenowy.

1 ml piany na skórę zawiera 0,5 mg propionianu klobetazolu. Preparat zawiera alkohol cetylowy, alkohol stearylowy i glikol propylenowy.

1 g maści lub kremu zawiera 0,5 mg propionianu klobetazolu. Maść zawiera glikol propylenowy. Krem zawiera glikol propylenowy, chlorokrezol, alkohol cetostearylowy.

1 g maści lub kremu zawiera 0,5 mg propionianu klobetazolu. Maść zawiera glikol propylenowy. Krem zawiera parahydroksybenzoesan propylu, parahydroksybenzoesan metylu i glikol propylenowy.

1 g szamponu leczniczego zawiera 0,5 mg propionianu klobetazolu.

Najczęściej wyszukiwane

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego (w postaci kwasu fusydynowego półwodnego) oraz 1 mg betametazonu (w postaci walerianianu betametazonu). Ponadto preparat zawiera alkohol cetostearylowy, parahydroksybenzoesan metylu i propylu, sorbinian potasu.

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego i 1 mg betametazonu (w postaci walerianianu); krem zawiera alkohol cetostearylow i chlorokrezol.

1 g żelu zawiera 3 mg adapalenu oraz 25 mg nadtlenku benzoilu. Preparat zawiera glikol propylenowy.

1 ml płynu zawiera 20 mg minoksydylu.

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego i 10 mg octanu hydrokortyzonu. Krem zawiera butylohydroksyanizol, alkohol cetylowy i sorbinian potasu.

1 kaps. zawiera 10 mg lub 20 mg izotretynoiny; kapsułki zawierają olej sojowy.

1 g zawiesiny zawiera 20 mg benzokainy i 240 mg tlenku cynku.

1 ml płynu i emulsji oraz 1 g żelu zawiera 10 mg klindamycyny w postaci fosforanu. Ponadto emulsja zawiera alkohol cetostearylowy; płyn zawiera glikol propylenowy; żel zawiera glikol propylenowy i hydroksybenzoesan metylu.

1 g maści zawiera 0,3 mg lub 1 mg takrolimusu w postaci takrolimusu jednowodnego.

1 g żelu zawiera 50 µg kalcypotriolu i 0,5 mg betametazonu w postaci dipropionianu. Żel zawiera butylohydroksytoluen.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Promieniowanie UV. Wpływ na skórę promieniowania słonecznego UVA i UVB Promieniowanie UV. Wpływ na skórę promieniowania słonecznego UVA i ...

Promieniowanie UV poprawia nastrój, zmienia kolor skóry i wspomaga leczenie chorób skóry. Jednak promieniowanie UV ma więcej wad niż zalet, dlatego warto ...

więcej

WRASTAJĄCY PAZNOKIEĆ - przyczyny. Jak zapobiegać wrastaniu paznokci? WRASTAJĄCY PAZNOKIEĆ - przyczyny. Jak zapobiegać wrastaniu paznokci?

Wrastający paznokieć to bolesna dolegliwość. Początkowo jest jedynie przyczyną lekkiego dyskomfortu. Jednak w miarę wrastania paznokcia pojawiają się bóle palucha u stopy, ...

więcej

PĘCHERZE NA STOPACH - zapobieganie i leczenie PĘCHERZE NA STOPACH - zapobieganie i leczenie

Bąbel na stopie utrudnia chodzenie i boli? Twoje buty powodują otarcia i bolesne pęcherze? Udzielimy ci dobrych rad, jak zapobiegać i leczyć ...

więcej

Leczenie grzybicy paznokci. Czy można leczyć grzybicę paznokci w domu? Leczenie grzybicy paznokci. Czy można leczyć grzybicę paznokci w ...

Grzybica paznokci najczęściej dotyczy paznokci stóp. Jak leczyć grzybicę paznokci: iść do lekarza czy próbować domowych sposobów? Leczenie grzybicy paznokci nie jest ...

więcej

Melanina: rodzaje i rola Melanina: rodzaje i rola

Melanina to pigment, który odpowiada między innymi za barwę naszej skóry, włosów czy tęczówek oczu oraz chroni przed szkodliwym promieniowaniem UV. Dlaczego ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.