Nicorette Invisipatch

1 plaster (system transdermalny) 10 mg/16 h (rozmiar = 9.0 cm2) zawiera 15,75 mg nikotyny. 1 plaster (system transdermalny) 15 mg/16 h (rozmiar = 13,5 cm2) zawiera 23.62 mg nikotyny. 1 plaster (system transdermalny) 25 mg/16 h (rozmiar = 22,5 cm2) zawiera 39.37 mg nikotyny.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Nicorette Invisipatch 7 szt., system transdermalny 79,27zł 2017-10-31

Działanie

Preparat stosowany w uzależnieniu od nikotyny. Nikotyna jest agonistą receptorów nikotynowych w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym, ma wpływ na działanie ośrodkowego układu nerwowego oraz układu sercowo-naczyniowego. Badania kliniczne wykazały, że nikotynowa terapia zastępcza może ułatwić palaczom powstrzymywanie się od palenia oraz złagodzić objawy zespołu odstawiennego (tj. nerwowość, niepokój, drażliwość, senność, zaburzenia nastroju, trudności z koncentracją, zaburzenia snu, wzmożony apetyt, łagodne zaburzenia somatyczne). Cmax nikotyny w osoczu wynosi: 10 ng/ml dla plastra 10 mg, 15,5 ng/ml dla plastra 15 mg i 26,5 ng/ml dla plastra 25 mg. Tmax wynosi 9 h po podaniu. Stężenie maksymalne jest osiągane po południu/wieczorem, kiedy ryzyko powrotu do nałogu jest największe. T0,5 wynosi 2-3 h. Nikotyna metabolizowana jest w wątrobie, nerkach i płucach.  Wiąże się z białkami osocza w mniej niż 5%. Nikotyna wydalana jest głównie z moczem.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Zaleca się pacjentom podjęcie wysiłku całkowitego zaprzestania palenia tytoniu podczas leczenia preparatem. Dorośli i osoby w podeszłym wieku. W monoterapii. U osób o wysokim stopniu uzależnienia zaleca się rozpoczęcie leczenia od plastra 25 mg/16 h stosowanego raz na dobę przez 8 tyg., następnie stosować plaster 15 mg/16 h przez kolejne 2 tyg., a potem plaster 10 mg/16 h przez ostatnie 2 tyg. U osób z niskim stopniem uzależnienia zaleca się rozpoczęcie leczenia od plastra 15 mg/16 h przez 8 tyg., a następnie stosować plaster 10 mg/16 h przez ostatnie 4 tyg. Nie zaleca się stosowania plastrów dłużej niż przez 6 mies. Preparat można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu. Terapia skojarzona. Zalecane dawkowanie plastrów (systemu transdermalnego) w skojarzeniu z gumami do żucia 2 mg/ tabletkami do ssania 2 mg/ aerozolem do stosowania w jamie ustnej 1 mg/dawkę. Wysoki stopień uzależnienia. Krok I (8 tyg.): plaster 25 mg/16 h; gumy: stosować w razie potrzeby, ale nie więcej niż 15 gum/dobę, zalecana dawka: 5-6 gum/dobę; tabletki: stosować w razie potrzeby, ale nie więcej niż 15 tabl./dobę, zalecana dawka: 5-6 tabl./dobę; aerozol: stosować w razie potrzeby, ale nie więcej niż 64 dawki/dobę (4 dawki/h przez 16 h). Zalecana dawka to 1-2 dawki co 0,5-1 h. Od 7 tyg. rozpocząć zmniejszanie liczby dawek. Krok II (2 tyg.): plaster 15 mg/16 h; gumy: stosować w razie potrzeby, ale nie więcej niż 15 gum/dobę; tabletki: stosować w razie potrzeby, ale nie więcej niż 15 tabl./dobę; stosować w razie potrzeby, ale nie więcej niż 64 dawki/dobę (4 dawki/h przez 16 h). Kontynuować zmniejszanie liczby dawek w ciągu doby. Przed końcem 9 tyg. pacjent powinien stosować połowę średniej liczby dawek stosowanych do 6 tyg. Krok III (2 tyg.): plaster 10 mg/16 h; gumy: stosować w razie potrzeby, ale nie więcej niż 15 gum/dobę, rozpocząć stopniowe zmniejszanie liczby gum; tabletki: stosować w razie potrzeby, ale nie więcej niż 15 tabl./dobę, rozpocząć stopniowe zmniejszanie liczby tabl.; aerozol: należy zmniejszać liczbę dawek stosowanych w ciągu doby, tak by w 12 tyg. nie stosować więcej niż 4 dawki/dobę. Kiedy liczba dawek w ciągu doby zostanie zmniejszona do 2-4, należy zaprzestać używania aerozolu. Nie stosować więcej niż 64 dawki/dobę (4 dawki/h. przez 16 h). Poza krokiem III (po 12 tygodniu): gumy: stosować w razie potrzeby, maksymalnie do 12 mies.; tabletki: stosować w razie potrzeby, maksymalnie do 9 mies.; aerozol: stosować w razie potrzeby, maksymalnie do 6 mies. Niski stopień uzależnienia. Krok II (8 tyg.): plaster 15 mg/16 h; gumy: stosować w razie potrzeby, ale nie więcej niż 15 gum/dobę; tabletki: stosować w razie potrzeby, ale nie więcej niż 15 tabl./dobę; stosować w razie potrzeby, ale nie więcej niż 64 dawki/dobę (4 dawki/h przez 16 h), zaleca się 1-2 dawki co 0,5-1 h, od 7 tyg. rozpocząć zmniejszanie liczby dawek. Krok III (4 tyg.): plaster 10 mg/16 h; gumy: stosować w razie potrzeby, ale nie więcej niż 15 gum/dobę, rozpocząć stopniowe zmniejszanie liczby gum; tabletki: stosować w razie potrzeby, ale nie więcej niż 15 tabl./dobę, rozpocząć stopniowe zmniejszanie liczby tabl.; aerozol: należy zmniejszać liczbę dawek stosowanych w ciągu doby, tak by przed końcem 9 tyg. pacjent stosował połowę średniej liczby dawek stosowanych do 6 tyg. W 12 tyg. nie stosować więcej niż 4 dawki/dobę. Kiedy liczba dawek w ciągu doby zostanie zmniejszona do 2-4, należy zaprzestać używania aerozolu. Nie stosować więcej niż 64 dawki/dobę (4 dawki/h. przez 16 h). Poza krokiem III (po 12 tygodniu): gumy: stosować w razie potrzeby, maksymalnie do 12 mies.; tabletki: stosować w razie potrzeby, maksymalnie do 9 mies.; aerozol: stosować w razie potrzeby, maksymalnie do 6 mies. Dzieci i młodzież. Bez zalecenia lekarza nie należy stosować preparatu u osób Sposób użycia plastra. Plaster należy stosować na czystą, suchą, nieuszkodzoną, nieowłosioną skórę, na przykład w obrębie pośladków, górnej części ramienia lub klatki piersiowej. Należy zmieniać miejsce przyklejenia plastra każdego dnia, to samo miejsce nie powinno być stosowane przez kolejne dni. Można się kąpać i brać prysznic jak zwykle.

Wskazania

Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez złagodzenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych, występujących po zaprzestaniu palenia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi, u których wystąpiły poważne objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego lub które były hospitalizowane z powodu dolegliwości sercowo-naczyniowych w ciągu ostatnich 4 tyg. (np. udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, przeszczep aortowo-wieńcowy, angioplastyka) lub w przypadku niekontrolowanego nadciśnienia. Należy zachować ostrożność u pacjentów: z cukrzycą (zaleca się częstsze niż zwykle wykonywanie pomiarów stężenia glukozy we krwi); z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i (lub) ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (możliwość nasilenia działań niepożądanych); z niewyrównaną nadczynnością tarczycy lub guzem chromochłonnym nadnerczy (nikotyna powoduje uwolnienie amin katecholowych); z zapaleniem przełyku lub chorobą wrzodową żołądka albo dwunastnicy (nikotyna może spowodować zaostrzenie objawów). Plaster należy usunąć przed wykonaniem obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI), aby zapobiec oparzeniom. Dawki nikotyny tolerowane przez osoby dorosłe i nastoletnie palące tytoń mogą być bardzo toksyczne dla małych dzieci, co może prowadzić do zgonu. Produktów zawierających nikotynę nie należy pozostawiać w miejscach, w których mogą być dotykane lub połknięte przez dzieci.

Niepożądane działanie

Często: wysypka, pokrzywka. Niezbyt często: palpitacje, tachykardia, reakcje w miejscu podania, astenia, dyskomfort i ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie, ból mięśni, niezwykłe sny, duszność, nadmierne pocenie, zaczerwienienie twarzy, nadciśnienie. Częstość nieznana: dyskomfort żołądkowo-jelitowy, reakcja anafilaktyczna, ból kończyn, obrzęk naczynioruchowy, rumień. Bez względu na stosowane środki znane są różnorodne objawy związane z rzucaniem nałogowego palenia tytoniu. Zalicza się do nich: zaburzenia emocjonalne i poznawcze, takie jak dysforia lub pogorszenie nastroju, bezsenność, drażliwość, frustracja lub gniew, niepokój, problemy z koncentracją, nerwowość lub zniecierpliwienie. Mogą wystąpić również objawy fizyczne, takie jak obniżona częstość akcji serca, zwiększone łaknienie lub zwiększenie masy ciała, zawroty głowy lub objawy przedomdleniowe, kaszel, zaparcia, krwawienie dziąseł, owrzodzenia aftowe lub zapalenie jamy nosowo gardłowej. Znaczenie kliniczne ma także głód nikotynowy połączony z chęcią zapalenia. W terapii skojarzonej mogą wystąpić także działania niepożądane wynikające ze stosowania wybranego preparatu.

Ciąża i laktacja

Nikotyna w każdej postaci jest przeciwwskazana u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nikotyna przenika do organizmu płodu i wpływa na jego oddychanie i krążenie. Wpływ na układ krążenia jest zależny od dawki. Palenie papierosów może poważnie uszkodzić płód i powinno zostać zaprzestane. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny stosować preparat tylko po konsultacji z lekarzem. Korzyści z nikotynowej terapii zastępczej u kobiet w ciąży, które nie są w stanie zaprzestać palenia bez takiej terapii w istotny sposób przeważają nad ryzykiem związanym z kontynuacją palenia. Nikotyna przenika do mleka matki w niewielkich ilościach mogących oddziaływać na niemowlę, nawet w małych dawkach. U kobiet palenie tytoniu opóźnia czas zapłodnienia, powoduje zmniejszenie wskaźnika udanych prób zapłodnienia in vitro i istotnie zwiększa ryzyko bezpłodności. U mężczyzn palenie tytoniu powoduje zmniejszenie produkcji nasienia, zwiększenie stresu oksydacyjnego i uszkodzenie DNA. Plemniki osób palących wykazują zmniejszoną zdolność zapładniania. Nie wiadomo, w jakim stopniu do tych oddziaływań u ludzi przyczynia się sama nikotyna.

Uwagi

Preparat nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Nie stwierdzono w sposób jednoznaczny istotnych klinicznie interakcji między NTZ a innymi lekami. Nikotyna może jednak zwiększać działanie hemodynamiczne adenozyny, czyli zwiększać ciśnienie tętnicze krwi i częstość rytmu serca, a także nasilać wrażliwość na ból (ból w klatce piersiowej związany z dławicą piersiową) wskutek podawania adenozyny. Zaprzestanie palenia może doprowadzić do spowolnienia metabolizmu i do związanego z tym zwiększenia stężenia w osoczu substancji: teofiliny, takryny, klozapiny i ropinirolu oraz imipraminy, olanzapiny, klomipraminy i fluwoksaminy. Ograniczone dane wskazują, że palenie może indukować metabolizm flekainidu i pentazocyny.

Preparat zawiera substancję Nicotine.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. do ssania zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny.

1 kostka gumy zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny. Guma do żucia Classic zawiera sorbitol oraz hydroksytoluen butylowany. Guma do żucia FreshFruit, FreshMint i Icy White zawiera hydroksytoluen butylowany oraz ksylitol.

1 pastylka do ssania zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Pastylki zawierają laktozę i sód (1 pastylka zawiera 17 mg sodu).

1 tabletka do ssania zawiera 1,5 mg lub 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem).

1 lamelka rozpadająca się w jamie ustnej zawiera 2,5 mg nikotyny. Preparat zawiera etanol (nie więcej niż 3,9 mg).

1 pastylka do ssania o smaku lukrecjowo-miętowym lub o smaku świeżej mięty zawiera 1,50 mg nikotyny (8,33 mg nikotyny z kationitem) lub 2,5 mg nikotyny (13,88 mg nikotyny z kationitem). Lek zawiera aspartam i izomalt.

1 guma do żucia zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny. Preparat zawiera maltitol (E965) i butylohydroksytoluen (E321).

1 guma do żucia, lecznicza zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny (co odpowiada 14,20 mg lub 28,40 mg nikotyny z kationitem). Preparat zawiera butylohydroksytoluen, sorbitol oraz sód.

System transdermalny o powierzchni 7 cm2 zawiera 36 mg nikotyny i uwalnia 7 mg/dobę; system transdermalny o powierzchni 15 cm2 zawiera 78 mg nikotyny i uwalnia 14 mg/dobę; system transdermalny o powierzchni 22 cm2 zawiera 114 mg nikotyny i uwalnia 21 mg/dobę.

1 dawka dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu. Lek zawiera etanol.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 50 mg kofeiny.

1 fiolka (1,3 ml) zawiera 9,75 mg arypiprazolu.

1 tabl. zawiera 250 mg lub 100 mg (mite) lewodopy i 25 mg karbidopy.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 300 mg paracetamolu, 5 mg chlorowodorku fenylefryny i 25 mg kofeiny.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1,2 g piracetamu. 1 ml roztworu doustnego zawiera 200 mg lub 333 mg piracetamu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS) to postępująca choroba neurologiczna. Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi do stopniowego upośledzenia funkcji wszystkich ...

więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie

Choroby nerwowo-mięśniowe doprowadzają do nieprawidłowej czynności nerwów oraz mięśni. Objawy choroby nerwowo-mięśniowej to zarówno osłabienie siły mięśniowej czy zaniki mięśni, jak również ...

więcej

Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej już od kilkudziesięciu lat są standardową terapią w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób. Najnowsze badania wykazały, że ...

więcej

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) to zespół objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona, które mogą się pojawić nie tylko w przebiegu tej choroby, lecz także ...

więcej

Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie

Wgłobienie mózgu polega na nieprawidłowym przemieszczeniu tkanki nerwowej w obrębie czaszki. W zależności od tego, które dokładnie części mózgowia i w jakie ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.