Nicorette® Icy White Gum

1 kostka gumy zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny. Guma do żucia Classic zawiera sorbitol oraz hydroksytoluen butylowany. Guma do żucia FreshFruit, FreshMint i Icy White zawiera hydroksytoluen butylowany oraz ksylitol.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Nicorette® Icy White Gum 105 szt., guma do żucia Icy White, lecznicza 117,13zł 2017-10-31

Działanie

Preparat łagodzący objawy wynikające z odstawienia nikotyny (zaburzenia nastroju lub obniżony nastrój, bezsenność, drażliwość, frustracja lub złość, niepokój, trudności z koncentracją, niepokój ruchowy, niecierpliwość, zmniejszona częstość akcji serca, zwiększenie apetytu lub zwiększenie masy ciała). Nikotyna w postaci gumy do żucia jest łatwo wchłaniana przez błonę śluzową jamy ustnej. Wykrywalne stężenie nikotyny we krwi jest osiągane po 5-7 min po rozpoczęciu żucia, natomiast maksymalne stężenie po około 5-10 min po zaprzestaniu żucia. Ilość nikotyny uwalnianej z jednej gumy zależy od sposobu i czasu żucia - zwykle około 1,4 mg nikotyny uwalnia się po zażyciu gumy w dawce 2 mg (3,4 mg po zażyciu gumy w dawce 4 mg). Nikotyna jest metabolizowana głównie w wątrobie, a także w nerkach i płucach. Wiąże się z białkami osocza w mniej niż 5%. Głównym metabolitem nikotyny jest kotynina, której T0,5 wynosi 15-20 h i która osiąga stężenia 10-krotnie większe niż stężenia nikotyny. Głównymi metabolitami wydalanymi z moczem są kotynina (15% dawki) oraz trans-3-hydroksykotynina (45% dawki), około 10% nikotyny jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. Postępująca ciężka niewydolność nerek jest kojarzona ze zmniejszeniem całkowitego klirensu nikotyny. Farmakokinetyka nikotyny nie zmienia się u pacjentów z marskością wątroby o lekkim nasileniu (5 wg Childa) i jest mniejsza w przypadku pacjentów z umiarkowaną marskością wątroby (7 wg Childa). Zwiększenie stężenia nikotyny obserwowano u palących pacjentów poddawanych hemodializie.

Dawkowanie

Dorośli i osoby w podeszłym wieku. Dawkę należy dostosować indywidualnie w zależności od stopnia uzależnienia: osoby słabo uzależnione - guma 2 mg, osoby bardzo uzależnione (powyżej 20 papierosów na dobę) lub osoby, które nie zaprzestały palenia tytoniu po zastosowaniu gumy w dawce 2 mg - guma 4 mg, zwykle stosuje się 8-12 gum na dobę. Maksymalna dawka dobowa: Icy White, FreshFruit - 15 gum; Freshmint Gum, Classic Gum - 24 gumy. Czas leczenia wynosi przynajmniej 3 miesiące, następnie należy stopniowo ograniczać stosowanie gumy. Terapię należy przerwać, kiedy dawka zmaleje do 1-2 gum na dobę. Nie należy stosować gumy dłużej niż 12 miesięcy, jednak niektórzy ekspalacze tytoniu wymagają dłuższego okresu leczenia. Preparat należy stosować podczas przerw między wypalanymi papierosami, gdy pojawi się chęć zapalenia. Gumę należy żuć dokładnie i powoli przez 30 min, zwalniając gdy smak się wzmocni i przyspieszając z powrotem gdy smak zaniknie.

Wskazania

Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych (poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia), u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Środki ostrożności

Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat (ograniczone dane). Preparat stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi, u których wystąpiły poważne objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego lub które były hospitalizowane z powodu dolegliwości sercowo-naczyniowych w ciągu ostatnich 4 tyg. (np. udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, pomostowanie aortalno-wieńcowe, angioplastyka) lub w przypadku niekontrolowanego nadciśnienia. Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkimi lub umiarkowanymi zaburzenia czynności wątroby, ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy oraz u pacjentów z niekontrolowaną nadczynnością tarczycy lub z guzem chromochłonnym nadnerczy. Pacjenci z cukrzycą mogą wymagać niższych dawek insuliny jako rezultat zaprzestania palenia z zastosowaniem nikotynowej terapii zastępczej (NTZ) lub bez niej. Guma do żucia Classic zawiera sorbitol - pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni stosować tego leku; zawiera także hydroksytoluen butylowany, który może powodować podrażnienie błon śluzowych. Guma do żucia FreshFruit, FreshMint i Icy White zawiera hydroksytoluen butylowany, który może powodować podrażnienia błon śluzowych; zawiera także ksylitol - w razie zastosowania >16 gum na dobę lek może wywołać efekt przeczyszczający.

Niepożądane działanie

Większość działań niepożądanych występuje w okresie pierwszych 3-4 tygodni po rozpoczęciu leczenia. Na początku stosowania nikotyna uwalniana z gumy może czasami powodować lekkie podrażnienie gardła oraz zwiększone wydzielanie śliny. Nadmierne połykanie uwolnionej nikotyny może początkowo powodować czkawkę. Bardzo często: bóle głowy; uczucie dyskomfortu w przewodzie pokarmowaym, czkawka, nudności; ból jamy ustnej i gardła, ból mięśni żuchwy. Często: zawroty głowy; wymioty. Niezbyt często: palpitacje; rumień, pokrzywka. Rzadko: reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy. Bardzo rzadko: przejściowe migotanie przedsionków. U osób ze skłonnością do niestrawności preparat może początkowo powodować niestrawność lekkiego stopnia lub zgagę (zaleca się wolniejsze żucie gumy i zastosowanie dawki 2 mg). Połknięta nikotyna może zaostrzać objawy zapalenia przełyku, zapalenia błony śluzowej żołądka oraz choroby wrzodowej; donoszono o przypadkach wrzodziejącego zapalenia jamy ustnej. Częściej pojawiające się owrzodzenia jamy ustnej przypominające afty mogą wystąpić w związku z zaprzestaniem palenia.

Ciąża i laktacja

Nikotyna przenika do organizmu płodu i wpływa na jego ruchy oddechowe i krążenie, zależnie od dawki. Palenie może poważnie uszkodzić płód i powinno być zaprzestane. Ryzyko dla płodu związane ze stosowaniem nikotynowej terapii zastępczej (NTZ) nie jest w pełni znane. Korzyści z NTZ u kobiet w ciązy, które nie są w stanie zaprzestać palenia bez takiej terapii, w istotny sposób przeważają nad ryzykiem związanym z kontynuacją palenia. Nikotyna przenika do mleka matki w niewielkich ilościach, które mogą oddziaływać na dziecko, nawet gdy preparat jest stosowany w dawkach terapeutycznych. Aby zmniejszyć narażenie dziecka, preparat należy stosować bezpośrednio po karmieniu piersią.

Uwagi

Preparat może w rzadkich przypadkach spowodować uszkodzenie protezy dentystycznej. W początkowym okresie stosowania leku u pacjentów z cukrzycą należy zwiększyć częstość kontroli glikemii.

Interakcje

Palenie (ale nie nikotyna) jest związane ze zwiększeniem aktywności enzymu CYP1A2. W wyniku zaprzestania palenia może wystąpić zmniejszenie klirensu substratów tego enzymu. Może to spowodować zwiększenie stężenia w surowicy niektórych substancji potencjalnie istotnych klinicznie o wąskim indeksie terapeutycznym, np. teofiliny, takryny, klozapiny i ropinirolu. Stężenia w surowicy innych leków metabolizowanych przez enzym CYP1A2 (np. imipraminy, olanzapiny, klomipraminy i fluwoksaminy) mogą się zwiększyć po zaprzestaniu palenia tytoniu. Jednakże informacje w tym zakresie są niewystarczające, a znaczenie kliniczne tego efektu dla tych preparatów nie jest znane. Ograniczone dane wskazują, że metabolizm flekainidu i pentazocyny może być indukowany przez palenie tytoniu. Nikotyna może nasilić działanie hemodynamiczne adenozyny: wzrost ciśnienia tętniczego i przyspieszenie czynności serca oraz nasilić ból wieńcowy spowodowany podaniem adenozyny.

Preparat zawiera substancję Nicotine.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

System transdermalny o powierzchni 7 cm2 zawiera 36 mg nikotyny i uwalnia 7 mg/dobę; system transdermalny o powierzchni 15 cm2 zawiera 78 mg nikotyny i uwalnia 14 mg/dobę; system transdermalny o powierzchni 22 cm2 zawiera 114 mg nikotyny i uwalnia 21 mg/dobę.

1 guma do żucia zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny. Preparat zawiera maltitol (E965) i butylohydroksytoluen (E321).

1 plaster (system transdermalny) 10 mg/16 h (rozmiar = 9.0 cm2) zawiera 15,75 mg nikotyny. 1 plaster (system transdermalny) 15 mg/16 h (rozmiar = 13,5 cm2) zawiera 23.62 mg nikotyny. 1 plaster (system transdermalny) 25 mg/16 h (rozmiar = 22,5 cm2) zawiera 39.37 mg nikotyny.

1 dawka dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu. Lek zawiera etanol.

1 tabletka do ssania zawiera 1,5 mg lub 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem).

1 pastylka do ssania zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Pastylki zawierają laktozę i sód (1 pastylka zawiera 17 mg sodu).

1 pastylka do ssania o smaku lukrecjowo-miętowym lub o smaku świeżej mięty zawiera 1,50 mg nikotyny (8,33 mg nikotyny z kationitem) lub 2,5 mg nikotyny (13,88 mg nikotyny z kationitem). Lek zawiera aspartam i izomalt.

1 guma do żucia, lecznicza zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny (co odpowiada 14,20 mg lub 28,40 mg nikotyny z kationitem). Preparat zawiera butylohydroksytoluen, sorbitol oraz sód.

1 tabl. do ssania zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny.

1 kostka gumy zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny. Guma do żucia Classic zawiera sorbitol oraz hydroksytoluen butylowany. Guma do żucia FreshFruit, FreshMint i Icy White zawiera hydroksytoluen butylowany oraz ksylitol.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 50 mg kofeiny.

1 tabl. zawiera 250 mg lub 100 mg (mite) lewodopy i 25 mg karbidopy.

1 fiolka (1,3 ml) zawiera 9,75 mg arypiprazolu.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 300 mg paracetamolu, 5 mg chlorowodorku fenylefryny i 25 mg kofeiny.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1,2 g piracetamu. 1 ml roztworu doustnego zawiera 200 mg lub 333 mg piracetamu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS) to postępująca choroba neurologiczna. Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi do stopniowego upośledzenia funkcji wszystkich ...

więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie

Choroby nerwowo-mięśniowe doprowadzają do nieprawidłowej czynności nerwów oraz mięśni. Objawy choroby nerwowo-mięśniowej to zarówno osłabienie siły mięśniowej czy zaniki mięśni, jak również ...

więcej

Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej już od kilkudziesięciu lat są standardową terapią w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób. Najnowsze badania wykazały, że ...

więcej

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) to zespół objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona, które mogą się pojawić nie tylko w przebiegu tej choroby, lecz także ...

więcej

Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie

Wgłobienie mózgu polega na nieprawidłowym przemieszczeniu tkanki nerwowej w obrębie czaszki. W zależności od tego, które dokładnie części mózgowia i w jakie ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.