Neosine

1 tabl. zawiera 500 mg pranobeksu inozyny; tabletki zawierają skrobię pszeniczną. 5 ml syropu zawiera 250 mg pranobeksu inozyny; syrop zawiera sacharozę oraz p-hydroksybenzoesany.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Neosine but. 150 ml, syrop 33,32 zł 2018-04-16

Działanie

Lek o działaniu immunostymulującym i przeciwwirusowym. Pranobeks inozyny to kompleks zawierający inozynę, N,N-dimetylamino-2-propanol (DIP) oraz kwas p-acetamidobenzoesowy (PacBA). Normalizuje niedostateczne lub wadliwe mechanizmy odporności komórkowej poprzez wywołanie odpowiedzi typu Th1, co prowadzi do dojrzewania i różnicowania limfocytów T oraz nasilenia indukowanych reakcji limfoproliferacyjnych w komórkach aktywowanych mitogenem lub antygenem. Reguluje mechanizmy cytotoksyczności limfocytów T oraz komórek NK, funkcjonowanie limfocytów supresorowych T8 oraz pomocniczych T4, a także zwiększa poziom IgG oraz powierzchniowych markerów dopełniacza. Nasila wytwarzanie cytokiny IL-1 oraz IL-2, jednocześnie zwiększając ekspresję receptora IL-2. Nasila chemotaksję i fagocytozę neutrofili, monocytów i makrofagów. Wzmaga pobudzenie obniżonej syntezy mRNA białek limfocytów oraz sprawność procesu translacji z jednoczesnym hamowaniem syntezy wirusowego RNA. Pranobeks inozyny natychmiast i całkowicie (>90%) wchłania się z przewodu pokarmowego i wykazuje dobrą biodostępność. DIP jest metabolizowany do N-tleneku, PAcBA do o-acyloglukuronidu, inozyna - w procesie degradacji puryn, do kwasu moczowego. Wydalanie zachodzi z moczem.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku): 50 mg/kg mc./dobę, podawane w 3-4 równych dawkach podzielonych; dawka maksymalna wynosi 4 g/dobę. Dzieci >1 roku: 50 mg/kg mc./dobę, podawane w 3-4 równych dawkach podzielonych. Czas trwania leczenia wynosi zwykle 5-14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie leku należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni. Aby ułatwić przyjęcie leku, tabletki mogą być rozkruszone i rozpuszczone w niewielkiej ilości płynu. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie, a nie podzielenia na równe dawki.

Wskazania

Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki leku. Nie stosować u pacjentów ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego we krwi ani w trakcie napadu dny moczanowej.

Środki ostrożności

Inozyna jest metabolizowana do kwasu moczowego, dlatego lek należy stosować ostrożnie u pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie dną moczanową, hiperurykemią, kamicą moczową oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek - w trakcie leczenia tych pacjentów należy ściśle kontrolować stężenie kwasu moczowego w surowicy i w moczu. Podczas długotrwałego leczenia (3 mies. lub dłużej) u każdego pacjenta należy regularnie kontrolować stężenie kwasu moczowego w surowicy i w moczu, czynność wątroby, morfologię krwi oraz parametry czynności nerek. Tabletki. Zawierają skrobię pszeniczną - nie stosować u pacjentów z alergią na pszenicę (inną niż choroba trzewna); skrobia pszeniczna może zawierać jedynie śladowe ilości glutenu, dlatego uważa się, że lek może być stosowany bezpiecznie u osób z chorobą trzewną. Syrop. Zawiera p-hydroksybenzoesany metylu oraz propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (również reakcje typu późnego). Zawiera sacharozę - nie stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy; ponadto zawartość sacharozy (663 mg w 1 ml) należy uwzględnić stosując syrop u pacjentów z cukrzycą.

Niepożądane działanie

Najczęściej występuje przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy i moczu (zwykle pozostające jednak w granicach normy), które powraca do normy w ciągu kilku dni po zakończeniu przyjmowania pranobeksu inozyny. Działania niepożądane obserwowane podczas podawaniu leku ≥ 3 mies. - często: ból i zawroty głowy, zmęczenie, złe samopoczucie, nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu, świąd i wysypka, ból stawów, zwiększenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy zasadowej lub azotu mocznikowego we krwi; niezbyt często: nerwowość, senność, bezsenność, biegunka, zaparcie, wielomocz.

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować w ciąży i okresie karmienia piersią (ze względu na brak badań) chyba, że korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Uwagi

Jest mało prawdopodobne, aby lek miał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Stosować ostrożnie u pacjentów leczonych jednocześnie inhibitorami oksydazy ksantynowej (np. allopurynol), lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego z moczem, w tym lekami moczopędnymi tiazydowymi (np. hydrochlortiazyd, chlortalidon, indapamid) i pętlowymi (furosemid, torasemid, kwas etakrynowy). Leku nie należy przyjmować w trakcie (jedynie po zakończeniu) terapii lekami immunosupresyjnymi, ponieważ jednoczesne stosowanie leków immunosupresyjnych może na drodze farmakokinetycznej zmieniać działanie terapeutyczne pranobeksu inozyny. Jednoczesne stosowanie z azydotymidyną (AZT) zwiększa tworzenie nukleotydów przez AZT (wzmocnione działanie AZT).

Cena

Neosine, cena 100% 33,32 zł

Preparat zawiera substancję Inosine pranobex.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. zawiera 500 mg pranobeksu inozyny; tabletki zawierają mannitol. 5 ml syropu zawiera 250 mg pranobeksu inozyny, 5 ml syropu forte zawiera 500 mg pranobeksu inozyny; syropy zawierają sacharozę oraz p-hydroksybenzoesany.

1 ml roztworu zawiera 250 mg pranobeksu inozyny: kompleksu zawierającego inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu.

1 tabl. zawiera 500 mg pranobeksu inozyny; tabletki zawierają skrobię pszeniczną. 5 ml syropu zawiera 250 mg pranobeksu inozyny; syrop zawiera sacharozę oraz p-hydroksybenzoesany.

1 ml syropu zawiera 50 mg pranobeksu inozyny; syrop zawiera sacharozę oraz p-hydroksybenzoesany.

1 tabl. zawiera 1000 mg pranobeksu inozyny; tabletki zawierają skrobię pszeniczną. 5 ml syropu zawiera 500 mg pranobeksu inozyny; syrop zawiera sacharozę, p-hydroksybenzoesany oraz sód.

1 tabl. zawiera 500 mg pranobeksu inozyny. 1 ml syropu zawiera 50 mg pranobeksu inozyny. Preparat w postaci syropu zawiera: sacharozę, parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, glicerol i etanol.

1 tabl. zawiera 500 mg pranobeksu inozyny. 1 ml syropu zawiera 50 mg pranobeksu inozyny.

1 ml syropu zawiera 50 mg pranobeksu inozyny: kompleksu zawierającego inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. Preparat zawiera: sacharozę, parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu.

1 ml syropu zawiera 50 mg pranobeksu inozyny. Preparat zawiera sacharozę oraz parahydroksybenzoesan metylu i propylu.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 100 mg, 400 mg lub 800 mg sulfametoksazolu i odpowiednio 20 mg, 80 mg lub 160 mg trimetoprimu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

1 saszetka zawiera 3 g fosfomycyny, co odpowiada 5,631 mg fosfomycyny z trometamolem. Preparat zawiera sacharozę, żółcień pomarańczową i dekstrozę jednowodną.

1 dawka (0,5 ml) szczepionki zawiera nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego i nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanych na uwodnionym wodorotlenku glinu.

1 tabl. powl. zawiera 300 mg lub 600 mg klindamycyny (w postaci chlorowodorku).

1 tabl. powl. zawiera 500 mg w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej (w proporcji 4:1) lub 1 tabl. powl. zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej (w proporcji 7:1). Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej (w proporcji 7:1); zawiesina zawiera aspartam.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 saszetka granulatu do sporz. zaw. doustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; granulat zawiera aspartam. 1 tabl. do sporz. zawiesiny doustnej/ulegająca rozpadowi w jamie ustnej (QUICKTAB) zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; tabl. QUICKTAB zawierają aspartam i olej rycynowy.

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

1 ml zawiesiny zawiera 10 mg furazydyny (poprzednio stosowana nazwa: furagina). Preparat zawiera sacharozę, etanol, parahydroksybenzoesan metylu (E218) i propylu (E216).

Szczepionka dla dzieci: 1 fiolka 0,5 ml (1 dawka) zawiera 10 µg antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B. Szczepionka dla dorosłych: 1 fiolka 1 ml (1 dawka) zawiera 20 µg antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B.

1 fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci jednowodzianu) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci soli sodowej); lek zawiera sód: 37,5 mg w 1 fiolce.

Nagłówek Porady ekspertów

Bezobjawowy ból lewego migdała
5 lipca 2017
Witam, Mam ogromny problem od paru dni boli mnie lewy migdał, byłem u laryngologa przebadał mnie lecz stwierdził e nic mi nie jest i jestem zdrowy... A jednak ból się nie zmniejsza a lekko nasila co więcej migdał nie jest powiększony... Proszę mi powiedzieć co to może być? Poza migdałem nic mnie nie boli. nie ma też żadnego nalotu jest tylko zaczerwienienie. Biorę Neosine już od 4 dni w odpowiednich dawkach lecz jakoś mój organizm nie może tego zwalczyć. Proszę o szybką odpowiedź. Dziękuję i Pozdrawiam

Odpowiedź eksperta:

Zaczerwienienie , o którym Pan pisze może być objawem zapalenia. I tylko tyle mogę stwierdzić. Reszta w rekach laryngologa. Pozdrawiam, Prof. A> Krzeski
Odpowiedzi udzielił ekspert:
Zwiń
Kłykciny kończyste
6 lipca 2016

Witam Mój problem był już konsultowany z lekarzem dermatologiem, miałem zabieg laserowy + dostałem lek neosine, niestety po tygodniu znów wróciły zmiany. Będę musiał ponowić wypalanie CO2. Moje pytanie dotyczy nieco innej kwestii, tzn. mam te zmiany również na języku, nie są jakieś ogromne, ale dobrze widoczne gołym okiem. Lekarz potwierdził ze to również są zmiany "kłykcinowe" ale poradził zachowanie spokoju i czekanie aż organizm sam zwalczy tę chorobę. Tę właśnie informację chciałbym skonsultować w tej wiadomości, chciał bym się dowiedzieć, czy takie zmiany mogą zniknąć same, czy wymagają zabiegu ? Kolejną kwestiom jest ciągłe pojawianie się objawów podobnych do grzybicy w okolicy napletka, leczę to już od 2 miesięcy, jedynie maściami zlecanymi przez doktorów, jednak przypadłość ta zdaję się nie reagować na maści, jedynie łagodzą te objawy. Po pojawieniu się kłykcin objawy "grzybicy" ustąpiły, niestety po zabiegu laserowym gdy już wszystko się ładnie goiły znów powróciły i jak mniemam otarcia (takie aż do krwi) które spowodowały, przyczyniły się do nawrotu kłykcin, te zaś pojawiły się głównie w miejscach w których były wypalane. Robiłem badania mykologiczne wyniki otrzymam w piątek, dziś robiłem tez badania hiv wyniki dostanę wieczorem. Proszę o jakąś podpowiedź czym może być owa "Grzybica" jeśli okaże się ze nie jest to grzybica. Jakie leki najlepiej stosować by wspomóc organizm w walce z hpv ? czy mogę zastosować Alandrę w połączeniu z wypalaniem laserowym ?

Odpowiedź eksperta:

Opisywany przez Pana problem jest bardzo złożony medycznie. Nie jest możliwe bez badania dermatologicznego i badań dodatkowych podjęcie właściwej decyzji terapeutycznej. Nie łączy się imiquimodu z terapią laserową.

Odpowiedzi udzielił ekspert: Elżbieta Szymańska
Zwiń
Rozpoznanie: świńska grypa
22 marca 2016

Witam, moja mama lat 67 była wczoraj u lekarza i powiedział jej że ma świńska grypę. Czy można zdiagnozować świńską grypę bez badania krwi? A po drugie dostała neosine czy to wystarczający lek? Przecież powikłania grypy są groźne!

Odpowiedź eksperta:

Przepraszam, ale nie jest to moja specjalność. A. Krzeski

Odpowiedzi udzielił ekspert:
Zwiń
Pytanie dotyczące Neosine
24 lutego 2016

Dzień dobry Chciałam zapytać czy w około 5 – 7 dniu po owulacji mogę wziąć tabletki Neosine ( czuję że mnie choróbsko bierze). Oczywiście mogłam zajść w ciążę, ale również mogę wcale nie być w ciąży, ale nie chcę być nieodpowiedzialna. Pamiętam, że kiedyś lekarka rodzinna tłumaczyła mi, że do 14 dnia po owulacji przy ewentualnej ciąży jest bezpiecznie brać leki. Wolę się jednak ginekolog dopytać. Za odpowiedź będę bardzo wdzięczna. pozdrawiam serdecznie

Odpowiedź eksperta:

Neosine nie był badany pod kątem wpływu na ciążę i dlatego nie zaleca się jego stosowania, chyba że jest taka konieczność.
Odpowiedzi udzielił ekspert: Barbara Grzechocińska
Zwiń
Choroba skóry-Uczulenie
4 września 2014

Witam mam taki problem od poniedziałku zaczęło mi wychodzić wysypka na początku było jej mało ale później się rozniosła jest na dłoniach oraz twarzy na początku był ropna ale teraz już tej ropy niema prawdopodobnie jest to przyczyna uczulenia gdyż brałem Gripex Max i wyczytałem w skutkach ubocznych że może to być skórne reakcje nadwrażliwości (zaczerwienienie skóry, wysypka, świąd), ponieważ byłem chory w poniedziałek byłem u lekarza i zalecił mi Clatra ale również biorę inne leki na chorobę takie jak Amoksiklav oraz neosine do dzisiaj nie widzę prawie żadnych efektów dlatego wybrałem się ponownie do lekarza rodzinnego i zapisał mi Dalacin C i dalej nie wiem co robić ta wysypka swędzi ale nie cały czas nie wiem co dalej robić.Proszę niech mi pani poradzi jak sobie z tym uporać ponieważ już 4 dzień i i mało efektów po leku czy to z czasem minie ponieważ do poniedziałku chciałbym żeby mi zeszło Niech mi pani coś poradzi nie wiem co dalej mam robić czekam na odpowiedź i z góry dziękuję

Odpowiedź eksperta:

Bez obejrzenia pacjenta nikt nie jest w stanie zdiagnozować, skąd pojawiła się u niego wysypka i jak ją leczyć. Konieczna jest osobista wizyta w gabinecie. Jeśli porady lekarza okazały się nieskuteczne, proszę ponownie udać się na wizytę i go o tym poinformować, ponieważ może należy zmienić zapisany preparat. Ewentualnie może Pan także zmienić specjalistę, niestety leczenie przez Internet nie jest możliwe.

Odpowiedzi udzielił ekspert: Elżbieta Szymańska
Zwiń
Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Leki przeciwwirusowe na grypę. Jakie leki stosuje się w leczeniu grypy? Leki przeciwwirusowe na grypę. Jakie leki stosuje się w ...

Leki przeciwwirusowe na grypę wykazują większą skuteczność w leczeniu niż leki na grypę dostępne bez recepty. Preparaty stosowane w leczeniu antywirusowym zmniejszają ...

więcej

GRYPA - leczenie. Najlepsze sposoby leczenia grypy GRYPA - leczenie. Najlepsze sposoby leczenia grypy

Leczenie grypy może być tylko objawowe i trzeba je zacząć, gdy tylko zauważymy jej objawy. W ciągu pierwszych 24 godzin możesz wspomóc ...

więcej

Jak jeść czosnek, by wyleczyć grypę i przeziębienie? Jak jeść czosnek, by wyleczyć grypę i przeziębienie?

Jak jeść czosnek, by wyleczyć grypę i przeziębienie? Najlepiej codziennie. Regularne spożywanie czosnku wzmacnia system odpornościowy, a tym samym przyśpiesza proces usuwania ...

więcej

Objawy anginy - najczęstsze objawy anginy i sposoby jej leczenia Objawy anginy - najczęstsze objawy anginy i sposoby jej ...

Choć angina kojarzona jest głównie z latem, łatwo złapać ją także na wiosnę, kiedy po zimie w powietrzu krąży więcej bakterii i ...

więcej

Co powinna zawierać apteczka dla przeziębionych i chorych na grypę? Co powinna zawierać apteczka dla przeziębionych i chorych na ...

Zima to czas, kiedy jesteśmy dużo bardziej narażeni na rozwój przeziębienia i grypy oraz towarzyszących im objawów: kaszlu, kataru, bólu głowy i ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.