Modafen® Extra Grip

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Modafen® Extra Grip 24 szt., tabl. powl. 20,21zł 2017-10-31

Działanie

Preparat złożony o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym i zmniejszającym przekrwienie błony śluzowej oraz udrożniającym nos i zatoki oboczne nosa. Ibuprofen, pochodna kwasu propionowego należąca do grupy NLPZ, wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn na drodze blokownia cyklooksygenazy kwasu arachidonowego COX-2. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, T0,5 wynosi 2 h. Metabolizm zachodzi w wątrobie, a wydalanie przez nerki. Pseudoefedryna jest a-sympatykomimetykiem. Działając na receptory adrenegiczne w mięśniach gładkich naczyń krwionośnych prowadzi do ich skurczu, ograniczenia przepływu przez łożysko włośniczkowe oraz redukuje ilość krwi zalegającej w zatokach żylnych. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, T0,5 wynosi 9-16 h. Metabolizm zachodzi w wątrobie, częściowo do aktywnego metabolitu - norpseudoefedryny, a wydalanie przez nerki. W leczeniu początek działania preparatu występuje po 30 min. i utrzymuje się przez 4-6 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: Początkowa dawka to 2 tabl., następnie, w przypadku konieczności 1 do 2 tabl. co 4-6 h. Maksymalna dawka dobowa wynosi 6 tabl. Tabletki należy połykać w całości (bez rozgryzania), popijając odpowiednią ilością wody.

Wskazania

Doraźne łagodzenie objawów grypy i przeziębienia takich, jak: gorączka, ból głowy, niedrożność nosa i zatok obocznych nosa, bóle stawowo-mięśniowe.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, pseudoefedrynę lub pozostałe składniki preparatu oraz inne NLPZ. Choroba wrzodowa żołądka i(lub) dwunastnicy czynna lub w wywiadzie, perforacja lub krwawienie, również po zastosowaniu NLPZ. Ciężkie nadciśnienie tętnicze. Choroba niedokrwienna serca. Ciężka niewydolność serca. Częstoskurcz. Nadczynność tarczycy. Skaza krwotoczna. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Zatrzymanie moczu. Krwotoczny udar mózgu w wywiadzie lub występowanie czynników ryzyka, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia krwotocznego udaru mózgu takich, jak przyjmowanie leków zwężających naczynia krwionośne lub innych leków zmniejszających przekrwienie, stosowanych doustnie lub donosowo. Jednoczesne stosowanie innych NLPZ, w tym inhibitorów COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. Nie stosować u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ występowały objawy nadwrażliwości w postaci zapalenia błony śluzowej nosa, pokrzywki lub astmy. Ciąża. Okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów, u których występują: toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej (ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych); choroba przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Cohna - możliwe zaostrzenie choroby); zaburzenia czynności nerek (ryzyko dalszego pogorszenia czynności nerek); zaburzenia czynności wątroby; zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, zawał mięśnia sercowego lub niewydolność serca w wywiadzie; zaburzenia krzepnięcia krwi (ibuprofen może wydłużać czas krwawienia); objawy zaburzeń neurologicznych (nudności, bóle głowy); cukrzyca; niedrożność szyi pęcherza moczowego; zwężenie odźwiernika; łagodny rozrost gruczołu krokowego. U pacjentów z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi zażycie preparatu może wywołać skurcz oskrzeli. Jednoczesne, długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek. Leki hamujące cyklooksygenazę mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. U pacjentów w podeszłym wieku istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Należy przerwać stosowanie preparatu w przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego, a także w przypadku wystąpienia pierwszych objawów ostrzegawczych, mogących zwiastować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych (wysypka skórna, uszkodzenie błon śluzowych lub innych objawy nadwrażliwości). Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki zwiększające ryzyko zaburzeń żołądka i jelit takie, jak kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (walfaryna), antyagregacyjne (kwas acetylosalicylowy). Ze względu na zawartość pseudoefedryny istnieje ryzyko nadużywania leku, zwiększone ryzyko przedawkowania, a po nagłym odstawieniu może wystąpić depresja. Istnieje ryzyko wystąpienia zaburzenia czynności nerek u odwodnionych dzieci i młodzieży. Nie stosować u dzieci < 12 lat. Lek zawiera laktozę, nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często (≥1/100, <1/10):senność, zawroty głowy. Niezbyt często (≥1/1000, <1/100): niestrawność, nudności, ból brzucha; ból głowy; pokrzywka i świąd; kołatanie serca. Rzadko (≥1/10000, <1/1000): biegunka, zaparcia, wzdęcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka; zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość, uczucie zmęczenia; nieostre widzenie, zaburzenia wydzielania łez; obrzęki. Bardzo rzadko (≥1/100000, <1/10000): smołowate stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna; choroba wrzodowa żołądka i(lub) dwunastnicy, krwawienia z przewodu pokarmowego, czasem ze skutkiem śmiertelnym - mogą wystąpić szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku; dyzunia, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia mocznika w surowicy, zwiększenie stężenia sodu w osoczu (retencja sodu); zaburzenia czynności wątroby (szczególnie podczas długotrwałego stosowania); zaburzenia morfologii krwi (niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza) - pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła, powierzchniowe owrzodzenia jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa); rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka; ciężkie reakcje nadwrażliwości, jak obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, niedociśnienie tętnicze, wstrząs; zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli; u pacjentów z istniejącymi chorobami autoimunulogicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) podczas leczenia ibuprofenem odnotowano pojedyncze przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja; tachykardia, obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca związane ze stosowaniem leków z grupy NLPZ w dużych dawkach; rozszerzenie naczyń. W pojedynczych przypadkach opisywano: depresję, reakcje psychotyczne i szumy uszne. Przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic, np. zawał serca lub udar. Pseudoefedryna może powodować zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (niestrawność, nudności, wymioty), nadmierne pocenie się, zawroty głowy, wzmożone pragnienie, tachykardię, zaburzenia rytmu serca, niepokój, bezsenność, zaczerwienienia i wysypki; rzadko zaburzenia w oddawaniu moczu, osłabienie mięśni, drżenia, lęk, dezorientację, trombocytopenię.

Ciąża i laktacja

Stosowanie leku w ciąży i okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Uwagi

W przypadku wystąpienia dolegliwości ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty, zgaga) lek można przyjmować razem z posiłkami. Należy zachować ostrożność w przypadku prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. W trakcie leczenie nie należy spożywać alkoholu.

Interakcje

Nie stosować z inhibitorami MAO oraz w ciągu 14 dni po zaprzestaniu ich podawania, ze względu na ryzyko wystąpienia przełomów nadciśnieniowych. Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zwężenia naczyń i zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi nie zaleca się jednoczesnego stosowania z agonistami receptora dopaminowego, pochodnymi alkaloidów sporyszu, dopamienergicznymi lekami zwężającymi naczynia krwionośne, linezolidem, lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej jamy nosowej (stosowanymi doustnie lub donosowo). Ponadto nie zaleca się jednoczesnego stosowania z lekami hamującymi łaknienie, lekami psychostymulującymi typu amfetaminy, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Pseudoefedryna osłabia działanie leków hipotensyjnych (m.in. mekamilaminy, rezerpiny, alkaloidów ciemierzycy, guanetydyny, metyldopy). Zachować ostrożność podczas stosowania preparatu z następującymi lekami: kwasem acetylosalicylowym (z wyłączeniem dawek < 75 mg na dobę), innymi NLPZ i kortykosteroidam ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza związanych z przewodem pokarmowym. Ibuprofen zmniejsza skuteczność działania leków przeciwnadciśnieniowych i moczopędnych (ryzyko hiperkaliemii) oraz może wydłużać czas krwawienia u pacjentów leczonych jednocześnie zydowudyną. NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) oraz zwiększać stężenie litu i metotreksatu we krwi (należy kontrolować stężenie litu we krwi). Fenobarbital przyspiesza metabolizm ibuprofenu. Ibuprofen zwiększa stężenie digoksyny i fenytoiny w osoczu, zwiększa toksyczność baklofenu oraz osłabia działanie probenecydu i sulfinpirazonu. Leki zobojętniające kwas żołądkowy zwiększają szybkość wchłaniania pseudoefedryny, natomiast kaolin ją zmniejsza. Stosowanie wziewnych halogenowych środków znieczulenia ogólnego oraz innych preparatów o pośrednim działaniu sympatykomimetycznym w skojarzeniu z preparatem może wywołać ostrą reakcję nadciśnieniową w okresie okołooperacyjnym - należy odstawić preparat na 24 h przed znieczuleniem ogólnym.

Preparat zawiera substancje Ibuprofen, Pseudoephedrine hydrochloride.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny; tabletki zawierają laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny; tabletki zawierają sacharozę i lak żółcieni pomarańczowej (E110).

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny; tabletki zawierają sacharozę i żółcień pomarańczową (E110).

1 tabl. zawiera: 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny; tabletki zawierają żółcień chinolinową i żółcień pomarańczową.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. zawiera: 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

Najczęściej wyszukiwane

2 ml roztw. do nebulizacji zawierają 15 mg chlorowodorku ambroksolu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

5 ml syropu Junior zawiera 7,5 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu; 5 ml syropu Duo zawiera 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz 50 mg dekspantenolu. Lek zawiera sacharozę.

1 tabl. zawiera 5 mg desloratadyny.

1 tabl. zawiera 60 mg chlorowodorku pseudoefedryny i 2,5 mg chlorowodorku triprolidyny.

100 g preparatu zawiera: 40 g soku z ziela babki lancetowatej, 15 g nalewki z kwiatostanu lipy, 15 g nalewki z korzenia lukrecji, 10 g nalewki z liści mięty, 20 g wyciągu z ziela tymianku. Preparat zawiera etanol.

100 g syropu zawiera 36 g wodnego maceratu z 5 g korzenia prawoślazu lekarskiego. Preparat zawiera etanol, sacharozę i kwas benzoesowy.

1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 125 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 110 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana) lub 1 dawka odmierzona zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 250 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada 21 µg salmeterolu i 220 µg propionianu flutykazonu dostarczanym przez dozownik (dawka dostarczana).

1 ml roztworu (ok. 20 kropli) zawiera 250 mg niketamidu.

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku oksymetazoliny.

1 dawka (1 plastikowy pojemnik) zawiera 400 µg propionianu flutykazonu mikronizowanego.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Oczyszczanie płuc po rzuceniu palenia - dieta i ćwiczenia oddechowe Oczyszczanie płuc po rzuceniu palenia - dieta i ćwiczenia ...

Oczyszczenie płuc po rzuceniu palenia jest procesem długotrwałym i zależy od ilości toksyn zalegających w płucach i upośledzenia funkcji rzęsek, które odpowiadają ...

więcej

Leki przeciwgorączkowe (na gorączkę) - działanie, dawkowanie Leki przeciwgorączkowe (na gorączkę) - działanie, dawkowanie

Leki przeciwgorączkowe (na gorączkę) to leki obniżające niefizjologicznie podwyższoną temperaturę ciała. Leki przeciwgorączkowe najczęściej zawierają takie substancje, jak paracetamol czy ibuprofen. Jak ...

więcej

Tracheostomia Tracheostomia

TRACHEOSTOMIA to otwór w przedniej ścianie tchawicy, przez który wprowadza się rurkę tracheostomijną. Pozwala ona na swobodne oddychanie z pominięciem górnych dróg ...

więcej

Suchość i drapanie w gardle. Domowe sposoby na chore gardło Suchość i drapanie w gardle. Domowe sposoby na chore ...

Suchość i drapanie w gardle oraz męcząca chrypka to dolegliwości, które najczęściej pojawiają się zimą i jesienią. Aby je zlikwidować lub choć ...

więcej

Układ oddechowy: budowa i działanie Układ oddechowy: budowa i działanie

Układ oddechowy człowieka składa się z dróg oddechowych (górnych i dolnych) oraz z płuc. Zadaniem układu oddechowego jest wymiana gazowa pomiędzy organizmem ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.