Mobemid®

1 tabl. powl. zawiera 150 mg moklobemidu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Mobemid® 30 szt., tabl. powl. 16,97zł 2017-10-31

Działanie

Lek przeciwdepresyjny. Odwracalnie hamuje aktywność monoaminooksydazy typu A (MAO-A), powodując zahamowanie metabolizmu noradrenaliny, dopaminy i serotoniny, co prowadzi do zwiększenia ich stężenia w przestrzeni pozakomórkowej. Wpływa korzystnie na nastrój i napęd. Nie wykazuje właściwości sedatywnych. Działa korzystnie na zaburzenia snu w przebiegu depresji. Po podaniu doustnym dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi występuje po 1-2 h. Wchłanianie leku jest całkowite, jednak efekt pierwszego przejścia zmniejsza jego biodostępność. Moklobemid w około 50% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie do nieczynnych metabolitów, głównie w procesie utleniania. T0,5 wynosi 1-2 h. Moklobemid jest wydalany z moczem głównie w postaci nieczynnych metabolitów i w około 1% w postaci nie zmienionej.

Dawkowanie

Doustnie. Zespoły depresyjne: zalecana dawka początkowa wynosi 300 mg na dobę w 2 dawkach, w zależności od nasilenia objawów dawkę można zwiększyć do 600 mg na dobę. W celu osiągnięcia pełnego efektu leczniczego, preparat należy podawać przez 4-6 tyg. Fobia społeczna: początkowa dawka dobowa wynosi 300 mg, po 3 dniach zwiększa się dawkę do 600 mg na dobę w 2 dawkach. Leczenie dawką 600 mg należy kontynuować przez 8-12 tyg., aby ocenić skuteczność leczenia. Maksymalna dawka doobwa wynosi 600 mg. Preparat w dawce podtrzymującej 150 mg należy przyjmować raz na dobę w godzinach rannych. Lek należy przyjmować bezpośrednio po posiłku. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów z niewydolnością nerek. U pacjentów z niewydolnością wątroby dawkę dobową leku należy zmniejszyć do połowy lub nawet do 1/3 zalecanej dawki.

Wskazania

Zespoły depresyjne. Fobia społeczna.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na moklobemid lub pozostałe składniki preparatu. Ostre stany splątania, guz chromochłonny. Stosowanie u dzieci poniżej 18 lat. Leczenie selegiliną, petydyną, dekstrometorfanem, selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitorami MAO lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

Środki ostrożności

Lek należy ostrożnie stosować u osób z nadczynnością tarczycy (lek może wywołać reakcję nadciśnieniową), u chorych z chorobą afektywną dwubiegunową (lek może wywołać epizody maniakalne) oraz w zaburzeniach czynności wątroby. U pacjentów z myślami samobójczymi należy ograniczyć dawkowanie i ilość leku do minimum, a chorzy muszą pozostawać pod stałą kontrolą lekarską we wszystkich fazach leczenia. Pacjentom stosującym lek zaleca się unikanie potraw bogatych w tyraminę. U pobudzonych pacjentów z depresją, preparat można podawać jednocześnie z lekami uspokajającymi (np. benzodiazepinami). Preparat zawiera laktozę, dlatego nie powinni go stosować pacjenci z rzadko występującą nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Mogą wystąpić: ze strony o.u.n., często - ból i zawroty głowy, bezsenność, zaburzenia snu, drżenie, pobudzenie ruchowe, niepokój, nerwowość, senność, zmęczenie, uspokojenie, nasilony niepokój, stan ostrego niepokoju, osłabienie albo omdlenie, niezbyt często - migrena, zaburzenia pozapiramidowe, szum uszny, parestezje, dyzartria (niewyraźna mowa); ze strony układu pokarmowego, często - nudności, wymioty, biegunki lub zaparcia, bóle brzucha, suchość błon śluzowych jamy ustnej, niezbyt często - pieczenie przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka, wzdęcia i inne objawy niestrawności; ze strony układu sercowo-naczyniowego, często - tachykardia, palpitacja serca, hipotensja ortostatyczna, hipotensja, niezbyt często - nadciśnienie, zwolnienie czynności serca, skurcze dodatkowe, ból dławicowy, ból w piersiach; zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania, często - pocenie się, niewyraźne widzenie, zwiększony lub zmniejszony apetyt, niezbyt często - ogólnie złe samopoczucie, bóle szkieletowo-mięśniowe, uczucie zmienionego smaku, napady zaczerwienienia twarzy, uczucia gorąca, mroczki (ubytki w polu widzenia), duszność; zaburzenia oka, rzadko - nieostre widzenie, zapalenie spojówek; zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, rzadko - drżenie mięśniowe; zaburzenia psychiczne, niezbyt często - trudności w zasypianiu, koszmary nocne, omamy, zaburzenia pamięci, dezorientacja, nasilenie depresji, ekscytacja/drażliwość, hipomania, zachowania agresywne, apatia, napięcie nerwowe, stany splątania, zgłaszano przypadki myśli i zachowań samobójczych; zaburzenia naczyniowe, niezbyt często - objawy zapalenia żył; zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, niezbyt często - wykwit/wysypka, skórna reakcja alergiczna, świąd, zapalenie dziąseł, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, suchość skóry; zaburzenia nerek i dróg moczowych, niezbyt często - zaburzenia oddawania moczu (bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, wielomocz, bolesne parcie na mocz); zaburzenia układu płciowego, niezbyt często - krwawienia z dróg rodnych, wydłużona menstruacja.

Ciąża i laktacja

Bezpieczeństwo stosowania leku w ciąży: kat. B. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Preparat nie powinien zaburzać sprawności psychofizycznej, jednak w początkowym okresie leczenia nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Interakcje

Moklobemid nie może być stosowany jednocześnie z innymi lekami przeciwdepresyjnymi, należy zachować odpowiednią przerwę w przypadku wcześniejszego stosowania leków przeciwdepresyjnych. Po przerwaniu leczenia inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, a przed rozpoczęciem leczenia moklobemidem, konieczne jest zachowanie przerwy równej 4-5 okresom półtrwania leku podawanego wcześniej lub jego aktywnego metabolitu. Moklobemid może być stosowany nie wcześniej niż przynajmniej tydzień po odstawieniu inhibitorów MAO, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub leków przeciwdepresyjnych hamujących wychwyt zwrotny serotoniny (2 tyg. w przypadku paroksetyny, 5 tyg, w przypadku fluoksetyny). Moklobemid może nasilać działanie fenylefryny i innych leków sympatykomimetycznych - nie powinien być stosowany jednocześnie. Nie należy stosować moklobemidu jednocześnie z selegiliną i z preparatami zawierającymi dekstrometorfan. Podczas jednoczesnego stosowania moklobemidu i opioidowych leków przeciwbólowych może wystąpić nasilenie działania opioidów. Cymetydyna hamuje metabolizm moklobemidu i zwiększa jego stężenie we krwi - u osób leczonych cymetydyną, dawkę moklobemidu należy zmniejszyć o połowę. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania moklobemidu i lewodopy - ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego. Moklobemid może zmniejszać działanie nifedypiny i furosemidu. Moklobemid może nasilać działanie ibuprofenu lub innych NLPZ. Zalecane jest przyjmowanie leku po posiłkach w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa interakcji z tyraminą; do produktów o dużej zawartości tyraminy należą: ryby wędzone, niektóre gatunki sera, czekolada, wino, piwo, produkty drożdżowe, soja. Stosowanie moklobemidu i innych leków: nie kojarzyć z klomipraminą, petydyną, dekstropropoksyfenem, dekstrometorfanem, selegiliną, inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny; kojarzyć ostrożnie z cymetydyną, lekami sympatykomimetycznymi, metoprololem, lekami przeciwdrgawkowymi, opioidowymi lekami przeciwbólowymi, NLPZ; kojarzyć można bezpiecznie z antybiotykami, digoksyną, doustnymi lekami antykoncepcyjnymi, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, pochodnymi kumaryny, glibenklamidem, hydrochlorotiazydem, insuliną, moksonidyną, nifedypiną, zolmitriptanem, benzodiazepinami i litem.

Preparat zawiera substancję Moclobemide.

Lek refundowany: TAK

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. powl. zawiera 150 mg moklobemidu. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 150 mg lub 300 mg moklobemidu; tabletki zawierają laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 150 mg moklobemidu.

Najczęściej wyszukiwane

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etoksybenzamidu oraz 50 mg kofeiny.

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu; kaps. zawierają laktozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) i 50 mg kofeiny.

1 tabl. zawiera 250 mg lub 100 mg (mite) lewodopy i 25 mg karbidopy.

1 fiolka (1,3 ml) zawiera 9,75 mg arypiprazolu.

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

1 kaps. twarda zawiera 300 mg paracetamolu, 5 mg chlorowodorku fenylefryny i 25 mg kofeiny.

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1,2 g piracetamu. 1 ml roztworu doustnego zawiera 200 mg lub 333 mg piracetamu.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS): przyczyny, objawy i leczenie

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS) to postępująca choroba neurologiczna. Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi do stopniowego upośledzenia funkcji wszystkich ...

więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie Choroby nerwowo-mięśniowe: podział, objawy i leczenie

Choroby nerwowo-mięśniowe doprowadzają do nieprawidłowej czynności nerwów oraz mięśni. Objawy choroby nerwowo-mięśniowej to zarówno osłabienie siły mięśniowej czy zaniki mięśni, jak również ...

więcej

Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu Komórki macierzyste w leczeniu porażenia mózgowego i autyzmu

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej już od kilkudziesięciu lat są standardową terapią w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób. Najnowsze badania wykazały, że ...

więcej

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) - przyczyny, objawy i leczenie

Parkinsonizm (zespół parkinsonowski) to zespół objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona, które mogą się pojawić nie tylko w przebiegu tej choroby, lecz także ...

więcej

Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie Wgłobienie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie

Wgłobienie mózgu polega na nieprawidłowym przemieszczeniu tkanki nerwowej w obrębie czaszki. W zależności od tego, które dokładnie części mózgowia i w jakie ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.