Mirvaso

1 g żelu zawiera 3,3 mg brymonidyny, co odpowiada 5 mg brymonidyny winianu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i glikol propylenowy.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Mirvaso tuba 30 g, żel 175,00 zł 2017-10-31

Działanie

Brymonidyna jest wysoce selektywnym agonistą receptora α2-adrenergicznego; jest 1000 razy bardziej selektywnym agonistą receptora α2 niż α1. Nałożenie leku na skórę twarzy powoduje zmniejszenie rumienia, w wyniku bezpośredniego obkurczenia naczyń krwionośnych skóry.

Dawkowanie

Dorośli: 1 aplikacja raz na 24 h w dowolnym czasie dogodnym dla pacjenta, przez cały czas utrzymywania się rumienia. Zalecana maksymalna dawka dobowa to ilość żelu o łącznej masie 1 g, co odpowiada około pięciu porcjom wielkości ziarnka grochu. Leczenie należy rozpocząć od nakładania mniejszej ilości żelu (mniejszej niż maksymalna dawka) przez co najmniej tydzień. Następnie ilość żelu można stopniowo zwiększać zależnie od odpowiedzi klinicznej i tolerancji leczenia przez pacjenta. Szczególne grupy pacjentów. Doświadczenia ze stosowaniem leku u pacjentów w wieku powyżej 65 lat są ograniczone. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat, z uwagi na ryzyko ciężkich ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Działania niepożądane związane z ogólnoustrojowym wchłanianiem brymonidyny zidentyfikowano również w grupie wiekowej od 2 do 12 lat. Preparatu nie należy stosować u dzieci lub młodzieży w wieku od 2 do 18 lat. Sposób podania. Nakładać na skórę niewielką ilość preparatu - wielkości groszku, na każdy z pięciu obszarów twarzy: czoło, podbródek, nos i oba policzki. Preparat należy nakładać delikatnie i rozprowadzić równomiernie cienką warstwą na całej twarzy omijając oczy, powieki, wargi, usta i błony śluzowe nosa. Nakładać wyłącznie na skórę twarzy. Należy umyć ręce bezpośrednio po nałożeniu leku. Należy unikać zwiększania ilości preparatu nakładanej w ciągu doby i (lub) częstości nakładania, ponieważ nie oceniono bezpieczeństwa stosowania większych dawek dobowych ani wielokrotnego nakładania leku w ciągu doby. Preparat można stosować w skojarzeniu z innymi lekami do miejscowego leczenia zapalnych zmian w przebiegu trądziku różowatego oraz z kosmetykami. Leków tych nie należy nakładać bezpośrednio przed nałożeniem preparatu; można je zastosować tylko po wyschnięciu nałożonego preparatu.

Wskazania

Lek jest wskazany w objawowym leczeniu rumienia skóry twarzy, w trądziku różowatym u dorosłych pacjentów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci w wieku poniżej 2 lat. Pacjenci przyjmujący inhibitory MAO (np. selegilinę lub moklobemid), oraz pacjenci stosujący trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. imipramina) lub czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. maprotylina, mianseryna, mirtazapina), które wpływają na przewodnictwo noradrenergiczne.

Środki ostrożności

Preparat nie powinien być nakładany na podrażnioną skórę (w tym na skórę po terapii laserowej), otwarte rany ani w pobliżu oczu. W przypadku silnego podrażnienia lub uczulenia kontaktowego, leczenie należy przerwać. U pacjentów leczonych preparatem bardzo często występuje zaostrzenie objawów trądziku różowatego. We wszystkich badaniach klinicznych u 16% pacjentów otrzymujących lek wystąpiło zaostrzenie objawów. Nasilenie działań niepożądanych związanych z podaniem leku zmniejsza się po kilku godzinach po jego nałożeniu. U niektórych pacjentów zgłaszano zaostrzenie rumienia i nagłego zaczerwienienia w porównaniu do stanu początkowego. Większość przypadków zaobserwowano w ciągu pierwszych 2 tyg. po rozpoczęciu leczenia. Czas od nałożenia żelu do wystąpienia związanego z jego nałożeniem nagłego zaczerwienienia, mieścił się w zakresie od ok. 30 min do kilku godzin. W większości przypadków rumień i nagłe zaczerwienienie ustępowały po zaprzestaniu nakładania żelu. W razie pogorszenia rumienia należy zaprzestać nakładania preparatu. Zastosowanie leczenia objawowego, takiego jak chłodzenie skóry, podanie NLPZ i przeciwhistaminowych, może pomóc złagodzić objawy. Po ponownym podaniu preparatu zgłaszano nawroty nasilonego rumienia i nagłego zaczerwienienia. Przed wznowieniem leczenia i podaniem żelu na wybrany obszar twarzy po czasowym zaprzestaniu leczenia z powodu nasilonego rumienia lub nagłego zaczerwienienia, należy wykonać próbę alergiczną nakładając preparat na małej powierzchni twarzy co najmniej przez 1 dzień przed ponownym zastosowaniem preparatu. Brak badań dotyczących stosowania preparatu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek. Jednoczesne stosowanie innych działających ogólnoustrojowo agonistów receptorów α-adrenergicznych może potęgować prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych tej grupy leków u pacjentów: z ciężką, niestabilną lub niekontrolowaną chorobą układu krążenia; z depresją, niewydolnością krążenia mózgowego lub wieńcowego, objawem Raynauda, niedociśnieniem ortostatycznym, zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń, twardziną lub zespołem Sjogrena. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje uczuleniowe (możliwe reakcje typu późnego) i glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

Niepożądane działanie

Często: uderzenia krwi do głowy, bladość skóry w miejscu aplikacji, zaczerwienie skóry, świąd i uczucie pieczenia. Niezbyt często: ból głowy, parestezje, obrzęk powiek, zawroty głowy, niedrożność nosa, suchość w ustach, trądzik, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, suchość skóry, ból skóry, uczucie dyskomfortu skóry, wysypka grudkowa, trądzik różowaty, podrażnienie skóry, nadmierne ucieplenie skóry, obrzęk twarzy, pokrzywka, uczucie gorąca, wychłodzenie obwodowe. Rzadko: bradykardia, niedociśnienie, obrzęk naczynioruchowy,

Ciąża i laktacja

Brak danych lub dostępne są tylko ograniczone dane dotyczące stosowania brymonidyny u kobiet w ciąży. W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania preparatu w okresie ciąży. Nie wiadomo, czy brymonidyna i (lub) jej metabolity przenikają do mleka matki karmiącej. Nie należy stosować preparatu podczas karmienia piersią. Brymonidyna nie stanowi szczególnego zagrożenia dla rozrodu i rozwoju potomstwa u gatunków zwierzęcych.

Uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Lek jest przeciwwskazany u pacjentów przyjmujących inhibitory MAO oraz u pacjentów stosujących trójpierścieniowe lub czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne, które wpływają na przewodnictwo noradrenergiczne. Należy wziąć pod uwagę możliwe addytywne lub potęgujące działanie leków działających depresyjnie na OUN (alkohol, barbiturany, opioidy, leki uspokajające lub znieczulające). Brak danych dotyczących stężenia amin katecholowych w krwiobiegu po zastosowaniu preparatu. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów przyjmujących substancje, które mogą wpływać na metabolizm i wychwyt amin z krwiobiegu, np. chloropromazyny, metylofenidatu czy rezerpiny. Zaleca się ostrożność podczas zmiany dawki jednocześnie stosowanej substancji o działaniu ogólnoustrojowym (niezależnie od jej postaci farmaceutycznej) lub rozpoczynania nią leczenia, jeśli substancja ta może wchodzić w interakcje z agonistami receptorów α-adrenergicznych lub zakłócać ich działanie, to jest agonistą lub antagonistą receptorów adrenergicznych (np. izoprenalina, prazosyna). Brymonidyna może wywołać klinicznie nieistotny spadek ciśnienia tętniczego u niektórych pacjentów - należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwnadciśnieniowych i (lub) glikozydów nasercowych.

Cena

Mirvaso, cena 100% 175,00 zł

Preparat zawiera substancję Brimonidine.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 g żelu zawiera 3,3 mg brymonidyny, co odpowiada 5 mg brymonidyny winianu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i glikol propylenowy.

Najczęściej wyszukiwane

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego (w postaci kwasu fusydynowego półwodnego) oraz 1 mg betametazonu (w postaci walerianianu betametazonu). Ponadto preparat zawiera alkohol cetostearylowy, parahydroksybenzoesan metylu i propylu, sorbinian potasu.

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego i 1 mg betametazonu (w postaci walerianianu); krem zawiera alkohol cetostearylow i chlorokrezol.

1 g żelu zawiera 3 mg adapalenu oraz 25 mg nadtlenku benzoilu. Preparat zawiera glikol propylenowy.

1 ml płynu zawiera 20 mg minoksydylu.

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego i 10 mg octanu hydrokortyzonu. Krem zawiera butylohydroksyanizol, alkohol cetylowy i sorbinian potasu.

1 kaps. zawiera 10 mg lub 20 mg izotretynoiny; kapsułki zawierają olej sojowy.

1 g zawiesiny zawiera 20 mg benzokainy i 240 mg tlenku cynku.

1 ml płynu i emulsji oraz 1 g żelu zawiera 10 mg klindamycyny w postaci fosforanu. Ponadto emulsja zawiera alkohol cetostearylowy; płyn zawiera glikol propylenowy; żel zawiera glikol propylenowy i hydroksybenzoesan metylu.

1 g żelu zawiera 50 µg kalcypotriolu i 0,5 mg betametazonu w postaci dipropionianu. Żel zawiera butylohydroksytoluen.

1 g maści zawiera 0,3 mg lub 1 mg takrolimusu w postaci takrolimusu jednowodnego.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
WRASTAJĄCY PAZNOKIEĆ - przyczyny. Jak zapobiegać wrastaniu paznokci? WRASTAJĄCY PAZNOKIEĆ - przyczyny. Jak zapobiegać wrastaniu paznokci?

Wrastający paznokieć to bolesna dolegliwość. Początkowo jest jedynie przyczyną lekkiego dyskomfortu. Jednak w miarę wrastania paznokcia pojawiają się bóle palucha u stopy, ...

więcej

PĘCHERZE NA STOPACH - zapobieganie i leczenie PĘCHERZE NA STOPACH - zapobieganie i leczenie

Bąbel na stopie utrudnia chodzenie i boli? Twoje buty powodują otarcia i bolesne pęcherze? Udzielimy ci dobrych rad, jak zapobiegać i leczyć ...

więcej

Leczenie grzybicy paznokci. Czy można leczyć grzybicę paznokci w domu? Leczenie grzybicy paznokci. Czy można leczyć grzybicę paznokci w ...

Grzybica paznokci najczęściej dotyczy paznokci stóp. Jak leczyć grzybicę paznokci: iść do lekarza czy próbować domowych sposobów? Leczenie grzybicy paznokci nie jest ...

więcej

Melanina: rodzaje i rola Melanina: rodzaje i rola

Melanina to pigment, który odpowiada między innymi za barwę naszej skóry, włosów czy tęczówek oczu oraz chroni przed szkodliwym promieniowaniem UV. Dlaczego ...

więcej

Nadmiar skóry po odchudzaniu? Pomoże operacja Nadmiar skóry po odchudzaniu? Pomoże operacja

Jesteś po operacji bariatrycznej, schudłaś 30, 60 a może więcej kilogramów, ale nie czujesz radości z efektów leczenia. Po schudnięciu, na ramionach, ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.