Mirvaso

1 g żelu zawiera 3,3 mg brymonidyny, co odpowiada 5 mg brymonidyny winianu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i glikol propylenowy.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Mirvaso tuba 30 g, żel 175,00zł 2017-10-31

Działanie

Brymonidyna jest wysoce selektywnym agonistą receptora α2-adrenergicznego; jest 1000 razy bardziej selektywnym agonistą receptora α2 niż α1. Nałożenie leku na skórę twarzy powoduje zmniejszenie rumienia, w wyniku bezpośredniego obkurczenia naczyń krwionośnych skóry.

Dawkowanie

Dorośli: 1 aplikacja raz na 24 h w dowolnym czasie dogodnym dla pacjenta, przez cały czas utrzymywania się rumienia. Zalecana maksymalna dawka dobowa to ilość żelu o łącznej masie 1 g, co odpowiada około pięciu porcjom wielkości ziarnka grochu. Leczenie należy rozpocząć od nakładania mniejszej ilości żelu (mniejszej niż maksymalna dawka) przez co najmniej tydzień. Następnie ilość żelu można stopniowo zwiększać zależnie od odpowiedzi klinicznej i tolerancji leczenia przez pacjenta. Szczególne grupy pacjentów. Doświadczenia ze stosowaniem leku u pacjentów w wieku powyżej 65 lat są ograniczone. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat, z uwagi na ryzyko ciężkich ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Działania niepożądane związane z ogólnoustrojowym wchłanianiem brymonidyny zidentyfikowano również w grupie wiekowej od 2 do 12 lat. Preparatu nie należy stosować u dzieci lub młodzieży w wieku od 2 do 18 lat. Sposób podania. Nakładać na skórę niewielką ilość preparatu - wielkości groszku, na każdy z pięciu obszarów twarzy: czoło, podbródek, nos i oba policzki. Preparat należy nakładać delikatnie i rozprowadzić równomiernie cienką warstwą na całej twarzy omijając oczy, powieki, wargi, usta i błony śluzowe nosa. Nakładać wyłącznie na skórę twarzy. Należy umyć ręce bezpośrednio po nałożeniu leku. Należy unikać zwiększania ilości preparatu nakładanej w ciągu doby i (lub) częstości nakładania, ponieważ nie oceniono bezpieczeństwa stosowania większych dawek dobowych ani wielokrotnego nakładania leku w ciągu doby. Preparat można stosować w skojarzeniu z innymi lekami do miejscowego leczenia zapalnych zmian w przebiegu trądziku różowatego oraz z kosmetykami. Leków tych nie należy nakładać bezpośrednio przed nałożeniem preparatu; można je zastosować tylko po wyschnięciu nałożonego preparatu.

Wskazania

Lek jest wskazany w objawowym leczeniu rumienia skóry twarzy, w trądziku różowatym u dorosłych pacjentów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci w wieku poniżej 2 lat. Pacjenci przyjmujący inhibitory MAO (np. selegilinę lub moklobemid), oraz pacjenci stosujący trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. imipramina) lub czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. maprotylina, mianseryna, mirtazapina), które wpływają na przewodnictwo noradrenergiczne.

Środki ostrożności

Preparat nie powinien być nakładany na podrażnioną skórę (w tym na skórę po terapii laserowej), otwarte rany ani w pobliżu oczu. W przypadku silnego podrażnienia lub uczulenia kontaktowego, leczenie należy przerwać. U pacjentów leczonych preparatem bardzo często występuje zaostrzenie objawów trądziku różowatego. We wszystkich badaniach klinicznych u 16% pacjentów otrzymujących lek wystąpiło zaostrzenie objawów. Nasilenie działań niepożądanych związanych z podaniem leku zmniejsza się po kilku godzinach po jego nałożeniu. U niektórych pacjentów zgłaszano zaostrzenie rumienia i nagłego zaczerwienienia w porównaniu do stanu początkowego. Większość przypadków zaobserwowano w ciągu pierwszych 2 tyg. po rozpoczęciu leczenia. Czas od nałożenia żelu do wystąpienia związanego z jego nałożeniem nagłego zaczerwienienia, mieścił się w zakresie od ok. 30 min do kilku godzin. W większości przypadków rumień i nagłe zaczerwienienie ustępowały po zaprzestaniu nakładania żelu. W razie pogorszenia rumienia należy zaprzestać nakładania preparatu. Zastosowanie leczenia objawowego, takiego jak chłodzenie skóry, podanie NLPZ i przeciwhistaminowych, może pomóc złagodzić objawy. Po ponownym podaniu preparatu zgłaszano nawroty nasilonego rumienia i nagłego zaczerwienienia. Przed wznowieniem leczenia i podaniem żelu na wybrany obszar twarzy po czasowym zaprzestaniu leczenia z powodu nasilonego rumienia lub nagłego zaczerwienienia, należy wykonać próbę alergiczną nakładając preparat na małej powierzchni twarzy co najmniej przez 1 dzień przed ponownym zastosowaniem preparatu. Brak badań dotyczących stosowania preparatu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek. Jednoczesne stosowanie innych działających ogólnoustrojowo agonistów receptorów α-adrenergicznych może potęgować prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych tej grupy leków u pacjentów: z ciężką, niestabilną lub niekontrolowaną chorobą układu krążenia; z depresją, niewydolnością krążenia mózgowego lub wieńcowego, objawem Raynauda, niedociśnieniem ortostatycznym, zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń, twardziną lub zespołem Sjogrena. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje uczuleniowe (możliwe reakcje typu późnego) i glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

Niepożądane działanie

Często: uderzenia krwi do głowy, bladość skóry w miejscu aplikacji, zaczerwienie skóry, świąd i uczucie pieczenia. Niezbyt często: ból głowy, parestezje, obrzęk powiek, zawroty głowy, niedrożność nosa, suchość w ustach, trądzik, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, suchość skóry, ból skóry, uczucie dyskomfortu skóry, wysypka grudkowa, trądzik różowaty, podrażnienie skóry, nadmierne ucieplenie skóry, obrzęk twarzy, pokrzywka, uczucie gorąca, wychłodzenie obwodowe. Rzadko: bradykardia, niedociśnienie, obrzęk naczynioruchowy,

Ciąża i laktacja

Brak danych lub dostępne są tylko ograniczone dane dotyczące stosowania brymonidyny u kobiet w ciąży. W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania preparatu w okresie ciąży. Nie wiadomo, czy brymonidyna i (lub) jej metabolity przenikają do mleka matki karmiącej. Nie należy stosować preparatu podczas karmienia piersią. Brymonidyna nie stanowi szczególnego zagrożenia dla rozrodu i rozwoju potomstwa u gatunków zwierzęcych.

Uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Lek jest przeciwwskazany u pacjentów przyjmujących inhibitory MAO oraz u pacjentów stosujących trójpierścieniowe lub czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne, które wpływają na przewodnictwo noradrenergiczne. Należy wziąć pod uwagę możliwe addytywne lub potęgujące działanie leków działających depresyjnie na OUN (alkohol, barbiturany, opioidy, leki uspokajające lub znieczulające). Brak danych dotyczących stężenia amin katecholowych w krwiobiegu po zastosowaniu preparatu. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów przyjmujących substancje, które mogą wpływać na metabolizm i wychwyt amin z krwiobiegu, np. chloropromazyny, metylofenidatu czy rezerpiny. Zaleca się ostrożność podczas zmiany dawki jednocześnie stosowanej substancji o działaniu ogólnoustrojowym (niezależnie od jej postaci farmaceutycznej) lub rozpoczynania nią leczenia, jeśli substancja ta może wchodzić w interakcje z agonistami receptorów α-adrenergicznych lub zakłócać ich działanie, to jest agonistą lub antagonistą receptorów adrenergicznych (np. izoprenalina, prazosyna). Brymonidyna może wywołać klinicznie nieistotny spadek ciśnienia tętniczego u niektórych pacjentów - należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwnadciśnieniowych i (lub) glikozydów nasercowych.

Preparat zawiera substancję Brimonidine.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 g żelu zawiera 3,3 mg brymonidyny, co odpowiada 5 mg brymonidyny winianu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i glikol propylenowy.

Najczęściej wyszukiwane

1 ml płynu i emulsji oraz 1 g żelu zawiera 10 mg klindamycyny w postaci fosforanu.

1 g kremu zawiera 5 mg lub 10 mg octanu hydrokortyzonu. Preparat zawiera: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, glikol propylenowy, parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu.

1 g maści zawiera 20 mg mikonazolu i 2,5 mg mazipredonu chlorowodorku. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu, alkohol cetostearylowy, glikol propylenowy.

1 g żelu zawiera 30 mg nadtlenku wodoru.

1 g kremu zawiera 1 mg dezonidu.

1 g maści zawiera 0,3 mg lub 1 mg takrolimusu w postaci takrolimusu jednowodnego.

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego (w postaci kwasu fusydynowego półwodnego) oraz 1 mg betametazonu (w postaci walerianianu betametazonu). Ponadto preparat zawiera alkohol cetostearylowy, parahydroksybenzoesan metylu i propylu, sorbinian potasu.

1 g kremu lub 1 ml płynu zawiera 10 mg cyklopiroksu z olaminą. Krem zawiera alkohol cetostearylowy.

1 g kremu zawiera 10 mg chlorowodorku terbinafiny. Preparat zawiera: alkohol cetylowy i alkohol stearylowy.

1 g żelu zawiera 3 mg adapalenu oraz 25 mg nadtlenku benzoilu. Preparat zawiera glikol propylenowy.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Choroby skóry, włosów i paznokci - rodzaje Choroby skóry, włosów i paznokci - rodzaje

Choroby skóry, włosów i paznokci to różnorodna grupa schorzeń. Niektóre z nich są mało dokuczliwe, inne powodują dolegliwości bólowe, szpecą, a nieleczone ...

więcej

Leczenie ZAJADÓW. Sposoby na zajady w kącikach ust Leczenie ZAJADÓW. Sposoby na zajady w kącikach ust

Leczenie zajadów powinno przebiegać w dwóch kierunkach: objawowym (kremy i maści) i przyczynowym (suplementacja odpowiednich witamin lub metody stosowane w medycynie ludowej). ...

więcej

Zgorzel gazowa (gangrena) Zgorzel gazowa (gangrena)

Zgorzel gazowa (gangrena) wywoływana jest przez laseczki zgorzeli gazowej Clostridium Perfringens, które obecne są w wodzie, ziemi i ściekach i są przyczyną ...

więcej

9 rzeczy, które zrozumieją tylko atopicy 9 rzeczy, które zrozumieją tylko atopicy

Atopowe zapalenie skóry to choroba, której nie da się całkowicie wyleczyć, jednak jej dokuczliwe objawy – silne swędzenie, wysuszenie i podrażnienie skóry ...

więcej

Ubrania dla atopików – co zakładać, by dodatkowo nie podrażniać skóry? Ubrania dla atopików – co zakładać, by dodatkowo nie ...

Skóra osoby z atopowym zapaleniem skóry wymaga szczególnej troski – atopik powinien zadbać o nią nie tylko poprzez stosowanie preparatów przeznaczonych specjalnie ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.