Metindol® Retard

1 tabl. zawiera 75 mg indometacyny w postaci o przedłużonym działaniu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Metindol® Retard 25 szt., tabl. o przedł. uwalnianiu 28,41zł 2017-10-31

Działanie

Indometacyna działa bardzo silnie przeciwzapalnie, silnie przeciwbólowo, słabo przeciwgorączkowo - przez hamowanie cyklooksygenazy, co blokuje syntezę cyklicznych nadtlenków, prostaglandyn, tromboksanów; poprzez zmniejszanie reakcji zapalnej obniża intensywność obrzęku i tkliwości tkanek. U pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów powoduje że liczba stawów zajętych przez proces chorobowy i sztywność poranna są mniejsze, zaś ruchomość stawów oraz dystans, jaki pacjent może przejść bez bólu są większe. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego (biodostępność prawie 100%). W ponad 90% wiąże się z białkami osocza, jest metabolizowana głównie w wątrobie (demetylacja, debenzylacja) do nieczynnych metabolitów (dezchlorobenzoiloindometacyny, demetyloindometacyny). Jest wydalana w postaci metabolitów (głównie w postaci glukuronianów) w około 60% z moczem, 33% z kałem (w tym w postaci nie zmienionej około 1,5%). Przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego, płynu stawowego, przez barierę łożyska i do mleka matek karmiących.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Choroby układu kostno-mięśniowo-stawowego: 1 tabl. 1-2 razy na dobę. Bolesne miesiączkowanie: 1 tabl. raz na dobę przez czas trwania bolesnych skurczów lub krwawienia. U pacjentów w podeszłym wieku należy stosować najmniejsze dawki skuteczne przez jak najkrótszy czas. W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją jak najszybciej, chyba że zbliża się czas przyjęcia następnej dawki, wtedy opuszczoną dawkę należy pominąć. Tabl. przyjmować w czasie posiłków lub z mlekiem.

Wskazania

Ostre reumatoidalne zapalenie stawów. Zesztywniające zapalenie kręgosłupa. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Zapalenie stawu biodrowego. Ostre stany zapalne mięśni szkieletowych. Ból krzyżowo-lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Stany zapalne tkanek okołostawowych (zapalenie kaletki maziowej, ścięgna, błony maziowej, pochewki ścięgna, torebki stawowej). Stany zapalne, bóle i obrzęki związane z zabiegami ortopedycznymi. Bolesne miesiączkowanie pierwotne.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na indometacynę, pozostałe składniki preparatu oraz inne NLPZ. Napady astmy, pokrzywka, zapalenie błony śluzowej nosa występujące po zastosowaniu NLPZ lub kwasu acetylosalicylowego. Obrzęk naczynioruchowy. Jednoczesne przyjmowanie innych NLPZ, w tym wybiórczych inhibitorów COX-2. Ciężka niewydolność serca, nerek lub wątroby. Czynna lub w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy. Polipy nosa. III trymestr ciąży.

Środki ostrożności

Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci (brak danych dotyczących bezpieczeństwa). Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko działań niepożądanych). Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami krwawienia, schorzeniami psychiatrycznymi, padaczką, chorobą Parkinsona, astmą w wywiadzie (ryzyko skurczu oskrzeli), patologią esicy, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, chorobą Leśniowskiego-Crohna, zaburzeniem czynności nerek, wątroby lub serca, nadciśnieniem, niewydolnością serca, obrzękami oraz stanami predysponującymi do retencji płynów w organizmie (należy stosować najmniejsze dawki i monitorować czynność nerek). U pacjentów ze zmniejszonym przepływem krwi przez nerki stosowanie NLPZ może spowodować wystąpienie jawnej dekompensacji czynności nerek; największe ryzyko wystąpienia takiego stanu istnieje u pacjentów z upośledzeniem czynności nerek lub wątroby, cukrzycą, w podeszłym wieku, z utratą płynów pozakomórkowych, zastoinową niewydolnością serca, sepsą oraz jednocześnie stosujących leki nefrotoksyczne - u wszystkich pacjentów ze zmniejszoną rezerwą nerkową należy zachować ostrożność i monitorować czynność nerek. Należy przerwać leczenie w przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia i perforacji przewodu pokarmowego lub zmian w obrębie oczu. Należy zachować ostrożność, u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki mogące wpływać niekorzystnie na przewód pokarmowy lub zwiększające ryzyko występowania krwawień, tj. kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna) czy leki przeciwpłytkowe (kwas acetylosalicylowy). Indometacyna może maskować objawy zakażeń, zaleca się zachowanie ostrożności w trakcie stosowania leku u pacjentów ze współistniejącą chorobą infekcyjną oraz stosujących szczepionki z żywymi mikroorganizmami. Indometacyna hamuje agregację płytek krwi, działanie te przemija w ciągu 24 h od odstawienia leku. Należy zachować ostrożność u pacjentów w okresie pooperacyjnym (czas krwawienia jest wydłużony). Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu oraz pacjenci z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu) powinni być leczeni indometacyną bardzo rozważnie. U pacjentów z układowym toczniem rumieniowatym i mieszaną chorobą tkanki łącznej ryzyko wystąpienia aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych może być zwiększone. Należy unikać jednoczesnego stosowania dwóch lub więcej NLPZ.

Niepożądane działanie

Mogą wystąpić: nudności, brak łaknienia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, bóle w nadbrzuszu, bóle brzucha, zaparcie, biegunka, wzdęcia, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenia mogące wystąpić w każdym odcinku przewodu pokarmowego (mogące powodować nawet zwężenie lub niedrożność przewodu pokarmowego), krwawienie z esicy (nawet bez wyraźnego owrzodzenia lub uchyłka) lub perforacja istniejącej patologii esicy (tj. rak czy uchyłek), nasilenie bólu brzucha lub zaostrzenie choroby u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego-Crohna (lub wystąpienie tej patologii) i lokalnym zapaleniem jelita, owrzodzenia żołądka i (lub) dwunastnicy oraz krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja przewodu pokarmowego (niekiedy prowadzące do zgonu), szczególnie u starszych pacjentów; zastój żółci, żółtaczka i zapalenie wątroby (niekiedy prowadzące do śmierci); ból głowy, zawroty głowy, uczucie pustki w głowie; aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (szczególnie u pacjentów ze schorzeniami autoimmunologicznymi, tj. toczeń rumieniowaty czy mieszana choroba tkanki łącznej) z takimi objawami, jak sztywność karku, bóle głowy, nudności, wymioty, gorączka czy zaburzenia orientacji; zawroty głowy, zaburzenia mowy, omdlenia, śpiączka, obrzęk mózgu, nerwowość, dezorientacja, senność, drgawki, parestezje, neuropatia obwodowa, ruchy mimowolne, nasilenie napadów padaczki, parkinsonizm; dezorientacja, bezsenność, depersonalizacja, omamy, depresja, uczucie niepokoju, pobudzenie, inne zaburzenia psychiczne; uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, bóle w klatce piersiowej, nadmierne pocenie się, obrzęki; tachykardia, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca; niewydolność serca; nadciśnienie krwi, niedociśnienie, uderzenia gorąca, zapalenie naczyń; krwiomocz, białkomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy i niewydolność nerek, pogorszenie czynności nerek u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby, nerek i (lub) wątroby; świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość na światło, rumień guzowaty, wysypka, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, toksyczna nekroliza naskórka, utrata włosów, nasilenie łuszczycy; szumy uszne, zaburzenia słuchu, głuchota; nieostre widzenie, zapalenie nerwu wzrokowego, podwójne widzenie, ból oczodołu i okolicy oczodołu; niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaksja, zwiększona reaktywność układu oddechowego, w tym astma, nasilenie astmy, skurcz oskrzeli i duszność; reakcje skórne, w tym różnego rodzaju wysypki, świąd, pokrzywka, plamica, obrzęk naczynioruchowy, dermatozy z tworzeniem pęcherzy i złuszczaniem się naskórka (w tym rumień wielopostaciowy i nekroliza naskórka); zwiększenie stężenia mocznika we krwi, cukromocz, zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych; hiperglikemia, hiperkaliemia; eozynofilia płucna, krwawienie z nosa, skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą lub innymi schorzeniami alergicznymi w wywiadzie; trombocytopenia, leukopenia, neutropenia, anemia aplastyczna i hemolityczna, agranulocytoza, zahamowanie czynności szpiku kostnego, zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego i związane z nim wybroczyny, siniaki, plamica; krwawienie z dróg rodnych, zmiany w obrębie piersi (powiększenie piersi, zwiększona tkliwość piersi, ginekomastia); osłabienie mięśni, przyspieszenie procesów degeneracyjnych chrząstki. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy rozważyć możliwość zmniejszenia dawki leku lub jego odstawienia, a w razie konieczności wdrożyć odpowiednie leczenie. W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie nadciśnienia i niewydolności serca. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). U niektórych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów długotrwale przyjmujących indometacynę obserwowano obecność złogów w obrębie rogówki oraz zmiany w obrębie siatkówki i plamki (jednak podobne objawy odnotowano również u pacjentów nie przyjmujących tego leku). U niektórych pacjentów może wystąpić niedokrwistość spowodowana krwawieniem z przewodu pokarmowego (jawnym lub nie).

Ciąża i laktacja

Preparatu nie stosować w I i II trymestrze ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. W III trymestrze ciąży preparat jest przeciwwskazany. Preparatu nie należy stosować podczas karmienia piersią - lek przenika do mleka matki. Stosowanie indometacyny może zaburzać płodność u kobiet - nie zaleca się podawania leku kobietom planującym ciążę; w przypadku kobiet mających trudność z zajściem w ciążę lub poddawanych badaniom w związku z niepłodnością należy rozważyć zakończenie stosowania indometacyny.

Uwagi

Podczas leczenia należy okresowo wykonywać badania okulistyczne oraz kontrolować stan pacjentów - badać obraz krwi obwodowej oraz czynność wątroby i nerek. Indometacyna może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych - zwiększać aktywność jednego lub większej ilości enzymów wątrobowych, w przypadku utrzymywania się lub nasilania nieprawidłowości, równoczesnego wystąpienia objawów świadczących o zaburzeniach czynności wątroby czy objawów ogólnoustrojowych tj. eoznofilia i wysypka, należy przerwać leczenie. Indometacyna może powodować fałszywie ujemne wyniki próby deksametazonowej. Podczas leczenia pacjenci powinni unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń.

Interakcje

Podczas jednoczesnego stosowania z innymi NLPZ, kwasem acetylosalicylowym lub jego pochodnymi zwiększa się ryzyko działań niepożądanych; nie zaleca się równoczesnego przyjmowania tych leków, kwas acetylosalicylowy może ponadto zmniejszać stężenie indometacyny we krwi. NLPZ mogą zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek u pacjentów przyjmujących leki z grupy 4-chinolonów, a u pacjentów leczonych cyprofloksacyną, mogą spowodować wystąpienie reakcji skórnych oraz neurotoksyczności. Jednoczesne stosowanie z zalcitabiną powoduje zmiany farmakodynamiczne tych leków, a z zydowudyną zwiększa ryzyko wystąpienia toksycznego działania hematologicznego. Ryzyko wystąpienia działania toksycznego indometacyny zwiększa się w wyniku jednoczesnego podawania rytonawiru. Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania indometacyny i cyklofosfamidu, może dojść do ostrego zatrucia wodnego. Indometacyna może zmniejszać wydzielanie kanalikowe metotreksatu, powodując zwiększenie jego działania toksycznego - należy zachować ostrożność podczas leczenia skojarzonego. Jednoczesne stosowanie leków przeciwdepresyjnych (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny) powoduje zwiększenie ryzyka występowania krwawień. NLPZ mogą zwiększać siłę działania pochodnych sulfonylomocznika. W pojedynczych przypadkach jednoczesne stosowania z metforminą może powodować kwasicę metaboliczną. NLPZ prawdopodobnie mogą zwiększać działanie fenytoiny. Jednoczesne stosowanie z haloperydolem może zwiększać senność. NLPZ mogą zwiększać działanie leków przeciwzakrzepowych (tj. warfaryna). Jednoczesne stosowanie z lekami przeciwpłytkowymi zwiększa ryzyko wystąpienia krwawienia, indometacyna wydłuża czas krwawienia i hamuje agregację trombocytów. Probenecyd zmniejsza wydalanie indometacyny, zwiększając jej stężenie w osoczu; należy zachować ostrożność i stopniowo zwiększać dawkę indometacyny. Indometacyna może znacznie zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe leków blokujących receptory ß-adrenergiczne; u pacjentów przyjmujących inhibitory konwertazy może dojść do hiperkaliemii - należy zachować ostrożność podczas leczenia skojarzonego z lekami α-, ß-adrenolitycznymi, inhibitorami konwertazy, antagonistami receptora angiotensyny II, hydralazyną lub nifedypiną. NLPZ mogą zmniejszać skuteczność wszystkich rodzajów leków moczopędnych; indometacyna może u niektórych pacjentów zmniejszać działanie moczopędne i zmniejszające ciśnienie krwi tiazydów oraz furosemidu oraz powodować blokadę indukowanego przez furosemid zwiększenia aktywności reninowej osocza. Leki moczopędne zwiększają ryzyko wystąpienia działania nefrotoksycznego NLPZ. NLPZ mogą zwiększać stężenie glikozydów w surowicy, zmniejszać przesączanie kłębkowe oraz zwiększać niewydolność serca. NLPZ mogą zwiększać toksyczność cyklosporyny; należy zachować ostrożność i monitorować czynność nerek. Stosowanie indometacyny z kortykosteroidami pozwala na zmniejszenie ich dawki; należy zachować ostrożność. Indometacyna może zwiększać stężenie litu w osoczu i zmniejszać jego klirens nerkowy, u pacjentów, u których stężenie litu w osoczu osiągnęło stan stacjonarny; należy monitorować stężenie litu we krwi. Należy unikać jednoczesnego stosowania z triamterenem (ryzyko odwracalnej niewydolności nerek) oraz z diflunisalem (ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, niekiedy powodujące śmierć). W trakcie jednoczesnego stosowania z takrolimusem zwiększa się ryzyko wystąpienia działania nefrotoksycznego. Indometacyna może zwiększać biodostępność bisfosfonianów. Leczenie skojarzone z diazepamem zwiększa ryzyko wystąpienia zawrotów głowy. Indometacyna może zwiększać działanie desmopresyny. Należy unikać stosowania NLPZ w okresie 8-12 dni od użycia mifeprystonu. Indometacyna może zmniejszać szybkość wydalania baklofenu, tym samym zwiększając jego działanie toksyczne. U pacjentów przyjmujących indometacynę z muromonabem-CD3 zwiększa się ryzyko psychozy i encefalopatii. Stosowanie NLPZ z lekami rozszerzającymi naczynia zwiększa ryzyko wystąpienia krwawień.

Preparat zawiera substancję Indometacin.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. zawiera 75 mg indometacyny w postaci o przedłużonym działaniu.

1 g maści zawiera 50 mg indometacyny.

1 g roztworu zawiera 10 mg indometacyny.

1 ml kropli do oczu zawiera 1 mg indometacyny. Lek zawiera tiomersal.

Najczęściej wyszukiwane

1 g żelu zawiera 25 mg ketoprofenu.

1 ampułka (3 ml) zawiera 75 mg diklofenaku sodowego. Preparat zawiera alkohol benzylowy, glikol propylenowy, sód (poniżej 23 mg jonów sodu w 1 amp.).

1 tabl. powl. zawiera 30, 60 lub 90 etorykoksybu.

1 tabl. dojelitowa zawiera 25 mg lub 50 mg diklofenaku sodowego; tabletki zawierają laktozę.

1 fiolka zawiera 100 j. toksyny botulinowej typu A.

1 kaps. o przedł. uwalnianiu zawiera 100 mg soli sodowej diklofenaku. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. lub 1 saszetka granulatu zawiera 25 mg deksketoprofenu w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem; granulat zawiera sacharozę.

1 plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego.

1 g kremu zawiera 50 mg ibuprofenu.

1 fiolka zawiera 125 jednostek toksyny botulinowej typu A. 0,05 ml rekonstytuowanego roztworu zawiera 10 jednostek Speywood (1 jednostka Speywood jest określona jako mediana dawki śmiertelnej podanej dootrzewnowo myszy - LD50).

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Choroba Perthesa (Legga-Calvego-Perthesa) Choroba Perthesa (Legga-Calvego-Perthesa)

Choroba Perthesa, a właściwie choroba Legga-Calvego-Perthesa (łac. coxa plana), jest jedną wielu przyczyn bólu biodra i zaburzeń chodzenia u dzieci. Jeśli objawy, ...

więcej

Złamanie kości udowej - przyczyny, obajwy i leczenie Złamanie kości udowej - przyczyny, obajwy i leczenie

Złamanie kości udowej to głównie problem osób starszych. Na złamanie kości udowej najczęściej narażone są kobiety po 60. roku życia. U nich ...

więcej

SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie SKOLIOZA - przyczyny, objawy i leczenie

Skolioza - potocznie mylnie określana jako boczne skrzywienie kręgosłupa - to najczęściej występująca wada postawy u dzieci. Do jej powstania przyczyniają się ...

więcej

Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie Guzki Schmorla - co to jest? Objawy i leczenie

Guzki Schmorla to zmiany pojawiające się w obrębie kręgosłupa. Guzki Schmorla spotykane są u stosunkowo wielu ludzi (najczęściej u dorosłych), a mimo ...

więcej

KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia KIFOZA (okrągłe plecy) - przyczyny, objawy, leczenie i ćwiczenia

Kifoza pogłębiona (inaczej plecy okrągłe) to choroba kręgosłupa, której cechą charakterystyczną jest nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym i krzyżowym. ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.