Metindol

1 g maści zawiera 50 mg indometacyny.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
  10. Cena
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Metindol tuba 30 g, maść 24,62 zł 2017-10-31

Działanie

Preparat o silnym działaniu przeciwzapalnym. Mechanizm działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz COX-1 i/lub COX-2, co powoduje zahamowanie syntezy i/lub uwalniania prostaglandyn. Wchłanianie indometacyny przez skórę wykazuje duże różnice osobnicze (od 0,1% do 7%) i jest zależne od miejsca i charakterystyki skóry (skóra miękka lub twarda), sposobu zastosowania (wcieranie, opatrunek okluzyjny, jonoforeza).

Dawkowanie

Dorośli: pasek maści o długości około 5 cm wcierać w bolące miejsce 3 razy na dobę. Dzieci o mc. powyżej 25 kg: pasek maści o długości około 2,5 cm wcierać w bolące miejsce 2 razy na dobę.

Wskazania

Miejscowe leczenie bólu w przebiegu zaostrzeń chorób reumatycznych takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, ostre stany zapalne tkanek okołostawowych, dna moczanowa, choroba zwyrodnieniowa stawów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na indometacynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Podanie miejscowe. Nie stosować na błony śluzowe lub uszkodzoną skórę. Podanie ogólne. Pacjenci, u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) wystąpiły: ostry napad astmy oskrzelowej, pokrzywka lub zapalenie błony śluzowej nosa. Aktywna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (w tym nawracającą) w wywiadzie. Polipy błony śluzowej nosa związane z obrzękiem naczynioruchowym. Ciąża i okres karmienia piersią. Bezpieczeństwo stosowania indometacyny o działaniu ogólnym u dzieci nie zostało ustalone.

Środki ostrożności

Stosowanie indometacyny w postaci ogólnej, miejscowej na duże powierzchnie ciała lub podawanie dłuższe, niż zalecone przez lekarza, może powodować wchłonięcie indometacyny do krążenia ogólnego w ilości wystarczającej do wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby i (lub) nerek, zaburzeniami psychicznymi, padaczką, chorobą Parkinsona (ryzyko zaostrzenia objawów chorobowych), zaburzeniami krzepnięcia krwi (indometacyna może hamować agregację płytek krwi), astmą (także w wywiadzie), z chorobami żołądka i jelit (mogą wystąpić krwawienia z przewodu pokarmowego z lub bez towarzyszącego owrzodzenia; w takiej sytuacji lek należy odstawić), z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie, zastoinową niewydolnością serca (zatrzymywanie płynów i obrzęki), chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgu, przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu). Indometacyna stosowana w połączeniu z innymi NLPZ może maskować objawy stanu zapalnego; nie należy stosować jednocześnie innych NLPZ. U pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów wystąpienie zaburzeń oka może być związane z chorobą podstawową lub zastosowanym leczeniem. Z tego względu, w przewlekłych chorobach reumatycznych zaleca się okresowe badania okulistyczne. W razie zaobserwowania zmian w oku, leczenie należy przerwać. Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem - w przypadku takiego kontaktu należy dokładnie przemyć oczy bieżącą wodą. U pacjentów ze znacznymi zaburzeniami czynności nerek, należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę indometacyny i uważnie monitorować czynność nerek

Niepożądane działanie

Podanie miejscowe. Częstość nieznana: reakcje nadwrazliwości, rumień, świąd, podrażnienie skóry. Podanie ogólne. Częstość nieznana: zaburzenia składu krwi, w tym leukopenia, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, agranulocytoza, zahamowanie czynności szpiku kostnego, zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, trombocytopenia, ciężka reakcja anafilaktyczna, zaburzenia psychiczne (omamy, depersonalizacja, apatia, splątanie, lęk, jadłowstręt, depresja), bóle głowy (należy przerwać leczenie jeśli ból nie mija), zawroty głowy, uczucie pustki w głowie, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, omdlenia, senność, drgawki, śpiączka, neuropatia obwodowa, mimowolne ruchy mięśni, bezsenność, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, ból oczodołu i okołooczodołowy, szumy uszne, zaburzenia słuchu, utrata słuchu, tachykardia, ból w klatce piersiowej, arytmia, kołatanie serca, zastoinowa niewydolność serca, zwiększenie ciśnienia krwi, niedociśnienie, zapalenie naczyń, nagłe zmniejszenie ciśnienia krwi przypominające wstrząs, krwawienia z nosa, ostra niewydolność oddechowa, w tym nagła duszność, astma i obrzęk płuc (kurcz oskrzeli może być wywołany u pacjentów z astmą oskrzelową lub alergią, także w wywiadzie), nudności, wymioty, dyskomfort w nadbrzuszu, ból brzucha, zaparcia i biegunki, owrzodzenia (pojedyncze lub rozsiane) przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego lub grubego, w tym perforacje i krwawienia w niektórych przypadkach zakończone śmiercią, krwawienia z przewodu pokarmowego bez jawnego owrzodzenia, nasilenie bólów brzucha u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, zapalenie jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka, wzdęcia, krwawienie z esicy (utajone lub z uchyłków) oraz perforację uprzednio występujących uszkodzeń esicy (uchyłki, rak), wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń w jelitach i owrzodzenie jelit, po których następowała niedrożność jelit, zapalenie wątroby, żółtaczka (zgłaszano przypadki zgonów), świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, rumień guzowaty, wysypka skórna i nadwrażliwość na światło, wybroczyny lub wylewy podskórne, plamica, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, wypadanie włosów, osłabienie siły mięśniowej, krwiomocz, białkomocz, cukromocz, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, niewydolność nerek, krwawienia z dróg rodnych, zaburzenia piersi (powiększenie i wrażliwość na dotyk), ginekomastia, zaczerwienienie skóry, nadmierna potliwość, zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęki, hiperkaliemia, hiperglikemia, zwiększenie stężenia mocznika we krwi. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ogólne niektórych NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). U pacjentów otrzymujących NLPZ obserwowano przypadki granicznych wartości wyników badań czynności wątroby, a istotne zwiększenie aktywności AspAT i A1AT wystąpiło u mniej niż 1% pacjentów. Jeśli nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby utrzymują się lub ulegają pogorszeniu, występują kliniczne objawy wskazujące na chorobę wątroby lub wystąpią objawy ogólne, takie jak wysypka lub eozynofilia, indometacynę należy odstawić.

Ciąża i laktacja

Indometacyna w postaciach działających ogólnoustrojowo jest przeciwwskazana u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Dane dotyczące stosowania leku w postaci miejscowej są ograniczone.

Uwagi

Brak danych dotyczących wpływu indometacyny stosowanej miejscowo na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, w razie długotrwałego stosowania maści na duże powierzchnie ciała, mogą wystąpić zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia lub bóle głowy. Pacjenci nie powinni wtedy prowadzić pojazdów ani wykonywać czynności wymagających skupienia uwagi. U niektórych pacjentów może wystąpić niedokrwistość w następstwie jawnego lub utajonego krwawienia z przewodu pokarmowego, zaleca się wykonanie odpowiednich badań krwi. U pacjentów leczonych indometacyną obserwowano przypadki fałszywie ujemnych wyników testu hamowania deksametazonem - z tego względu do wyników testu przeprowadzonego u tych pacjentów należy podchodzić z ostrożnością.

Interakcje

Podanie miejscowe. Po zastosowaniu zalecanych dawek indometacyny w postaci maści nie obserwowano interakcji. W razie długotrwałego stosowaniu maści na duże powierzchnie ciała, może jednak dojść do interakcji z innymi lekami i wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Podanie ogolne. Kwas acetylosalicylowy może zmniejszać stężenie indometacyny we krwi. Diflunisal lub probenecyd zwiększają stężenie indometacyny w surowicy. Jednoczesne stosowanie z lekami zmniejszającymi ciśnienie krwi (np. (np. leki blokujące receptory alfa-adrenergiczne, inhibitory ACE, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, leki moczopędne, hydralazyna lub antagoniści receptora AT] angiotensyny, np. losartan) może spowodować zmniejszenie ich działania przeciwnadciśnieniowego. Indometacyna może zwiększać stężenie litu w surowicy; podczas leczenia skojarzonego należy monitorować stężenia litu w surowicy. Zaleca się ostrożność podczas stosowania NLPZ w czasie leczenia metotreksatem, ze względu na ryzyko zwiększenia jego stężenia we krwi (nasilenie toksyczności). Stwierdzono zwiększone ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego podczas jednoczesnego stosowania NLPZ z kortykosteroidami. Indometacyna nie powinna być stosowania wcześniej niż 8-12 dni od zakończenia terapii mifeprystonem. Należy zachować ostrożność u pacjentów leczonych równocześnie lekami przeciwzakrzepowymi, glikozydami nasercowymi, chinolonami. Nie należy stosować indometacyny z innymi NLPZ. NLPZ należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących cyklosporynę (nasilenie toksyczności). Indometacyna może osłabiać działanie moczopędne i przeciwnadciśnieniowe diuretyków pędowych, tiazydowych i oszczędzających potas. Nie należy stosować indometacyny w skojarzeniu z triamterenem, ponieważ może to prowadzić do wystąpienia ostrej odwracalnej niewydolności nerek. Po doustnym zastosowaniu fenylopropanoloaminy oraz rzadko po podaniu jej w skojarzeniu z indometacyną obserwowano przypadki przełomu nadciśnieniowego - należy zachować ostrożność.

Cena

Metindol, cena 100% 24,62 zł

Preparat zawiera substancję Indometacin.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 ml kropli do oczu zawiera 1 mg indometacyny. Lek zawiera tiomersal.

1 g maści zawiera 50 mg indometacyny.

1 tabl. zawiera 75 mg indometacyny w postaci o przedłużonym działaniu.

1 g roztworu zawiera 10 mg indometacyny.

Najczęściej wyszukiwane

1 kaps. o przedł. uwalnianiu zawiera 100 mg soli sodowej diklofenaku. Preparat zawiera laktozę.

1 tabl. powl. zawiera 30, 60 lub 90 etorykoksybu.

1 kaps. zawiera: 50 mg diklofenaku sodowego, 50 mg chlorowodorku tiaminy (witamina B1), 50 mg chlorowodorku pirydoksyny (witamina B6), 0,25 mg cyjanokobalaminy (witamina B12).

1 tabl. zawiera 10 mg lub 25 mg baklofenu. Preparat zawiera laktozę.

1 kaps. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 100 mg diklofenaku sodowego. Preparat zawiera sacharozę.

1 tabl. powl. zawiera 100 mg aceklofenaku.

1 tabl. powl. zawiera 275 mg lub 550 mg naproksenu sodowego, co odpowiada odpowiednio 250 mg lub 500 mg naproksenu.

1 kaps. zawiera 500 mg siarczanu chondroityny w postaci soli sodowej.

5 ml zawiesiny doustnej zawiera 100 mg ibuprofenu i 125 mg paracetamolu. Zawiesina zawiera sacharozę i rycynooleinian makrogologlicerolu.

1 czopek zawiera 50 mg lub 100 mg diklofenaku sodowego.

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Nie istnieje jeden materac dobry dla wszystkich Nie istnieje jeden materac dobry dla wszystkich

Każda z nas marzy, żeby codziennie rano budzić się z dawką energii potrzebną na cały dzień. Jeśli jednak nie mamy możliwości się ...

więcej

Wady stóp: poznaj ich pierwsze i nietypowe objawy

Wady stóp mogą się początkowo objawiać w postaci... bólu kręgosłupa, głowy czy nawet stawu skroniowo-żuchwowego. Dowiedz się więc, jak rozpoznać nietypowe objawy ...

więcej

Zmagasz się z chorobą reumatyczną? PORUSZYĆ ŚWIAT to platforma internetowa dla ciebie! Zmagasz się z chorobą reumatyczną? PORUSZYĆ ŚWIAT to platforma ...

Poruszyć Świat jest nową odsłoną strony internetowej skierowanej do osób cierpiących na choroby reumatyczne. Platforma edukacyjna dostarcza pacjentom, lekarzom reumatologom i pielęgniarkom ...

więcej

Zasady radzenia sobie z urazami w sporcie Zasady radzenia sobie z urazami w sporcie

W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba osób amatorsko uprawiających sport. Wraz z rosnącym zainteresowaniem aktywnym spędzaniem wolnego czasu uległa zwiększeniu częstotliwość występowania ...

więcej

Ciesz się sportem bez kontuzji i bólu Ciesz się sportem bez kontuzji i bólu

Czy sport to samo zdrowie? Medycyna coraz wyraźniej mówi nam, że nie zawsze i nie w każdym przypadku. Uprawienie sportu wiąże się ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.