Malarone®

1 tabl. powl. zawiera 250 mg atowakwonu i 100 mg chlorowodorku proguanilu.

  1. Działanie
  2. Dawkowanie
  3. Wskazania
  4. Przeciwwskazania
  5. Środki ostrożności
  6. Niepożądane działanie
  7. Ciąża i laktacja
  8. Uwagi
  9. Interakcje
Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Malarone® 12 szt., tabl. powl. 212,66zł 2017-10-31

Działanie

Lek przeciwmalaryczny o synergicznym działaniu składników. Działa biobójczo na obecne we krwi schizonty pierwotniaka Plasmodium falciparum. Atowakwon i proguanil zaburzają 2 różne szlaki metaboliczne syntezy pirymidyn, niezbędnych w procesie replikacji kwasów nukleinowych u Plasmodium spp. Atowakwon zaburza transport elektronów w mitochondriach Plasmodium falciparum na poziomie cytochromu bc1 i obniża potencjał błonowy. Proguanil za pośrednictwem swego metabolitu cykloguanilu hamuje aktywność reduktazy dihydrofolianowej, prowadząc do zaburzenia syntezy deoksytymidylanu. Ponadto proguanil nasila działanie atowakwonu, obniżając potencjał błony mitochondrialnej w komórkach pasożytów. Biodostępność atowakwonu ze względu na jego lipofilny charakter jest większa po podaniu z posiłkiem i wynosi 23% (duża zmienność osobnicza). Proguanil wchłania się szybko i w znaczącym stopniu oraz niezależnie od pokarmu. Atowakwon silnie wiąże się z białkami osocza (ponad 99%); proguanil - w około 75%. Brak jest danych wskazujących  na metabolizm atowakwonu, lek jest wydalany w ponad 90% w postaci niezmienionej z kałem. Proguanil jest metabolizowany głównie przez CYP 2C19, m.in. do aktywnego cykloguanilu; zarówno metabolit, jak i około 40% leku w postaci niezmienionej są wydalane z moczem. T0,5 w fazie eliminacji wynosi dla atowakwonu: 2-3 doby (1-2 doby u dzieci); dla proguanilu i cykloguanilu: około 12-15 h (u dorosłych i dzieci).

Dawkowanie

Doustnie. Zapobieganie malarii, dorośli o mc. >40 kg: 1 tabl. raz na dobę o stałej porze. Podawanie leku rozpoczyna się na 24-48 h przed przybyciem do endemicznego obszaru występowania malarii i kontynuuje przez cały okres pobytu oraz przez 7 dni po opuszczeniu obszaru endemicznego. U mieszkańców obszarów endemicznych (osoby z częściową odpornością), bezpieczeństwo stosowania i skuteczność leku potwierdzono w badaniach obejmujących okres do 12 tygodni. U osób bez odporności średni czas stosowania preparatu w badaniach klinicznych wynosił 27 dni. Leczenie malarii. Dorośli i dzieci o mc. >40 kg: 4 tabl. raz na dobę przez 3 kolejne dni. Dzieci o mc. 11-20 kg: 1 tabl. raz na dobę przez 3 kolejne dni; 21-30 kg: 2 tabl. raz na dobę przez 3 kolejne dni; 31-40 kg: 3 tabl. raz na dobę przez 3 kolejne dni. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z niewydolnością wątroby i z lekką lub umiarkowaną niewydolnością nerek nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny P. falciparum zaleca się, gdy to tylko możliwe, podawanie innych leków niż Malarone, w zapobieganiu malarii stosowanie jest przeciwwskazane. Lek nie jest zalecany w zapobieganiu malarii u osób, których masa ciała nie przekracza 40 kg, u tych osób zaleca się stosowanie preparatu w postaci tabletek dla dzieci. Sposób podania. Lek należy przyjmować podczas posiłku lub z napojami mlecznymi, zawsze o tej samej porze. Preparat można stosować u pacjentów, którzy nie są w stanie przyjmować posiłków, ogólnoustrojowe narażenie na atowakwon będzie zmniejszone. W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu pierwszej godziny od przyjęcia leku w zapobieganiu lub leczeniu malarii, dawkę należy powtórzyć. Nie jest konieczna zmiana dawkowania leku w przypadku wystąpienia biegunki.

Wskazania

Zapobieganie oraz leczenie ostrej niepowikłanej malarii wywołanej przez Plasmodium falciparum zwłaszcza przez szczepy, które mogą być oporne na inne leki przeciwmalaryczne.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Zapobieganie malarii u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min).

Środki ostrożności

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu w zapobieganiu malarii u pacjentów o mc. P.vivax lub P.ovale oraz osoby, u których dojdzie do zachorowania na malarię przez jeden z tych pasożytów, zaleca się oprócz preparatu stosowanie innych leków o potwierdzonym działaniu przeciwko formom uśpionym pasożyta. W przypadku nawracających zakażeń powodowanych przez P.falciparum pojawiających się po leczeniu preparatem, a także w przypadku nieskuteczności zapobiegania tym preparatem, zaleca się stosowanie innego leku działającego biobójczo na znajdujące się we krwi schizonty. Należy ściśle kontrolować parazytemię u pacjentów, którzy w trakcie leczenia preparatem otrzymują metoklopramid lub antybiotyk z grupy tetracyklin. Nie zaleca się stosowania preparatu z ryfampicyną lub z ryfabutyną.

Niepożądane działanie

Bardzo często: ból głowy; nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha. Często: niedokrwistość, neutropenia; reakcje alergiczne; hiponatremia, jadłowstręt; nietypowe sny, depresja; bezsenność, zawroty głowy; zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; wysypka; gorączka; kaszel. Niezbyt często: zwiększenie aktywności amylazy; niepokój; kołatanie serca; zapalenie błony śluzowej jamy ustnej; wypadanie włosów, pokrzywka. Rzadko: omamy. Częstość nieznana: pancytopenia; obrzęk naczynioruchowy; anafilaksja, zapalenie naczyń; napady paniki, płacz, koszmary senne, zaburzenia psychotyczne; drgawki; tachykardia; zaburzenia żołądkowe, owrzodzenia jamy ustnej; zapalenie wątroby, cholestaza; zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, pęcherz, łuszczenie się skóry, nadwrażliwość na światło.

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować wyłącznie w przypadku, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Podczas stosowania leku u kobiet w ciąży nie należy przerywać profilaktycznego podawania folianów. Kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować leku.

Uwagi

W zapobieganiu i leczeniu należy uwzględniać wytyczne WHO oraz właściwych władz medycznych, a także miejscowe dane dotyczące występowania oporności na leki przeciwmalaryczne. Osoby, u których wystąpią zawroty głowy nie powinny prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać żadnych czynności, w czasie których mogłoby to stanowić ryzyko dla nich lub dla innych.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie preparatu z ryfampicyną lub z ryfabutyną powoduje zmniejszenie stężenia atowakwonu odpowiednio o ok. 50% i 34%; nie zaleca się skojarzonego leczenia. Podawanie leku z metoklopramidem lub antybiotykiem z grupy tetracyklin powoduje istotne zmniejszenie stężenia atowakwonu w osoczu. Proguanil może nasilać przeciwzakrzepowe działanie warfaryny i innych pochodnych kumaryny - należy zachować ostrożność; może być konieczna modyfikacja dawki doustnego antykoagulantu. Podczas równoległego podawania z efawirenzem lub wzmocnionymi inhibitorami proteazy, obserwowano zmniejszenie stężenia atowakwonu aż do 75% - należy unikać tego połączenia leków. Atowakwon może powodować zwiększenie stężenia etopozydu lub jego metabolitów - należy zachować ostrożność. Proguanil jest metabolizowany głównie przez CYP2C19. Nie są jednak znane możliwe interakcje farmakokinetyczne z innymi substratami CYP2C19, jego inhibitorami (jak moklobemid, fluwoksamina) lub induktorami (jak artemizyna, karbamazepina).

Preparat zawiera substancje Atovaquone, Proguanil hydrochloride.

Lek refundowany: NIE

Lista leków zawierających te same substancje czynne

1 tabl. powl. zawiera 250 mg atowakwonu i 100 mg chlorowodorku proguanilu.

Najczęściej wyszukiwane

1 ml szamponu zawiera 10 mg permetryny. Preparat zawiera: p-hydroksybenzoesany metylu i propylu oraz glikol propylenowy.

1 tabl. do rozgryzania i żucia zawiera 400 mg albendazolu; preparat zawiera laktozę. 20 ml zawiesiny zawiera 400 mg albendazolu; preparat zawiera kwas benzoesowy.

1 g maści lub 1 g płynu zawiera 100 mg krotamitonu.

1 tabl. zawiera 250 mg pyrantelu w postaci embonianu pyrantelu.

1 tabl. zawiera 250 mg fosforanu chlorochiny.

1 g kremu zawiera 50 mg permetryny. Preparat zawiera alkohol cetostearylowy emulgujący (typ A) i kwas sorbinowy.

1 tabl. zawiera 250 mg lub 500 mg metronidazolu. Tabletki zawierają glukozę (odpowiednio 6,6 mg i 13,2 mg).

Informacje o lekach dostarcza:
Pharmindex
Najpopularniejsze artykuły
Toksokaroza - przyczyny, objawy i leczenie Toksokaroza - przyczyny, objawy i leczenie

Toksokaroza to jedna z najgroźniejszych odzwierzęcych chorób pasożytniczych. Larwy będące przyczyną choroby umiejscawiają się nie tylko w przewodzie pokarmowym, lecz także w ...

więcej

OBRZEŻEK GOŁĘBI (kleszcze gołębie, ptasie) - objawy ugryzienia i zwalczanie OBRZEŻEK GOŁĘBI (kleszcze gołębie, ptasie) - objawy ugryzienia i ...

Obrzeżek gołębień (kleszcze gołębie, ptasie kleszcze) to gatunek kleszcza, którego zwalczanie nie jest łatwe. Obrzeżki gołębie to "ptasie kleszcze" - powszechnie występują ...

więcej

Biedronka azjatycka - objawy ugryzienia i zwalczanie. Jak się jej pozbyć? Biedronka azjatycka - objawy ugryzienia i zwalczanie. Jak się ...

Biedronka azjatycka (znana też jako biedronka ninja) to najczęściej żółta lub pomarańczowa biedronka w czarne kropki. Ugryzienie przez biedronkę azjatycką w niektórych ...

więcej

Strzyżak jeleni (sarni) - kleszcz ze skrzydłami. Objawy ukąszenia Strzyżak jeleni (sarni) - kleszcz ze skrzydłami. Objawy ukąszenia

Strzyżak jeleni (sarni) to potocznie kleszcz ze skrzydłami. Podobnie jak te groźne pajęczaki, strzyżaki występują w lesie i atakują ludzi - potrafią ...

więcej

Tasiemczyca – rzadka choroba odzwierzęca Tasiemczyca – rzadka choroba odzwierzęca

Tasiemczyca to choroba odzwierzęca wywoływana przez tasiemce, czyli płazińce pasożytujące wewnętrznie. Zakażenie tasiemcem może być bardzo groźne dla człowieka, ale często jest ...

więcej

Zdrowa społeczność

Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia.